Vidi degradējošas būves

Rīgas iela 10, Saldus, Saldus nov.

Kadastra numurs: 8401 007 0009

Kadastra apzīmējums: 8401 007 0009 001

Objekta veids: Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja

Kategorija: “A”

Piederība: Jaukta statusa kopīpašums

1.Attēls: Vidi degradējoša daudzdzīvokļu dzīvojamā māja

1.Attēls: Vidi degradējoša daudzdzīvokļu dzīvojamā māja

2.Attēls: Vidi degradējoša daudzdzīvokļu dzīvojamā māja

2.Attēls: Vidi degradējoša daudzdzīvokļu dzīvojamā māja

Lai apskatītu šo karti, Jums jāatļauj "Statistikas un veiktspējas sīkdatnes".

Jūs to varat izdarīt šeit

Skrundas iela 28, Saldus, Saldus nov.

Kadastra numurs: 8401 509 0031

Kadastra apzīmējums: 8401 009 0097 001

Objekta veids: Depo ēka

Kategorija: “A”

Piederība: Valsts

1.Attēls: Vidi degradējoša Depo ēka

1.Attēls: Vidi degradējoša Depo ēka

2.Attēls: Vidi degradējoša Depo ēka

2.Attēls: Vidi degradējoša Depo ēka

Lai apskatītu šo karti, Jums jāatļauj "Statistikas un veiktspējas sīkdatnes".

Jūs to varat izdarīt šeit

Bērzu iela 42, Saldus, Saldus nov.

Kadastra numurs: 8401 011 0206

Kadastra apzīmējums: 8401 011 0206 001, 8401 011 0206 002

Objekta veids: Dzīvojamā māja, šķūnis

Kategorija: “A”, “E”

Piederība: Fiziska persona

1.Attēls: Vidi degradējoša dzīvojamā māja

1.Attēls: Vidi degradējoša dzīvojamā māja

2.Attēls: Vidi degradējoša dzīvojamā māja

2.Attēls: Vidi degradējoša dzīvojamā māja

3.Attēls: Vidi degradējoša dzīvojamā māja

3.Attēls: Vidi degradējoša dzīvojamā māja

  

Lai apskatītu šo karti, Jums jāatļauj "Statistikas un veiktspējas sīkdatnes".

Jūs to varat izdarīt šeit

Kuldīgas iela 80, Saldus, Saldus nov.

Kadastra numurs: 8401 501 0016

Kadastra apzīmējums: 8401 001 0057 001, 8401 001 0057 002

Objekta veids: Dzīvojamā māja, saimniecības ēka

Kategorija: “D”, “A”

Piederība: Juridiska persona

1.Attēls: Vidi degradējoša dzīvojamā māja

1.Attēls: Vidi degradējoša dzīvojamā māja

2.Attēls: Vidi degradējoša dzīvojamā māja

2.Attēls: Vidi degradējoša dzīvojamā māja

3.Attēls: Vidi degradējoša dzīvojamā māja

3.Attēls: Vidi degradējoša dzīvojamā māja

4.Attēls: Vidi degradējoša dzīvojamā māja

4.Attēls: Vidi degradējoša dzīvojamā māja

Lai apskatītu šo karti, Jums jāatļauj "Statistikas un veiktspējas sīkdatnes".

Jūs to varat izdarīt šeit

Striķu iela 4, Striķu iela 4A, Saldus, Saldus novads

Kadastra numurs: 8401 008 0111

Kadastra apzīmējums: 8401 008 0111

Objekta veids: Atbalstsiena

Kategorija:  “A”

Piederība: Fiziska persona

1.Attēls: Vidi degradējoša atbalstsiena

1.Attēls: Vidi degradējoša atbalstsiena

Lai apskatītu šo karti, Jums jāatļauj "Statistikas un veiktspējas sīkdatnes".

Jūs to varat izdarīt šeit

Lielā iela 69, Saldus, Saldus novads

Kadastra numurs: 8401 009 0139

Kadastra apzīmējums: 8401 009 0139 001; 8401 009 0139 002

Objekta veids: Dzīvojamā māja; Šķūnis

Kategorija:  “A” “B”

Piederība: Fiziska persona

1.Attēls: Vidi degradējoša dzīvojamā māja

1.Attēls: Vidi degradējoša dzīvojamā māja

2.Attēls: Vidi degradējoša saimniecības ēka

2.Attēls: Vidi degradējoša saimniecības ēka

Lai apskatītu šo karti, Jums jāatļauj "Statistikas un veiktspējas sīkdatnes".

Jūs to varat izdarīt šeit

Striķu iela 17A, Saldus, Saldus novads

Kadastra numurs: 8401 007 0008

Kadastra apzīmējums: 8401 007 0008 003, 8401 007 0008 004

Objekta veids: Sabiedriskā ēka, Šķūnis

Kategorija:  “B” “D”

Piederība: Fiziska persona

1.Attēls: Vidi degradējoša sabiedriskā ēk

1.Attēls: Vidi degradējoša sabiedriskā ēka

2.Attēls: Vidi degradējošs šķūnis

2.Attēls: Vidi degradējošs šķūnis

Lai apskatītu šo karti, Jums jāatļauj "Statistikas un veiktspējas sīkdatnes".

Jūs to varat izdarīt šeit

Lielā iela 45, Saldus, Saldus novads

Kadastra numurs: 8401 009 0096

Kadastra apzīmējums: 8401 009 0096 001

Objekta veids: Dzīvojamā māja

Kategorija:  “A”

Piederība: Fiziska persona

1.Attēls: Vidi degradējoša dzīvojamā māja

1.Attēls: Vidi degradējoša dzīvojamā māja

Lai apskatītu šo karti, Jums jāatļauj "Statistikas un veiktspējas sīkdatnes".

Jūs to varat izdarīt šeit

Lielā iela 8A, Saldus, Saldus nov.

Kadastra numurs: 8401 007 0124

Kadastra apzīmējums: 8401 007 0124 001

Objekta veids: Dzīvojamā māja

Kategorija:  “D”

Piederība: Fiziska persona

1.Attēls: Vidi degradējoša dzīvojamā māja

1.Attēls: Vidi degradējoša dzīvojamā māja

Lai apskatītu šo karti, Jums jāatļauj "Statistikas un veiktspējas sīkdatnes".

Jūs to varat izdarīt šeit

Striķu iela 3, Saldus, Saldus novads

Kadastra numurs: 8401 007 0072

Kadastra apzīmējums: 8401 007 0072 002

Objekta veids: Šķūnis

Kategorija:  “B”

Piederība: Pašvaldība

1.Attēls: Vidi degradējošs šķūnis

1.Attēls: Vidi degradējošs šķūnis

Lai apskatītu šo karti, Jums jāatļauj "Statistikas un veiktspējas sīkdatnes".

Jūs to varat izdarīt šeit

Striķu iela 7C, Saldus, Saldus novads

Kadastra numurs: 8401 007 0074

Kadastra apzīmējums: 8401 007 0074 002

Objekta veids: Dzīvojamā māja

Kategorija:  “B”

Piederība: Pašvaldība

1.Attēls: Vidi degradējoša dzīvojamā māja

1.Attēls: Vidi degradējoša dzīvojamā māja

Lai apskatītu šo karti, Jums jāatļauj "Statistikas un veiktspējas sīkdatnes".

Jūs to varat izdarīt šeit

Lielā iela 2, Saldus, Saldus novads

Kadastra numurs: 8401 007 0067

Kadastra apzīmējums: 8401 007 0067 004

Objekta veids: Noliktava

Kategorija:  “D”

Piederība: Fiziska persona

1. Attēls: vidi degradējoša Noliktavas ēka

1. Attēls: vidi degradējoša Noliktavas ēka

Lai apskatītu šo karti, Jums jāatļauj "Statistikas un veiktspējas sīkdatnes".

Jūs to varat izdarīt šeit

Meža iela 25, Saldus

Kadastra numurs: 8401 010 0101

Kadastra apzīmējums: 8401 010 0101 001, 8401 010 0101 002

Objekta veids: Dzīvojamā māja, Pagrabs

Kategorija:  “B”, “B”

Piederība: Fiziska persona

1.Attēls: Vidi degradējoša dzīvojamā māja

1.Attēls: Vidi degradējoša dzīvojamā māja

Lai apskatītu šo karti, Jums jāatļauj "Statistikas un veiktspējas sīkdatnes".

Jūs to varat izdarīt šeit

Blaumaņa iela 13, Saldus, Saldus nov.

Kadastra numurs: 8401 006 0074

Kadastra apzīmējums: 8401 006 0074 001, 8401 006 0074 002, 8401 006 0074 003

Objekta veids: Dzīvojamā māja, Saimniecības ēka, Šķūnis

Kategorija:  “B”, “B”, “E”

Piederība: Fiziska persona

1.Attēls: Vidi degradējoša dzīvojamā māja

1.Attēls: Vidi degradējoša dzīvojamā māja

2.Attēls: Vidi degradējoša saimniecības ēka

2.Attēls: Vidi degradējoša saimniecības ēka

3.Attēls: Vidi degradējošs šķūnis

3.Attēls: Vidi degradējošs šķūnis

Lai apskatītu šo karti, Jums jāatļauj "Statistikas un veiktspējas sīkdatnes".

Jūs to varat izdarīt šeit

Brīvības iela 44A, Saldus, Saldus nov.

Kadastra numurs: 8401 004 0108

Kadastra apzīmējums: 8401 004 0108 001, 8401 004 0108 002, 8401 004 0108 003, 8401 004 0108 004

Objekta veids: Dzīvojamā māja, Šķūnis, Šķūnis, Garāža

Kategorija:  “B”, “B”, “B”, “B”

Piederība: Fiziska persona

1.Attēls: Vidi degradējoša dzīvojamā māja

1.Attēls: Vidi degradējoša dzīvojamā māja

2.Attēls: Vidi degradējošs šķūnis un garāža

2.Attēls: Vidi degradējošs šķūnis un garāža

3.Attēls: Vidi degradējošs šķūnis

3.Attēls: Vidi degradējošs šķūnis

Lai apskatītu šo karti, Jums jāatļauj "Statistikas un veiktspējas sīkdatnes".

Jūs to varat izdarīt šeit

Striķu iela 9, Saldus, Saldus nov.

Kadastra numurs: 8401 007 0003

Kadastra apzīmējums: 8401 007 0003 003

Objekta veids: Dzīvojamā māja ar 2 piebūvēm un pagrabu

Kategorija:  “B”

Piederība: Fiziskas personas

1.Attēls: Vidi degradējoša Dzīvojamā māja ar 2 piebūvēm un pagrabu

1.Attēls: Vidi degradējoša Dzīvojamā māja ar 2 piebūvēm un pagrabu

Lai apskatītu šo karti, Jums jāatļauj "Statistikas un veiktspējas sīkdatnes".

Jūs to varat izdarīt šeit

Apvedceļš 6, Saldus, Saldus nov.

Kadastra numurs: 8401 002 0117

Objekta veids: Žogs

Kategorija:  “C”

Piederība: Fiziska persona

1.Attēls: Vidi degradējošs žogs

1.Attēls: Vidi degradējošs žogs

Lai apskatītu šo karti, Jums jāatļauj "Statistikas un veiktspējas sīkdatnes".

Jūs to varat izdarīt šeit

Apvedceļš 6C, Saldus, Saldus nov.

Kadastra numurs: 8401 002 0225

Objekta veids: Žogs

Kategorija:  “C”

Piederība: Fiziska persona

1.Attēls: Vidi degradējošs žogs

1.Attēls: Vidi degradējošs žogs

Lai apskatītu šo karti, Jums jāatļauj "Statistikas un veiktspējas sīkdatnes".

Jūs to varat izdarīt šeit

Brīvības iela 31, Saldus

Kadastra numurs: 8401 005 0073

Kadastra apzīmējums: 8401 005 0073 001

Objekta veids: Dzīvojamā māja

Kategorija:  “B”

Piederība: Fiziska persona

1.Attēls: Vidi degradējoša Dzīvojamā māja

1.Attēls: Vidi degradējoša Dzīvojamā māja

 

Lielā iela 6B, Saldus, Saldus nov

Kadastra apzīmējums: 8401 007 0068 003

Objekta veids: Šķūnis

Piederība: Juridiska persona

1.Attēls: Vidi degradējošs šķūnis

1.Attēls: Vidi degradējošs šķūnis

 

Lai apskatītu šo karti, Jums jāatļauj "Statistikas un veiktspējas sīkdatnes".

Jūs to varat izdarīt šeit

Rīgas iela 8, Saldus, Saldus nov.

Kadastra apzīmējums: 8401 007 0068 002

Objekta veids: Garāžas

Piederība: Juridiska persona

1.Attēls: Vidi degradējošas Garāžas

1.Attēls: Vidi degradējošas Garāžas

 

Lai apskatītu šo karti, Jums jāatļauj "Statistikas un veiktspējas sīkdatnes".

Jūs to varat izdarīt šeit

Centra iela 10, Ezeres pag., Saldus nov.

Kadastra numurs: 8448 006 0299

Kadastra apzīmējums: 8448 006 0299 001, 8448 006 0299 002

Objekta veids: Dzīvojamā māja, šķūnis, šķūnis

Kategorija: “B”, “A”

Piederība: Juridiska persona

1.Attēls: vidi degradējošs šķūnis

1.Attēls: vidi degradējošs šķūnis

2.Attēls: vidi degradējoša dzīvojamā māja

2.Attēls: vidi degradējoša dzīvojamā māja

Lai apskatītu šo karti, Jums jāatļauj "Statistikas un veiktspējas sīkdatnes".

Jūs to varat izdarīt šeit

Centra laukums 4, Ezere, Ezeres pag., Saldus nov.

Kadastra numurs: 8448 006 0332

Kadastra apzīmējums: 8448 006 0332 001

Objekta veids: Veikals

Kategorija: “B”

Piederība: Jaukta statusa kopīpašums

1.Attēls: vidi degradējošs veikals

1.Attēls: vidi degradējošs veikals

2.Attēls: vidi degradējošs veikals

2.Attēls: vidi degradējošs veikals

Lai apskatītu šo karti, Jums jāatļauj "Statistikas un veiktspējas sīkdatnes".

Jūs to varat izdarīt šeit

"Pienavas", Ezere, Ezeres pag., Saldus nov.

Kadastra numurs: 8448 006 0301

Kadastra apzīmējums: 8448 006 0301 001

Objekta veids: Krejotava

Kategorija: “A”

Piederība: Juridiska persona

1.Attēls: vidi degradējoša Krejotava

1.Attēls: vidi degradējoša Krejotava

2.Attēls: vidi degradējoša Krejotava

2.Attēls: vidi degradējoša Krejotava

3.Attēls: vidi degradējoša Krejotava

3.Attēls: vidi degradējoša Krejotava

4.Attēls: vidi degradējoša Krejotava

4.Attēls: vidi degradējoša Krejotava

Lai apskatītu šo karti, Jums jāatļauj "Statistikas un veiktspējas sīkdatnes".

Jūs to varat izdarīt šeit

Centra iela 6, Ezere, ezeres pag., Saldus nov.

Kadastra numurs: 8448 006 0309

Kadastra apzīmējums: 8448 006 0309 001, 8448 006 0309 002

Objekta veids: Dzīvojamā māja, saimniecības ēka

Kategorija: “A”, “A”

Piederība: Pašvaldība

1.attēls: Vidi degradējoša saimniecības ēka

1.attēls: Vidi degradējoša saimniecības ēka

2.attēls: Vidi degradējoša dzīvojamā māja

2.attēls: Vidi degradējoša dzīvojamā māja

Lai apskatītu šo karti, Jums jāatļauj "Statistikas un veiktspējas sīkdatnes".

Jūs to varat izdarīt šeit

Centra iela 1, Ezere, Ezeres pag., Saldus nov.

Kadastra numurs: 8448 006 0136

Kadastra apzīmējums: 8448 006 0136 001

Objekta veids: Klēts

Kategorija: “B”

Piederība: fiziska persona

1.attēls: Vidi degradējoša klēts

1.attēls: Vidi degradējoša klēts

2.attēls: Vidi degradējoša klēts

2.attēls: Vidi degradējoša klēts

3.attēls: Vidi degradējoša klēts

3.attēls: Vidi degradējoša klēts

Lai apskatītu šo karti, Jums jāatļauj "Statistikas un veiktspējas sīkdatnes".

Jūs to varat izdarīt šeit

"Rozītes", Ezere, Ezeres pag., Saldus nov.

Kadastra numurs: 8448 006 0284

Kadastra apzīmējums: 8448 006 0284 001

Objekta veids: Dzīvojamā māja

Kategorija: “E”

Piederība: pašvaldība

1.attēls: Vidi degradējoša dzīvojamā māja

1.attēls: Vidi degradējoša dzīvojamā māja

Lai apskatītu šo karti, Jums jāatļauj "Statistikas un veiktspējas sīkdatnes".

Jūs to varat izdarīt šeit

"Sarkaņi", Ezere, Ezeres pag., Saldus nov.

Kadastra numurs: 8448 006 0400

Kadastra apzīmējums: 8448 006 0400 001

Objekta veids: Dzīvojamā māja

Kategorija: “B”

Piederība: pašvaldība

1.attēls: Vidi degradējoša dzīvojamā māja

1.attēls: Vidi degradējoša dzīvojamā māja

2.attēls: Vidi degradējoša dzīvojamā māja

2.attēls: Vidi degradējoša dzīvojamā māja

Lai apskatītu šo karti, Jums jāatļauj "Statistikas un veiktspējas sīkdatnes".

Jūs to varat izdarīt šeit

"Ausekļu Gateris", Ezeres pag., Saldus nov.

Kadastra numurs: 8448 002 0030

Kadastra apzīmējums:

Objekta veids: Divi šķūņi

Kategorija: “E”, “A”

Piederība: pašvaldība

1.attēls: Vidi degradējošs šķūnis

1.attēls: Vidi degradējošs šķūnis

2.attēls: Vidi degradējošs šķūnis

2.attēls: Vidi degradējošs šķūnis

Lai apskatītu šo karti, Jums jāatļauj "Statistikas un veiktspējas sīkdatnes".

Jūs to varat izdarīt šeit

"Indrāni", Ezeres pag., Saldus nov.

Kadastra numurs: 8448 002 0037

Kadastra apzīmējums: 8448 002 0037 002, 8448 002 0037 001

Objekta veids: Kūts, Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja

Kategorija: “E”, “B”

Piederība: pašvaldība

1.attēls: Vidi degradējoša daudzdzīvokļu dzīvojamā māja

1.attēls: Vidi degradējoša daudzdzīvokļu dzīvojamā māja

2.attēls: Vidi degradējoša daudzdzīvokļu dzīvojamā māja

2.attēls: Vidi degradējoša daudzdzīvokļu dzīvojamā māja

3.attēls: Vidi degradējoša kūts

3.attēls: Vidi degradējoša kūts

Lai apskatītu šo karti, Jums jāatļauj "Statistikas un veiktspējas sīkdatnes".

Jūs to varat izdarīt šeit

"Ezeres mūri", Ezere, Ezeres pag., Saldus nov.

Kadastra numurs: 8448 006 0288

Kadastra apzīmējums: zemes vienība 8448 006 0288

Objekta veids: Arka

Kategorija: “A”

Piederība: pašvaldība

1.attēls: Vidi degradējoša Arka

1.attēls: Vidi degradējoša Arka

 

Lai apskatītu šo karti, Jums jāatļauj "Statistikas un veiktspējas sīkdatnes".

Jūs to varat izdarīt šeit

Centra laukums 3, Ezere, Ezeres pag., Saldus nov.

Kadastra numurs: 8448 006 0331

Kadastra apzīmējums: 8448 006 0331 001, 8448 006 0331 002

Objekta veids: Veikals, Saimniecības ēka

Piederība: Juridiska persona

1.attēls: Vidi degradējošs veikals

1.attēls: Vidi degradējošs veikals

2.attēls: Vidi degradējoša saimniecības ēka

2.attēls: Vidi degradējoša saimniecības ēka

Lai apskatītu šo karti, Jums jāatļauj "Statistikas un veiktspējas sīkdatnes".

Jūs to varat izdarīt šeit

"Liepiņas", Jaunauces pag., Saldus nov.

Kadastra numurs: 8456 004 0056

Kadastra apzīmējums: 8456 004 0056 005

Objekta veids: Kūts

Kategorija: “A”

Piederība: Pašvaldība

1.attēls: Vidi degradējoša kūts

1.attēls: Vidi degradējoša kūts

2.attēls: Vidi degradējoša kūts

2.attēls: Vidi degradējoša kūts

3.attēls: Vidi degradējoša kūts

3.attēls: Vidi degradējoša kūts

Lai apskatītu šo karti, Jums jāatļauj "Statistikas un veiktspējas sīkdatnes".

Jūs to varat izdarīt šeit

"Ceļmalnieki", Jaunauces pag., Saldus nov.

Kadastra numurs: 8456 004 0064

Kadastra apzīmējums: 8456 004 0064 001, 8456 004 0064 002, 8456 004 0064 004

Objekta veids: dzīvojamā māja, kūts, akas māja

Kategorija: “B”, “C”, “B”

Piederība: fiziska persona

1.attēls: Vidi degradējoša dzīvojamā māja

1.attēls: Vidi degradējoša dzīvojamā māja

2.attēls: Vidi degradējoša dzīvojamā māja

2.attēls: Vidi degradējoša dzīvojamā māja

3.attēls: Vidi degradējoša kūts

3.attēls: Vidi degradējoša kūts

4.attēls: Vidi degradējoša akas māja

4.attēls: Vidi degradējoša akas māja

Lai apskatītu šo karti, Jums jāatļauj "Statistikas un veiktspējas sīkdatnes".

Jūs to varat izdarīt šeit

"Laksenes", Jaunauces pag., Saldus nov.

Kadastra numurs: 8456 005 0007

Kadastra apzīmējums: 8456 005 0007 002, 8456 005 0007 001,

Objekta veids: šķūnis,  dzīvojamā māja

Kategorija: “E”, “C”

Piederība: fiziska persona

1.attēls: Vidi degradējošs šķūnis

1.attēls: Vidi degradējošs šķūnis

2.attēls: Vidi degradējoša dzīvojamā māja

2.attēls: Vidi degradējoša dzīvojamā māja

Lai apskatītu šo karti, Jums jāatļauj "Statistikas un veiktspējas sīkdatnes".

Jūs to varat izdarīt šeit

"Kodoli", Jaunlutriņu pagasts, Saldus novads

Kadastra numurs: 8458 003 0111

Kadastra apzīmējums: 8458 003 0111 001, 8458 003 0111 002, 8458 003 0111 003, 8458 003 0111 005, 8458 003 0111 007

Objekta veids: viena dzīvokļa dzīvojamā māja, kūts, garāža ar šķūni, kūts, siltumnīca

Kategorija: “B”, “B”, “C”, “B”, “E”

Piederība: fiziska persona

1.attēls: Vidi degradējoša kūts

1.attēls: Vidi degradējoša kūts

2.attēls: Vidi degradējoša kūts

2.attēls: Vidi degradējoša kūts

3.attēls: Vidi degradējoša siltumnīca

3.attēls: Vidi degradējoša siltumnīca

4.attēls: Vidi degradējoša dzīvojamā māja

4.attēls: Vidi degradējoša dzīvojamā māja

5.attēls: Vidi degradējoša garāža ar šķūni

5.attēls: Vidi degradējoša garāža ar šķūni

Lai apskatītu šo karti, Jums jāatļauj "Statistikas un veiktspējas sīkdatnes".

Jūs to varat izdarīt šeit

"Rāznieki", Jaunlutriņu pagasts, Saldus novads

Kadastra numurs: 8458 003 0254

Kadastra apzīmējums: 8458 003 0254 005, 8458 003 0254 004 8458 003 0254 003, 8458 003 0254 002, 8458 003 0254 001

Objekta veids: šķūnis, kūts, šķūnis, saimniecības ēka, dzīvojamā māja

Kategorija: “E”, “E”, “E”, “B”, “B”

Piederība: fiziska persona

1.Attēls: Vidi degradējoša dzīvojamā māja

1.Attēls: Vidi degradējoša dzīvojamā māja

2.Attēls: Vidi degradējoša saimniecības ēka

2.Attēls: Vidi degradējoša saimniecības ēka

Lai apskatītu šo karti, Jums jāatļauj "Statistikas un veiktspējas sīkdatnes".

Jūs to varat izdarīt šeit

"Krejotava", Jaunlutriņu pagasts, Saldus novads

Kadastra numurs: 8458 003 0337

Kadastra apzīmējums: 8458 003 0337 001, 8458 003 0337 003, 8458 003 0337 004, 8458 003 0337 002

Objekta veids:  krejotava, saimniecības ēka, saimniecības ēka, saimniecības ēka

Kategorija: “B”, “B”, “A”, dabā neesoša

Piederība: pašvaldība

1.Attēls: Vidi degradējoša saimniecības ēka

1.Attēls: Vidi degradējoša saimniecības ēka

2.Attēls: Vidi degradējoša saimniecības ēka

2.Attēls: Vidi degradējoša saimniecības ēka

3.Attēls: Vidi degradējoša krejotava

3.Attēls: Vidi degradējoša krejotava

Lai apskatītu šo karti, Jums jāatļauj "Statistikas un veiktspējas sīkdatnes".

Jūs to varat izdarīt šeit

"Jaunvārpas", Jaunlutriņu pag., Saldus nov.

Kadastra numurs: 8458 003 0258

Kadastra apzīmējums: 8458 003 0258 001, 8458 003 0258 003, 8458 003 0258 004, 8458 003 0258 005

Objekta veids:  Kūts drupas, Kūts, Barības šķūnis, kūts drupas

Kategorija: “E”, “E”, “E”, “E”

Piederība: fiziska persona

1.Attēls: Vidi degradējošas kūts drupas

1.Attēls: Vidi degradējošas kūts drupas

2.Attēls: Vidi degradējošas kūts drupas

2.Attēls: Vidi degradējošas kūts

3.Attēls: Vidi degradējošas kūts drupas

3.Attēls: Vidi degradējošas kūts drupas

4.Attēls: Vidi degradējošas kūts drupas

4.Attēls: Vidi degradējošas kūts drupas

Lai apskatītu šo karti, Jums jāatļauj "Statistikas un veiktspējas sīkdatnes".

Jūs to varat izdarīt šeit

"Liepnieki", Kursīšu pag., Saldus nov.

Kadastra numurs: 8462 003 0077

Kadastra apzīmējums: 8462 003 0077 001, 8476 003 0077 002

Objekta veids: Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, kūts

Kategorija: “A”, “E”

Piederība: Pašvaldība

1.Attēls: Vidi degradējoša daudzdzīvokļu dzīvojamā māja

1.Attēls: Vidi degradējoša daudzdzīvokļu dzīvojamā māja

2.Attēls: Vidi degradējoša daudzdzīvokļu dzīvojamā māja

2.Attēls: Vidi degradējoša daudzdzīvokļu dzīvojamā māja

3.Attēls: Vidi degradējoša kūts

3.Attēls: Vidi degradējoša kūts

Lai apskatītu šo karti, Jums jāatļauj "Statistikas un veiktspējas sīkdatnes".

Jūs to varat izdarīt šeit

"Laukaiši", Kursīšu pag., Saldus nov.

Kadastra numurs: 8462 005 0130

Kadastra apzīmējums: 8462 005 0130 001

Objekta veids: veikals

Kategorija: “A”

Piederība: juridiska persona

1.Attēls: Vidi degradējošs veikals

1.Attēls: Vidi degradējošs veikals

2.Attēls: Vidi degradējošs veikals

2.Attēls: Vidi degradējošs veikals

Lai apskatītu šo karti, Jums jāatļauj "Statistikas un veiktspējas sīkdatnes".

Jūs to varat izdarīt šeit

Akmeņdziras, Kursīšu pag., Saldus nov.

Kadastra apzīmējums: 84620040588005, 84620040588006

Objekta veids: Saimniecības ēkas

Piederība: Fiziskas personas

1.Attēls: vidi degradējošas saimniecības ēkas

1.Attēls: vidi degradējošas saimniecības ēkas

 

Lai apskatītu šo karti, Jums jāatļauj "Statistikas un veiktspējas sīkdatnes".

Jūs to varat izdarīt šeit

"Ozolparks", Lutriņu pag., Saldus nov.

Kadastra numurs: 8466 002 0022

Kadastra apzīmējums: 8466 002 0022 001, 8466 002 0022 003

Objekta veids: Dzīvojamā māja, brīvdienu māja, šķūnis

Kategorija: “C”, “B”, “E”

Piederība: fiziska persona

1.Attēls: Vidi degradējoša dzīvojamā māja

1.Attēls: Vidi degradējoša dzīvojamā māja

2.Attēls: Vidi degradējoša brīvdienu māja

2.Attēls: Vidi degradējoša brīvdienu māja

3.Attēls: Vidi degradējošs šķūnis

3.Attēls: Vidi degradējošs šķūnis

Lai apskatītu šo karti, Jums jāatļauj "Statistikas un veiktspējas sīkdatnes".

Jūs to varat izdarīt šeit

Meldzeres Pienotava, Nīgrandes pag., Saldus nov.

Kadastra numurs: 8470 001 0047

Kadastra apzīmējums: 8470 001 0047 001

Objekta veids: Rūpnieciskās ražošanas ēka – krejotava

Kategorija: “B”

Piederība: pašvaldība

1.Attēls: Vidi degradējoša rūpnieciskās ražošanas ēka - krejotava

1.Attēls: Vidi degradējoša rūpnieciskās ražošanas ēka – krejotava

Lai apskatītu šo karti, Jums jāatļauj "Statistikas un veiktspējas sīkdatnes".

Jūs to varat izdarīt šeit

Ventkalni, Nīgrandes pag., Saldus nov.

Kadastra numurs:  8470 006 0126

Kadastra apzīmējums: 8470 006 0125 003, 8470 006 0125 004

Objekta veids: Kokzāģētava, Kokzāģētava

Kategorija: “E”, “B”

Piederība: Juridiska persona

1.Attēls: Vidi degradējoša Kokzāģētava

1.Attēls: Vidi degradējoša kokzāģētava

2.Attēls: Vidi degradējoša Kokzāģētava

2.Attēls: Vidi degradējoša Kokzāģētava

Lai apskatītu šo karti, Jums jāatļauj "Statistikas un veiktspējas sīkdatnes".

Jūs to varat izdarīt šeit

"Sātiņu pamatskola", Sātiņi, Novadnieku pag., Saldus nov.

Kadastra numurs: 8472 002 0056

Kadastra apzīmējums: 8472 002 0056 003

Objekta veids: internāts

Kategorija: “A”

Piederība: pašvaldība

1.Attēls: Internāta ēka

1.Attēls: Internāta ēka

2.Attēls: Internāta ēka

2.Attēls: Internāta ēka

Lai apskatītu šo karti, Jums jāatļauj "Statistikas un veiktspējas sīkdatnes".

Jūs to varat izdarīt šeit

"Mežcieceres", Mežvidi, Novadnieku pag., Saldus nov.

Kadastra numurs: 8472 003 0108

Kadastra apzīmējums: 8472 003 0108 001

Objekta veids: Dzīvojamā māja

Piederība: Fiziskas personas

1.Attēls: Vidi degradējoša dzīvojamā māja

1.Attēls: Vidi degradējoša dzīvojamā māja

 

2.Attēls: Vidi degradējoša dzīvojamā māja

2.Attēls: Vidi degradējoša dzīvojamā māja

 

Lai apskatītu šo karti, Jums jāatļauj "Statistikas un veiktspējas sīkdatnes".

Jūs to varat izdarīt šeit

Asari, Pampāļi, Pampāļu pag., Saldus nov.

Kadastra numurs: 8476 005 0205

Kadastra apzīmējums: 8476 005 0205 002

Objekta veids: Kūts ēka

Kategorija: “A”

Piederība: pašvaldība

1.Attēls: Vidi degradējoša kūts

1.Attēls: Vidi degradējoša kūts

2.Attēls: Vidi degradējoša kūts

2.Attēls: Vidi degradējoša kūts

Lai apskatītu šo karti, Jums jāatļauj "Statistikas un veiktspējas sīkdatnes".

Jūs to varat izdarīt šeit

Ozolu iela 5, Pampāļi, Pampāļu pag., Saldus nov.

Kadastra numurs: 8476 005 0212

Kadastra apzīmējums: 8476 005 0212 001

Objekta veids: Dzīvojamā māja

Kategorija: “B”

Piederība: Fiziska persona

1.Attēls: Vidi degradējoša dzīvojamā māja

1.Attēls: Vidi degradējoša dzīvojamā māja

2.Attēls: Vidi degradējoša dzīvojamā māja

2.Attēls: Vidi degradējoša dzīvojamā māja

3.Attēls: Vidi degradējoša dzīvojamā māja

3.Attēls: Vidi degradējoša dzīvojamā māja

Lai apskatītu šo karti, Jums jāatļauj "Statistikas un veiktspējas sīkdatnes".

Jūs to varat izdarīt šeit

"Lauciņi" Pampāļi, Pampāļu pagasts, Saldus novads

Kadastra numurs: 8476 005 0147

Kadastra apzīmējums: 8476 005 0185 004

Objekta veids: Saimniecības ēka

Kategorija: “E”

Piederība: Pašvaldība

1.Attēls: Vidi degradējoša saimniecības ēka

1.Attēls: Vidi degradējoša saimniecības ēka

Lai apskatītu šo karti, Jums jāatļauj "Statistikas un veiktspējas sīkdatnes".

Jūs to varat izdarīt šeit

"Lāstekas", Ruba, Rubas pag., Saldus nov.

Kadastra numurs: 8482 002 0300

Kadastra apzīmējums: 8482 002 0300 001,

Objekta veids: dzīvojamā māja

Kategorija: “C”

Piederība: fiziska persona

1.Attēls: Vidi degradējoša dzīvojamā māja

1.Attēls: Vidi degradējoša dzīvojamā māja

2.Attēls: Vidi degradējoša dzīvojamā māja

2.Attēls: Vidi degradējoša dzīvojamā māja

3.Attēls: Vidi degradējoša dzīvojamā māja

3.Attēls: Vidi degradējoša dzīvojamā māja

Lai apskatītu šo karti, Jums jāatļauj "Statistikas un veiktspējas sīkdatnes".

Jūs to varat izdarīt šeit

"Klēts", Ruba, Rubas pag., Saldus nov.

Kadastra numurs: 8482 002 0301

Kadastra apzīmējums: 8482 002 0301 005, 8482 002 0301 006, 8482 002 0301 004, 8482 002 0301 003, 8482 002 0301 002,

Objekta veids: klēts, klēts, nojume, klēts ēka, klēts ēka

Kategorija: dabā neeksistē,”C”, “E”, “E”, “E”

Piederība: fiziska persona

1.Attēls: Vidi degradējoša klēts ēka

1.Attēls: Vidi degradējoša klēts ēka

2.Attēls: Vidi degradējoša klēts ēka

2.Attēls: Vidi degradējoša klēts ēka

3.Attēls: Vidi degradējoša klēts ēka

3.Attēls: Vidi degradējoša klēts ēka

Lai apskatītu šo karti, Jums jāatļauj "Statistikas un veiktspējas sīkdatnes".

Jūs to varat izdarīt šeit

"Birzes", Ruba, Rubas pag., Saldus nov.

Kadastra numurs: 8482 002 0267

Kadastra apzīmējums: 8482 002 0267 003, 8482 002 0267002, 8482 002 0267 001

Objekta veids: kūts, šķūnis, dzīvojamā māja

Kategorija: “C”, dabā neeksistē,”C”

Piederība: fiziska persona

1.Attēls: vidi degradējoša dzīvojamā māja

1.Attēls: vidi degradējoša dzīvojamā māja

2.Attēls: vidi degradējoša dzīvojamā māja

2.Attēls: vidi degradējoša dzīvojamā māja

2.Attēls: vidi degradējoša kūts

2.Attēls: vidi degradējoša kūts

Lai apskatītu šo karti, Jums jāatļauj "Statistikas un veiktspējas sīkdatnes".

Jūs to varat izdarīt šeit

"Pie alejām", Rubas pagasts, Saldus novads

Kadastra numurs: 8482 001 0295

Kadastra apzīmējums: 8482 001 0295 002, 8482 001 0295 003

Objekta veids: kūts, saimniecības ēka

Kategorija: “C”,”C”

Piederība: Pašvaldība

1.Attēls: vidi degradējoša kūts

1.Attēls: vidi degradējoša kūts

2.Attēls: vidi degradējoša saimniecības ēka

2.Attēls: vidi degradējoša saimniecības ēka

Lai apskatītu šo karti, Jums jāatļauj "Statistikas un veiktspējas sīkdatnes".

Jūs to varat izdarīt šeit

Rozes skola, Rubas pag., Saldus nov.

Kadastra numurs: 8482 001 0232

Kadastra apzīmējums: 8482 001 0232 001, 8482 001 0232 002, 8482 001 0232 003, 8482 001 0232 005

Objekta veids: Skola, Šķūnis, Saimniecības ēka, Sūkņu māja

Kategorija: “A”, “B”, “A”, “C”

Piederība: Fiziska persona

1.Attēls: Vidi degradējoša Skolas ēka

1.Attēls: Vidi degradējoša Skolas ēka

2.Attēls: Vidi degradējošs šķūnis

2.Attēls: Vidi degradējošs šķūnis

3.Attēls: Vidi degradējoša saimniecības ēka

3.Attēls: Vidi degradējoša saimniecības ēka

Lai apskatītu šo karti, Jums jāatļauj "Statistikas un veiktspējas sīkdatnes".

Jūs to varat izdarīt šeit

"Lazdiņi", Saldus pag., Saldus nov.

Kadastra numurs: 8486 502 0013

Kadastra apzīmējums: 8486 002 0090 005

Objekta veids: šķūnis

Kategorija: “A”

Piederība: pašvaldība

1.Attēls: vidi degradējošs šķūnis

1.Attēls: vidi degradējošs šķūnis

8.marta iela 1, Saldus pag., Saldus nov.

Kadastra numurs: 8486 001 0417

Kadastra apzīmējums: 8486 001 0177 002

Objekta veids: Saimniecības ēka

Kategorija: “A”

Piederība: fiziskas personas

1.Attēls: vidi degradējoša saimniecības ēka

1.Attēls: vidi degradējoša saimniecības ēka

Lai apskatītu šo karti, Jums jāatļauj "Statistikas un veiktspējas sīkdatnes".

Jūs to varat izdarīt šeit

"Rīgas-Liepājas šoseja 102. km", Saldus pag., Saldus nov.

Kadastra numurs: 8486 003 0120

Kadastra apzīmējums: 8486 003 0014 001

Objekta veids: Administratīvā ēka ar četrām piebūvēm un pagrabu

Kategorija:  “B”

Piederība: Juridiska persona

1.Attēls: Vidi degradējoša Administratīvā ēka ar četrām piebūvēm un pagrabu

1.Attēls: Vidi degradējoša Administratīvā ēka ar četrām piebūvēm un pagrabu

Lai apskatītu šo karti, Jums jāatļauj "Statistikas un veiktspējas sīkdatnes".

Jūs to varat izdarīt šeit

"Zirgu stallis", Šķedes pag., saldus nov.

Kadastra numurs: 8488 003 0265

Kadastra apzīmējums: 8488 003 0265 001

Objekta veids: nedzīvojama ēka

Kategorija: “A”

Piederība: juridiska persona

1.Attēls: vidi degradējoša nedzīvojama ēka

1.Attēls: vidi degradējoša nedzīvojama ēka

2.Attēls: vidi degradējoša nedzīvojama ēka

2.Attēls: vidi degradējoša nedzīvojama ēka

3.Attēls: vidi degradējoša nedzīvojama ēka

3.Attēls: vidi degradējoša nedzīvojama ēka

Lai apskatītu šo karti, Jums jāatļauj "Statistikas un veiktspējas sīkdatnes".

Jūs to varat izdarīt šeit

"Šķēdes dzirnavas", Šķēdes pag., Saldus nov.

Kadastra numurs: 8488 003 0121

Kadastra apzīmējums: 8488 003 0121 001, 8488 003 0121 003

Objekta veids: dzirnavas, dambis

Kategorija: “B”, “A”

Piederība: juridiska persona

1.Attēls: vidi degradējošas dzirnavas

1.Attēls: vidi degradējošas dzirnavas

2.Attēls: vidi degradējošs dambis

2.Attēls: vidi degradējošs dambis

Lai apskatītu šo karti, Jums jāatļauj "Statistikas un veiktspējas sīkdatnes".

Jūs to varat izdarīt šeit

"Šķēdes pils", Šķēdes pag., Saldus nov.

Kadastra numurs: 8488 003 0200

Kadastra apzīmējums: 8488 003 0200 001, 8488 003 0200 002, 8488 003 0200 003, 8488 003 0091 001

Objekta veids: pils, tualete, šķūnis, klēts

Kategorija: “B”, “B”, “B”, “A”

Piederība: juridiska persona

1.Attēls: Vidi degradējoša Pils ēka

1.Attēls: Vidi degradējoša Pils ēka

2.Attēls: Vidi degradējošs Šķūnis

2.Attēls: Vidi degradējošs Šķūnis

3.Attēls: Vidi degradējoša klēts ēka

3.Attēls: Vidi degradējoša klēts ēka

Lai apskatītu šo karti, Jums jāatļauj "Statistikas un veiktspējas sīkdatnes".

Jūs to varat izdarīt šeit

"Briedīši", Šķēdes pag., Saldus nov.

Kadastra numurs: 8488 503 0004

Kadastra apzīmējums: 8488 003 0189 001, 8488 003 0189 002

Objekta veids: dzīvojamā māja, saimniecības ēka

Kategorija: “A”, “B”

Piederība: juridiska persona

1.Attēls: Vidi degradējoša dzīvojamā māja

1.Attēls: Vidi degradējoša dzīvojamā māja

2.Attēls: Vidi degradējoša Saimniecības ēka

2.Attēls: Vidi degradējoša Saimniecības ēka

Lai apskatītu šo karti, Jums jāatļauj "Statistikas un veiktspējas sīkdatnes".

Jūs to varat izdarīt šeit

Skolas iela 1, Šķēde, Šķēdes pag., Saldus nov.

Kadastra numurs: 8488 003 0092

Kadastra apzīmējums: 8488 003 0092 001

Objekta veids: veikals

Kategorija: “D”

Piederība: fiziska persona

1.Attēls: Vidi degradējoša Veikala ēka

1.Attēls: Vidi degradējoša Veikala ēka

2.Attēls: Vidi degradējoša Veikala ēka

2.Attēls: Vidi degradējoša Veikala ēka

Lai apskatītu šo karti, Jums jāatļauj "Statistikas un veiktspējas sīkdatnes".

Jūs to varat izdarīt šeit

"Lazdiņas", Šķēdes pag., Saldus nov.

Kadastra numurs: 8488 003 0149

Kadastra apzīmējums: 8488 003 0149 001

Objekta veids: dzīvojamā ēka

Kategorija: “B”

Piederība: fiziska persona

1.Attēls: Vidi degradējoša dzīvojamā ēka

1.Attēls: Vidi degradējoša dzīvojamā ēka

2.Attēls: Vidi degradējoša dzīvojamā ēka

2.Attēls: Vidi degradējoša dzīvojamā ēka

3.Attēls: Vidi degradējoša dzīvojamā ēka

3.Attēls: Vidi degradējoša dzīvojamā ēka

Lai apskatītu šo karti, Jums jāatļauj "Statistikas un veiktspējas sīkdatnes".

Jūs to varat izdarīt šeit

"Krustceles", Šķēdes pag., Saldus nov.

Kadastra numurs: 8488 003 0134

Kadastra apzīmējums: 8488 003 0134 003, 8488 003 0134 002, 8488 003 0134001

Objekta veids: saimniecības ēka, šķūnis, dzīvojamā ēka

Kategorija: “A”, “A”, “B”

Piederība: fiziska persona

1.Attēls: Vidi degradējoša dzīvojamā ēka

1.Attēls: Vidi degradējoša dzīvojamā ēka

2.Attēls: Vidi degradējoša saimniecības ēka

2.Attēls: Vidi degradējoša saimniecības ēka

3.Attēls: Vidi degradējošs šķūnis

3.Attēls: Vidi degradējošs šķūnis

Lai apskatītu šo karti, Jums jāatļauj "Statistikas un veiktspējas sīkdatnes".

Jūs to varat izdarīt šeit

"Pumpuri", Šķēdes pagasts, Saldus novads

Kadastra numurs: 8488 003 0120

Kadastra apzīmējums: 8488 003 0120 001

Objekta veids: Noliktava

Kategorija: “B”

Piederība: fiziska persona

1.Attēls: Vidi degradējoša noliktava

1.Attēls: Vidi degradējoša noliktava

Lai apskatītu šo karti, Jums jāatļauj "Statistikas un veiktspējas sīkdatnes".

Jūs to varat izdarīt šeit

"Jaunvidzeri", Šķēdes pagasts, Saldus novads

Kadastra numurs: 8488 003 0064

Kadastra apzīmējums: 8488 003 0064 004, 8488 003 0064 006, 8488 003 0064 007, 8488 003 0064 008, 8488 003 0064 010, 8488 003 0064 011

Objekta veids: Noliktava, Garāža, Garāža, Šķūnis ar barības virtuvi, Šķūnis

Kategorija: “D”, “B”, “B”, “B”,”B”

Piederība: fiziska persona

1.Attēls: Vidi degradējoša noliktava

1.Attēls: Vidi degradējoša noliktava

2.Attēls: Vidi degradējošas garāžas

2.Attēls: Vidi degradējošas garāžas

3.Attēls: Vidi degradējošas šķūnis ar barības virtuvi

3.Attēls: Vidi degradējošas šķūnis ar barības virtuvi

4.Attēls: Vidi degradējošs šķūnis

4.Attēls: Vidi degradējošs šķūnis

Lai apskatītu šo karti, Jums jāatļauj "Statistikas un veiktspējas sīkdatnes".

Jūs to varat izdarīt šeit

Vidzeru kūts, Šķēdes pagasts, Saldus novads

Kadastra numurs: 8488 003 0145

Kadastra apzīmējums: 8488 003 0145 001, 8488 003 0145 002

Objekta veids: Kūts, Šķūnis

Kategorija: “C”, “B”

Piederība: fiziska persona

1.Attēls: Vidi degradējoša Kūts ēka

1.Attēls: Vidi degradējoša Kūts ēka

2.Attēls: Vidi degradējošs šķūnis

2.Attēls: Vidi degradējošs šķūnis

Lai apskatītu šo karti, Jums jāatļauj "Statistikas un veiktspējas sīkdatnes".

Jūs to varat izdarīt šeit

"Pūces", Vadakstes pagasts, Saldus novads

Kadastra numurs: 8492 002 0047

Kadastra apzīmējums: 8492 002 0047 001,

Objekta veids: Dzīvojamā māja

Kategorija: “C”

Piederība: fiziska persona

1.Attēls: Vidi degradējoša dzīvojamā māja

1.Attēls: Vidi degradējoša dzīvojamā māja

Lai apskatītu šo karti, Jums jāatļauj "Statistikas un veiktspējas sīkdatnes".

Jūs to varat izdarīt šeit

"Lieļi", Vadakstes pagasts, Saldus novads

Kadastra numurs: 8492 004 0094

Kadastra apzīmējums: 8492 004 0094 001

Objekta veids: Dzīvojamā māja ar klēti un šķūni

Kategorija: “E”

Piederība: fiziska persona

1.Attēls: Vidi degradējošas Dzīvojamās mājas ar klēti un šķūni drupas

1.Attēls: Vidi degradējošas Dzīvojamās mājas ar klēti un šķūni drupas

Lai apskatītu šo karti, Jums jāatļauj "Statistikas un veiktspējas sīkdatnes".

Jūs to varat izdarīt šeit

"Priedulas darbnīcas", Vadakstes pagasts, Saldus novads

Kadastra numurs: 8492 004 0201

Kadastra apzīmējums: 8492 004 0201 001, 8492 004 0201 002, 8492 004 0201 003

Objekta veids: Darbnīca, Katlu māja, Mehāniskās darbnīcas

Kategorija: “B”, “B”, “B”

Piederība: fiziska persona

1.Attēls: Vidi degradējoša katlu māja

1.Attēls: Vidi degradējoša katlu māja

2.Attēls: Vidi degradējoša darbnīcu ēka

2.Attēls: Vidi degradējoša darbnīcu ēka

3.Attēls: Vidi degradējoša mehānisko darbnīcu ēka

3.Attēls: Vidi degradējoša mehānisko darbnīcu ēka

Lai apskatītu šo karti, Jums jāatļauj "Statistikas un veiktspējas sīkdatnes".

Jūs to varat izdarīt šeit

"Ābelītes 1", Vadakste, Vadakstes pag., Saldus nov

Kadastra numurs: 84920030123

Kadastra apzīmējums: 84920030123001

Objekta veids: Veikals

Piederība: fiziska persona

1.Attēls: Vidi degradējošs veikals

1.Attēls: Vidi degradējošs veikals

 

Lai apskatītu šo karti, Jums jāatļauj "Statistikas un veiktspējas sīkdatnes".

Jūs to varat izdarīt šeit

"Ceplis", Zaņas pag. Saldus nov.

Kadastra numurs: 8494 006 0063

Kadastra apzīmējums: 8494 006 0063 001, 8494 006 0063 002, 8494 006 0063 003, 8494 006 0063 004

Objekta veids: Dzīvojamā māja, kūts, 2 nojumes

Kategorija: “E”

Piederība: juridiska persona

1.Attēls: Vidi degradējošas Dzīvojamās mājas drupas

1.Attēls: Vidi degradējošas Dzīvojamās mājas drupas

Lai apskatītu šo karti, Jums jāatļauj "Statistikas un veiktspējas sīkdatnes".

Jūs to varat izdarīt šeit

"Pirtsgari", Zaņas pag., Saldus nov.

Kadastra numurs: 8494 002 0110

Kadastra apzīmējums: 8494 002 0071 001; 8494 002 0087 001; 8494 002 0087 002

Objekta veids: 2 Dzīvojamās mājas, kūts

Kategorija: “D” “A” “E”

Piederība: Saldus novada pašvaldība

1.Attēls: Vidi degradējošas dzīvojamās mājas

1.Attēls: Vidi degradējošas dzīvojamās mājas

Lai apskatītu šo karti, Jums jāatļauj "Statistikas un veiktspējas sīkdatnes".

Jūs to varat izdarīt šeit

Līgotņi, Zaņas pag., Saldus nov.

Kadastra numurs: 8494 005 0127

Kadastra apzīmējums: 8494 005 0127 001, 8494 005 0127 002

Objekta veids: Dzīvojamā māja, Šķūnis

Kategorija: “A”, “D”

Piederība: pašvaldība

1.Attēls: Vidi degradējoša Dzīvojamā māja

1.Attēls: Vidi degradējoša Dzīvojamā māja

Lai apskatītu šo karti, Jums jāatļauj "Statistikas un veiktspējas sīkdatnes".

Jūs to varat izdarīt šeit

"Induļi", Zirņu pag., Saldus nov.

Kadastra numurs: 8496 008 0012

Kadastra apzīmējums: 8496 008 0012 003, 8496 008 0012 002, 8496 008 0012 001

Objekta veids:  Šķūnis, kūts ar klēti, dzīvojamā māja

Kategorija: “B”, “B”, “B”

Piederība: juridiska persona

1.Attēls: Vidi degradējošs šķūnis

1.Attēls: Vidi degradējošs šķūnis

2.Attēls: Vidi degradējoša Kūts ar klēti

2.Attēls: Vidi degradējoša Kūts ar klēti

3.Attēls: Vidi degradējoša Dzīvojamā māja

3.Attēls: Vidi degradējoša Dzīvojamā māja

Lai apskatītu šo karti, Jums jāatļauj "Statistikas un veiktspējas sīkdatnes".

Jūs to varat izdarīt šeit

"Varis", Zirņu pagasts, Saldus novads

Kadastra numurs: 8496 008 0045

Kadastra apzīmējums: 8496 008 0045 001, 8496 008 0045 007, 8496 008 0045 008, 8496 008 0045 009, 8496 008 0045 011, 8496 008 0045 012

Objekta veids:  Kūts, Svari, Šķūnis, Šķūnis, Šķūnis, Skābbarības tvertne

Kategorija: “A”, “A”, “A”, “A”, “E”, “C”

Piederība: fiziska persona

1.Attēls: Vidi degradējoša Kūts

1.Attēls: Vidi degradējoša Kūts

2.Attēls: Vidi degradējoša Svaru ēka

2.Attēls: Vidi degradējoša Svaru ēka

3.Attēls: Vidi degradējošs Šķūnis

3.Attēls: Vidi degradējošs Šķūnis

4.Attēls: Vidi degradējošs Šķūnis

4.Attēls: Vidi degradējošs Šķūnis

5.Attēls: Vidi degradējoša Skābbarības tvertne

5.Attēls: Vidi degradējoša Skābbarības tvertne

Lai apskatītu šo karti, Jums jāatļauj "Statistikas un veiktspējas sīkdatnes".

Jūs to varat izdarīt šeit

"Muižiņas", Zirņu pagasts, Saldus novads.

Kadastra numurs: 8496 006 0160

Kadastra apzīmējums: 8496 006 0160 001

Objekta veids:  Kūts

Kategorija: “A”

Piederība: fiziska persona

1.Attēls: Vidi degradējošas kūts ēka

1.Attēls: Vidi degradējošas kūts ēka

Lai apskatītu šo karti, Jums jāatļauj "Statistikas un veiktspējas sīkdatnes".

Jūs to varat izdarīt šeit

"Lauknamiķi", Zvārdes pag., Saldus nov.

Kadastra numurs: 8498 003 0195

Kadastra apzīmējums: 8498 003 0195 001, 8498 003 0195 002, 8498 003 0195 003, 8498 003 0195 004, 8498 003 0195 005

Objekta veids: Klēts drupas, saimniecības ēkas drupas, kūts drupas, saimniecības ēkas drupas, noliktavas

Kategorija: “E”

Piederība: fiziska persona

1.Attēls: Vidi degradējošu ēku drupas

1.Attēls: Vidi degradējošu ēku drupas

2.Attēls: Vidi degradējošu ēku drupas

2.Attēls: Vidi degradējošu ēku drupas

Lai apskatītu šo karti, Jums jāatļauj "Statistikas un veiktspējas sīkdatnes".

Jūs to varat izdarīt šeit

Rennes, Cieceres pag., Saldus nov

Kadastra numurs: 8425 502 0024

Kadastra apzīmējums: 8425 002 0046 001

Objekta veids: Dzīvojamās māja

Kategorija: “B”

Piederība: Fiziska persona

1.Attēls: Vidi degradējoša dzīvojamā māja

1.Attēls: Vidi degradējoša dzīvojamā māja

Lai apskatītu šo karti, Jums jāatļauj "Statistikas un veiktspējas sīkdatnes".

Jūs to varat izdarīt šeit

Bērzāju iela 4, Emburga, Cieceres pag., Saldus nov.

Kadastra numurs: 8425 002 0069

Kadastra apzīmējums:

Objekta veids: Autoserviss ar ofisu un veikalu

Kategorija: “B”

Piederība: Juridiska persona

1.Attēls: Vidi degradējošs Autoserviss ar ofisu un veikalu

1.Attēls: Vidi degradējošs Autoserviss ar ofisu un veikalu

 

Lai apskatītu šo karti, Jums jāatļauj "Statistikas un veiktspējas sīkdatnes".

Jūs to varat izdarīt šeit

Liepnieki, Brocēni, Saldus nov.

Kadastra apzīmējums: 8405 002 0016 001

Objekta veids: Dzīvojamā māja

Kategorija: A

Piederība: Juridiska persona

1.attēls: vidi degradējoša dzīvojamā māja

1.attēls: vidi degradējoša dzīvojamā māja

 

Lai apskatītu šo karti, Jums jāatļauj "Statistikas un veiktspējas sīkdatnes".

Jūs to varat izdarīt šeit

Lielcieceres iela 3A, Brocēni, Saldus nov.

Kadastra apzīmējums: 8405 003 0093 010

Objekta veids: Tualetes ēka

Piederība: Fiziska persona

1.attēls: vidi degradējoša tualetes ēka

1.attēls: vidi degradējoša tualetes ēka

Lai apskatītu šo karti, Jums jāatļauj "Statistikas un veiktspējas sīkdatnes".

Jūs to varat izdarīt šeit

Gaiķu krogs, Gaiķu pag., Saldus nov.

Kadastra numurs: 8452 005 0119

Kadastra apzīmējums: 8452 005 0119 001, 8452 005 0119 003

Objekta veids: Dzīvojamā māja, Dzirnavas, Šķūnis

Piederība: Saldus novada pašvaldība

1. Attēls: Vidi degradējoša dzīvojamā māja

1. Attēls: Vidi degradējoša dzīvojamā māja

2.Attēls: Vidi degradējošas dzirnavas

2.Attēls: Vidi degradējošas dzirnavas

 

Lai apskatītu šo karti, Jums jāatļauj "Statistikas un veiktspējas sīkdatnes".

Jūs to varat izdarīt šeit

"Čīčas", Blīdenes pag., Saldus nov

Kadastra numurs: 84440010105

Kadastra apzīmējums: 84440010105001, 84440010105002

Objekta veids: Dzīvojamā māja, kūts

Kategorija: “B”, “B”

Piederība: Fiziska persona

1.attēls: vidi degradējoša dzīvojamā māja

1.attēls: vidi degradējoša dzīvojamā māja

2.attēls: vidi degradējoša kūts

2.attēls: vidi degradējoša kūts

 

Lai apskatītu šo karti, Jums jāatļauj "Statistikas un veiktspējas sīkdatnes".

Jūs to varat izdarīt šeit

"Blīdenes muiža", Blīdene, Blīdenes pag., Saldus nov.

Kadastra numurs: 8444 002 0479

Kadastra apzīmējums: 8442 002 0242 004, 8442 002 0242 005, 8442 002 0242 006

Objekta veids: Tautas nama ēka, Pagrabs, Klēts

Kategorija: “B”, “B”, “E”

Piederība: Fiziska persona

1.Attēls: Vidi degradējoša tautas nama ēka

1.Attēls: Vidi degradējoša tautas nama ēka

2.Attēls: Vidi degradējošs pagrabs

2.Attēls: Vidi degradējošs pagrabs

3.Attēls: Vidi degradējoša klēts

3.Attēls: Vidi degradējoša klēts

 

Lai apskatītu šo karti, Jums jāatļauj "Statistikas un veiktspējas sīkdatnes".

Jūs to varat izdarīt šeit

Sarmas, Pilsblīdene, Blīdenes pag., Saldus nov.

Kadastra numurs: 84445010003

Kadastra apzīmējums: 84440010005002

Objekta veids: Dzīvojamā māja

Kategorija: “B”

Piederība: Pašvaldība

1.Attēls: Vidi degradējoša Dzīvojamā māja

1.Attēls: Vidi degradējoša Dzīvojamā māja

 

Lai apskatītu šo karti, Jums jāatļauj "Statistikas un veiktspējas sīkdatnes".

Jūs to varat izdarīt šeit

Rāvu Leja, Blīdenes pag., Saldus nov.

Kadastra numurs: 84440020242

Kadastra apzīmējums: 84440020242008, 84440020242009, 84440020242014

Objekta veids: Graudu kalte, Palīgēka, Kūts

Kategorija: “B”, “B”, “A”

Piederība: Pašvaldība

1.Attēls: Vidi degradējoša Graudu kalte

1.Attēls: Vidi degradējoša Graudu kalte

2.Attēls: Vidi degradējoša Palīgēka

2.Attēls: Vidi degradējoša Palīgēka

3.Attēls: Vidi degradējoša Kūts

3.Attēls: Vidi degradējoša Kūts

Lai apskatītu šo karti, Jums jāatļauj "Statistikas un veiktspējas sīkdatnes".

Jūs to varat izdarīt šeit

Atpūtas, Pilsblīdene, Blīdenes pag., Saldus nov.

Kadastra numurs: 84440010005

Kadastra apzīmējums: 84440010005001

Objekta veids: Dzīvojamā māja ar pagrabu

Kategorija: “B”

Piederība: Juridiska persona

1.Attēls: Vidi degradējoša Dzīvojamā māja ar pagrabu

1.Attēls: Vidi degradējoša Dzīvojamā māja ar pagrabu

 

Lai apskatītu šo karti, Jums jāatļauj "Statistikas un veiktspējas sīkdatnes".

Jūs to varat izdarīt šeit

"Atpūtas", Pilsblīdene, Blīdenes pag., Saldus nov.

Kadastra numurs: 84440010005

Kadastra apzīmējums: 84440010005003

Objekta veids: Veikala drupas

Kategorija: “A”

Piederība: Pašvaldība

1.Attēls: Vidi degradējošas veikala drupas

1.Attēls: Vidi degradējošas veikala drupas

 

Lai apskatītu šo karti, Jums jāatļauj "Statistikas un veiktspējas sīkdatnes".

Jūs to varat izdarīt šeit

Ezermaļi, Remtes pag., Saldus nov.

Kadastra numurs: 84800030069

Kadastra apzīmējums: 84800030069002, 84800030069003

Objekta veids: Šķūnis, Kūts

Piederība: Fiziska persona

1.Attēls: Vidi degradējošs šķūnis

1.Attēls: Vidi degradējošs šķūnis

2.Attēls: Vidi degradējoša kūts

2.Attēls: Vidi degradējoša kūts

 

Lai apskatītu šo karti, Jums jāatļauj "Statistikas un veiktspējas sīkdatnes".

Jūs to varat izdarīt šeit

Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt: