Komitejas, komisijas un padomes

Finanšu komiteja

Finanšu komitejas priekšsēdētājs:
Māris Zusts
Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks:
Didzis Konuševskis, Ilze Tomanoviča-Barone
Finanšu komitejas locekļi:
Inga Dobuma, Kristīna Maslovska, Indra Rassa, Inta Vanaga, Vineta Vovere, Raivis Zīrups.
Sekretāre
Solveiga Dakša

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja

Komitejas priekšsēdētāja:
Inta Vanaga
Komitejas priekšsēdētājas vietnieki:
Gatis Baumanis, Mārtiņš Lagzdons
Komitejas locekļi:
Didzis Konuševskis, Ārijs Sproģis, Ilze Tomanoviča-Barone, Vineta Vovere.
Sekretāre
Solveiga Dakša

Attīstības komiteja

Komitejas priekšsēdētājs:
Raivis Zīrups
Komitejas priekšsēdētāja vietnieki:
Ārijs Sproģis, Ansis Pūce
Komitejas locekļi:
Gatis Baumanis, Kārlis Barančans, Inga Dobuma, Roberts Sipenieks.
Sekretāre
Solveiga Dakša

Apvienotā komiteja

Komiteju apvienotā sēde tiek sasaukta un notiek pamatojoties uz Pašvaldību likuma 43.pantu

Sekretāre
Solveiga Dakša

Administratīvo aktu strīdu izskatīšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājs - domes priekšsēdētājs:
Māris Zusts
4 komisijas locekļi
Izpilddirektors Kristaps Osis, Pašvaldības policijas priekšnieks Ivars Naumanis, Juridiskās nodaļas vadītāja Ina Kripševica, Administratīvās nodaļas vadītājs Valdis Dīriņš.
Sekretāre
Ina Kripševica

Administratīvā komisija

Komisijas priekšsēdētājs:
Andris Saulītis
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
Didzis Konuševskis
Komisijas locekļi:
Sindija Maulica - Saldus novada p/a “Sociālais dienests” deleģētais pārstāvis, Solvita Ramona - Saldus novada bāriņtiesas deleģētais pārstāvis, Signe Meire - Izglītības pārvaldes jaunatnes lietu speciālists, Kristiāna Purmale - Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Dienvidkurzemes iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas 7. grupas vecākā inspektore, Saldus novada pašvaldības policijas priekšnieks - Ivars Naumanis
Sekretāre
Elīna Vilmane-Meženiece

Attīstības, pašvaldības mantas atsavināšanas un dzīvojamo māju privatizācijas komisija

Komisijas priekšsēdētājs:
Raivis Zīrups
Komisijas priekšsēdētāja vietniece:
Anita Grigute
Komisijas locekļi:
Kristaps Osis, Ginta Andersone, Ingrīda Andersone, Ilze Tomanoviča-Barone, Karīna Ciesmane.
Sekretāre
Ina Vītola

Budžeta un ekonomikas komisija

Komisijas priekšsēdētājs:
Māris Zusts
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
Kristaps Osis
Komisijas locekļi:
Raivis Zīrups, Inta Vanaga, Daira Šlanka, Irēna Grauze, Ginta Andersone.
Sekretāre
Kristīne Otto

Ētikas komisija

Komisijas priekšsēdētājs:
Māris Zusts
Komisijas locekļi:
Raivis Zīrups, Indra Rassa, Arvis Blūms, Ina Kripševica.
Sekretāre
Ina Kripševica

Iepirkumu komisija

Komisijas priekšsēdētājs:
Kristaps Osis
Komisijas priekšsēdētāja vietniece:
Daira Šlanka
Komisijas locekļi:
Ginta Andersone, Ingrīda Andersone, Karīna Ciesmane, Everita Lukševica, Evija Mame.
Sekretāres
Ilze Opelta, Everita Lukševica

Izglītības un jaunatnes lietu komisija

Komisijas priekšsēdētāja:
Irēna Birgersone
Komisijas priekšsēdētājas vietniece:
Ieva Ostrovska
Komisijas locekļi:
Saulcerīte Levica, Inese Kravcova, Dace Vaļko, Agita Skrebele, Dita Dubulta.
Sekretāre
Agita Grosmane

Komisija darbam ar sabiedriskajām organizācijām un sadarbības partneriem

Komisijas priekšsēdētāja:
Ilze Tomanoviča-Barone
Komisijas priekšsēdētājas vietniece:
Kristīna Maslovska
Komisijas locekļi:
Gatis Baumanis, Ieva Ostrovska, Antra Jansone, Linda Medne, Inna Kislina.
Sekretāre
Linda Medne

Kultūras un tūrisma komisija

Komisijas priekšsēdētāja:
Inga Dobuma
Komisijas priekšsēdētājas vietniece:
Krista Vīndedze
Komisijas locekļi:
Mārtiņš Lagzdons, Sarmīte Kaufmane, Elmārs Kalniņš, Ilze Tomanoviča-Barone, Solveiga Dzene.
Sekretāre
Aija Ceimere

Lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājs:
Māris Mednis
Komisijas priekšsēdētāja vietniece:
Vineta Vovere
Komisijas locekļi:
Ligita Berga, Marita Spundiņa, Daiga Gudriķe, Everita Lukševica.
Sekretāre
Everita Lukševica

Mājokļu jautājumu komisija

Komisijas priekšsēdētājs:
Didzis Konuševskis
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
Kārlis Barančans
Komisijas locekļi:
Karīna Ciesmane, Valdis Gūtmanis, Solvita Ramona, Sindija Maulica, Inga Salniņa.
Sekretāre
Elīna Vilmane-Meženiece

Medību koordinācijas komisija

Komisijas priekšsēdētājs:
Ārijs Sproģis
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
Raivis Zīrups
Komisijas locekļi:
Egils Gusts Daiga Leimane - Dienvidkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Kontroles un uzraudzības daļas vadītāja, Viesturs Kveksis - Dienvidkurzemes Virsmežniecības Saldus nodaļas mežzinis Valsts meža dienesta deleģētais pārstāvis Māris Ūselis - Biedrības “Latvijas mednieku savienība” deleģētais pārstāvis, Aigars Strelēvics - Biedrības “Saldus Meža īpašnieku apvienība” valdes loceklis
Sekretāre
Ina Kripševica

Novada apbalvojumu un simbolikas komisija

Komisijas priekšsēdētājs:
Māris Zusts
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
Inga Dobuma
Komisijas locekļi:
Indra Rassa, Kristīna Maslovska, Linda Medne, Didzis Konuševskis, Mārtiņš Lagzdons.
Sekretāre
Zane Šteina

Pedagoģiski medicīniskā komisija

Komisijas vadītāja
Ieva Saulesleja-Homane, logopēde, speciālās izglītības pedagoģe
Komisijas locekļi:
Ilva Briede, Indra Kuģe, Iveta Brikšķe, Lana Turka, Vita Grīsle-Akopjana, Agnese Bagātā
Sekretāre
Ilva Briede

Saldus sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija

Komisijas priekšsēdētājs:
Māris Zusts,
Komisijas priekšsēdētāja vietnieki:
Jānis Vējš,
Komisijas locekļi:
Kristaps Osis, Daumants Grundmanis, Ina Behmane, Ivars Naumanis, Ingus Ukstiņš, Nellija Kleinberga, Artis Kacēvičs, Rinats Ažēns, Jānis Blūms
Sekretāre
Inta Umbraška

Sociālo jautājumu komisija

Komisijas priekšsēdētāja:
Inta Vanaga
Komisijas priekšsēdētājas vietniece:
Indra Rassa
Komisijas locekļi:
Ina Behmane, Dace Poruka, Ligita Berga, Gunta Āboliņa, Agrita Sleže.
Sekretāre
Elīna Vilmane-Meženiece

Sporta komisija

Komisijas priekšsēdētājs:
Gatis Baumanis
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
Ansis Pūce
Komisijas locekļi:
Kārlis Barančans, Kristaps Vaģelis, Uģis Kleščovs, Madars Roga, Elga Grota.
Sekretāre
Gunita Svārupa

Starpinstitūciju sadarbības komisija sociālajam riskam pakļauto bērnu un jauniešu atbalstam

Komisijas priekšsēdētāja:
Saulcerīte Levica
Komisijas priekšsēdētājas vietniece:
Līga Andrušēvica
Komisijas locekļi:
Māra Lagūne, Liene Gice, Vineta Vovere, Arnita Ozoliņa - Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Saldus iecirkņa deleģētais pārstāvis, Saldus novada Pašvaldības policijas pārstāvis.
Sekretāre
Agita Grosmane

Transporta kustības drošības komisija

Komisijas priekšsēdētājs:
Raivis Zīrups
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
Arvis Blūms
Komisijas locekļi:
Nauris Gailišs, Ivars Balgalvis, Eduards Šmits, Aigars Zaļkalns - Valsts policijas pārstāvis, Saldus novada Pašvaldības policijas pārstāvis.
Sekretāre
Līga Vasiļevska

Uzņēmēju konsultatīvā padome

Priekšsēdētājs:
Mārtiņš Vaļko – SIA “Pampāļi” valdes priekšsēdētājs
Priekšsēdētāja vietniece:
Sanda Ļaudāma – Z/S “BRIZGAS” īpašniece un SIA “Dēseles dārzi” valdes locekle
Sekretāre:
Kristīne Donga – SIA “RADI” valdes priekšsēdētāja
Locekļi:
Eduards Šmits – Z/S “Pīlādži” īpašnieks
Ivars Skrebelis – SIA “Cannelle Bakery” valdes priekšsēdētājs
Māris Gruzniņš – SIA “SCHWENK Latvija” valdes loceklis
Toms Ādlers – mājražotājs zīmols “Gaismas klaips”

Brocēnu pilsētas iedzīvotāju padome

Priekšsēdētājs:
Elīza Ipoļitova
Priekšsēdētāja vietniece:
Valda Ozoliņa
Sekretāre:
Laila Arāja
Padomes locekļi:
Elīza Ipoļitova, Valda Ozoliņa, Laila Arāja, Ija Fedotova, Guna Vasiļevska
Saziņai ar padomi:
E-pasts: eliza2.ipo@gmail.com Tālrunis: +371 28892265

Ezeres pagasta iedzīvotāju padome

Priekšsēdētāja:
Santa Grandberga
Priekšsēdētājas vietnieks:
Agris Beltiņš
Sekretāre:
Ināra Riežniece
Padomes locekļi:
Santa Grandberga, Agris Beltiņš, Ināra Riežniece, Anita Lihača, Liene Šteinberga

Jaunlutriņu pagasta iedzīvotāju padome

Priekšsēdētājs:
Māris Mednis
Priekšsēdētāja vietniece:
Ieva Eversone
Sekretāre:
Ilze Kļava
Padomes locekļi:
Māris Mednis, Ieva Eversone, Ilze Kļava, Kristīne Frankus, Edgars Andersons

 


 

Kursīšu pagasta iedzīvotāju padome

Priekšsēdētājs:
Dāvis Kinčs
Priekšsēdētāja vietniece:
Aira Vaitkus
Sekretāre:
Ilzīte Griķe
Padomes locekļi:
Dāvis Kinčs, Aira Vaitkus, Ilzīte Griķe, Inta PLāce, Anita Slūtiņa

 


 

Saldus pagasta iedzīvotāju padome

Priekšsēdētājs:
Edijs Jakubausks
Priekšsēdētāja vietnieks:
Edgars Fabrīcius
Sekretāre:
Zane Lākute-Ziemele
Padomes locekļi:
Edijs Jakubausks, Edgars Fabrīcius, Zane Lākute-Ziemele, Ļubova Kapteine, Jānis Rubulis

Šķēdes pagasta iedzīvotāju padome

Priekšsēdētājs:
Artūrs Asars
Priekšsēdētāja vietniece:
Ilze Krūziņa
Sekretāre:
Ilze Asare
Padomes locekļi:
Artūrs Asars, Ilze Krūziņa, Ilze Asare, Ārijs Kronbergs, Edgars Kronbergs

Zvārdes pagasta iedzīvotāju padome

Priekšsēdētājs:
Kaspars Oficieris
Priekšsēdētāja vietnieks:
Sigita Bērzniece
Sekretāre:
Diāna Bērzniece
Padomes locekļi:
Kaspars Oficieris, Sigita Bērzniece, Diāna Bērzniece, Valdis Krūza, Jānis Markevics
Saziņai ar padomi:
E-pasts: diana642@inbox.lv Tālrunis: +371 9790342

Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt: