Trauksmes cēlēji

Vēršam iedzīvotāju uzmanību par TRAUKSMES CELŠANAS LIKUMU

Ieskaties un uzzini:

 • Kas ir trauksmes cēlējs?
 • Kas nav trauksmes cēlējs?
 • Par ko celt trauksmi?
 • Kur ziņot?
 • Par ko jāziņo KNAB?
 • Par ko neziņot KNAB?
 • Trauksmes cēlāja un viņa radinieku aizsardzības garantijas.

Trauksmesceleji 2023


Saldus iekšējās trauksmes celšanas sistēma:

 • Saldus novada pašvaldībā ir izveidota iekšējās trauksmes celšanas sistēma, kas nosaka vienotu kārtību, kādā tiek organizēts un īstenots trauksmes celšanas mehānisms pašvaldībā un tās iestādēs
 • Pašvaldība nodrošina trauksmes cēlēja un tā identitātes aizsardzību, trauksmes cēlēja ziņojumā minētās personas identitātes aizsardzību saskaņā ar Trauksmes celšanas likumā noteikto
 • Trauksmes cēlējs ziņojumā sniedz skaidru un pārdomātu informāciju norādot faktus un personu vārdus, Ziņojumā pievieno iespējamos likumpārkāpuma pierādošos dokumentus (dokumentu kopijas, kas ir personas rīcībā, fotogrāfijas, e – pasta sarakstes kopijas u.tt.). Anonīmi ziņojumi netiek pieņemti
 • Trauksmes cēlēja ziņojums iesniedzams:
 1. ar drošu elektronisko parakstu parakstītu ziņojumu nosūtot uz e – pasta adresi: trauksme@saldus.lv ( veidlapas paraugs (skat. zemāk) vai iesniedz brīvā formā ar norādi “trauksmes cēlēja ziņojums”);
 2. nosūtot pa pastu ar norādījumu “Trauksmes cēlēja ziņojums” uz adresei Striķu iela 3, Saldus, Saldus novads, LV-3801.
 • Ja saņemtais iesniegums nav pašvaldības kompetencē, pašvaldības atbildīgā persona to 7 (septiņu) dienu laikā no saņemšanas dienas pārsūta izskatīšanai pēc piekritības kompetentai valsts pārvaldes iestādei vai tiesībsargājošai iestādei.

Pašvaldības atbildīgās amatpersonas trauksmes cēlēja ziņojuma saņemšanas gadījumā:
Kristaps OSIS,  pašvaldības izpilddirektors, tālr.: 28000106, e-pasts: kristaps.osis@saldus.lv;
Valdis DĪRIŅŠ, administratīvās nodaļas vadītājs, tālr.: 63807283 , 25479803, e-pasts: valdis.dirins@saldus.lv.


Lejuplādēt Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapas paraugu

Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt: