Saldus un Brocēnu valsts un pašvaldības vienotie klientu apkalpošanas centri

SALDUS PILSĒTAS VALSTS UN PAŠVALDĪBAS VIENOTAIS KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS

Valsts vienotais klientu un apkalpošanas centra logo

Adrese
Saldus, Striķu iela 3, LV-3801

Tālrunis

63807280; 66954995

E-pasts
saldus@pakalpojumucentri.lv

VPVKAC darba laiks:

P. 8.00 – 18.00
O. 8.00 – 17.00
T. 8.00 – 17.00
C. 8.00 – 17.00
Pk. 8.00 – 16.00
S., Sv. BRĪVS

VPVKAC sniegtie pakalpojumi:

Klātienē var pieteikt noteiktus šādu valsts iestāžu pakalpojumus:

 • Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.
 • Valsts ieņēmumu dienests.
 • Lauksaimniecības datu centrs.

Tiek sniegta informācija par vairāku valsts iestāžu e-pakalpojumiem un palīdzība to lietošanā:

 • Lauku atbalsta dienests.
 • Nodarbinātības valsts aģentūra.
 • Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.
 • Uzņēmumu reģistrs.
 • Valsts darba inspekcija.
 • Valsts zemes dienests.

UZMANĪBU – SVARĪGI!

Lai saņemtu pakalpojumu VPVKAC, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai identifikācijas karte.

Lai saņemtu e-pakalpojumu, nepieciešams autentificēties ar savu internetbanku, eID karti vai elektroniskā paraksta viedkarti.

Uzzini vairāk par pašvaldībā pieejamajiem valsts pakalpojumiem arī www.latvija.lv

E Valsts Ir InternetaVpvkac Darbu Koordinee

SALDUS NOVADA BROCĒNU VALSTS UN PAŠVALDĪBAS VIENOTAIS KLIENTU
APKALPOŠANAS CENTRS

Valsts vienotais klientu un apkalpošanas centra logo

Adrese
Saldus novads, Brocēni, Lielcieceres iela 3, LV-3851

Tālrunis

63807300, 66954811

E-pasts
broceni@pakalpojumucentri.lv

VPVKAC darba laiks:

P. 8.00 – 18.00
O. 8.00 – 17.00
T. 8.00 – 17.00
C. 8.00 – 17.00
Pk. 8.00 – 16.00
S., Sv. BRĪVS

VPVKAC sniegtie pakalpojumi:

Klātienē var pieteikt noteiktus šādu valsts iestāžu pakalpojumus:

 • Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.
 • Valsts ieņēmumu dienests.
 • Lauksaimniecības datu centrs.

Tiek sniegta informācija par vairāku valsts iestāžu e-pakalpojumiem un palīdzība to lietošanā:

 • Lauku atbalsta dienests.
 • Nodarbinātības valsts aģentūra.
 • Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.
 • Uzņēmumu reģistrs.
 • Valsts darba inspekcija.
 • Valsts zemes dienests.

UZMANĪBU – SVARĪGI!

Lai saņemtu pakalpojumu VPVKAC, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai identifikācijas karte.

Lai saņemtu e-pakalpojumu, nepieciešams autentificēties ar savu internetbanku, eID karti vai elektroniskā paraksta viedkarti.

Uzzini vairāk par pašvaldībā pieejamajiem valsts pakalpojumiem arī www.latvija.lv

E Valsts Ir InternetaVpvkac Darbu Koordinee

Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra sniegtie pakalpojumi:

Pakalpojuma nosaukums
Lauku atbalsta dienests
1. Informēšana par platību maksājumu iesniegšanas kārtību un atbalsts elektroniskās pieteikšanas sistēmas pakalpojumu izmantošanāKonsultācijas

(e-pakalpojums)

Nodarbinātības valsts aģentūra
Informēšana par šādiem NVA pakalpojumiem:
1. CV un vakanču reģistrēšanaKonsultācijas

(e-pakalpojums)

2. Bezdarbnieka un darba meklētāja statusa iegūšanaKonsultācijas
3. Informatīvās dienas e-versijaKonsultācijas
4. Bezdarbnieka un darba meklētāja statusa iegūšanaKonsultācijas
5. ProfilēšanaKonsultācijas
6. Karjeras pakalpojumiKonsultācijas
7. Apmācību monitoringsKonsultācijas
8. Darba tirgus prognozesKonsultācijas

(e-pakalpojums)

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Informēšana un atbalsts šādu e-pakalpojumu pieteikšanā:
1. Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšanaKonsultācijas

(e-pakalpojums)

2. Iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīsKonsultācijas

(e-pakalpojums)

3. Latvijas pilsonības iegūšanas ceļvedis – konsultantsKonsultācijas

(e-pakalpojums)

4. Manā īpašumā deklarētās personasKonsultācijas

(e-pakalpojums)

5. Mani dati Iedzīvotāju reģistrāKonsultācijas

(e-pakalpojums)

6. Pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā adresēKonsultācijas

(e-pakalpojums)

7. Pārbaude, vai persona ir iekļauta Iedzīvotāju reģistrā un vai nav ziņu par personas nāviKonsultācijas

(e-pakalpojums)

8. Pieteikšanās personu apliecinoša dokumenta izsniegšanaiKonsultācijas

(e-pakalpojums)

9. Reģistrācija balsošanai pa pastu vēlētājiem, kuri uzturas ārvalstīsKonsultācijas

(e-pakalpojums)

10. Personvārdu meklēšana personvārdu datu bāzēKonsultācijas

(e-pakalpojums)

11. Šengenas vīzas pieteikumsKonsultācijas

(e-pakalpojums)

12. Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošanaKonsultācijas

(e-pakalpojums)

13. Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana vai maiņaKonsultācijas

(e-pakalpojums)

Uzņēmumu reģistrs
Informēšana un atbalsts šādu e-pakalpojumu pieteikšanā:
1. Izziņu pieprasīšana no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem.Konsultācijas

(e-pakalpojums)

2. Reģistrācija Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros.Konsultācijas

(e-pakalpojums)

Valsts darba inspekcija
Iedzīvotāju informēšana un atbalsts šādu e-pakalpojumu pieteikšanā:
1. Atzinums par nodarbinātā veselības un drošības apdraudējuma faktu darbā.Konsultācijas

(e-pakalpojums)

2. Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā saņemšanaKonsultācijas

(e-pakalpojums)

3. Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas atbildes saņemšanaKonsultācijas

(e-pakalpojums)

4. Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbāKonsultācijas

(e-pakalpojums)

Darba devēju informēšana un atbalsts par šādiem e-pakalpojumiem:
1. Darba devēja paziņojums Darba inspekcijai par novērstajiem pārkāpumiem.Konsultācijas

(e-pakalpojums)

2. Darba devēja sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā iesniegšana reģistrācijaiKonsultācijas

(e-pakalpojums)

3. Darba inspekcijas amatpersonas lēmuma apstrīdēšanaKonsultācijas

(e-pakalpojums)

4. Darba inspekcijas atļauja bērnu nodarbināšanaiKonsultācijas

(e-pakalpojums)

5. Darba inspekcijas izdoto administratīvo aktu darba devējiem par konstatētajiem pārkāpumiem saņemšanaKonsultācijas

(e-pakalpojums)

6. Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā saņemšanaKonsultācijas

(e-pakalpojums)

7. Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas atbildes saņemšanaKonsultācijas

(e-pakalpojums)

8. Izziņa par darba tiesību būtiskiem pārkāpumiemKonsultācijas

(e-pakalpojums)

9. Paziņojums par darba devēja zaudējumiem, saistībā ar nelaimes gadījumu darbāKonsultācijas

(e-pakalpojums)

10. Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbāKonsultācijas

(e-pakalpojums)

Citu iestāžu informēšana par šādiem e-pakalpojumiem:
1. Ārstniecības personas/iestādes paziņojuma par cietušo nelaimes gadījumā darbā sniegšanaKonsultācijas

(e-pakalpojums)

2. Darbavietas higiēniskais raksturojumsKonsultācijas

(e-pakalpojums)

3. Informācijas saņemšana no citām valsts institūcijām par iespējamiem pārkāpumiem Darba inspekcijas kompetences jomāKonsultācijas

(e-pakalpojums)

4. Izziņa par veselības traucējumu smaguma pakāpi nelaimes gadījumā darbāKonsultācijas

(e-pakalpojums)

5. Paziņojums par kriminālprocesa uzsākšanu, atteikumu uzsākt kriminālprocesu vai tā izbeigšanuKonsultācijas

(e-pakalpojums)

6. Ziņojums par arodslimības gadījumuKonsultācijas

(e-pakalpojums)

Valsts ieņēmumu dienests
Iesniegumu pieņemšana par:
1. Algas nodokļa grāmatiņuKlātienes

pakalpojums

2. Gada ienākumu deklarāciju pieņemšanaKlātienes

pakalpojums

3. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu reģistrēšanu/anulēšanuKlātienes

pakalpojums

4. Iesniegums par VID izsniegtu identifikatoru un paroli EDS lietošanaiKlātienes

pakalpojums

Atbalsta sniegšana darbam ar EDS Konsultācija

(e-pakalpojums)

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Iesniegumu pieņemšana un atbalsts e-pakalpojumu pieteikšanā:
1. Apbedīšanas pabalstsKlātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

2. Bezdarbnieka pabalstsKlātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

3. Bērna invalīda kopšanas pabalstsKlātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

4. Bērna kopšanas pabalstsKlātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

5. Bērna piedzimšanas pabalstsKlātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

6. Brīvprātīgi apdrošinātās personas reģistrācijaKlātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

7. Ģimenes valsts pabalstsKlātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

8. Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiemKlātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

9. Informācija par reģistrēto darba stāžu (līdz 1996. gadam)Klātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

10. Informācija par piešķirtās pensijas/pabalsta/atlīdzības apmēruKlātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

11. Informācija par izmaksai nosūtīto pensiju/pabalstu/atlīdzībuKlātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

12. Informācija par VSAA ieturēto ienākuma nodokliKlātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

13. Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēruKlātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

14. Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījuma plāna maiņuKlātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

15. Informācija par izmaksātajiem pabalstiem/pensijām/atlīdzībām un ieturēto ienākumu nodokliKlātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

16. Informācija par apdrošinātās personas pensijas kapitāluKlātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

17.Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka reģistrāciju un ieguldījuma plāna izvēliKlātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

18. Informācija par ieturējumiem no izmaksājamās pensijas/pabalsta/atlīdzībasKlātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

19. Invaliditātes pensijaKlātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

20. Klienta nāves gadījumā nesaņemtās pensijas/pabalsta/atlīdzības izmaksaKlātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

21. Maternitātes pabalstsKlātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

22. Pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšanaKlātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

23. Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanāsKlātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

24. Paternitātes pabalstsKlātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

25. Pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksasKlātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

26. Personas datu vai izmaksas adreses maiņaKlātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

27. Slimības pabalstsKlātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

28. Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna maiņaKlātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

29. Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka reģistrāciju un ieguldījumu plāna izvēleKlātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

30. Valsts sociālā nodrošinājuma pabalstsKlātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

31. Vecāku pabalstsKlātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

32. Vienreizējs pabalsts mirušā pensionāra laulātajam (pensionāram)Klātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

33. Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka konta izrakstsKlātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

34. Vecuma pensijas pārrēķins sakarā ar uzkrāto pensijas kapitālu periodā pēc pensijas piešķiršanas/pārrēķināšanasKlātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

Valsts zemes dienests
Informēšana par šādiem pakalpojumiem un atbalsts e-pakalpojumu pieteikšanā:
“Mans konts” Valsts zemes dienesta datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā kadastrs.lv;Konsultācija
Pieteikties juridiskās personas kadastrs.lv konta izveidei ;Konsultācija

(e-pakalpojums)

Mani dati Kadastrā;Konsultācija

(e-pakalpojums)

Informācija par nekustamā īpašuma vēsturisko vērtību;Konsultācija

(e-pakalpojums).

Tipveida kadastra informācijas teksta dati par kadastra objektu;Konsultācija

(e-pakalpojums).

Informācija no Valsts zemes dienesta arhīva;Konsultācija

(e-pakalpojums)

Kadastra teksta datu pārlūkošana bez līgumsaistībām;Konsultācija

(e-pakalpojums)

Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu pārlūkošana bez līgumsaistībām;Konsultācija

(e-pakalpojums)

Datu atlase un izvade par konkrētiem objektiem vai apgabaliem pēc definētiem parametriem;Konsultācija

(e-pakalpojums)

Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu lejupielāde bez līgumsaistībām;Konsultācija

(e-pakalpojums)

Valsts zemes dienesta tematisko karšu pārlūkošana;Konsultācija

(e-pakalpojums)

Mobilā lietotne kadastrs.lv;Konsultācija
Valsts zemes dienestā reģistrēto pasūtījumu statusu izsekošana un jaunu pasūtījumu noformēšana.Konsultācija

(e-pakalpojums)

Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt: