NVO

Nevalstisko organizāciju atbalsta fonda 2024. 1. kārtas rezultāti

1 KĀrtas Rezultzati

SALDUS NOVADA NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU ATBALSTA FONDA 2024. 1. KĀRTAS REZULTĀTI

15. februārī, norisinājās konkursa pirmā kārta: ideju prezentācijas. Uz otro kārtu: projektu pieteikumu iesniegšanu un to prezentēšanu 13. un 14. martā tiek aicinātas šādas organizācijas un viņu idejas:

-Biedrība “N-tais elements”, “Dimantu raktuves. Jaunas iespējas Saldus novada skolotājiem”

-Biedrība “Jaunmuižnieks”, “Viedais komposts Jaunlutriņos”

-Biedrība “Zemnieki dara”, “Terapiju/sensorā telpa Gaiķu pagastā”

-Ģimeņu biedrība “Ligzda”, “Esi izglītots par vietu, kur tu atpūties”

-Biedrība “Ideju kalve”, “Mēs kopā varam!”

-Biedrība “Saldus sporta favorīts”, “Karsējmeiteņu meistarklases un sadraudzības festivāls”

-Biedrība “Rozentāla kvartāls”, “Pasaule no smilšu graudiem”

-Brocēnu vidusskola, “Nāc ar mani spēlētiesi!”

-Jauno programmētāju atbalsta biedrība, “AE86 Studija” Druvas vidusskolā”

-Jauniešu multimediju studija “Frekvence”, ‘’ Jauniešu iniciatīva:

sociālo mediju kampaņa Ķepu tinderis’’

-Biedrība “Saldus ActionSports”, “Ģimenei draudzīgas vides labiekārtošana

Saldus novada MRS dirt parkā”

-Biedrība “Latvijas Mazpulki”, “Saldus novada mazpulku labo darbu parāde 2024”

-Biedrība “Ģimenes atbalstam”, “Laiks mammām 3”

-Lutriņu mazpulks, “Radošās darbnīcas kopā ar ģimenēm “ KOPĀ RADĪT – KOPĀ BŪT! “

-Saldus jauniešu dome “Es un mēs”, “Satikties. Saprasties. “

-Biedrība “Pēdas”, “Dabas detektīvi”

-Biedrība “Miera māja”, “Mazo uzņēmēju biznesa parāde”

-Andra Cvetkova, “Regulāras māla nodarbības bērniem, jauniešiem un ģimenēm keramikas darbnīcā „Telpa- vieta, kur radīt”, Brocēnos”

-Biedrība “SaPa1904″, ’’Esi aktīvs un drošs!”

-Biedrība “Durvis uz radīšanu”, “Humoram, satīrai, mīlai un jautrībai! –

“Druvas Zemturu” 3. ziņģu festivāls”

 

Pateicamies visiem par radošajām idejām un vēlam rast iespējas realizēt arī šīs, iesniegtās iniciatīvas, kuras konkursā uz otro kārtu netiek virzītas!

-Biedrība ‘’Māmiņu klubs “Pogas””, Pogas dara

-Biedrība “Pīlādžoga”, ‘’Ar saknēm Latvijā un gaismu sirdī’’’

-Mednieku klubs ‘’Pampāļi, ‘’ Saldus novada medību trofeju izstāde 2024,

Pampāļu pagasta kultūras namā’’

-Jaunlutriņu attīstības biedrība, ‘’ Viedā ciema attīstībai’’    

-Saldus rajona attīstības biedrība, ‘’Digiskola: 1.klase’’

-Biedrība “Amatierteātris “Kodols””, ‘’Teātra garainis’’

– MOPD Latvija,  “Nepalikt vienam”,  ‘’Par vienlīdzību, par nevienaldzību, par iekļaujošu sabiedrību visiem’’

-Biedrība “Sportive”, ‘’Dienas nometne “Radoši un aktīvi”’’

-EVE Autosports, ‘’ Vienmēr labvēlīgi laikapstākļi’’

-Ezeres mednieku klubs, ‘’Saldus novada visu laiku labāko medību trofeju izstāde Remtes pilī’’

-Drošas dzīves vides attīstības biedrība “Oāze”, ‘’Meitas puišus dancināja’’

-Biedrība “DK Kursa”, ‘’DK Kursa tautas tērpu bāzes atjaunošana’’

-Biedrība “Mellene”, ‘’Radošo hobiju diena Saldū’’

-SMC Atbalsta biedrība,  ‘’Saulīte – aiz loga’’

-Biedrība “Lai sapņi piepildās!”, ‘’Plauksti tur, kur esi!’’

-Latvijas Dzīvokļu īpašnieku biedrību Asociācija “Mājoklis”, ‘’Mēs paši sev saimnieki’’

Attīstības biedrības

BIEDRĪBA „SALDUS RAJONA ATTĪSTĪBAS BIEDRĪBA”
Reģistrācijas numurs40008106375
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Avotu iela 12, Saldus, LV 3801
Striķu iela 2, Saldus, LV3801
Tālrunis
E-pasts
Mājas lapa
29494781
sandra.fridrihsone@saldus.lv
http://srab.saldus.lv/
Vadītājs
Kontaktpersona
Sandra Fridrihsone
Organizācijas mērķi un darbības virzieni
Izstrādāt un realizēt stratēģiju ilgtspējīgai lauku attīstībai, izmantojot sabiedrības līdzdalības principus; Veicināt un atbalstīt sabiedrības iesaistīšanos vietējās lauku teritorijas attīstībā, lai uzlabotu dzīves kvalitāti laukos, rosinot sabiedrību meklēt jaunus risinājumus; Sadarboties ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām Latvijā un ārvalsts, lai veicinātu Saldus rajona teritorijas attīstību; Veicināt iespējami labāku ilgtspējīgu ekonomikas, dabas un kultūras resursu izmantošanu; Veicināt kopienu sadarbību; Iesaistīties projektos, koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus savu mērķu sasniegšanai.
 BIEDRĪBA “GAISMAS PUSĒ”
Reģistrācijas numurs40008111588
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
„Sūbri”, Zaņas pagasts, Saldus novads, LV 3897
Tālrunis
E-pasts
26282825, 29398044
initra@inbox.lv, aiga.je@inbox.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Initra Kinstlere, Aiga Jurova
Organizācijas mērķi un darbības virzieniVeicināt Zaņas pagasta teritorijas attīstību un popularizēt Zaņas vārdu, sekmēt vides un kultūras mantojuma saglabāšanu; Balstoties uz partnerību un vietējo resursu izmantošanu, paaugstināt iedzīvotāju un organizāciju prasmes un pieredzi, aktivizēt iedzīvotājus iesaistīties dažādos pasākumos; Motivēt sociālās atstumtības riskam pakļautos iedzīvotājus, veicināt sociālo vienlīdzību.
BIEDRĪBA “JAUNLUTRIŅU ATTĪSTĪBAS BIEDRĪBA”
Reģistrācijas numurs40008118980
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Upes iela 4, Jaunlutriņu pagasts, Saldus novads, LV 3876
e-pastsfavorit611@inbox.lv
Tālrunis29443467
Vadītājs
Kontaktpersona
Māris Mednis
Ilze Kļava
Organizācijas mērķi un darbības virzieni

Veicināt Jaunlutriņu pagasta teritorijas attīstību; Pārstāvēt Jaunlutriņu pagasta iedzīvotāju intereses valsts, pašvaldību un nevalstiskajās organizācijās, uzņēmumos un citās institūcijās Latvijā un ārvalstīs; Veicināt un atbalstīt sabiedrības iesaistīšanos vietējās lauku teritorijas attīstībā, lai uzlabotu dzīves kvalitāti laukos, paaugstināt izglītības līmeni, rosinot sabiedrību meklēt jaunus līdzekļus; Iesaistīties projektos, koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus savu mērķu sasniegšanai; Veicināt iespējami labāku ilgtspējīgu ekonomikas, dabas un kultūras resursu izmantošanu.

BIEDRĪBA “MŪSU LIGZDA”
Reģistrācijas numurs40008112615
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Ezeres pagasta kultūras nams,  Ezeres pagasts, Saldus novads, LV 3891
Tālrunis
E-pasts
22122713
rainelite11@inbox.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Raina Boguža
Organizācijas mērķi un darbības virzieniApzināt un risināt Ezeres pagasta iedzīvotāju vēlmes un problēmas, veicināt viņu aktīvāku darbību, kas sekmētu pagasta attīstību un iedzīvotāju dzīves līmeņa uzlabošanos, aktivizēt uzņēmējsabiedrību pagastā; Veicināt sabiedrības aktivitāti rūpēs par apkārtējo vidi, izglītību, sporta pasākumu aktivitātēm un katra paša veselību ne tikai Ezeres pagastā, bet arī Saldus novada pierobežas pagastos. Veicināt pagasta iedzīvotāju kultūras dzīves pilnveidošanu un kultūrvēsturiskā mantojuma izzināšanu, saglabāšanu un popularizēšanu.
BIEDRĪBA “NOVADNIEKU ATTĪSTĪBAI”
Reģistrācijas numurs40008111944
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
„Mežvidi”, Novadnieku pagasts, Saldus novads, LV 3801
Tālrunis
E-pasts
29164020
maija.sulce@saldus.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Šulce Maija – 29164020

Sandra Plociņa – 29163386

Organizācijas mērķi un darbības virzieni
Sekmēt demokrātiskas, progresīvas sabiedrības veidošanos; Veicināt sabiedrības etnisko un sociālo integrāciju sociālās vides uzlabošanai; Veicināt kultūras, izglītības un sociālekonomisko attīstību, vides apziņas veidošanos un starptautisko sadarbību; Demokrātiskas, pilsoniskas un izglītotas sabiedrības un reģionālās attīstības veicināšana reģionālā, novadu, valsts un ES mērogā; Pilsoniskas sabiedrības un demokrātijas principu attīstības veicināšana, kas balstīta uz daudzpartiju sistēmu, cilvēktiesībām, likumu ievērošanu, cittautiešu integrāciju un brīvu saimniecisko darbību; Kultūras sakaru, sporta un tūrisma iespēju pilnveidošana dzīves kvalitātes uzlabošanai Saldus rajonā; Rajona kultūras tradīciju saglabāšana un popularizēšana; Kultūras un izglītības iestāžu radošās iniciatīvas, mūžizglītības un pieredzes apmaiņas veicināšana; Vietējās ekonomikas izaugsmes un nodarbinātības veicināšana, sociālās atstumtības riska mazināšana; Sadarbība ar vietējiem un ārvalstu partneriem ES struktūrfondu un citu finansējuma piesaistē, apgūšanā un kopīgu iniciatīvu realizācijai; Radīt iespējas gūt informāciju un veicināt regulāru un sistemātisku tās apriti; Veicināt apzinātus lēmumu pieņemšanas procesus, sekmējot prasmi uzņemties atbildību; Piedāvāt dažādas iespējas veselīga dzīvesveida veicināšanai; Organizēt un iesaistīt labdarības pasākumos, iesaistīt brīvprātīgos sociālās palīdzības sniegšanā.
BIEDRĪBA “LUTRIŅU SPRĪDĪŠI”
Reģistrācijas numurs40008116299
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Pagasta māja, Lutriņi, Lutriņu pagasts, Saldus novads, LV 3861
Tālrunis
E-pasts
63831245, 26832623
bibl.lutrini@saldus.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Popsujēviča Ligita
Organizācijas mērķi un darbības virzieniAktivizēt pagasta iedzīvotājus, iesaistīt sabiedriskās dzīves procesos un uzlabot savu dzīves kvalitāti; Veicināt dažādu pagasta sabiedrības grupu sadarbību un sadarbību ar citām organizācijām.
BIEDRĪBA “MĒS – JAUNAUCEI”
Reģistrācijas numurs40008112564
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Jaunauces pils, Jaunauce, Saldus novads LV – 3893
„Dzintari”6, Jaunauces pagasts, Saldus novads, LV 3893
Tālrunis
E-pasts
26014296, 26333070
inguna.balcere@inbox.lv, i.simkus@inbox.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Inguna Balcere,
Inese Šimkus
Organizācijas mērķi un darbības virzieni1. veicināt pilsoniskas sabiedrības attīstību Jaunauces pagastā un aktivēt pagasta iedzīvotājus savas dzīves vides uzlabošanai;
2. veicināt kultūras mantojuma saglabāšanu: attīstīt sabiedrības kultūras mantojuma apziņu un veicināt līdzdalību kultūras mantojuma aizsardzībā;
3. sekmēt izglītības, kultūras, tūrisma un sporta attīstību Jaunauces pagastā.
BIEDRĪBA “SALDUS ROTARI KLUBS”
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Lielā iela 23a, Saldus, LV 3801
Reģ. 21.11.2007.
Tālrunis26442069; 29429993; 29145725
E-pastsrolmar@inbox.lv ; dekna@inbox.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Ļuba Kapteine
Natālija Zīlīte, Aurika Lībiete
Organizācijas mērķi un darbības virzieniRotari mērķis ir atbalstīt un veicināt kalpošanas ideālu kā cildenu pasākumu pamatu, it īpaši atbalstot un veicinot: personisko sakaru attīstību un pilnveidi, izmantojot tos kalpošanas uzdevumam; augstas ētikas normas darbā un profesijā, katra derīga darba vērtības atzīšanu, katra rotarieša nodarbošanās prestiža celšanu, kalpojot sabiedrībai; kalpošanas ideāla ievērošanu katram rotarietim savā personiskajā, darba un sabiedriskajā dzīvē; starptautiska saprašanās, labas gribas un miera stiprināšanu, izmantojot dažādu uzņēmējdarbības, biedrību un profesiju pārstāvju pasaules sadraudzību, ko vieno kalpošanas ideāls; atbalstīt un popularizēt Rotari mērķus Latvijā un Saldū; veicināt sabiedrībai noderīgu projektu realizēšanu Saldū.
BIEDRĪBA “ZVĀRDENIEKI”
Reģistrācijas numurs40008111018
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
„Zvārdes pagasta bibliotēka”, Striķi, Zvārdes pagasts, Saldus novads, LV 3883
Tālrunis
E-pasts
29430012
zvardenieki@tvnet.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Sandra Rubule
Organizācijas mērķi un darbības virzieniSaldus novada Zvārdes pagasta dabas un kultūras bagātību apzināšana, sakārtošana un attīstīšana; Celt iedzīvotāju pašapziņu, patriotismu un labklājību; Veidot izpratni par dabas daudzveidības nepieciešamību, sekmēt mazā un vidējā biznesa, īpaši tūrisma, attīstību;
Veselīgas lauku dzīves vides izveidošana, sakārtošana, uzlabošana un uzņēmējdarbības attīstīšana Zvārdes pagastā.
BIEDRĪBA “KURSĪŠU ATTĪSTĪBAS BIEDRĪBA „KABATA””
Reģistrācijas numurs50008191481
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Kalna iela 1, Kursīšu pagasts, Saldus novads, LV-3890
Kalna iela 1, Kursīšu pagasts, Saldus novads, LV-3890
Tālrunis26133145
E-pastsbiedriba.kabata@inbox.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Mārtiņš Lagzdons – 26133145
Ieva Circene – 29322257
Organizācijas mērķi un darbības virzieniVeicināt Kursīšu pagasta attīstību, izmantojot sabiedrības līdzdalības principus, lai uzlabotu dzīves kvalitāti un mazinātu sociālo nevienlīdzību pagastā; Sadarbojoties ar valsts, pašvaldības un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmējiem un citām institūcijām Saldus novadā un Latvijā, veicināt Kursīšu pagasta teritorijas līdzsvarotu attīstību un atpazīstamību; Veicināt iespējami labāku, ilgtspējīgāku un racionālāku ekonomisko, dabas, kultūras un cilvēkresursu izmantošanu;
Nodrošināt izglītotas, informētas, kulturālas, sociāli aktīvas un atbildīgas, ilgtspējīgas, radošas un uz attīstību vērstas sabiedrības veidošanos pagastā; Veidot dažādus sabiedrības vajadzībās un vēlmēs balstītus pasākumus un aktivitātes; Sekmēt un dažādot izglītības, mūžizglītības un brīvā laika pavadīšanas iespēju veidošanu pagastā; Uzlabot uzņēmējdarbības vidi, sekmēt tūrisma attīstību un risināt bezdarba problēmu pagastā; Iesaistīties projektos, koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos, cilvēkresursus un cita veida resursus biedrības mērķu sasniegšanai.
BIEDRĪBA “SALDUS 2000”
Reģistrācijas numurs40008048429
KontaktadreseStriķu iela 12, Saldus
Tālrunis63846680
E-pastsaidish@inbox.lv
VadītājsAidis Herings
Organizācijas mērķi un darbības virzieniVeicināt Saldus pilsētas un Saldus novada infrastruktūras attīstību. Veicināt sporta attīstību. Radīt materiālo bāzi jauno sportistu sagatavošanai un tālākai virzīšanai.
BIEDRĪBA “SADRAUDZĪBAS BIEDRĪBA “TILTS””
Reģistrācijas numurs40008118938
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Brocēni, Skolas iela 17-1, LV-3851
Tālrunis
E-pasts
29866255
guna.samsonova@inbox.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Guna Samsonova
Organizācijas mērķi un darbības virzieni
Biedrības mērķis ir, apvienojoties dažādu profesiju pārstāvjiem biedrībā, ieguldot savu brīvprātīgo darbu biedrības labā, veicināt iedzīvotāju aktivitāti dažādos līmeņos Saldus pilsētā, novadā, Brocēnu pilsētā, novadā, Latvijā. Biedrība savu mērķi sasniedz, sekmējot savstarpējo sadarbību starp biedrībām un nodibinājumiem, sabiedrības interešu grupām, kristīgām draudzēm, valsts un pašvaldību institūcijām, uzņēmējiem, ar partneriem ārvalstīs; rosinot iedzīvotāju sadarbību un līdzdalību savas dzīves kvalitātes uzlabošanā; atbalstot brīvprātīgo kustību; stiprinot ģimenes saites; organizējot vispusīgus izglītojošus pasākumus (semināri, lekcijas, informatīvi bukleti u.c. pasākumi); radot aktīvas atpūtas iespējas jauniešiem un bērniem (pārgājieni, nometnes u.c. pasākumi); organizējot radošus vakarus (dziesmas, dejas, dzeja, māksla u.c. aktivitātes); informējot sabiedrību par biedrības darbu (prese, radio, interneta mājas lapā u.c.); veicot citus uzdevumus, kas palīdz sasniegt biedrības mērķi.

Apbedīšanas, mirušo piemiņas biedrības

BIEDRĪBA “RESAS NAMS”
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Saldus nov., Saldus, Tūristu iela 11-12, 3801
Tālrunis29122660
E-pastslange-saldus@inbox.lv
Valdes priekšsēdētājs
Kontaktpersona
Lange Inga
Organiācijas mērķi un
darbības virzieni
Uzlabot Saldus novada iedzīvotāju apbedīšanas pakalpojumu kvalitāti un pieejamību; Organizēt un nodrošināt mirušo uzglabāšanas telpu un tai piederošo palīgtelpu renovācijas pasākumus; Sniegt vispusīgu atbalstu un konsultācijas piederīgajiem; Panākt apbedīšanas jomā strādājošo komersantu darbības atbilstību Eiropas Savienības prasībām šajā jomā; Savu mērķu sasniegšanai sadarboties ar valsts un pašvaldības institūcijām.
BIEDRĪBAS “BRĀĻU KAPU KOMITEJA” SALDUS NODAĻA
Juridiskā adreseSlokas iela 122, Rīga, LV 1067
Reģ.17.04.2001.pārreģ.05.07.2005.
KontaktadreseStriķu iela 96,Saldus, LV 3801
Tālrunis
E-pasts
29142402; 63821160
ineselasmane@inbox.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Juris Lasmanis
Organizācijas mērķi un darbības virzieniBrāļu kapu apzināšana un uzturēšana.

Auto, moto, avio biedrības

BIEDRĪBA “VIPCORE”
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Dārza iela 12a – 4, Saldus, LV 3801
Rīgas iela 2a,Saldus, LV 3801
Tālrunis
E-pasts
mājas lapa
vipcore.biedriba@inbox.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Gints Skeivis
Organizācijas mērķi un darbības virzieniVeicināt autovadītāju ētikas normu ievērošanu ceļu satiksmē, palīdzēt nelaimē nokļuvušajiem autovadītājiem, gājējiem, veicināt labklājību, paaugstināt zināšanu līmeni par ceļu satiksmes drošības noteikumiem.
BIEDRĪBA “LATVIJAS SKIJORINGA ASOCIĀCIJA”
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Aspazijas iela 14, Saldus, LV 3801
Reģ. 14.11.1997.pārreģ.18.01.2006.
Tālrunis
E-pasts
29465959; fax 63881035
raivis@azinter.lv
VadītājsRaivis Zolmanis
Organizācijas mērķi un darbības virzieniVeicināt Latvijas skijoringa attīstību. Radīt iespēju Latvijas sportistiem nodarboties ar skijoringu Latvijas republikā un ārzemēs. Jauniešu piesaiste skijoringa sportam.
BIEDRĪBA “MOTOKLUBS “BLACK BULLDOGS MCC””
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Saldus nov., Saldus, Veidenbauma iela 2C, 3801,
Reģistrācijas nr.40008132541
Tālrunis
E-pasts
29231986
arnisklava@inbox.lv, sentimat2@inbox.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Stepiņš Uldis
Arnis Ulmanis
Organizācijas mērķi un darbības virzieniPopularizēt motobraukšanu un mototūrismu Saldus pilsētā un Latvijā; veicināt savstarpēju cieņu starp visiem ceļu satiksmes dalībniekiem; veicināt Saldus pilsētas kontaktus ar sadraudzības pilsētām motoklubu līmenī; rīkot motociklistu pasākumus ar ārvalstu motoklubu piedalīšanos; veicināt jaunās paaudzes izpratni par mototehniku, motobraucēju tradīcijām un ceļu satiksmes noteikumiem; popularizēt motobraukšanu kā vienu no jaunatnes atpūtas veidiem; rīkot labdarības akcijas rajona pasākumu ietvaros; iesaistīt invalīdus rajona sabiedriskajā dzīvē; piedalīties vasaras nometņu organizēšanā bērnu nama bērniem, kā arī bērniem invalīdiem; iesaistīt jaunatni sporta aktivitātēs un citos pasākumos, lai mazinātu nevēlamo situāciju (alkohola, citu apreibinošu vielu, smēķēšanas) ietekmi uz jaunatni.
BIEDRĪBA “EZERES AVIOKLUBS”
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Saldus nov., Ezeres pag., Ezere, “Rogas”, 3891
Reģistrācijas nr.40008150299
Tālrunis
E-pasts
29436880
spanda@navigator.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Rozentāls Juris
Organizācijas mērķi un darbības virzieni1. Dažādu aviācijas sporta veidu popularizēšanu un atbalstīšanu sabiedrībā, sacensību organizēšana; 2.Interesentu apmācība un sagatavošana, jaunatnes piesaistīšana; 3. Sadarbošanās ar ārvalstu klubiem un citām sabiedriskajām organizācijām, tūrisma veicināšana; 4.Nodarbošanās ar saimniecisko darbību, kas orientēta uz sava īpašuma uzturēšanu un kluba mērķu sasniegšanu; 5.Ezeres lidlauka saglabāšana un attīstība, tā vēstures izzināšana.
BIEDRĪBA “KLUBS “KRONIS RK””
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Saldus nov., Saldus pag., Druva, J. Rozentāla iela 1-54, 3862
Reģistrācijas nr.40008186718
Tālrunis
E-pasts
29442809, 26143606
kristine71@inbox.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Rinalds Ķēniņš
Kristīne Ķēniņa
Organizācijas mērķi un darbības virzieni1. Dalība Latvijas Republikas teritorijā un ārvalstīs organizētajās autosporta sacensībās.2. Autosporta sacensību organizēšana Latvijas Republikas teritorijā.3. Dalība Latvijas Republikas teritorijā un ārvalstīs organizētajās distanču slēpošanas sacensībās.4. Distanču slēpošanas sacensību organizēšana Latvijas Republikas teritorijā.5. Dalība Latvijas Republikas teritorijā un ārvalstīs organizētajos modes mākslinieku un modeļu konkursos.6. Modes mākslinieku un modeļu konkursu organizēšana Latvijas Republikas teritorijā.7. Bērnu un skolēnu sporta pasākumu organizēšana.
BIEDRĪBA “LATVIJAS MOTOKROSA AKADĒMIJA”
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Saldus nov., Saldus, Kalnsētas iela 29-9, 3801
Reģistrācijas nr.40008168873
Tālrunis
E-pasts
29245141, 25860661
grinbergs.artis@gmail.com
Vadītājs
Kontaktpersona
Bobkovs Vitālijs
Artis Grinbergs
Organizācijas mērķi un darbības virzieniVeicināt bērnu, jauniešu un pieaugušo iesaistīšanos motosportā, organizējot dažāda līmeņa motosporta pasākumus un sacensības. Palīdzēt radīt nepieciešamos apstākļus motokrosa attīstībai un popularizēšanai Latvijā un sekmēt augstu sportisko rezultātu sasniegšanu gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī, t.sk. veikt sabiedriskā labuma funkcijas: tālākizglītības pasākumu organizēšanu, apvienojot sporta cienītājus, interesentus un atbalstītājus.
BIEDRĪBA “SALDUS MOTOKLUBS”
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Saldus nov., Saldus, Kalnsētas iela 37, 3801
Reģistrācijas nr.40008134966
Tālrunis
E-pasts
29253550
aidish@inbox.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Aidis Herings
Organizācijas mērķi un darbības virzieniVeicināt motosporta attīstību; Radīt un nodrošināt materiāli tehnisko bāzi; Veicināt sportistu izaugsmi, jaunatnes iesaistīšanu motosportā.
BIEDRĪBA “VIRĀŽA-Z”
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Saldus nov., Zaņas pag., Baltaiskrogs, Krasta iela 7, 3897
Reģistrācijas nr.40008176457
Tālrunis
E-pasts
29294040
krastaiela7@inbox.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Žentiņš Modris
Organizācijas mērķi un darbības virzieniVeicināt sabiedrības iesaistīšanu dažādos ar auto un moto tehniku saistītos pasākumos; Piesaistīt ieinteresētās personas apgūt un pilnveidot drošas braukšanas iemaņas; Iesaistīt un izglītot jauniešus ar auto-moto saistītās aktivitātēs, kā arī dot iespēju līdzdarboties invalīdiem, vecāka gadagājuma cilvēkiem un maznodrošinātajiem; Veicināt pagasta un novada, kā arī Kurzemes reģiona attīstību, organizējot lietderīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas, popularizējot auto-moto sportu; Sadarboties ar Baltijas, Skandināvijas un Eiropas Savienības valstu organizācijām.

Dzīvnieku aizsardzības biedrības

 

BIEDRĪBA “SALDUS DZĪVNIEKU PATVERSME”
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Saldus nov., Saldus, Lielā iela 83, 3801
Reģistrācijas nr.50008125611
Tālrunis
E-pasts
29450277, 29391282
salduspatversme@inbox.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Rupeiks Dzintars
Laila Rupeika
Organizācijas mērķi un darbības virzieniPalīdzēt pamestiem un vardarbībā cietušiem dzīvniekiem, kā arī mainīt sabiedrības viedokli par dzīvniekiem, to tiesībām un aizsardzību.

Dzīvokļu īpašnieku biedrības

BIEDRĪBA “DZĪVOKĻU ĪPAŠNIEKU BIEDRĪBA V2”
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Saldus nov., Saldus, Veidenbauma iela 2-40, 3801
Reģistrācijas nr.40008164797
Vadītājs
Kontaktpersona
Bušs Agris
Organizācijas mērķi un darbības virzieniBiedrības mērķis ir nodrošināt tās pārvaldīšanā nodotā dzīvojamā nama Saldū, Veidenbauma ielā 2, pienācīgu uzturēšanu, tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību, kā arī apmierināt citas Biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvokļu un dzīvojamo namu koplietošanas telpu izmantošanu.
BIEDRĪBA “KALNSĒTAS IELA 21”
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Saldus nov., Saldus, Kalnsētas iela 21-9, 3801
Reģistrācijas nr.40008162851
Tālrunis
E-pasts
29179077; 26595928
biedribakalnsetas21@inbox.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Edgars Cīrulis
Andris Punculis
Organizācijas mērķi un darbības virzieniNodrošināt tās pārvaldīšanā un apsaimniekošanā nodotā dzīvojamā nama pienācīgu uzturēšanu, tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību, kā arī apmierināt citas Biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvokļu un dzīvojamo namu koplietošanas telpu izmantošanu.
BIEDRĪBA “PILSĒTAS NAMS 25”
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Saldus nov., Saldus, Jelgavas iela 25-14, 3801
Reģistrācijas nr.40008159955
Tālrunis
E-pasts
26327686
gundars.samoska@gmail.com
KontaktpersonaGundars Samoška
Organizācijas mērķi un darbības virzieniNodrošināt tās apsaimniekošanā nodoto dzīvojamo namu pienācīgu uzturēšanu, tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību, kā arī apmierināt citas Biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvokļu un dzīvojamo namu koplietošanas telpu izmantošanu.
BIEDRĪBA “TŪRISTU 11”
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Saldus nov., Saldus, Tūristu iela 11-20, LV3801
Reģistrācijas nr.40008167454
Tālrunis
E-pasts
vija.eitvida@gmail.com;  tel.: 29485589;
marutakulberga@inbox.lv; tel.: 28374918
Vadītājs
Kontaktpersona
Vija Eitvida
Maruta Kulberga
Organizācijas mērķi un darbības virzieniNodrošināt pārvaldīšanā nodotās dzīvojamās mājas Tūristu ielā 11, Saldū apsaimniekošanu, pienācīgu uzturēšanu, nodrošināt ar komunālajiem pakalpojumiem un koplietošanas telpu uzturēšanu saistītās vajadzības.
BIEDRĪBA “DZĪVOKĻU ĪPAŠNIEKU BIEDRĪBA “NĀKOTNES 5″”
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Saldus nov., Saldus, Nākotnes iela 5-22, 3801
Reģistrācijas nr.40008174827
Tālrunis
Vadītājs
Kontaktpersona
Lūsēna Aina
Organizācijas mērķi un darbības virzieniNodrošināt biedrības apsaimniekošanā nodoto dzīvojamo namu pienācīgu uzturēšanu, tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību, kā arī apmierināt citas Biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvokļu un dzīvojamo namu koplietošanas telpu izmantošanu.
BIEDRĪBA “ROZENTĀLA 15”
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Saldus nov., Saldus, J. Rozentāla iela 15, 3801
Reģistrācijas nr.40008173766
Tālrunis
E-pasts
26210462
rozentala15@inbox.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Aivars Segliņš
Organizācijas mērķi un darbības virzieniNodrošināt pārvaldīšanā un apsaimniekošanā nodotās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas J.Rozentāla ielā 15, Saldū, pienācīgu uzturēšanu, tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību, kā arī apmierināt citas Biedrības dibinātāju vajadzības, kas saistītas ar dzīvokļu un dzīvojamās mājas koplietošanas telpu izmantošanu.
BIEDRĪBA “STRIĶU IELA 19”
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Striķu  iela 19-8, Saldus,Saldus nov, LV 3801
Reģistrācijas nr.40008234740
KontaktpersonaVineta Jēkabsone, Anita Ostrovska, Egita Jansone
Kontakttālruņi27790188, 27613582, 26565957
Organizācijas mērķi un darbības virzieniNodrošināt biedrības apsaimniekošanā nodotā dzīvojamā nama pienācīgu uzturēšanu, renovāciju, tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanu un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību, uzraudzīt un kontrolēt dzīvojamās mājas pārvaldnieku, kā arī apmierināt citas Biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvojamā nama apsaimniekošanu un pārvaldīšanu.
BIEDRĪBA “ZAĻĀ IELA 26”
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Zaļā iela 26 – 6, Saldus, Saldus novads, LV 3801
Reģistrācijas nr.40008258912
KontaktpersonaRavinds Būmeisters
Kontaktinformācija26464029; zalaiela26@inbox.lv
Organizācijas mērķi un darbības virzieniNodrošināt biedrības apsaimniekošanā nodotā dzīvojamā nama pienācīgu uzturēšanu, renovāciju, tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanu un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību, uzraudzīt un kontrolēt dzīvojamās mājas pārvaldnieku, kā arī apmierināt citas Biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvojamā nama apsaimniekošanu un pārvaldīšanu.

Ģimeņu un vecāku biedrības

BIEDRĪBA “SAPRĀTĪGAIS CEĻŠ”
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
J.Rozentāla iela 20 – 17, Saldus,LV-3800
Reģistrācijas nr.40008175589
Tālrunis
E-pasts
26984116
daiga81@gmail.com
Vadītāja
Kontaktpersona
Daiga Bertrāne
Organizācijas mērķi un darbības virzieniVeicināt sabiedrībā pozitīvu grūtnieču un jauno māmiņu tēlu, piesaistīt sabiedrības uzmanību grūtnieču un jauno māmiņu vispārcilvēciskajām un ētiskajām vērtībām; Apvienot sabiedrības spēkus un resursus, kas grūtniecēm un jaunajām māmiņām palīdzēs realizēt sociāli ekonomiskās, garīgās, emocionālās, fiziskās, ētiskās, kultūras un personības vērtības; bAtbalstīt radošo, attīstības un izklaides iespēju apvienošanu, katra biedrības biedra vispusīgas attīstības, pašrealizācijas un radošas pašizteiksmes veicināšanu; Izglītojošu kursu, lekciju, semināru un konsultāciju organizēšana, saturīgu izklaides pasākumu organizēšana bērniem un vecākiem; Labdarības pasākumu organizēšana, kā arī akciju, gadatirgu un ziedojumu vākšana, izstādes- izpārdošanas, dažādu labdarības pasākumu organizēšana bērniem no nelabvēlīgām ģimenēm, kā arī bērnunamu bērniem; Sadarboties ar dažādām organizācijām, valsts institūcijām ar mērķi atbalstīt un veicināt ģimenes sociāli ekonomisko labklājību; Izveidot biedrības informācijas lapu internetā, nodrošinot tādas sadarbības attīstības iespējas, kas nodrošinās ne tikai pieredžu un ideju apmaiņu, bet arī nodrošinās ar psiholoģiskās pašpalīdzības atbalsta organizēšanu; Psiholoģiska un materiāla atbalsta sniegšana mātēm un ģimenēm ar bērniem, kas nonākuši psiholoģiskas vai sociāli ekonomiskas krīzes situācijā; Veselīga dzīvesveida popularizēšana grūtnieču, jauno māmiņu un bērnu vidū; Radīt finansēšanas avotus biedrības mērķu sasniegšanai; Piedalīties normatīvo aktu izstrādāšanā un sabiedriskā ekspertīzē.
BIEDRĪBA “ASNS”
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Kapu iela 7, Saldus, LV 3801. Reģ. 07.03.2007.
Skrundas iela 25c, Saldus, LV 3801
Tālrunis
E-pasts
22059707
uldis_gailitis@inbox.lv
Vadītāja
Kontaktpersona
Inita Gailīte
Uldis Gailītis
Organizācijas mērķi un darbības virzieniPopularizēt humānās pedagoģijas idejas sabiedrībā, rosināt ģimenes vērtību apzināšanos, veicināt zināšanu apguvi par veselīgu un cilvēkiem draudzīgu vidi, pedagoģiju, pārtiku-dzīvesveidu, organizēt apmācības, pasākumu, pieredzes apmaiņas braucienus un citas aktivitātes, kas veicinātu mērķu sasniegšanu.
BIEDRĪBA “VECĀKU KLUBIŅŠ “KODOLS””
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Melioratoru iela 9, Namiķi, Lutriņu pag., Saldus novads, LV 3861; Reģ. 18.01.2001., pārreģ. 01.06.2005.
Avotu iela 12, Saldus, Saldus novads LV 3801
Tālrunis
E-pasts
63807916, 29720455
Vadītājs
Kontaktpersona
Gunta Āboliņa
Zane Štencele
Organizācijas mērķi un darbības virzieniNodrošināt ikvienam bērnam iespēju augt, attīstīties un pilnveidoties atbilstoši bērna īpatnībām un spējām. Darbs ar ģimenēm, sadarbība ar skolām problēmsituāciju apzināšana ģimenē, skolā. Pedagoģiski – psiholoģiska palīdzība ģimenēm.
BIEDRĪBA “MĀMIŅU KLUBS “POGAS””
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Skolas iela 11, Šķēdes pag., Saldus novads, LV-3875
Reģistrācijas nr.40008172436
Tālrunis
E-pasts
26435706
agrita.sleze@saldus.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Sleže Agrita
Organizācijas mērķi un darbības virzieniIzdevējdarbība un informācijas sniegšana, kas veicina izpratni par kultūru, humānismu un kultūrvides sabiedrību. – Sadarbība ar pašvaldību un pašvaldības iestādēm, citām organizācijām un kolektīviem, izglītības iestādēm, pasaules organizācijām ar līdzīgiem mērķiem. – Vākt, apkopot un izplatīt informāciju. – Veicināt sabiedriskās domas attīstību saskaņā ar biedrības mērķiem, paužot biedrības viedokli, organizēt izglītojošus, sporta, veselību veicinošus, kultūras pasākumus. – Šo mērķu īstenošanai veic naudas līdzekļu piesaistīšanu no ziedojumiem, dažādu fondu piešķirtajiem līdzekļiem. – Sniegt dažāda veida atbalstu ģimenēm, pensionāriem, invalīdiem.
BIEDRĪBA “SPĀRNI DIVI”
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Saldus nov., Zirņu pag., Zirņi, “Zirņu pamatskola”
Reģistrācijas nr.40008155614
Tālrunis
E-pasts
29458313
kravcova2@inbox.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Inese Kravcova
Organizācijas mērķi un darbības virzieni

1. Veicināt izglītības kvalitātes uzlabošanā un ģimeņu aktīvāku iesaistīšanos bērnu izglītības pilnveidošanā. 2. Iestāties par bērnu tiesību aizsardzību, drošību un veselību, vajadzībām un interesēm. 3. Sniegt materiālu, finansiālu palīdzību, lai paaugstinātu mācību un audzināšanas procesa līmeni un uzlabotu izglītības iestādes materiāltehnisko bāzi un estētisko vidi. 4. Veicināt un atbalstīt kultūras un sporta dzīvi.  5. Iesaistīties dažādu projektu izstrādāšanā un ieviešanā, piesaistīt sponsoru un labvēļu ziedojumus un mērķdotācijas biedrības mērķu sasniegšanai. 6. Aktivizēt visus ģimenes locekļus aust savu viedokli par izglītības jautājumiem pašvaldības un valsts iestādēm.

BIEDRĪBA “VECĀKU KLUBIŅŠ DRUVE”
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Saldus nov., Zvārdes pag., “Striķu skola”, LV-3883
Reģistrācijas nr.40008181585
Tālrunis
E-pasts
29297666
vineta.jurevica@gmail.com
Vadītājs
Kontaktpersona
Gunta Sovere
Vineta Jurevica, 26177794
Organizācijas mērķi un darbības virzieniVeicināt Striķu skolas vecāku iesaistīšanos bērnu attīstības un izglītības procesā, gan atbalstot daudzbērnu un maznodrošinātās ģimenes, gan organizējot sporta, kultūras, izglītojošos un atpūtas pasākumus. Bērnu un skolēnu sporta pasākumu organizēšana.
BIEDRĪBA “ĢIMENES ATBALSTAM”
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Skrundas iela 5,Saldu pilsēta, Saldus novads, LV 3801
Reģistrācijas nr.40008205633
Tālrunis
E-pasts
29787305, 29159053, 28619931
antrasaldus@inbox.lv; hlevickaanita@inbox.lv
Vadītāja
Valdes locekle
Antra Jansone
Anita Hļevicka, Aiga Pelca,
Organizācijas mērķi un darbības virzieniVeikt darbu ar bērniem, skolēniem,jauniešiem un bērniem ar īpašām vajadzībām, daudzbērnu ģimeņu bērniem, veikt darbu ar ģimeni kopumā, tādējādi palīdzot bērniem un jauniešiem, ģimenēm integrēties mūsdienu mainīgā sabiedrībā, veicinot pilnvērtīgu personības attīstību un pozitīvu saskarsmi starp bērniem un vecākiem; veicinātlietderīgu un produktīvu bērnu, skolēnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanu,organizējot izglītības, kultūras, mākslas un veselību veicinošus pasākumus un nometnes, labdarības akcijas.
BIEDRĪBA “DROŠAS DZĪVES VIDES ATTĪSTĪBAS BIEDRĪBA „OĀZE”
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Skolas iela 2, Druva, Saldus pagasts, Saldus novads, LV 3862
Reģistrācijas nr.40008112278
E-pasts29140757 (Dace); 28742282 (Zenta)
broders@apollo.lv, zsilevica@gmail.com
Vadītājs
Kontaktpersona
Zenta Sileviča
Dace Brodere
Organizācijas mērķi un darbības virzieniVeicināt darbu ar lauku bērniem, jauniešiem, arī bērniem ar īpašām vajadzībām, tādējādi sekmējot viņu integrāciju sabiedrībā, viņu ģimenēm un sabiedrību, attīstot drošas, estētiskas, ērtas un veselīgas dzīves vides izveidi: Organizēt bērnu sporta sacensības, kultūras, mākslas un veselību veicinošus pasākumus un nometnes; Nodrošināt un atbalstīt dažāda veida interešu izglītības, mūžizglītības kursus, projektus un pieredzes braucienus veselīgas un drošas vides veidošanā;
Celt lauku bērnu un jauniešu pašapziņu, aktīvi iesaistīties veselīga dzīvesveida un ģimenes vērtību stiprināšanā, veicināt labdarības pasākumu attīstību, sadarbību starp ģimenēm, skolu, pašvaldību, sabiedrību, līdzīgi domājošām organizācijām Latvijā un ārvalstīs, tādējādi veicinot pilsoniskas sabiedrības attīstību.
BIEDRĪBA “VECĀKU KLUBS SDK SALDUS”
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Saldus nov., Novadnieku pag., Draudzība, Liepu iela 9, 3801
Reģistrācijas nr.40008183251
E-pasts
Vadītājs
Kontaktpersona
Prūse Ineta
Organizācijas mērķi un darbības virzieniVeicināt vecāku iesaistīšanos bērnu, kas dejo balles un sporta dejas, attīstības un izglītības procesā, gan atbalstot daudzbērnu un maznodrošinātās ģimenes, gan organizējot sporta, kultūras, izglītojošos un atpūtas pasākumus. Bērnu un skolēnu sporta pasākumu organizēšana.
BIEDRĪBA “PUĶUZIRNIS Z”
Juridiskā adrese

Kontaktadrese

Skolas iela 4, bibliotēka, Zirņu pagasts, Saldus novads, LV-3853
Avotu iela 11, Zirņu pagasts, Saldus novads, LV-3853,
Reģistrācijas nr.40008067631
Tālrunis
E-pasts
26553947
agritarim@inbox.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Agrita Rimkus
Organizācijas mērķi un darbības virzieniVeicinat sadarbību starp ģimenēm Zirņu pagastā un Latvijā, palielinot ģimeņu lomu sociālajā, ekonomiskajā un politiskajā dzīvē. Organizēt seminārus, lekcijas un cita veida apmācības, veicināt interesi par pieaugušo talākizglītību. Sadarboties ar citām sabiedriskajām organizācijām Latvijā un ārzemēs.

Jauniešu un skolēnu organizācijas

BIEDRĪBA “SALDUS JAUNIEŠU BALSS”
Juridiskā adrese

Kontaktadrese

Gravas iela 5, Saldus, LV – 3801
Reģistrācijas nr.40008261541
KontaktinformācijaLaura Ūžele, valdes priekšsēdētāja, 28673304
Laima Tiļļa, valdes locekle, 22408807
E-pasts: sjbalss@inbox.lv
Organizācijas mērķi un darbības virzieniVeicināt jauniešu iniciatīvu un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā  dzīvē; radīt vidi pilnvērtīgas personības attīstībai ar neformālās izglītības palīdzību, veicinot patstāvīgai darba dzīvei nepieciešamo prasmju pilnveidošanu.
BIEDRĪBA “WIRSAITIS”
Juridiskā adrese

Kontaktadrese

Dārza iela 9, Lutriņu pag., Saldus nov., Lv 3861
Reģistrācijas nr.40008288476
KontaktinformācijaDaiga Vāce
25423324 vai 26268883
Organizācijas mērķi un darbības virzieniPopularizēt veselīgu un aktīvu dzīves veidu, kā arī veicināt saturīgu brīvā laika pavadīšanu jauniešu vidū.

 • Veidot sadarbību ar citām formālām/neformālām jauniešu organizācijām un grupām.
 • Veicināt tūrisma attīstību Lutriņu pagastā.
 • Rosināt jauniešus interesēties par senlatviešu vēsturi, tautas dzīvesveidu.
 • Paplašināt jauniešu redzesloku un zināšanas par vēsturi, izveidojot seno latviešu apmetņu modeļus.
 • Organizēt un vadīt fiziskas, sportiskas un izglītojošas aktivitātes dabā.
 • Iesaistīt jauniešus dažādu pasākumu brīvā dabā, spēļu mežā u.c. pasākumu organizēšanā, vadīšanā un apmeklēšanā.
BIEDRĪBA “PĪLĀDŽOGA”
Juridiskā adrese

Kontaktadrese

J. Rozentāla iela 19, Saldus,  Saldus novads, LV3801

Cieceres iela 6, Saldus,  Saldus novads, LV3801

Reģistrācijas nr.40008185055
KontaktinformācijaInita Rulle, valdes priekšsēdētāja

Sandra Daktere, valdes locekle, projektu koordinatore un grāmatvede

biedriba.piladzoga@inbox.lv
28393516, 29464335

Organizācijas mērķi un darbības virzieniVeicināt bērnu, jauniešu un viņu vecāku dzīves kvalitātes uzlabošanu, vispusīgas izglītības veicināšanu, pilsoniskās sabiedrības attīstību, kultūras, sporta un sabiedriskās dzīves popularizēšanu.

Skolēnu un jauniešu iesaistīšana dažādās aktivitātēs, organizējot pasākumus vides izglītības, klimata pārmaiņu, veselīga dzīvesveida popularizēšanā, dažādu jaunu iemaņu un prasmju apgūšanā, tādējādi veicinot saturīgu un izglītojošu brīvā laika pavadīšanu.

Biedrība „Pīlādžoga” ir tieši saistīta ar Saldus vidusskolu, atrodas un darbojas tās telpās. Tā kā skolai ne vienmēr ir iespējams realizēt savas ieceres, tad biedrība, piedaloties dažādu projektu konkursos, tā piesaistot līdzfinansējumus, palīdz skolai  dažādu ārpusklases aktivitāšu rīkošanā, kas nav skolas ikdienas darbs, lai spodrinātu skolas tēlu un atpazīstamību, ieviešot jaunas tradīcijas skolas dzīvē.

BIEDRĪBA “SaPa1904”
Juridiskā adrese

Kontaktadrese

Jaunsudrabiņa iela 13, Saldus, Saldus nov., LV-3801
Reģistrācijas nr.40008205510
KontaktinformācijaAinars Donis, vadītājs
29214427 sapa@saldus.lv
Organizācijas mērķi un darbības virzieniSekmēt un veicināt Saldus pamatskolas un Saldus skolēnu izaugsmi un vispusīgu attīstību, iesaistoties daudzveidīgās aktivitātēs, lai veicinātu starppaaudžu sadarbību, pilsonikās līdzatbildības attīstību, kultūras un sporta popularizēšanu.
BIEDRĪBA “MŪSU LIGZDA”
Juridiskā adrese

Kontaktadrese

Ezeres kultūras nams, Ezere, Ezeres pagasts,
Saldus novads, LV-3891Centra iela 4, Ezere, Ezeres pagasts,
Saldus novads, LV-3891
Reģistrācijas nr.40008112615
KontaktinformācijaRaina Boguža, valdes priekšsēdētāja
rainelite11@inbox.lv
22122713
Organizācijas mērķi un darbības virzieniApzināt un risināt Ezeres pagasta iedzīvotāju vēlmes un problēmas, veicināt viņu aktīvāku darbību, kas sekmētu pagasta attīstību un iedzīvotāju dzīves līmeņa uzlabošanos, aktivizēt uzņēmējsabiedrību pagastā; Veicināt sabiedrības aktivitāti rūpēs par apkārtējo vidi, izglītību, sporta pasākumu aktivitātēm un katra paša veselību ne tikai Ezeres pagastā, bet arī Saldus novada pierobežas pagastos. Veicināt pagasta iedzīvotāju kultūras dzīves pilnveidošanu un kultūrvēsturiskā mantojuma izzināšanu, saglabāšanu un popularizēšanu.

Biedrība aktīvi raksta dažādus  projektus un to aktivitātēs iesaista bērnus un jauniešus.

BIEDRĪBA “DŽUDO KLUBS “SALDUS””
Juridiskā adrese

Kontaktadrese

“Salnas” Zaņas pag. Saldus nov. Kuldīgas iela 3, Saldus
Reģistrācijas nr.40008122929
KontaktinformācijaGatis Baumanis
26328588
judo-saldus@Inbox.lv
Organizācijas mērķi un darbības virzieniDžudo  treniņa nodarbību organizēšana un vadīšana bērniem un jauniešiem.

Biedrība regulāri raksta un  īsteno dažādus projektus, t.sk. jaunatnes iniciatīvu projektus.

BIEDRĪBA “SALDUS SADRAUDZĪGĀ BIEDRĪBA”
Juridiskā adrese

Kontaktadrese

Kalnsētas iela 13, Saldus, Saldus novads LV3801
Reģistrācijas nr.40008005129
Kontaktinformācija

Ieva Saulesleja-Homane
ievasaulesleja@inbox.lv,
tel.nr. 26142536

Organizācijas mērķi un darbības virzieni
 • Veicināt kultūras, izglītības un sociālekonomisko attīstību, vides apziņas veidošanos un starptautisko sadarbību;
  tradicionālas kultūras mantojumu apzināšana un iedzīvināšana, novada kultūras mantojuma izpēte, tautas mākslas un tradīciju popularizēšana;
 • pasākumu (t.sk. sporta), nometņu organizēšana un vadīšana bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem;
 • nodrošināt un atbalstīt dažāda veida interešu izglītības, mūžizglītības kursus, projektus un pieredzes braucienus;
 • u.c. darbības mērķi un virzieni

Biedrība īsteno projektus sadarbībā ar Cieceres pamatskolu un Kalnsētas pamatskolu.

BIEDRĪBA “LATVIJAS MAZPULKI”
Mērķi un darbības virzieniLabi padarīts darbs

Kaut visvienkāršākais. Sākot ar ideju un plānošanu un beidzot ar darba izvērtējumu- vai strādāts ar peļņu vai zaudējumiem. Tā ir laba mācība, kuru apgūst katrs mazpulka dalībnieks.

Izpratne par demokrātiju

Veidojot sava mazpulka sabiedrisko dzīvi, mazpulka dalībnieki mācās uzklausīt cits citu, pieņemt lēmumus, vadīt, organizēt un meklēt dažādus problēmu risinājumus.

Latviskums un valstiska pašapziņa

Latvijas Mazpulku bagāto vēsturi mēs iepazīstam gan lasot grāmatas, gan klausoties mazpulku vecbiedru stāstījumus. Tas palīdz saprast, ka Latvija ir vienīgā vieta uz pasaules, kur skan latviešu valoda un kur dzīvo ļaudis, kam ir katram sava tautasdziesma. Paldies mūsu vecbiedriem par darba sparu un sirds degsmi!

Sakopti Latvijas lauki

Mēs visi nākam no tās daļas, kas nav Rīga, jo Rīgā nav neviena mazpulka. Mazpulki realizē vides projektus, piedalās “Lielajā Talkā”, sakopj  aizmirstas, aizlaistas vietas. Tā kā mazpulki ir visā Latvijā, kopīgi mēs izdarām lielu darbu.

Saldus un Brocēnu Mazpulki
Lutriņu mazpulksVadītāja: Gunta Romule

E-pasts: romule@inbox.lv

Tel. 20009777

Adrese: Lutriņu pamatskola, Skolas iela1, Lutriņu pagasts, Saldus novads, LV – 3861

Striķu mazpulksVadītāja: Nora Kožokaru

E-pasts: nora_novadnieki@inbox.lv

Tel. 20353882

Adrese: Striķu pamatskola, Zvārdes pagasts, Saldus novads, LV- 3883

Pampāļu mazpulksVadītāja: Madara Opolta

E-pasts: madarahartmane@gmail.com

Tel. 29378072

Adrese: Pampāļu sākumskola, “Pumpuriņi” Pampāļi, Pampāļu pag., Saldus nov., LV-3882

Kalnsētas pamatskolas mazpulks “CIP”Vadītāja: Iveta Strikasa

E-pasts: iveta_ciecere@inbox.lv

Tel. 29856360

Adrese: Kalnsētas pamatskola, Kalnsētas iela 2, Saldus novads, LV-3801

Ezeres mazpulks “ASNI”Vadītāja: Raina Boguža

E-pasts: rainelite11@inbox.lv

Tel. 22122713

Adrese: Centra iela 4, Ezere, Ezeres pagasts, Saldus novads, LV – 3891

Kursīšu mazpulks “Bitīte”

 

Vadītāja: Dace Meļķerte

E-pasts: melkertedace@inbox.lv

Tel. 29345806

Adrese: Kursīšu sākumskola, Kalna iela 2, Kursīšu pagasts, Saldus novads, LV-3890

Jaunlutriņu mazpulks

 

Vadītāja: Ilze Kļava / Krista Pučko

E-pasts: ilze@druva.lv  krista.pucko@gmail.com

Tel. 29115267 / 27174422

Adrese: Muižas iela 7, Jaunlutriņu pagasts, Saldus novads, LV 3876

Zirņu mazpulksVadītāja: Zaiga Zusmane

E-pasts: zzaiga@inbox.lv 

Tel. 22343014

Adrese: Zirņu pamatskola, Zirņi, Zirņu pagasts, Saldus novads, LV-3853

Druvas mazpulks

 

Vadītāja: Ilona Rakitova

E-pasts: ilonarakitova@gmail.com

Tel. 25610786

Adrese: Skolas iela 2, Druva, Saldus pagasts, LV-3862

Brocēnu mazpulks

 

Vadītāja: Inta Švaža

E-pasts: intasvaza@gmail.com

Tel. 22019265

Adrese: Lielcieceres iela 36 – 38, Brocēni, Brocēnu novads, LV-3851

BIEDRĪBA “SALDUS JAUNIEŠU DOME “ES UN MĒS””
Juridiskā adrese

Kontaktadrese

Lielā iela 3, Saldus, LV 3801
Reģistrācijas nr.40008137159
Tālrunis
E-pasts
27174422, 26158508
rudite.muraseva@gmail.com
Vadītājs
Kontaktpersona
Krista Pučko
Rudīte Muraševa
Organizācijas mērķi un darbības virzieni1. Sekmēt jauniešu iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē; 2. Apzināt neformālās izglītības iespējas un atbalstīt tās īstenošanas projektus; 3. Attīstīt Saldus rajona skolēnu pašpārvalžu, jaunatnes organizāciju un grupu sadarbību un un pieredzes apmaiņu; 4. Informēt un izglītot reģiona jauniešus, jaunatnes līderus un jaunatnes darbiniekus; 5. Piedalīties kultūras, izglītības, sporta un tūrisma pasākumu organizēšanā bērniem un jauniešiem; 6. Līdzdarboties jaunatnes politikas īstenošanā reģionā un valstī.
BIEDRĪBA “JAUNLUTRIŅU ATTĪSTĪBAS BIEDRĪBA”
Juridiskā adrese

Kontaktadrese

Upes iela 4, Jaunlutriņu pagasts, Saldus novads, LV-3876
Reģistrācijas nr.40008118980
Tālrunis
E-pasts
29443467
Vadītājs
Kontaktpersona
Māris Mednis
Organizācijas mērķi un darbības virzieniIesaistīt jauniešus dažādos projektos, aktivitātēs.
BIEDRĪBA “Virāža-Z”
Juridiskā adrese

Kontaktadrese

Saldus nov., Zaņas pag., Baltaiskrogs, Krasta iela 7, LV-3897
Reģistrācijas nr.40008176457
Vadītājs
Kontaktpersona
Modris Žentiņš
29294040
Organizācijas mērķi un darbības virzieni
 • Veicināt sabiedrības iesaistīšanu dažādos ar auto un moto tehniku saistītos pasākumos;
 • Piesaistīt ieinteresētās personas apgūt un pilnveidot drošas braukšanas iemaņas;
 • Iesaistīt un izglītot jauniešus ar auto-moto saistītās aktivitātēs, kā arī dot iespēju līdzdarboties invalīdiem, vecāka gadagājuma cilvēkiem un maznodrošinātajiem;
 • Veicināt pagasta un novada, kā arī Kurzemes reģiona attīstību, organizējot lietderīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas, popularizējot auto-moto sportu
 • u.c. darbības mērķi un virzieni
BIEDRĪBA “LAUKU JAUNATNES MUZIKĀLĀS ATTĪSTĪBAS UN IZGLĪTĪBAS BIEDRĪBA”
Juridiskā adrese

Kontaktadrese

„Lazdas-24”, Jaunlutriņu pagasts, Saldus novads, LV3876
Reģistrācijas nr.40008112598
Tālrunis
E-pasts
26177763, 29525571

frids@inbox.lv, gunta.sk@inbox.lv

Vadītājs
Kontaktpersona
Gunta Fridrihsone, Jānis Fridrihsons
Organizācijas mērķi un darbības virzieniIeinteresēt, veicināt un atbalstīt jaunatnes iesaistīšanos latviešu tautas, klasiskās, vieglās un garīgās mūzikas popularizēšanā, kā arī sabiedrības iesaistīšanos kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā; Sadarboties ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, lai veicinātu kultūras un izglītības procesu attīstību saldus rajonā un Latvijā, kā arī veicinātu kopienu sadarbību; Iesaistīt latviešu tautas tradīciju iepazīšanā un popularizēšanā jaunatni un izmantot latviešu un cittautu kultūrvēsturisko mantojumu jaunatnes intelektuālajā, garīgajā un vispārējā attīstībā; Piedalīties un iesaistīties projektos un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus biedrības mērķu sasniegšanai; Rast iespēju piedalīties ārzemju kultūras apmaiņas projektos.
BIEDRĪBA “RITMA EFEKTS”
Juridiskā adrese

Kontaktadrese

Saldus nov., Saldus, Līkā iela 41, 3801
Reģistrācijas nr.40008170952
Tālrunis
E-pasts
28262922, 20365652

ritmaefekts@inbox.lv

Vadītājs
Kontaktpersona
Cālītis Toms, Sproģis Jānis
Organizācijas mērķi un darbības virzieni

Atbalstīt bērnu, jauniešu, pieaugušo mērķauditoriju, īstenojot stratēģisku pasākumu kopumu personību pilnveidojošu brīvā laika pavadīšanas iespēju kvalitatīvam nodrošinājumam un attīstībai.

BIEDRĪBA “SAUJA”
Juridiskā adrese

Kontaktadrese

Skolas iela 2, Druva, Saldus pagasts, Saldus novads, LV3862
Reģistrācijas nr.40008110563
Tālrunis
E-pasts
29412845

lustigais7@inbox.lv

www.sauja.lv

@Lustigais, @Druvas vidusskola

Vadītājs
Kontaktpersona
Mārtiņs Bergmanis
Organizācijas mērķi un darbības virzieni

Rosināt un atbalstīt jauniešu iniciatīvu, īstenojot viņu radošās idejas. Radošu un sabiedrībai aktuālu projektu izstrāde, organizēšana un realizēšana. Saturīgas brīvā laika pavadīšanas  popularizēšana, organizējot izglītojošus un interesantus pasākumus un popularizējot „dzīvi bez atkarībām”. Sadarbība ar līdzīga rakstura organizācijām Latvijā un ārzemēs.

Kultūra / Tradīcijas / Mūzika

BIEDRĪBA “ANCIMA”
Reģistrācijas numurs40008114993
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
„Pumpuriņi”, Pampāļu pagasts, Saldus novads, LV3882
Rūpniecības iela 2ª-23, Pampāļi, Saldus novads, LV 3882
Tālrunis
E-pasts
26302130
gunda3108@inbox.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Gunda Rozenbaha
Organizācijas mērķi un darbības virzieniTradicionālās kultūras saglabāšana, izpēte un popularizēšana; Sabiedrības izglītošana un tautas tradīciju apgūšana; Tautu tradīciju starptautiskā sadarbība.
BIEDRĪBA “KORIS “VARAVĪKSNE””
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Brīvības iela 16, Saldus, LV 3801; Reģ.13.11.2007.
Avotu iela 12a, Saldus, LV3801
Tālrunis
E-pasts
29573205
silva.funka@inbox.lv , matevi@inbox.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Silva Funka
Organizācijas mērķi un darbības virzieniKultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, mūsdienu modernās un latviešu kora mūzikas popularizēšana un sabiedrības iesaistīšana šajos procesos; veicināt un rūpēties par kora prestižu, izaugsmi un radošo spēju izkopšanu, uzturot un veidojot aizvien jaunus kontakstus ar citām mūzikas biedrībām Latvijā un ārvalstīs; sadarboties ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām Latvijā un ārpus tās, lai veicinātu kultūras procesu attīstību; organizēt un realizēt dažādus muzikālus projektus; iesaistīties projektos un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus savu mērķu sasniegšanai.
BIEDRĪBA “KURSAS VĀRTI”
Juridiskā adreseStriķu iela 7, Saldus, LV 3801
Reģ.16.04.2007.
KontaktadreseKapelleru nams, Striķu iela 7, Saldus, LV 3801
Tālrunis
E-pasts
29775878
sarma.upe@gmail.com; rasmal@inbox.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Sarma Ūpe
Ginta Andersone, Rasma Balode
Organizācijas mērķi un darbības virzieniTradicionālās kultūras mantojuma apzināšana un popularizēšana, novada kultūras mantojuma izpēte, tautas mākslas un tradīciju iedzīvināšana mūsdienu kultūras situācijā. Neformālā izglītība.
BIEDRĪBA “SALDUS SAULE”
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Kuldīgas iela 38-4, Saldus, LV 3801
Reģ.05.04.2001., pārreģ. 07.02.2006.
Tālrunis
E-pasts
29100404
Andris04@inbox.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Andris Akermanis
Organizācijas mērķi un darbības virzieniRīkot labdarības pasākumus Saldus un citos novados (koncerti, koncertuzvedumi u.t.t.), popularizēt dzīvās mūzikas nepieciešamību, un atbalstīt jaunos mūziķus. Ērika Ķiğeļa mūzikas popularizēšana.
BIEDRĪBA “DEJU KOPA “BANDAVA””
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Dzirnavu iela 11-65, Saldus, LV 3801
Reģ.31.10.2007
Tālrunis
E-pasts
29406338, 28353524
ergliskarlis2@inbox.lv, laine_liepa@inbox.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Kārlis Ērglis
Laine Liepa
Organizācijas mērķi un darbības virzieniTautas dejas kā latviešu tradicionālās kultūras sastāvdaļa, apgūšana, saglabāšana un popularizēšana sabiedrībā; Kurzemes kultūrvēsturisko īpatnību saglabāšana tautas dejās, mūzikā, tērpos; Starpnacionālo kultūras saišu veidošana ar tautas deju kopām Eiropā un pasaulē; Demokrātiskas un pilsoniskas sabiedrības, kā arī personības daudzveidīgas attīstības veicināšana.
BIEDRĪBA “DURVIS UZ RADĪŠANU”
Reģistrācijas numurs40008112526
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Vienības iela 15/17, Druva, Saldus pagasts, Saldus novads, LV 3862
Tālrunis
E-pasts
26526795, 29787305
lkapteine@inbox.lv; antrasaldus@inbox.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Ļubova Kapteine
Antra Jansone
Organizācijas mērķi un darbības virzieniRadīt estētiski kvalitatīvu, daudzveidīgu sabiedrības vidi.
BIEDRĪBA “KORIS “SALDAVA””
Reģistrācijas numurs40008110633
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Avotu iela 12, Saldus, LV 3801
Avotu iela 12, Saldus, LV 3801
Tālrunis
E-pasts
29138178; 29466585; 29787305
daina.zunda@gmail.com; antrasaldus@inbox.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Daina Žunda
Ilze Rugāja, Antra Jansone
Organizācijas mērķi un darbības virzieniVeicināt un atbalstīt kora tradīciju popularizēšanu, sabiedrības iesaistīšanos kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā. Veicināt kopienu sadarbību. Iesaistīties projektos un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus savu mērķu sasniegšanai.
BIEDRĪBA “PAMPĀĻU PODI”
Reģistrācijas numurs50008115011
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
„Klapatas”, Pampāļu pagasts, Saldus novads, LV 3882
“Dorītes”, Daugmale, Ķekavas novads, LV 2124
Tālrunis
E-pasts
29144815
kunstmane_linda@inbox.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Linda Sulutaura
Aleksandra Gūtmane
Organizācijas mērķi un darbības virzieniTradicionālās amatniecības saglabāšana, tradīciju atjaunošana un popularizēšana.
Atklātās amatnieku darbnīcas izveidošana;
Bērnu un jauniešu radošo spēju attīstīšana;
Pieaugušo tālākizglītība un brīvā laika pavadīšanas iespējas.
BIEDRĪBA”RUBAS STROPS”
Reģistrācijas numurs40008116547
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Pagastmāja, Rubas pagasts, Saldus novads, LV 3894
Tālrunis
E-pasts
29297441
airija-p@inbox.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Aira Pipara
Inta Jonuša, Biruta Žaķe
Organizācijas mērķi un darbības virzieniRadīt estētisku kvalitatīvu, daudzveidīgu sabiedrības vidi.
BIEDRĪBA “ANIMUS”
Reģistrācijas numurs40008133778
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Saldus nov., Saldus, Rūpniecības iela 15, 3801
Tālrunis
E-pasts
29146334
elitadeicmane@inbox.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Elita Deičmane
Organizācijas mērķi un darbības virzieniGara un prāta vienotības idejas popularizēšana sabiedrībā
BIEDRĪBA “MĀKSLU ATTĪSTĪBAS BIEDRĪBA “ILIZANNA””
Reģistrācijas numurs40008139107
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Tālrunis
E-pasts
ilizanna7@gmail.com
Vadītājs
Kontaktpersona
Kristīne Ozola
Organizācijas mērķi un darbības virzieni1. Uz tradicionālās kultūras bāzes veicināt dažādu mākslas nozaru attīstību; 1.1. Organizēt dažādu mākslas nozaru pasākumus, nometnes un plenērus; 1.2. Organizēt dažāda veida neformālās izglītības, mūžizglītības kursus, projektus un pieredzes braucienus; 1.3. Celt bērnu un jauniešu pašapziņu, atbalstot radošas aktivitātes un inovācijas; 1.4. Veicināt radošas sabiedrības attīstību, sadarbojoties profesionāliem māksliniekiem, skolām, kultūras iestādēm, līdzīgi domājošām organizācijām Latvijā un ārvalstīs.
BIEDRĪBA “KIT”
Reģistrācijas numurs40008156198
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Saldus nov., Saldus, Avotu iela 12, LV- 3801
Tālrunis
E-pasts
29482840
zaiga.veja@saldus.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Zaiga Vēja
Organizācijas mērķi un darbības virzieni

1. Veicināt kultūras mantojuma saglabāšanas un popularizēšanu plašākā sabiedrībā Latvijā un ārvalstīs; 2. veicināt inovatīvu un radošu tradicionālo kultūras nozaru attīstību; 3. veicināt nemateriālu un materiālu kultūras mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā iesaistīto fizisko un juridisko personu sadarbību ar valsts un pašvaldību iestādēm, nevalstiskajām organizācijām un privāto sektoru; 4. attīstīt un nostiprināt starptautisko un pārrobežu sadarbību kultūras, izglītības un kultūras, izglītības un kultūras tūrisma jomā; 5. radīt un producēt kultūras, mākslas, literatūras, izglītības un kultūras tūrisma produktus un pakalpojumus.

BIEDRĪBA “SALDENIEKI SALDENIEKIEM”
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Saldus nov., Saldus, Brīvības iela 16
Reģistrācijas numurs40008156272
Tālrunis
E-pasts
26015817; inese.kocetkova@inbox.lv
26482633; andra.kaulina@inbox.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Inese Kočetkova
Andra Kauliņa – Ostrovska
Organizācijas mērķi un darbības virzieniKvalitatīvas kultūrvides veidošana un uzturēšana, kultūras vērtību radīšana, izplatīšana un saglabāšana, kā arī mākslinieciskās jaunrades attīstības veicināšana un nodrošināšana Saldū, Latvijā un pasaulē.
BIEDRĪBA “KORIS “DRAUDZĪBA””
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Upes iela 3, Saldus, LV-3801
Veidenbauma iela 5-35, Saldus, LV-3801
Reģistrācijas numurs40008191278
Tālrunis
E-pasts
29128830;
ruta1234@inbox.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Ruta Šenfelde
Organizācijas mērķi un darbības virzieniAtbalstīt un veicināt tautas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, mūsdienu modernās un latviešu kora mūzikas popularizēšanu un sabiedrības iesaistīšanu šajos procesos;
Veicināt un rūpēties par kora prestižu, izaugsmi un radošo spēku izkopšanu, uzturot un izveidojot aizvien jaunus kontaktus ar citām mūzikas biedrībām Latvijā un ārvalstīs;
Sadarboties ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām Latvijā un ārpus tās , lai veicinātu kultūras procesu attīstību;
Organizēt un realizēt dažādus muzikālus projektus, iesaistīties projektos un piesaistīt finansiālos, materiālos un cita veida resursus savu mērķu sasniegšanai.
BIEDRĪBA “MUZIKĀLĀ MOZAĪKA”
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
„Ābeļkalni”, Butnāri, Zirņu pagasts, Saldus novads, LV 3801
Reģistrācijas numurs40008188579
Tālrunis
E-pasts
29549955,
aivapundina@tvnet.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Aiva Pundiņa
Organizācijas mērķi un darbības virzieni1.veicināt sabiedrības izpratni par mūzikas izglītības nozīmi personības vispārējā un muzikālajā attīstībā;
2. audzināt augsti attīstītu muzikālo sabiedrību; sekmēt profesionālo mūziķu izaugsmi un jaunu vērtību rašanos mūzikā;
3. sadarboties ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, lai veicinātu kultūras un izglītības procesu attīstību Saldus novadā un Latvijā;
4. piedalīties un iesaistīties projektos un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus biedrības mērķu sasniegšanai;
5. rast iespēju piedalīties ārzemju kultūras apmaiņas projektos;
6. izstrādāt metodiskos materiālus mūžizglītības programmu īstenošanai;
7. informēt sabiedrību par biedrības darbu (prese, radio, interneta mājas lapa, utt.).
BIEDRĪBA “SALDUS FOTOKLUBS “ES DARU””
Reģistrācijas numurs40008164458
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Striķu iela 29-3, Saldus novads, Saldus, LV-3801
Saldus Bērnu un jaunatnes centrs, JIC ”Šķūnis”
Tālrunis
E-pasts
27199408
fotoklubs.esdaru@gmail.com
Vadītājs
Kontaktpersona
Agris Robs
Haralds Fiļipovs
Organizācijas mērķi un darbības virzieniBiedrības mērķi ir apvienot, izglītot, saliedēt cilvēkus ar līdzīgām interesēm – fotogrāfija, fotografēšana un foto apstrāde, kā arī Saldus un Brocēnu novada fotogrāfiju arhīva apkopošana un veidošana.
BIEDRĪBA “PĪ EM KEI”
Reģistrācijas numurs40008208004
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
„Namiķi”, Namiķi, Lutriņu pagasts, Saldus novads, LV-3861
Tālrunis
E-pasts
Inga (28321113)
Egita (26326607)
piemkei@inbox.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Inga Arhipova
Egita Eversone
Organizācijas mērķi un darbības virzieniSaturīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas
BIEDRĪBA “MIERA MĀJA”
Reģistrācijas numurs40008271465
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Slimnīcas iela 29, Saldus, Saldus nov., LV-3801
Tālrunis
E-pasts
29443117 ligasaule@inbox.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Līga Šaule
Organizācijas mērķi un darbības virzieni

Sekmēt demokrātiskas, progresīvas sabiedrības veidošanos; veicināt sabiedrības etnisko un sociālo integrāciju sociālās vides uzlabošanai; veicināt kultūras, izglītības un sociālekonomisko attīstību, vides apziņas veidošanos un starptautisko sadarbību; demokrātiskas, pilsoniskas un izglītotas sabiedrības un reģionālās attīstības veicināšana reģionālā, novadu, valsts un ES mērogā; pilsoniskas sabiedrības un demokrātijas principu attīstības veicināšana, kas balstīta uz daudzpartiju sistēmu, cilvēktiesībām, likumu ievērošanu, cittautiešu integrāciju un brīvu saimniecisko darbību; kultūras sakaru, sporta un tūrisma iespēju pilnveidošana dzīves kvalitātes uzlabošanai Saldus novadā; novada kultūras tradīciju saglabāšana un popularizēšana; kultūras un izglītības iestāžu radošās iniciatīvas, mūžizglītības un pieredzes apmaiņas veicināšana; vietējās ekonomikas izaugsmes un nodarbinātības veicināšana, sociālās atstumtības riska mazināšana; sadarbība ar vietējiem un ārvalstu partneriem ES struktūrfondu un citu finansējuma piesaistē, apgūšanā un kopīgu iniciatīvu realizācijai; radīt iespējas gūt informāciju un veicināt regulāru un sistemātisku tās apriti; veicināt apzinātus lēmumu pieņemšanas procesus, sekmējot prasmi uzņemties atbildību; piedāvāt dažādas iespējas veselīga dzīvesveida veicināšanai; organizēt un iesaistīt labdarības pasākumos, iesaistīt brīvprātīgos sociālās palīdzības sniegšanā.

BIEDRĪBA „AMATIERTEĀTRIS KODOLS”
Reģistrācijas numurs40008292683
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Kalna iela 14-7, Kursīšu pag., Saldus nov., LV-3890
Tālrunis
E-pasts
26133145
martins_lagzdons@inbox.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Mārtiņš Lagzdons
Organizācijas mērķi un darbības virzieni

Biedrība ir izvirzījusi šādus darbības mērķus:
1. Atbalstīt un popularizēt Kursīšu pagasta amatierteātra “Kodols” mākslinieciskos projektus;
2. Rosināt sabiedrībā interesi par teātra mākslu un tās izpratni;
3. Piesaistīt līdzekļus Kursīšu pagasta, Saldus novada un Latvijas kultūras dzīvi un saturīgu brīvā laika veicinošu projektu realizāciju;
4. Dažādu žanru izrāžu veidošana;
5. Teātra veidoto kultūras un mākslas projektu atbalstīšana un veidošana;
6. Organizēt dažādas interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas skatuves mākslas jomā;
7. Sniegt atbalstu saviem biedriem;
8. Attīstīt un veidot dažādus interaktīvus mākslas projektus;
9. Veidot un organizēt dažādu žanru mākslas projektus un kultūras pasākumus;
10. Veicināt kultūras, mākslas neformālās izglītības pieejamību dažādiem sociāliem slāņiem;
11. Veidot sadarbību starp citām nevalstiskajām organizācijām;
12. Nodrošināt starptautisko atpazīstamību un sakaru izveidi, kas savukārt nodrošina kultūras aktivitāšu daudzveidību un pieprasījuma pieaugumu;
13. Radīt kvalitatīvu kultūrvidi daudzpusīgas personības attīstībai Kursīšu pagastā un Saldus novadā;
14. Atbalstīt Kursīšu pagasta, Saldus novada un Latvijas kultūrai nozīmīgu pasākumu norisi, popularizējot kultūras vērtības vietējā un starptautiskajā mērogā;
15. Veikt amatierteātra vēstures izpēti un saglabāšanu.

BIEDRĪBA “ANSAMBLIS ALLEGRO”
Reģistrācijas numurs40008299376
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Kalna iela 1, Kursīšu pag., Saldus nov., LV-3890
Tālrunis
E-pasts
29135724
ilziitegrike@inbox.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Ilzīte Griķe
Organizācijas mērķi un darbības virzieni

Biedrība ir izvirzījusi šādus darbības mērķus:
1. Atbalstīt un popularizēt Kursīšu pagasta sieviešu vokālā ansambļa “Allegro” mākslinieciskos projektus un darbību;
2. Rosināt sabiedrībā interesi un izpratni par vokālo mākslu;
3. Veicināt kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, mūsdienu modernās un latviešu vokālās mūzikas popularizēšanu un sabiedrības iesaistīšana šajos procesos;
4. Sadarboties ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, lai veicinātu kultūras un izglītības procesu attīstību Saldus novadā un Latvijā;
5. Organizēt un realizēt dažādus muzikālus projektus, radošās darbnīcas un cita veida kultūras aktivitātes;
6. Organizēt dažādas interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas dziedāšanas un vokālās mākslas jomā;
7. Piesaistīt līdzekļus Kursīšu pagasta, Saldus novada un Latvijas kultūras dzīvi un saturīga brīvā laika veicinošu projektu realizācijai;
8. Iesaistīties projektos un piesaistīt materiālos, finansiālos, intelektuālos un cita veida resursus savu mērķu sasniegšanai;
9. Piedalīties dziesmu svētkos, vokālo ansambļu konkursos, festivālos, salidojumos, valsts svētkos un ārzemju kultūras apmaiņas projektos un citos organizētos pasākumos;
10. Piesaistīt jaunus ansambļa dalībniekus un audzināt augsti attīstītu muzikālo sabiedrību, sniegt atbalstu saviem biedriem;
11. Sekmēt profesionālo ansambļu muzikālo izaugsmi un jaunu vērtību rašanos;
12. Atbalstīt Kursīšu pagasta, Saldus novada un Latvijas kultūrai nozīmīgu pasākumu norisi, popularizējot kultūras vērtības vietējā un starptautiskajā mērogā;
13. Veikt vokālā ansambļa vēstures izpēti un saglabāšanu;
14. Caur kultūras jomu veicināt sabiedrības integrāciju dažādās tās izpausmēs;
15. Aktivizēt pagasta iedzīvotājus, iesaistot sabiedriskās dzīves procesos, un veicināt vietējās dzīves kvalitātes uzlabošanu.

Mednieku, makšķernieku biedrības

BIEDRĪBA “STRAUTIŅU MEDNIEKU KLUBS”
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Rakstnieku iela 1, Saldus, LV 3801
Reģ.18.01.2000., pārreģ.03.10.2005.
Tālrunis29165924, 29463526
E-pastsaivars.bimsteins@gmail.com
Vadītājs
Kontaktpersona
Aivars Bimšteins
Raimonds Bimšteins
Organizācijas mērķi un darbības virzieniIzkopt un attīstīt medību tradīcijas, ētiku. Organizēt mednieku kvalifikācijas celšanu.
Apmācības un medības.
BIEDRĪBA “ZVĀRDES CAUNA”
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Brīvības iela 40a, Saldus, LV 3801
Reģ.28.04.2000.,pārreģ. 31.10.2005.
Tālrunis
E-pasts
29147672, 29121674
artalau@inbox.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Miervaldis Jākobsons
Ira Jākobsone, Sandis Daubars
Organizācijas mērķi un darbības virzieniOrganizēt medības, sekmīgi apsaimniekot medību platības, lai ar minimāliem zaudējumiem citām tautsaimniecībās nozarēm, nodrošināt kvalitatīvu genofondu un augu sastāvu, bet dzīvniekiem – normālu dzīves vidi, kā arī apsaimniekot biedrībai piederošos nekustamos īpašumus, veicināt mežu apsaimniekošanu, apsardzību un aizsardzību, piedalīties plēsīgo dzīvnieku iznīcināšanā, organizēt un veicināt medību sportu, apmācības, medību tūrisma attīstība, sadarbība ar citām medību biedrībām.
BIEDRĪBA “MEDNIEKU KLUBS “SĀTIŅI””
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Meža iela 21, Saldus, LV 3801
Reģ.23.03.1999.,pārreģ.10.01.2006.
Tālrunis29285403
E-paststeo_grin@inbox.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Madars Grasmanis, Gaidis Grinbergs (29285403)
Organizācijas mērķi un darbības virzieni Apvienot medniekus, makšķerniekus un citus dabas draugus, lai veicinātu medību popularizēšanu, organizējot medības un citus pasākumus biedrības biedriem, medību organizēšanai slēgt līgumus, veikt pasākumus mežaudžu pasargāšanā no dzīvnieku postījumiem, nodrošināt medījamo dzīvnieku sugu populāciju, genofonda un medījamo dzīvnieku apdzīvotās vides aizsardzību un saglabāšanu.
BIEDRĪBA “MAKŠĶERĒŠANAS BIEDRĪBA “ASARI””
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Saldus nov., Saldus, Striķu iela 30A-3, 3801
Reģ. Nr.40008125022
Vadītājs
Kontaktpersona
Baranovskis Tagils
Organizācijas mērķi un darbības virzieniPopularizēt makšķerēšanu kā sporta veidu; piesaistīt un apvienot makšķerēšanas entuziastus; rīkot dažādus pasākumus, kas saistīti ar makšķerēšanas sportu.
BIEDRĪBA “EZERES MAKŠĶERNIEKU KLUBS”
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Centra iela 4, Ezere, Ezeres pag., Saldus nov., LV-3891
Telefona numurs
E-pasts
22088757
ezeresmk@inbox.lv
Vadītājs
Valdes locekļi
Alvids Pupšis – 29420230
Aļģis Radavičs – 26230158
Inga Dobuma – 29438865
Licences iegāde makšķerēšanai Ezeres dzirnavu un Sustes dīķī. tel.nr.: 371 22088757
Organizācijas mērķi un darbības virzieniPiedalīties zivju resursu atražošanas un aizsardzības pasākumos un to nodrošināšanā.
Biotopu un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un izpēte. Sabiedrības izglītošana minētajos jautājumos. Īpašu vērību pievēršot bērnu un jauniešu izglītošanai, audzināšanai par vides kultūru un aizsardzību. Zivju resursu izpētes un aizsardzības finansēšana un īstenošana Ezeres pagasta teritorijā esošajās ūdenskrātuvēs. Videi draudzīga tūrisma, aktīvas atpūtas, zivsaimniecības un dabas resursu ilgtspējīgas izmantošanas atbalsts un veicināšana. Vietējo un ārvalstu naudas līdzekļu piesaiste minēto pasākumu īstenošanai un atbilstošu projektu finansēšanai. Jauno makšķernieku darbības organizēšana Saldus novada Ezeres pagastā. Makšķerēšanas sacensību organizēšana, sporta un tūrisma pasākumu attīstīšana. Kopā ar novada pašvaldības izpildinstitūcijām kopīga pasākumu plāna izstrādāšana novada teritorijā esošo upju un uz tām izveidoto ūdenskrātuvju apsaimniekošanā un apkārtējās vides labiekārtošanā. Aktīva piedalīšanās izstrādātā plāna realizēšanā dzīvē.
BIEDRĪBA “MEDNIEKU KLUBS PALMU PRIEDE”
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
“Palmu priede”, Kursīšu pag., Saldus nov., LV-3890
Telefona numurs
E-pasts
28397299 palmupriede@inbox.lv
Vadītājs
Valdes locekļi
Artūrs Ābele
Organizācijas mērķi un darbības virzieni1. Kontrolēt medījamo dzīvnieku populācijas blīvumu
2. Iespēju robežās samazināt medījamo dzīvnieku radītos bojājumus lauksaimniecības kultūrās un mežsaimniecībā.
3. Normatīvo aktu kārtībā veikt medījamo dzīvnieku apmedīšanu, kontrolēt to skaitu.
4. Piesaistīt jaunus biedrus, kam interesē medniecība.
5. Izglītot sabiedrību par medniecību.
6. Saglabāt medību tradīcijas, ievērot medību un mednieka ētiku kā arī veicināt labu priekšstatu par medniecību sabiedrībā.

Nacionālās, etniskās biedrības

BIEDRĪBA “ŽIVICA”
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Nākotnes iela 1-8, Saldus, LV-3801
Reģ. 25.04.2008.
Tālrunis
E-pats
29937507
arsen12@inbox.lv
Vadītāja
Kontaktpersona
Tamāra Svirbuta
Organizācijas mērķi un darbības virzieniSekmēt daudznacionālo kulturālo un sabiedrisko attīstību; veicināt sabiedrības izpratni par līdzās pastāvošās tautas kultūru, izprast un iepazīstināt citus ar krievu tautas kultūras tradīcijām, folkloru.
BIEDRĪBAS “DAUGAVAS VANAGI LATVIJĀ” SALDUS NODAĻA
Juridiskā adreseSlokas iela 122, Rīga, LV 1067
Reģ.17.04.2001.pārreģ.05.07.2005.
KontaktadreseStriķu iela 96,Saldus, LV 3801
Tālrunis
E-pats
29142402; 63821160
ineselasmane@saldus.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Juris Lasmanis
Organizācijas mērķi un darbības virzieniPublicēt un apvienot latviešus, tautas kopības saglabāšanai, cildināt tautas varoņgaru, nacionālo vienotību un morālu stāju, stiprināt ticību Latvijas valstij. Attīstīt tautas patriotismu. Atbalsts bijušajiem leģionāriem, nacionālajiem partizāniem, kara invalīdiem.
BIEDRĪBAS “LATVIJAS POLITISKI REPRESĒTO APVIENĪBA” SALDUS NODAĻA
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Rīga, Antonijas iela 6,3. stāvs, Rīga, LV-1050, tālr.: 67222668
Reģ. 1993., pārreģ.24.05.2005.
Alejas iela 5, Saldus, LV 3801
Kuldīgas iela 13, Saldus, LV – 3801
Tālrunis
E-pasts
26208818
VadītājsEgons Snipke
Organizācijas mērķi un darbības virzieniVēstures apzināšana, nacionālās pašapziņas uzturēšana un audzināšana jauniešiem. Atbalsts politiski represētajām personām.

Profesionālās biedrības

BIEDRĪBA “JAŅA ROZENTĀLA SALDUS MĀKSLINIEKU GRUPA”
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Tūristu iela 7, Saldus, LV 3801
Reģ.13.02.2001., pārreģ.02.12.2005.
Rīgas iela 20-46,Saldus, LV 3801
Tālrunis29466986 (Zigurds)

28310491 (Valda)

E-pastszigispolikovs@gmail.com

valda.dombrovska@inbox.lv

Vadītājs
Kontaktpersonas
Zigurds Poļikovs
Valda Dombrovska
Organizācijas mērķi un darbības virzieniTēlotājmākslas popularizēšana. Organizācijas biedru pulcēšanās kopīgu uzdevumu veikšanai radošajā un tehniskajā darbnīcā, piedalīšanās izstādēs, plenēros, to organizēšana, darbu atlase izstādēm.
BIEDRĪBA “SALDUS FOTOKLUBS “ES DARU””
Reģistrācijas numurs40008164458
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Striķu iela 29-3, Saldus novads, Saldus, LV-3801
Saldus Bērnu un jaunatnes centrs, JIC ”Šķūnis”
Tālrunis
E-pasts
27199408
fotoklubs.esdaru@gmail.com, haraldsfil@gmail.com
Vadītājs
Kontaktpersona
Agris Robs
Haralds Fiļipovs
Organizācijas mērķi un darbības virzieniBiedrības mērķi ir apvienot, izglītot, saliedēt cilvēkus ar līdzīgām interesēm – fotogrāfija, fotografēšana un foto apstrāde, kā arī Saldus un Brocēnu novada fotogrāfiju arhīva apkopošana un veidošana.
BIEDRĪBA “RADOŠĀ APVIENĪBA-AV FARMĀCIJA”
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Saldus nov., Novadnieku pag., Mežvidi, Novadnieku iela 1A, 3801, reģ.nr. 40008184613
Tālrunis
E-pasts
22156143
mundis@inbox.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Edmunds Pabērzis
Organizācijas mērķi un darbības virzieniVeidot kino un teātra mākslas darbus, tā veicinot šo mākslas veidu attīstību Latvijā. Izglītot cilvēkus kino un teātra mākslas radīšanas jautājumos, īpašu uzmanību veltot tieši jauniešu ieinteresēšanai un piesaistīšanai kino un teātra radošajā procesā. Veicināt cilvēku un īpaši jauniešu intelektuālo un garīgo izaugsmi, kā instrumentu izmantojot kino un teātra mākslas radošo procesu un radošā procesa gala produktus: teātra uzvedumus, kinofilmas, īsfilmas un citus audiovizuālos mākslas darbus.
BIEDRĪBAS “LATVIJAS BIŠKOPĪBAS BIEDRĪBA” SALDUS NODAĻA
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Rīgas iela 67, Jelgava, LV 3004
Saldus novads, Zirņu pag., Ozolu 5- 6, p/n Butnāri, LV 3864
Tālrunis
E-pasts
29480506, 29497903
bb@strops.lv, pipars99@inbox.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Andris Sproģis
Jānis Vainovskis, Ilga Griķe
Organizācijas mērķi un darbības virzieniIzglītojoši pasākumi. Līdzdalība un sadarbība ar citām nevalstiskām organizācijām.
BIEDRĪBA “SALDUS MEŽA ĪPAŠNIEKU APVIENĪBA”
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
J.Rozentāla iela 15a-22, Saldus, LV 3801; Reģ.17.11.2005.
Striķu iela  18-1, Saldus, LV 3801
Tālrunis
E-pasts
26455870
mezaligzda@inbox.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Aigars Štrauss
Organizācijas mērķi un darbības virzieniNodrošināt privātās mežsaimniecības attīstību reģionā, veicināt privāto mežu resursu uzlabošanu un uzturēšanu, paaugstināt savu biedru saimnieciskās darbības efektivitāti.
BIEDRĪBA “SALDUS BRĪVPRĀTĪGO UGUNSDZĒSĒJU BIEDRĪBA”
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Skrundas iela 28a, Saldus, LV 3801
Tālrunis
E-pasts
29132976
dainiskudulis@inbox.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Dainis Kudulis
Organizācijas mērķi un darbības virzieniVeicināt ugunsdrošību Latvijā – ražotnēs, sabiedriskajās ēkās un dzīvojamās mājās, ugunsgrēku novēršanas un dzēšanas darbā iesaistot pēc iespējas plašākus iedzīvotāju slāņus.
BIEDRĪBAS “LATVIJAS IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES DARBINIEKU ARODBIEDRĪBA” SALDUS UN BROCĒNU NOVADU ARODBIEDRĪBAS ORGANIZĀCIJA
KontaktadreseReģ.Nr. 40008043830121

Lielā ielā 3b, JIC “Šķūnis”, Saldus

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:

otrdienās plkst. 10.00-15.00, trešdienās plkst. 16.00-18.00

Tālrunis

E-pasts

29441421

ilzevitolina55@gmail.com

Vadītājs
Kontaktpersona
Ilze Vītoliņa
Organizācijas mērķi un darbības virzieniApvienot biedrus kopīgai rīcībai, lai aizstāvētu savas ekonomiskās, sociālās un profesionālās intereses un tiesības. Piedalīties demokrātiskas sabiedrības veidošanā, veicināt izglītības un zinātnes attīstību.
Pārstāv un aizstāv biedru intereses valsts iestādēs, tiesā, sniedz juridiskās konsultācijas. Slēdz darba koplīgumus ar devēju. Organizē sabiedrisko kontroli par darba aizsardzības likuma ievērošanu. Biedru izglītošana juridiskos jautājumos. Veido sociālās apdrošināšanas palīdzības fondu.
BIEDRĪBA “DETEKTĪVSABIEDRĪBU, PROFESIONĀLO DETEKTĪVU UN POLICISTU BIEDRĪBA”
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Skrundas iela 6-9, Saldus, LV3801
Skrundas iela 6-9, Saldus, LV3801
Tālrunis
E-pasts
29709250
musa.international@inbox.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Gunārs Cāzers
Organizācijas mērķi un darbības virzieniMērķi: a) privātdetektīvu konsolidēšana (Statūtu p.2.1.1.); bijušo policijas darbinieku, prokuratūrasm tiesu sistēmas darbinieku un karavīru, virsnieku nodrošināšana ar darbu (Statūtu p.2.2.13.)
BIEDRĪBA “SALDUS UN BROCĒNI RAŽOJUMS”
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Jelgavas iela 6, Saldus,
Saldus novads LV-3801
Tālrunis
E-pasts
63822480; 28630823
kristiana.rozuleja@llkc.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Kristiāna Rožuleja
Organizācijas mērķi un darbības virzieniApvienot Saldus un Brocēnu novadu mājražotājus/ mājamatniekus un Biedrības ideju atbalstītājus, lai sekmētu biedru produkcijas realizāciju un noieta tirgu, un veicinātu nodarbinātību laukos.

Sociālās jomas, fiziskās un garīgās veselības veicināšanas biedrības

BIEDRĪBA “ZAĻIE SPĀRNI”
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Saldus nov., Novadnieku pag., “Tāles”, LV 3880
Reģistrācijas nr.40008171943
Tālrunis
E-pasts
20087844
ginta.kozokaru@gmail.com
Vadītājs
Kontaktpersona
Ginta Kožokaru
Organizācijas mērķi un darbības virzieni1. Sabiedrības, īpaši bērnu un jauniešu izglītošana un audzināšana par Latvijas dabas daudzveidību un vides aizsardzību, tās bioloģiskās daudzveidības un ilgtspējības nodrošināšana. 2. Informēt sabiedrību, it īpaši bērnus un jauniešus par lauku vides un ainavas saglabāšanu, lauksaimniecību, zivsaimniecību, mežsaimniecību, dabas resursu ieguvi, bioloģisko lauksaimniecību, kultūras tradīcijām ar aktīvās atpūtas, semināru, ekskursiju, sporta un māksliniecisko aktivitāšu palīdzību; 3. Videi draudzīga tūrisma attīstīšana un popularizēšana, sacensību organizēšana; 4. Meklēt sadarbības iespējas ar līdzīgām Latvijas un ārvalstu organizācijām, iegūt un popularizēt pieredzi, piedaloties starptautiskajās konferencēs, semināros, izstrādājot un realizējot sadarbības projektus; 5. Organizēt un atbalstīt dažāda veida seminārus, kursus un projektus vides izglītībā; 6. Veicināt daudzveidīgas, lietderīgas un radošas brīvā laika pavadīšana iespējas izglītības, kultūras, sporta un vides jomā.
SIMTGADNIEKU KUSTĪBA
Juridiskā adreseBrīvības iela 13, Saldus, LV- 3801
Reģ.Nr. 40008170948
KontaktadreseBrīvības iela 13, Saldus, LV- 3801
Tālrunis
E-pasts
29709250
musa.international@inbox.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Gunārs Cāzers
Gunārs Cāzers
Organizācijas mērķi un
darbības virzieni
1. Dot iespēju ik katram nodzīvot simts un vairāk gadus, neatkarīgi no personas izcelsmes, sociālā un mantiskā stāvokļa, rases un nacionālās piederības, dzimuma, izglītības, valodas, attieksmes pret reliģiju, nodarbošanās veida un rakstura, dzīvesvietas, politiskajiem vai citiem uzskatiem, kā arī neatkarīgi no garīgās, mentālās un fiziskās attīstības līmeņa. Mērķis motivēts ar labticīgu, taisnīgu, godīgu un cēlu ievirzi. 2. Bērnu un skolēnu sporta pasākumu organizēšana.
BIEDRĪBA “VELTE”
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Skolas iela 2c, Saldus, LV 3801
Reģ.nr. 40008121482; reģ. 30.11.2007
Tālrunis
E-pasts
63881645; 29282290
b.velte@inbox.lv, gaidama@inbox.lv
Vadītāja
Kontaktpersona
Gaida Malaņina,
Miķelis Žunda, Sandra Alksne
Organizācijas mērķi un
darbības virzieni
Organizēt garīgus, izglītojošus veselību veicinošus un labdarības pasākumus, sagatavot, izplatīt un popularizēt informāciju par veselīgu dzīvesveidu, morāles un veselības pamatprincipiem, veicot izdevējdarbību, pievērst sabiedrības uzmanību fiziskās un garīgās veselības kvalitātei ar masu informācijas līdzekļiem, izveidot veselības centru, sniegt palīdzību krīzē nonākušiem, attīstīt starptautisko sadarbību( sociālās, aprūpes, veselības u.c. jomās).
BIEDRĪBA “JĀŅTĀRPIŅŠ”
Reģistrācijas numurs40008078777
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Skolas iela 2,  Lutriņu Pagasts, Saldus novads, LV 3861
Tālrunis
E-pasts
29819947
vimbsone@inbox.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Līga Vimbsone
Organizācijas mērķi un darbības virzieniSabiedrības un indivīdu sociālās integrācijas, saskaņas un labklājības attīstības veicināšana, īpašu uzmanību pievēršot:
Sabiedrības izglītošanai;
Sociālo pakalpojumu attīstībai;
Sabiedrības veselības veicināšanai;
Iedzīvotāju un institūciju līdzdalības paaugstināšana sabiedrības dzīves norisēs.
Indivīdu aktivizēšana, sabiedrības motivēšana līdzdarboties, tādējādi veicinot ilgtspējīgu attīstību un pilsoniskās sabiedrības veidošanos.

 

BIEDRĪBAS “LATVIJAS MULTIPLĀS SKLEROZES ASOCIĀCIJA” SALDUS NODAĻA
Reģistrācijas numurs5008006662
Juridiskā adreseMelīdas iela 10, Rīga, LV 1015
KontaktadreseMiera iela 1-5, Saldus, LV 3801
Tālrunis
E-pasts
Mājas lapa
28354491
a.miezitis@inbox.lv
www.lmsa.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Aivis Miezītis
Organizācijas mērķi un darbības virzieniApzināt slimniekus, sniegt vajadzīgo palīdzību un atbalstu. Savstarpējo kontaktu uzturēšana Latvijas mērogā, gan ārpus tās, ar Lietuvu un Dāniju.
BIEDRĪBA “LATVIJAS NEREDZĪGO BIEDRĪBA” JELGAVAS TERITORIĀLĀS ORGANIZĀCIJAS SALDUS VIETĒJĀ ORGANIZĀCIJA
Juridiskā adreseLielā iela 52-3, Saldus, LV 3801
KontaktadreseCeltnieku iela 6-52, Saldus, Lv 3801
Tālrunis
E-pasts
29463933; 26349221
svetasproge@inbox.lv , lnb.jelgava@inbox.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Rolands Kreceris
Svetlana Sproģe
Organizācijas mērķi un darbības virzieniPersonu ar redzes invaliditāti apzināšana un apvienošana biedrībā.
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana.
Nodrošināšana ar tehniskajiem palīglīdzekļiem.
Dažādu projektu un pasākumu realizēšana, lai veicinātu personu ar redzes invaliditāti iekļaušanu sabiedrībā.
BIEDRĪBAS “LATVIJAS SARKANAIS KRUSTS” SALDUS KOMITEJA
Reģistrācijas numurs40008002279
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Skrundas iela 12, Saldus, LV 3801
Tālrunis
E-pasts
Mājas lapa
Jauniešu mājas lapa
63881030; 27710759
lsksaldus@inbox.lv
http://www.redcross.lv
http://www.lskj.lv
Vadītājs
Izpilddirektore
Dainis Cenkurs
Dace Poruka
Organizācijas mērķi un
darbības virzieni

Sociālais darbs: Palīdzēt pilsētas trūcīgajiem iedzīvotājiem ar apģērbu, apaviem, pārtiku, tehniskajiem palīglīdzekļiem, cilvēku ar kustības traucējumiem pārvadāšana; veselības veicināšanas pasākumi. Asins donoru dienu organizēšana. Pirmās palīdzības apmācība rajona skolu skolēniem, medniekiem, šoferiem. Sanitāri higiēnisko pakalpojumu nodrošināšana (tiek piedāvāta iespēja izmazgāt veļu). Pirmās palīdzības nodrošināšana publiskos pasākumos. Jauniešu aktivitāšu veicināšana u.c.

BIEDRĪBA “PIRMĀ STĪGA”
Reģistrācijas numurs40008106657
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
  „Ezerkrasti”, Ezeres pagasts, Saldus novads, LV 3891
Tālrunis
E-pasts
28279377, 27740433
anita.kontene@gmail.com, pirmastiga@gmail.com
Vadītājs
Kontaktpersona
Anita Kontene
Organizācijas mērķi un darbības virzieniVeicināt pagasta attīstību, organizējot sabiedrībā kultūras pasākumus, garīgus pasākumus, ekskursijas, saietus, dažādus apmācību kursus, pašdarbības ansambļus, jauniešu centru attīstību; sadarboties ar skolas vecāku komiteju un vecākiem, lai palīdzētu pilnveidoties skolas un vecāku sadarbību; Veidot un atbalstīt “Mājas vecāku” grupu, ar kuras palīdzību pilnveidotos attiecības – skola – bērni – vecāki – skolotāji; Veidot informatīvo bāzi – informējot sabiedrību par biedrības darbību un notikumiem, izveidojot savas preses izdevumus un izmantot citus masu informācijas līdzekļus ( interneta, radio, televīzijas, un citus sabiedrībai pieejamus informācijas līdzekļus);
Nodarboties ar saimniecisko darbību, kas saistīta ar sava īpašuma uzturēšanu vai izmantošanu, kā arī veikt citu saimniecisko darbību, lai sasniegtu biedrības mērķus; Palīdzēt biedrības biedriem sociālās, fiziskās, garīgās un tiesiskās nespējas gadījumos, sniedzot tiesisku, garīgu un materiālu atbalstu iespējas robežās. Iesaistīt personas brīvprātīgajā biedrības darbā, kuri nav biedrības darbā, kuri nav biedrības biedri, lai sasniegtu biedrības noteikto mērķu sasniegšanu; Nodarboties ar labdarību, veicināt zupas virtuves atvēršanu, humānā palīdzība; Piesaistīt un uzkrāt finansēšanas avotus programmas mērķu un uzdevumu izpildei; Dažādu Kristīgu svētku popularizēšana sabiedrībā (Ziemasssvētki, Lieldienas, Vasarsvētki, Mātes diena, Tēvu diena un citas organizētās svētku dienas kristietība); Sadarboties ar ārvalstu sabiedriskajām organizācijām, biedrībām, fondiem, lai īstenotu un popularizētu biedrības mērķus; Dabas aizsardzības un veselīga dzīvesveida nepieciešamības izskaidrošana un popularizēšana; Dažādu hobiju un brīvā laika pavadīšanas iespēju organizēšana, popularizēšana un praktisko iemaņu sniegšana, lietderīgai un interesantai brīvā laika izmantošanai (nometnes brīvā dabā, pārgājieni, sports un citi pasākumi); Sadarboties ar reliģiskām organizācijām, lai ierīkotu un atvērtu lūgšanas kapelu centrā; Aktīvi iesaistīties sociālajā darbā, palīdzot invalīdiem, atkarībās nonākušajiem, vientuļiem un garīgi un sociāli atstumtajiem.
BIEDRĪBA “PSIHOLOĢISKĀ ATBALSTA CENTRS “PA CEĻAM””
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Ausekļa iela 5, Saldus, LV 3801
Reģ. nr. 40008119740
Tālrunis
E-pasts
29489302; 26360575
b_estere@inbox.lv, 31elza@inbox.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Estere Birziņa
Elvīra Mihejeva
Organizācijas mērķi
un darbības virzieni
Sniegt palīdzību garīgās veselības jomā. Sadarboties ar radniecīgo profesiju pārstāvjiem, kā arī dažādām vasts un pašvaldības institūcijām, nevalstiskām un sabiedriskām organizācijām, fondiem un ieinteresētām personām, popularizēt psiholoģijas zinātnes atziņas, tādējādi izglītojot sabiedrību.
BIEDRĪBA “SALDUS DIABĒTA BIEDRĪBA”
Juridiskā adrese
Kontaktardese
 Kuldīgas iela 13, Saldus, LV – 3801
Tālrunis29719933
VadītājsImants Švedrevics
Organizācijas mērķi un
darbības virzieni
 Apvienot ar cukura diabētu slimos cilvēkus un viņu piederīgos, lai palīdzētu cīnīties ar slimību. Paaugstināt informētības un zināšanu līmeni par slimības stāvokļu dažādajam izpausmēm. Sadarbība ar pašvaldības institūcijām, organizācijām, zāļu izplatītājfirmām.
BIEDRĪBA “INICIATĪVU CENTRS CILVĒKIEM AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM”
Reģ.nr.Reģ.Nr. 40008082471
Reģ.26.05.2004.
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Skrundas iela 5 – 3, Saldus, LV – 3801
Slimnīcas iela 3a, Saldus LV- 3801
Tālrunis26022554
E – pasts inga.atmata@inbox.lv
VadītājsInga Atmata
Organizācijas mērķi un
darbības virzieni
SIIC darbojas kopš 2003. decembra. Uzņēmumu reģistrā reģistrēts 2004. gada 26. maijā. Biedrībā iesaistījušies cilvēki ar īpašām vajadzībām, viņu ģimenes  locekļi un aprūpētāji. Tiekamies ar sev līdzīgiem, kuri vēlas  nākt un darboties, lai kopīgiem spēkiem risinātu savas problēmas, atbalstītu viens otru, jo gribam iekļauties sabiedriskajā dzīvē, zinoši un vajdzīgi  gan ģimenei, gan sabiedrībai. Sadarbojamies ar citām NVO biedrībām, kopīgi atpūšamies, sportojam, braucam pieredzes apmaiņā gūstot jaunus draugus, noderīgas zināšanas, enerģiju, kas dod spēku sadzīvot ar veselības problēmām. Rakstam projektus un piedalāmies citu NVO projektos. Sanākam kopā, lai darbotos praktiski, celtu izglītības līmeni, apmeklējot seminārus un piedaloties apmācībās. Ar 03.03.2010 SIIC nosaukumu precizēja izņemot vārdu “invalīds”, turpmāk biedrības nosaukums būs “Iniciatīvu CENTRS cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”.
BIEDRĪBA “SALDUS PILSĒTAS PENSIONĀRU BIEDRĪBA”
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Kuldīgas iela 13, Saldus, LV 3801
Tālrunis
E-pasts
63881599
saldus.pensionari@inbox.lv , karliss10@inbox.lv
Valdes pr-js.
Kontaktpersona
Kārlis Sergejevs
Organizācijas mērķi un
darbības virzieni
Pensionāru un maznodrošināto sociāli ekonomisko tiesību un interešu aizstāvība, dažādu kultūras pasākumu organizēšana. Pensionāru apzināšana, apmeklēšana viņu dzīvesvietās, palīdzības sniegšana, aktīvās apmācības, iesaistīšanās sabiedriskos pasākumos. Sanitāri higiēnisko pakalpojumu nodrošināšana, veselības grupu nodarbības.
BIEDRĪBA “EZERES KRASTI”
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Saldus nov., Ezeres pag., Ezere, Krasta iela 21A, 3891, reģ.nr. 40008173395
Tālrunis
E-pasts
28279377, 27740433
anita.kontene@gmail.com
Valdes pr-js.
Kontaktpersona
Anita Kontene
Organizācijas mērķi un
darbības virzieni
1. Sociālais darbs: – Sociālā pakalpojuma sniegšana; – Zupas virtuves pakalpojuma izveide; – Higiēnas centra pakalpojuma izveide; – Dienas centra izveide; – Aprūpe mājās biroja izveidošana un pakalpojuma izveide; – Lūgšanas kapelas izveide sadarbībā ar reliģiskām organizācijām; 2. Finansiāli un morāli atbalstīt sociāli izslēgtos vai sociālās izslēgtības riskam pakļautas personas, tai skaitā vecos ļaudis, invalīdus un bāreņus, daudzbērnu un maznodrošinātās ģimenes dažādu labdarības akciju veidā; 3. Organizēt pasākumus, akcijas un sacensības, kas sekmē biedrības mērķu sasniegšanu un, kas nav pretrunā ar Latvijas Republikas likumiem; 4. Veidot informatīvo bāzi- mājas lapas izveide un informācijas izplatīšanu par biedrības darbību un notikumiem. Atspoguļot sabiedrības sociālās problēmas masu saziņas līdzekļos; 5. Sadarboties ar biedrībām un nodibinājumiem Latvijā un ārvalstīs, veidot kopīgus projektus, kā arī sadarbības un pārstāvniecības tīklus; 6. Veicināt pagasta attīstību organizējot brīvā laika aktivitātes, kultūras pasākumus, garīgus pasākumus, dažādus apmācību kursus, pašdarbības ansambļus, dažādas radošās darbnīcas; 7. Nodarboties ar saimniecisko darbību, lai sasniegtu nospraustos biedrības mērķus un uzdevumus, kas saistīta ar īpašuma uzturēšanu, izmantošanu vai iegādi; 8. Nodarboties ar labdarību; 9. Palīdzēt biedrības biedriem, sniedzot tiesisku, garīgu un materiālu atbalstu; 10. Iesaistīt personas brīvprātīgajā darbā, lai sasniegtu biedrības noteiktos mērķus.
BIEDRĪBA “KLINTS”
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Saldus nov., Zirņu pag., Būtnāri, “Ābeļkalni”, 3801, reģ.nr. 40008179858
Tālrunis
E-pasts
29572870
itinna@tvnet.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Inita Hartmane
Organizācijas mērķi un
darbības virzieni
– Sociālo pakalpojumu sniegšana; – Mobilās mājas aprūpes pakalpojumu izveide; – Paliatīvās aprūpes nodrošināšana; – Palīdzēt sociālajās grūtībās nonākušajām personām sociālās, fiziskās, garīgās un tiesiskās nespējas gadījumos, sniedzot iespēju robežās tiesisku, garīgu un materiālu atbalstu. – Nodarboties ar labdarību, humānās palīdzības izdalīšanu, gultas vietas ierādīšanu krīzes situācijā nonākušajiem. – Rosināt iedzīvotāju sadarbību un līdzdalību savas dzīves kvalitātes uzlabošanā, atbalstīt brīvprātīgo kustību, sekmēt savstarpējo sadarbību starp biedrībām un nodibinājumiem, sabiedrības interešu grupām, kristīgām draudzēm, valsts un pašvaldību institūcijām. – Biedrības darbinieki novērtē un plāno sociālos pakalpojumus, lai nodrošinātu katras konkrētas personas pamatvajadzību apmierināšanu, kura vecuma vai veselības stāvokļa dēļ to nevar izdarīt pati saviem spēkiem un paliatīvās aprūpes nodrošināšanu. – Lūgšanu kapelas izveide sadarbībā ar reliģiskām organizācijām. – Piesaistīt un uzkrāt finansēšanas avotus programmas mērķu un uzdevumu izpildei, sadarboties ar ārvalstu sabiedriskajām organizācijām, biedrībām, fondiem, lai īstenotu un popularizētu biedrības mērķus, kas saistīti ar īpašuma uzturēšanu, izmantošanu vai iegādi. – informēt sabiedrību par biedrības darbu (prese, radio, interneta mājas lapa u.t.t.).
BIEDRĪBA “SALVE CARITAS”
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Saldus nov., Saldus, J. Rozentāla iela 20-60, 3801, reģ.nr. 40008151699
Tālrunis
E-pasts
26399800
janis@garants.lv, agnese@garants.lv
Valdes pr-js.
Kontaktpersona
Agnese Kūliņa-Stomere
Organizācijas mērķi un
darbības virzieni
Palīdzēt trūcīgiem un sociāli mazaizsargātiem, krīzes situācijā nonākušiem cilvēkiem, invalīdiem, atkarībā nonākušiem cilvēkiem, veciem cilvēkiem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, trūcīgām daudzbērnu ģimenēm. Informēt un izglītot sabiedrību par kristietību un kristiešiem.
BIEDRĪBA “SANTE”
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Kalna iela 3, Saldus, Saldus novads, LV3801
Reģ. nr. 40008192112
Tālrunis
E-pasts
28819221,29464335
santa.sarke@inbox.lv sandra.daktere@inbox.lv
Valdes pr-js.
Kontaktpersona
Sandra Daktere
Santa Šarķe
Organizācijas mērķi un
darbības virzieni
Uzlabot dzīves kvalitāti iedzīvotājiem, piedāvājot un popularizējot veselību veicinošas brīvā laika pavadīšanas iespējas – fiziskās un garīgās veselības uzlabošanai. Izveidot veselības uzlabošanas studiju iedzīvotājiem. Informēt un izglītot iedzīvotājus par fiziskām un garīgām aktivitātēm, popularizējot veselīgu dzīves veidu. Veicināt dažādu sociālo mērķa grupu iesaistīšanos pasākumos. Piedalīties kultūras un sporta dzīves veicināšanā un atbalstīšanā.
BIEDRĪBA “SALDUS PIRTS DRAUGU APVIENĪBA “SAULES SLOTAS””
Reģistrācijas numurs40008261772
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Tūristu iela 1, Saldus, Saldus nov., LV 3801
Tālrunis
E-pasts
saulesslotas@inbox.lv
KontaktpersonasAgnese Arne – Štencele tel.28633520,  agnese@agande.lv
Aurika Lībiete tel.29115733,  libiete.aurika@gmail.com
Organizācijas mērķi un
darbības virzieni
Biedrības mērķis ir izglītot sabiedrību par veselīgu dzīvesveidu, tautas tradīcijām un dzīvesziņu, kā arī veikt dabas un kultūrvēsturiskā matojuma saglabāšanu Latvijā.
Biedrības uzdevumi ir :
1. Apzināt un pulcināt veselīga dzīvesveida piekritējus, lai stiprinātu sabiedrības garīgo un fizisko veselību;
2. Popularizēt latviešu pirtī iešanas tradīciju, attīstīt pirts kultūru Latvijā, pētīt un iedzīvināt tautas tradīcijas, folkloras, dabas un dzīvesziņas vērtības, kā arī citas ar to saistītas nozares;
3. Organizēt dažāda veida apmācības, semināru un lekciju ciklus, pieredzes apmaiņu, kā arī dažādu ieviržu praktiskās apmācības un kursus visu vecumu interesentiem, tajā skaitā bērniem un jauniešiem, veicinot sapratni par veselīgu dzīvesveidu un pirtī iešanas tradīciju;
4. Izstrādāt un realizēt ar Valsts un pašvaldību institūcijām, līdzīgām Latvijas un ārvalstu organizācijām kopīgus sadarbības projektus, piedalīties šo organizāciju rīkotajās, vietējās un starptautiskās konferencēs, semināros, nometnēs, lai iegūtu zināšanas un popularizētu savu pieredzi;
5. Izveidot mācību centru praktiskai apmācībai, izdot un izplatīt izziņas un mācību materiālus;
6. Sadarboties ar uzņēmējiem un mājražotājiem, lai veicinātu veselībai noderīgu preču vai produktu ražošanu un popularizēšanu;
7. Iesaistīties sociālos projektos, kas sekmē maznodrošināto, invalīdu vai sociālā riska faktoriem pakļautu personu nodarbinātību un integrāciju sabiedrībā.Biedrībai ir Sabiedriskā labuma organizācijas statuss. Tā ir īstenojusi vairākus Saldus novada pašvaldības atbalstītus projektus “Pirts zinību meistarklases”, “Zaļā skola” un pieredzes apmaiņas braucienu uz Lietuvu “Angelu malunas”. Šajos projektos iegūts aprīkojums un pieredze, kā rezultātā varam piedāvāt apgūt pirts zinības jebkurā vietā Latvijā. Piedāvājumā ir gan mobilā pirts, gan nojume, kurā demonstrēt un baudīt dažādas vibroakustiskas un aromātiskas masāžas ar slotiņām, kā arī piedāvājam meistarklases, kurās iemācīties pagatavot pirts skrubjus un pareizi sasiet pirtsslotas.

Sporta biedrības

BIEDRĪBA “BASKETBOLA KLUBS “SALDUS””
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Jelgavas iela 6, Saldus, LV 3801, reģ. nr. 40008097570
Reģ. 13.01.2006.
Tālrunis
E-pasts
26399878
edgars.buikis@inbox.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Edgars Buiķis
Organizācijas mērķi un darbības virzieniPopularizēt basketbolu Saldus novadā, piedalīties LBS rīkotajos čempionātos, citos turnīros, izveidot vienotu basketbola struktūru, lai veicinātu labāko pašmāju spēlētāju spēlēšanu komandā.
BIEDRĪBA “SALDUS 2000″
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Striķu iela 12, Saldus, LV 3801
Reģ.14.02.2000., pārreģ.17.02.2006.
Tālrunis29253550
E-pastsaidish@inbox.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Aidis Herings
Organizācijas mērķi un darbības virzieniVeicināt Saldus pilsētas, Saldus novada un Saldus rajona vai administratīvās teritorijas, kuras pēc likuma būs Saldus rajonā tiesību un saistību pārņēmēja, infrastruktūras attīstību, veicināt sporta attīstību, radīt materiālo bāzi jaunu sportistu sagatavošanai un tālākai virzīšanai.
BIEDRĪBA “ATLĒTI”
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Saldus nov., Saldus, Ezera iela 17
Tālrunis29450329
E-pastsdainis.polis@inbox.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Dainis Polis
Organizācijas mērķi un darbības virzieniSporta veids – spēka sporta veidi (spēka trīscīņa, spēkavīri, svara bumbu celšana, bodibildings)
Mērķi:
• Bērnu un skolēnu sporta pasākumu organizēšana;
• Fiziski aktīva un veselīga dzīves veida sekmēšana un popularizēšana dažāda vecuma cilvēkiem ar atšķirīgu pieredzi, prasmēm un spējām;
• Izglītības, kultūras, sporta un veselības veicinošo pasākumu organizēšana un vadīšana, vispārējas fiziskās sagatavotības pilnveidošana un sporta meistarības izaugsmes sekmēšana.
BIEDRĪBA “BMX KLUBS “OZOLĒNI””
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Aspazijas iela 15, Saldus, LV 3801, reģ. nr. 40008111234
Reģ.12.02.2007.
Tālrunis
E-pasts
28244994; 29214427
saldusozoleni@gmail.com
Valdes locekļiAinars Donis (29214427)

Pēteris Kalniņš(28244994)

Organizācijas mērķi
un darbības virzieni
Radīt iespēju nodarboties bērniem un jauniešiem ar fizisko kultūru savu interešu svērā, nodrošināt piedalīšanos rajona, pilsētas, republikas un starptautiskajās sacensībās.
BIEDRĪBA “DŽUDO KLUBS “SALDUS“”
Reģistrācijas numurs40008122929
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Nodarbības notiek
“Salnas”, Zaņas pagasts, Saldus novads, LV 3897
J. Rozentāla iela 20-16, Saldus, LV 3801
Dzirnavu ielā 8, Saldū
Tālrunis
E-pasts
26328588
judo-saldus@inbox.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Gatis Baumanis
Organizācijas mērķi un darbības virzieniRadīt nepieciešamos apstākļus džudo un cīņu sporta veidu attīstībai; Propagandēt ar džudo palīdzību fizisko kultūru un sportu, veicināt jaunatnes vispusīgu attīstību; Organizēt un rīkot sporta sacensības, kā arī pasākumus veselības nostiprināšanai, fizisko un garīgo spēju atjaunošanai un palielināšanai; Nodrošināt sportistu sagatavošanu augstu rezultātu sasniegšanai sportā; Radīt un pilnveidot Biedrības materiāli – tehnisko bāzi; Sadarboties ar Latvijas džudo federāciju, citām sporta federācijām, savienībām, klubiem, valsts, pašvaldības un sabiedriskajām organizācijām; Sadarboties ar starptautiskajām sporta organizācijām un veicināt starptautisko sporta sakaru attīstību; Radīt nepieciešamos apstākļus bērniem ar redzes traucējumiem, lai nodarbotos ar džudo.
BIEDRĪBA “KURZEMES SPORTA BRIDŽA KLUBS”
Reģistrācijas numurs40008062687
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Skolas iela 2, Druva, Saldus pagasts, Saldus novads, LV 3862
Tālrunis
E-pasts
29447344
normunds@druva.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Normunds Svētiņš
Organizācijas mērķi un darbības virzieniApvienot visus sporta bridža cienītājus kopīgai sporta sacensību organizēšanai un līdzdalībai
BIEDRĪBA “ORIENTĒŠANĀS KLUBS “SALDUS””
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Kalnsētas iela 6-1, Saldus, LV-3801
Reģ. 15.03.2005.
Tālrunis
E-pasts
Mājas lapa
29455360
oskars9@inbox.lv
www.oksaldus.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Oskars Zērnis
Organizācijas mērķi un darbības virzieniVeicināt un atbalstīt orientēšanās sporta attīstību Latvijā, iestāties un aktīvi līdzdarboties orientēšanās federācijas darbā, organizēt sacensības un citus aktīvas atpūtas pasākumus.
BIEDRĪBA “SALDUS SPORTA FAVORĪTS”
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Skrundas iela 9-2, Saldus, LV 3801
Reģ. 14.02.2008
Tālrunis
E-pasts
29889221
tanjechka@inbox.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Tatjana Markaviča, Andris Viļigorskis
Organizācijas mērķi un darbības virzieniDarbs ar pieaugušajiem, bērniem, jauniešiem un sabiedrību. Veicināt izpratni par veselīgu dzīves veidu. Popularizēt un attīstīt aktivitātes, kas veicina veselīga dzīves veida izveidi t.sk. sporta, nometņu pasākumu organizēšanu utt.
BIEDRĪBA “SPORTA BIEDRĪBA “LIESMA””
Juridiskā adreseJelgavas iela 4/6, Saldus, LV 3801
Reģ.24.09.1993. pārreģ.22.03.2005.
KontaktadreseJelgavas iela 6, Saldus LV 3801
Tālrunis
E-pasts
29956480
sisse201@inbox.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Signe Birkenberga
Organizācijas mērķi un darbības virzieniIesaistīt bērnus, jauniešus, pieaugušos, sporta veterānus un invalīdus sporta nodarbībās un pasākumos; rīkot dažāda mēroga sporta pasākumus un aktivitātes; veicināt labāko sportistu iesaistīšanu augstu sasniegumu sportā.
BIEDRĪBA “SPORTA KLUBS “SALDUS””
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Kalnsētas iela 32, Saldus, LV 3801
Reģ. 23.04.2003.pārreģ.06.06.2005.
Tālrunis
E-pasts
Mājas lapa
Facebook
27744474
saldus@delfi.lv; sportaklubssaldus@gmail.com
http://tugofwarsaldus.eu/
https://www.facebook.com/sportaklubssaldus/?fref=ts
Vadītājs
Kontaktpersona
Raivo Tuka
Mārtiņš Vitte (20013616)
Andris Markavs (26184915)
Organizācijas mērķi
un darbības virzieni
Virves vilkšana. Apmācība, treniņi, piedalīšanās sacensībās
BIEDRĪBA “BURBUĻI”
Juridiskā adrese

Kontaktadrese

Saldus novads, Saldus, Jelgavas iela 6a, LV3801
Reģ. nr. 40008137731
Jelgavas iela 5a, Saldus
Tālrunis
E-pasts
29147158
bburbuli@inbox.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Liene Kulberga
Organizācijas mērķi
un darbības virzieni
Veicināt Saldus un Brocēnu novada iedzīvotāju veselīgu, saturīgu un sportisku brīvā laika pavadīšanu, piedāvājot Saldus un Brocēnu novados, nebijuša sporta veida pieejamību jebkuras sagatavotības līmeņa interesentiem- ūdenstūrismu.
BIEDRĪBA “SPORTA KLUBS “J.F.X.””
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Nākotnes iela 1-16, Saldus, Saldus novads, LV3801
Reģ. nr. 50008172141
Tālrunis
E-pasts
20353721
jfxsports@inbox.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Igors Miņenko
Organizācijas mērķi
un darbības virzieni
1. Veicināt sabiedrības veselīgu dzīvesveidu; 2. Attīstīt un popularizēt skeitparka un ekstrēmo sporta veidus jauniešu vidū; 3. Ieinteresēt jauniešus par ekstrēmajiem sporta veidiem, tādiem kā BMX, Inline (ar skrituļslidām), skeitbords (ar skrituļdēļiem) un citiem sporta veidiem; 4. Organizēt dažādus sporta pasākumus; 5. Jauniešu piesaistīšana lietderīga brīvā laika izmantošanā, nodarbinot viņus dažādās sporta aktivitātēs.
BIEDRĪBA “SPORTA KLUBS “SALDUS ATLĒTS””
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Brīvības iela 12, Saldus, Saldus novads, LV3801
Reģ. nr. 50008138141
Tālrunis
E-pasts
29344337
juris.briedis.@inbox.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Juris Briedis
Organizācijas mērķi
un darbības virzieni
1. Biedrība ir nodibināta ar mērķi apzināt dažādus sporta veidus Saldus pilsētā un novadā, sekmēt jauniešu piesaisti un izaugsmi dažādos sporta veidos, kā arī vispusīgi attīstīt cilvēka garīgās un fiziskās spējas; 2. Īpaši biedrība pievērsīsies spēka un smagatlētikas, kā arī tehniskajiem sporta veidiem, it īpaši svarcelšanai; 3. Biedrība apņemas organizēt efektīvus pasākumus svarcelšanas sporta attīstībai Saldū un apkārtnē, lai pienācīgāk konkurētu ar citu pilsētu un valstu sportistiem; 4. Biedrība uzņemas apmācīt un sagatavot profesionālus svarcelšanas tiesnešus, kā arī  uz sadarbības līguma pamata apņemas organizēt svarcelšanas sacensības un svarcelšanas sacensību tiesāšanu.
BIEDRĪBA “NOVUSA KLUBS “SALDUS””
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Ozolu iela 1, Saldus, Saldus novads, LV3801
Reģ. nr. 40008169525
Tālrunis
E-pasts
26441711
aigarsaleksandrovs@inbox.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Aigars Aleksandovs
Organizācijas mērķi
un darbības virzieni
Piedalīšanās Republikas sacensībās.
BIEDRĪBA “SPORTA CENTRS “DRUVA””
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Vienības iela 14, Druva, Saldus pagasts, Saldus novads, LV3862
Reģ. nr. 40008169826
Tālrunis
E-pasts
26112616
zigiszeps@inbox.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Zigurds Zeps
Organizācijas mērķi
un darbības virzieni
Sporta spēļu un sacensību organizēšana, sacensību tiesāšana. Bērnu un jauniešu komandu veidošana, treniņu un sporta nometņu organizēšana. Profesionālu un amatieru komandu veidošana, sportistu atbalsts Latvijas, Eiropas un pasaules mēroga dalībai rīkotajās sacensībās.
BIEDRĪBA “CSK KURZEMNIEKS”
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Treniņi notiek
Skolas iela 23-52, Brocēni, Brocēnu novads, LV3851
Reģ. nr. 40008175729
Jelgavas iela 6, Saldus, Bērzāju iela 6, Emburga
Tālrunis
E-pasts
29149341
ugis@zusa.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Uģis Zanders
Organizācijas mērķi
un darbības virzieni
Cīņas sporta popularizēšana un attīstīšana; Sporta sacensību un ar sportu saistītu pasākumu organizēšana; Sportistu trenēšana un viņu dalības nodrošināšana sacensībās, treniņnometnēs; Darbība, kas vērsta uz līdzekļu ieguvi augstākminēto mērķu sasniegšanai. Iespēju robežās sniegt atbalstu kluba biedriem.
BIEDRĪBA “AKVA VITAMĪNS”
Juridiskā adreseKalnsētas 31-16, Saldus, Saldus novads, LV-3801
Reģ. nr. 40008190450
Tālrunis
E-pasts
akvavitamins@inbox.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Kristaps Vaģelis
Organizācijas mērķi
un darbības virzieni
Veselības veicināšana – norūdīšanās un veselīga dzīvesveida veicināšana un popularizēšana visas sabiedrības vidū.
Ziemas peldēšanu, kā arī vasaras peldēšanu  sacenību organizēšana.
Bērnu un skolēnu sporta pasākumu organizēšana.
Starptautisku kontaktu dibināšana un attīstīšana ar ārvalstu sporta organizācijām.
BIEDRĪBA “SALDUS PAKAVS”
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Lielā iela 20—3, Saldus pilsēta, Saldus novads, LV-3801
Tālrunis
E-pasts
29130222,
ivars.eisaks@gmail.com
Vadītājs
Kontaktpersona
Ivars Eisaks
Organizācijas mērķi
un darbības virzieni
1. Popularizēt jāšanas sporta veidus Saldus novadā; 2. Atbalstīt un rast iespēju arī trūcīgiem bērniem un jauniešiem apgūt ar zirgu sporta veidiem saistītas aktivitātes; 3. Palīdzēt nodrošināt jātniekus ar sporta inventāru un iespējām piedalīties gan Latvijā organizētajās, gan arī starptautiskajās sacensībās pārstāvot Saldus novada un Latvijas vārdu; 4.Organizēt ar zirgu sportu saistītas sacensības Saldus novadā; 5.Bērnu un jauniešu sporta pasākumu organizēšana.
BIEDRĪBA “DUBULTSPĒKS”
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
“Strazdiņi”, Novadnieku pag., Saldus novads
Tālrunis
E-pasts
26292141
dubultspeks@inbox.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Ilze Slīpiņa
Organizācijas mērķi
un darbības virzieni
1. Popularizēt jāšanas sporta veidus Saldus novadā.
2. Popularizēt veselības sportu, t.i., atbalstīt un rast iespēju cilvēkiem ar fiziskās un garīgās veselības problēmām ar zirgu palīdzību uzlabot un atjaunot veselību.
3. Veicināt bērnu, jauniešu, pieaugušo un senioru iesaistīšanos sporta aktivitātēs, kas saistītas ar jāšanas sporta dažādām disciplīnām (konkūrs, voltizēšana, pajūgu braukšana u.c.), ar mērķi iegūt jaunas zināšanas un prasmes jāšanas sportā hobija un profesionālā līmenī.
4. Atbalstīt un rast iespēju cilvēkiem ar fiziskās un garīgās veselības traucējumiem piedalīties ar jāšanas sporta veidiem saistītās aktivitātēs.
5. Palīdzēt nodrošināt jāšanas sporta dalībniekus ar nepieciešamo inventāru, atbilstošu treniņu vietu un apstākļiem, kā arī rast iespēju piedalīties dažāda līmeņa un mēroga jāšanas sporta sacensībās, pārstāvot Saldus novadu un Latviju.
6.Veicināt un attīstīt zirgkopības nozari Saldus novadā.
BIEDRĪBA “SALDUS TENISA KLUBS “
Juridiskā adrese

Kontaktadrese

Kalnsētas iela 29 – 9

Rīgas iela 1, 3. st., Saldus, LV-3801

Tālrunis
E-pasts
Mājas lapa
Twitter
Facebook
Instagram
29147956; 26101123
info@saldusteniss.lv
http://www.saldusteniss.lv/
https://twitter.com/saldusteniss
https://www.facebook.com/saldusteniss/
https://www.instagram.com/saldustenisaklubs/
Vadītājs
Kontaktpersona
Māris Bobkovs
Organizācijas mērķi un darbības virzieniTenisa treniņi dažādām vecuma grupām no bērniem līdz pieaugušajiem. Organizējam sacensības un dažādas citas aktivitātes saistībā ar tenisu.
BIEDRĪBA “LEEVON SPORTA KLUBS”
Reģistrācijas numurs40008056642
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Nodarbības notiek
Kalnsētas iela 31 – 16, Saldus, Saldus novads,  LV-380
Tālrunis
E-pasts
26171158

maris@fsleevon.lv

Vadītājs

Kontaktpersona

Māris Landmanis
Organizācijas mērķi un darbības virzieniFutbola un fiziski aktīva dzīvesveida popularizēšana un veselības nostiprināšana;
Futbola kā sporta veida attīstības sekmēšana, augustu sportisko rezultātu sasniegšanas stimulēšana;
Bērnu un jauniešu futbola attīstīšana un atbalstīšana;
Kluba biedru un citu iedzīvotāju veselīgas atpūtas organizēšana fizisko un garīgo darbaspēju atjaunošanu un paaugstināšanai;
Atbilstoša sporta kompleksa futbolā izveidošana un uzturēšana;
Demokrātijas principu un vispār cilvēcīgo vērtību ieviešana sportā un citās dzīvēs sfērās, kluba biedru brīvas, radošas darbības un profesionālās izaugsmes veicināšana sporta jomā;
Organizatoriska, metodoloģiska un praktiska sadarbība ar Latvijas un ārvalstu klubiem, organizācijām, institūcijā, uzņēmumiem, privātpersonām u.c.
BIEDRĪBA “MOTOKLUBS “EZERE“”
Reģistrācijas numurs40008260052
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
“Vizbuļi”, Ezere, Saldus novads, LV – 3891
Tālrunis
E-pasts
29297212, 29437218, zinges@inbox.lv
Vadītājs

Kontaktpersona

Teodors Pilibaitis

Agrita Pilibaite

Organizācijas mērķi un darbības virzieniPopularizēt un veicināt motosporta attīstību Latvijā un starptautiskajā vidē. Veicināt un nodrošināt motosporta attīstībai nepieciešamo resursu potenciālu.
Nodrošināt motosporta pasākumu (t.sk. vietējo un starptautisko sacensību) organizēšanu.
Popularizēt izglītojošu, aktīvu dzīvesveidu bērnu, jauniešu un pieaugušo vidū, veidojot izpratni par motosportu un veselīgu dzīvesveidu. Motivēt un atbalstīt talantus motosportā.
BIEDRĪBA “SALDUS ARMVRESTLINGA KLUBS”
Reģistrācijas numurs40008295410
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Kuldīgas iela 30-3, Saldus
Tālrunis
E-pasts
24796282 saldus.armwrestlings@gmail.com
Vadītājs

Kontaktpersona

Edgars Laugalis
Organizācijas mērķi un darbības virzieniPopularizēt armvrestlingu kā sporta veidu Saldus pilsētā un tās apkārtnē.
BIEDRĪBA “FK SALDUS”
Reģistrācijas numurs40008228532
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Tālrunis
E-pasts
26277822, 27076343
Vadītājs

Kontaktpersona

Klāvs Arums

Rolands Reinsons

Organizācijas mērķi un darbības virzieni-Fiziski aktīva dzīvesveida un sporta popularizēšana un veicināšana;

-apstākļu radīšana regulārām treniņu nodarbībām jebkurām personām (tai skaitā skolēni un jaunieši), kuras vēlas apgūt un pilnveidot florbola iemaņas, piesaistot profesionālus trenerus un nodrošinot ar piemērotām telpām un inventāru;

-veicināt augstāku sportisko rezultātu sasniegšanu;

-bērnu un skolēnu sporta pasākumu organizēšana;

-sacensību, turnīru un festivālu organizēšana, rīkošana un tiesāšana vietējā līmenī;

-sponsoru, mecenātu, ziedotāju, kā arī Valsts un pašvaldību līdzekļu piesaistīšana Biedrības darbības nodrošināšanai un izvirzīto mērķu sasniegšanai.

BIEDRĪBA “BOKSA KLUBS SALDUS”
Reģistrācijas numurs40008232608
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Slimnīcas iela 31A, Saldus, LV-3801
Tālrunis
E-pasts
+371 29727760ansispuce@inbox.lv
Vadītājs

Kontaktpersona

Ansis Pūce
Organizācijas mērķi un darbības virzieniBiedrība „Saldus Boksa klubs” ikdienā:

-Vada boksa treniņus jauniešu un pieaugušo grupām;

-Vada mērenas un augstas intensitātes fiziskās sagatavotības nodarbības aktīviem iedzīvotājiem;

-Startē amatieru sacensībās un profesionālā sportā;

-Piedalās dažādos tautas sporta pasākumos;

-Organizē sacensības, projektus un pasākumus sporta jomā.

BIEDRĪBA “VK SALDUS”
Reģistrācijas numurs40008254126
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Stūru iela 12C, Sadus, Saldus novads, LV-3801

Lielcieceres iela 29-25, Brocēni, Brocēnu novads, LV-3851

Tālrunis
E-pasts
28619700; 20024710vksaldus@gmail.com
Vadītājs

Kontaktpersona

Pauls ŅikitinsEva Rozīte-Ņikitina
Organizācijas mērķi un darbības virzieniKlasiskā un pludmales volejbola attīstība Saldus novadā un Latvijā. Treniņu un sacensību organizēšana. Dalība dažāda mēroga sacensībās. Veicināt veselīgu dzīves veidu sabiedrības vidū, radīt izpratni par sporta pozitīvo ietekmi uz veselības uzlabošanu un nostiprināšanu. Sadarboties ar Latvijas volejbola federāciju, citām biedrībām, klubiem, kā arī valsts un pašvaldību sabiedriskajām organizācijām. Veicināt sadarbību ar starptautiskajām sporta organizācijām, kopīgi veidojot pasākumus, sacensības un seminārus. Profesionālu un amatieru komandu veidošana.
Biedrība “Stenda šaušanas klubs “SALDUS””
Reģistrācijas numurs40008292081
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Saldus novads, Saldus, Papardes iela 4, LV-3801
Tālrunis
E-pasts
29447470

edgars.gailitis@rtrk.lv

Vadītājs

Kontaktpersona

Edgars Gailītis

Raivo Tuka (27744474)

Organizācijas mērķi un darbības virzieniPopularizēt un attīstīt stenda šaušanu Saldus novadā un Latvijā.
Biedrība „Virves vilkšanas klubs „Novadnieki””
Reģistrācijas numurs40008298667
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Striķu iela 114, Saldus, Saldus nov., LV-3801

Striķu iela 108, Saldus, Saldus nov., LV-3801

Tālrunis
E-pasts
27071691. tomsengelis8@gmail.com
Vadītājs

Kontaktpersona

Toms Eņģelis
Organizācijas mērķi un darbības virzieniVeicināt virves vilkšanas sporta veida attīstību Saldus novadā un Latvijā. Radīt kvalitatīvus treniņa apstākļus un materiāli- tehnisko bāzi. Organizēt treniņus un treniņnometnes dažāda vecuma cilvēkiem ar atšķirīgu pieredzi, iemaņām un spējām, lai veicinātu virves vilkšanas prasmes un iemaņas. Organizēt un rīkot sporta pasākumus un sacensības fizisko un garīgo spēju atjaunošanai. Veicināt veselīgu dzīves veidu sabiedrības vidū, radīt izpratni par sporta pozitīvo ietekmi uz veselības uzlabošanu un nostiprināšanu. Sadarboties ar Latvijas virves vilkšanas federāciju, citām biedrībām, klubiem, kā arī valsts un pašvaldību sabiedriskajām organizācijām. Veicināt sadarbību ar starptautiskajām sporta organizācijām, kopīgi veidojot pasākumus, sacensības un seminārus. Profesionālu un amatieru komandu veidošana.

Atbalstīt virves vilkšanas sporta entuziastus Saldū, ierīkojot un uzturot treniņu vietu, iegādājot nepieciešamo inventāru un nodrošinot apmācību un treniņu norisi.

Reliģiskās biedrības

BIEDRĪBA “GRIEZES PASTORĀTS. GARĪGAIS UN KULTŪRAS CENTRS”
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Griezes mācītāja māja, Grieze, Ezeres pagasts, Saldus novads, LV3896,
Tālrunis22316912; 22009892(Griezes draudze)
E-pasts
Mājas lapa
griezesbaznica@gmail.com; atisfreipics@inbox.lv
http://www.griezesbaznica.lv/
Vadītājs
Kontaktpersona
Atis Freipičs
Organizācijas mērķi un darbības virzieni1. Virsmērķis: sekmēt vispusīgu cilvēka personības pilnveidošanos, kuras pamatā ir kristīgi garīga pieredze un vērtības, radošs fizisks un māksliniecisks darbs un rūpes par kultūras mantojumu un apkārtējo vidi. 2. Kristīgās un vispārcilvēciskās vērtībās balstīta cilvēka garīgā, morālā, fiziskā, tiesiskā un materiālā stāvokļa uzlabošana. 3. Atbalsta sniegšana dažādu cēloņu krīzes situācijās nonākušiem cilvēkiem. Tajā skaitā atbalsts cilvēkiem, kas cieš no atkarībām, sniedzot viņiem iespēju rehabilitācijai un integrācijai sabiedrībā. 4. Bērnu un jauniešu, kas nāk no maznodrošinātām un sociālā riska ģimenēm atbalstīšana. 5. Radoša darba iespēju radīšana cilvēkiem ar invaliditāti un pirmspensijas vecuma cilvēkiem. 6. Lietderīgas un produktīvas visu vecumu personu brīvā laika pavadīšanas veicināšana, organizējot nodarbības, kas saistītas ar mākslu, mūziku un amatniecību. 7. Semināru, konferenču un citu izglītojošu pasākumu organizēšana. 8. Dažādu kultūras pasākumu organizēšana. 9. Kultūras un mākslas vērtību saglabāšanas veicināšana. 10. Nometņu, pārgājienu un sporta pasākumu organizēšana. 11. Bērnu un skolēnu sporta pasākumu organizēšana. 12.Apkārtējās vides sakopšanas un vides aizsardzības projektu realizācija. 13. Sadarbība ar citām Latvijas un ārzemju organizācijām, lai sekmētu izvirzīto mērķu sasniegšanu.

Saldus novada NVO elpināšanas pasākums

Whatsapp Image 2024 02 25 At 17.51.47
Sestdien, 24. februārī, Remtes pilī uz “NVO elpināšanas pasākumu” bija ieradušies aptuveni 60 jaudīgi Saldus novada iedzīvotāji – NVO pārstāvji u.c. interesenti.
Šis bija Saldus novada NVO kapacitātes celšanas pasākums, kura ideja bija gan ar vieglumu dot iespēju iemācīties ko jaunu, gan satikties, kopā ģenerēt idejas, gan saturiski pavadīt laiku tiem, kuri ikdienā sabiedrības labā dara vairāk, kā tiem prasa amatu apraksti.
23
Ar iniciatīvu pie Saldus novada domes komisijas darbam ar nevalstiskajām organizācijām un sadarbības partneriem nāca Kurzemes NVO centra rīkotās Līderu akadēmijas Saldus grupa, kuri bija ieguvuši Latvijas Republikas Kultūras ministrijas finansējumu kādam ar pilsonisko aktivitāti saistītam pasākumam.
Šī pasākuma tapšana ir lielisks piemērs tam, ka mums visiem ir jāsadarbojas – katram ar savu resursu un iespējām. Ja kopā sanāk tie, kuriem ir ne tikai idejas, bet arī vēlme darīt, tad pavisam viegli var tapt kaut kas tik jaudīgs, kā šis pasākums.
425277594 1734729700363827 4964948887534692108 N
Pasākumā katrs tā dalībnieks varēja iedvesmoties un izglītoties par tādām tēmām kā “Emocionālā inteliģence”, “Radošā domāšana”, “Cilvēka tipiem un to īpašībām”, kā arī, lieliska iespēja bija izkāpt no komforta zonas, pārvarēt bailes, kaunu un neziņu, no sirds bungojot. Bija sagatavotas arī uzdevumu kastes komandām, kurās atraktīvā veidā atradās jautājumi un uzdevumi par mūsu novada NVO un dažādi interesanti fakti. Paralēli atraktīvajām darbībām esam ieguvuši daudz jaunu kontaktu, resursu datu bāzi, idejas un, galvenais, dalībnieku iedvesmošanu, jo šādu cilvēku uzlāde novadam ar dubultu jaudu atgriežas jaunās iniciatīvās.
428503936 1734728747030589 2348616755056674208 N
Paldies Remtes pagasta pārvaldes vadītājai Solvitai Dūklavai, par viesmīlīgo un atsaucīgo uzņemšanu. Remtes muiža ir izcila vieta korporatīviem pasākumiem.
Kā arī milzīgs paldies Lelde Vīnkalna un Inta Konstante-Zaķīte par saturu. Jāatzīst šī nav mūsu pirmā sadarbības un varam teikt, ka šo dāmu izdoma, oriģinalitāte vienmēr ir pozitīvi pārsteidzoša. Viss ir pārdomāts, kvalitatīvs gan estētiski, gan saturiski!
Tāpat, kā visi šī pasākuma apmeklētāji, arī mēs esam iedvesmojušies un guvuši enerģiju jaunu virsotņu sasniegumiem!
Paldies visiem no mums – Saldus novada domes komisijas darbam ar nevalstiskajām organizācijām un sadarbības partneriem pārstāvjiem.

Seno mēbeļu kopijas pils vestibilā

2024 01 11 Seno Mēbeļu Kopijas Pils Vestibilā Galva

Urā! Pabeigts kārtējais biedrības “Mēs – Jaunaucei” projekts Jaunauces pilī!
Tālajā 2000. gadā Rundāles pils direktors Imants Lancmanis mums uzdāvināja četras ļoti vērtīgas Jaunauces pils interjera fotogrāfijas, kas tapušas 20. gs. sākumā. Tās iegūtas no Vācijas Mārburgas arhīva. Vestibila fotogrāfijā redzams drēbju pakaramais un iespaidīgs stāvspogulis.

Jau 23 gadus ekskursija pilī sākas vestibilā ar šīs fotogrāfijas demonstrējumu. Tūristi bieži ieteica izgatavot fotogrāfijā redzamo mēbeļu kopijas. Arī mēs paši vēlējāmies pils garderobi iekārtot atbilstoši senajā attēlā redzamajai. Tā ir ērta un atbilst labajai praksei – senu ēku interjeru veidot ar vēsturiskajām mēbelēm vai to kopijām.

Un nu tas ir noticis – 2023. gada 20. decembrī spoguli un divus drēbju pakaramos atveda un samontēja SIA “Intarsija” restauratori Jāņa Cepļa vadībā. Mēbeļu izpētē un projektēšanā iesaistījās mākslas vēsturnieks Dainis Bruģis. Abi ir izcili savas jomas speciālisti. Mēbeles ir kvalitatīvas un labi iekļaujas vestibila interjerā.

Citāts no izpētes: “Abas mēbeles izgatavotas 19. gadsimta 20.–30. gados tolaik Latvijas teritorijā valdošā bīdermeiera stila formās, izmantojot gan ar sarkankoka nažfinieri finierētas skujkoka, gan no masīva sarkankoka darinātas detaļas. Abas mēbeles bijušas vidēji tumši beicētas, lakotas ar šellaku un pulētas, šo procesu rezultātā vispirms pastiprinot sarkankoka dabisko toni, tad ar laku piešķirot tam specifisku “siltu” nokrāsu un noslēgumā aizpildot koka šķiedru poras, un panākot gludas, spožas, gandrīz stiklainas virsmas efektu.

Pils apmeklētāji ir ieguvuši ērtu garderobi un skaistu interjeru, kur “aci piesiet”.

Projekta mērķis: Paaugstināt valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Jaunauces pils funkcionalitāti un telpu interjera kvalitāti, to aprīkojot ar atbilstošām vestibila mēbelēm.

Stratēģiskais mērķis: Jaunauces pils attīstīšana kā kultūrvietu un kultūras tūrisma galamērķi Saldus novadā.

Projektu “Jaunauces pils pasākumu un pakalpojumu kvalitātes uzlabošana” finansē Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA). Tautā šī fonda finansētos projektus sauc par “LEADER” projektiem.

Projekta vadītāja un
biedrības “Mēs – Jaunaucei” valdes pr-tāja Inguna Balcere

2024 01 11 Seno Mēbeļu Kopijas Pils Vestibilā 1 Nr 20 Rpm Arhivs Jaunauce 2024 01 11 Seno Mēbeļu Kopijas Pils Vestibilā 2 Kopskats3 2024 01 11 Seno Mēbeļu Kopijas Pils Vestibilā 3 Spogula Montaza 2024 01 11 Seno Mēbeļu Kopijas Pils Vestibilā 4 Pakaramais1 2024 01 11 Seno Mēbeļu Kopijas Pils Vestibilā 5 Rozete


Logo Ansamblis Srab Nap2020 Es Leader

Logo Biedriba Mj

Logo Saldus novads

Jauna kultūrtelpa Druvā

Biedrība “Durvis uz radīšanu” gada sākumā LEADER programmas ietvaros uzsāka īstenot projektu “Jauna kultūrtelpa Druvā”.

Projekta mērķis ir iedzīvināt jaunu kultūrtelpu Saldus novada Saldus pagastā – par ziedojumiem atjaunoto ievērojamajam tautsaimniekam Jānim Rubulim veltīto konferenču zāli Druvas kultūras namā, aprīkojot to ar mobilu multimediju komplektu daudzveidīgu izglītojošu un izklaidējošu saturīga brīvā laika pasākumu organizēšanai dažādām interešu grupām.
2022.gadā biedrība, pateicoties uzņēmumu un privātpersonu ziedojumiem, renovēja Druvas kultūras nama konferenču zāli, kas ir sava veida arhitektūras piemineklis no pagājušā gadsimta 70-tajiem gadiem. Tas nozīmē, ka lielākas darbs kultūrvēsturiskā objekta saglabāšanā jau tika izdarīts pagājušajā gadā, bet šī projekta īstenošana palīdzēja telpu aprīkot tā, lai tajā varētu nodrošināt mūsdienīgu pasākumu piedāvājumu. Projekta ietvaros iegādātais aprīkojums – jaudīgs projektors ar statīvu, pārvietojams ekrāns un skaņu iekārta ir viegli transportējama, un to varēs izmantot brīvdabas pasākumos ne tika Druvā, bet arī citu pagastu centros Saldus novadā.

Pateicoties jaunajam aprīkojumam, 9jūlijā Druvā tika sarīkots  pirmais īpašais pasākums – XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku noslēguma koncerta brīvdabas tiešraide laukumā pie sporta nama. Tā bija lieliska iespēja visiem, kuri nevar aizbraukt uz Rīgu, baudīt Latvijas nacionālos svētkus savā kopienā.

Lai dažādotu kultūras pasākumu piedāvājumu Druvā un citos Saldus novada pagastos, biedrība piedāvā šī projekta ietvaros iegādātos pārvietojamos pamatlīdzekļus (jaudīgu projektoru, lielu ekrānu un kvalitatīvu skaņu iekārtu) izmantot oriģinālu kultūras pasākumu sarīkošanai.  Biedrības vadītāja Ļuba Kapteine slēgs aprīkojuma bezatlīdzības lietošanas līgumu ar pasākumu rīkotājiem, kuri izmatos pārvietojamo ekrānu, projektoru un skaņas iekārtu. Ja vēlaties sadarboties, droši rakstiet vai zvaniet Ļubai, tālr.29145725, lkapteine@inbox.lv !

1

 

Image0Image2Image1

Pianīns un citas labas lietas Jaunauces pilī

Pils tikusi pie skaistām  un  ļoti nepieciešamām lietām. Projekta vērtīgākais pirkums – mazais pianīns kupolzālē nomainījis klavieres “Rīga”, kuras gadu desmitiem tika rūpīgi skaņotas, tomēr savu laiku godam bija nokalpojušas. Pirms instrumenta  iegādes konsultējāmies ar pianistu Raimondu Petrauski, lai tas atbilstu profesionāļu prasībām. Pianīnu izmantosim koncertos, laulību ceremoniju norisēs un  pagasta vokālā ansambļa “Tomēr” mēģinājumos.

Pils interjers papildināts ar  paklājiem barona kabinetā, gleznu istabā un zālē, grīdceliņiem gaiteņos. Vasarā Jaunaucē viesojās Rundāles pils bijušais direktors Imants Lancmanis, un mēs, protams, izmantojām izdevību un parādījām paklāju attēlus, vai neesam kļūdījušies izvēlē. I. Lancmanis ieteica citu paklāju zālei, to nopirkām, lai gan bija jāpiemaksā. Ne visi būs izlikti ikdienā –  sarkano paklāju uz pils ieejas kāpnēm izritināsim tikai svētku reizēs.

Pils parkam esam sagādājuši dārza mēbeles, kuras izmantosim tajās svētku reizēs, kad jābauda cienasts. Apmeklētājiem vairs nebūs jābalansē vienā rokā kafijas krūze un otrā kūkas šķīvis.

Arī pils terase tikusi pie mēbelēm. Pīts galdiņš un ērtie krēsli  rada noskaņu, kāda tā bija tad, kad terasē skaisto parka ainavu skatīja barona ģimene un viesi.

Centrālās ieejas kāpnes un terasi krāšņākas darīs puķu kastes, kurās nākamgad augs oleandri un tūjas.

Projekta mērķis: uzlabot un dažādot pakalpojumu un aktivitāšu kvalitāti Jaunauces pilī, iegādājoties pamatlīdzekļus, kas nodrošinās klasiskās mūzikas koncertu pieejamību laukos, uzlabos laulību ceremoniju norisi, pils terases izmantošanu pasākumu rīkošanai, paaugstinās valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa telpu interjera kvalitāti, to aprīkojot ar atbilstošām tekstilijām (paklājiem), klavierēm un dārza mēbelēm (galdiem, krēsliem) pils terasei un parkam.

Stratēģiskais mērķis: Jaunauces pils attīstīšana par kultūrvietu un kultūras tūrisma galamērķi.

Projektu “Jaunauces pils pakalpojumu un aktivitāšu pilnveide” finansē Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA). Tautā šī fonda finansētos projektus sauc par   “LEADER” projektiem.

Projekta vadītāja un biedrības “Mēs – Jaunaucei” valdes pr-tāja  Inguna Balcere

Zāles klavieres un paklājs

 

Apmeklē informatīvo semināru par Saldus novadā izsludinātajiem projektu fondu konkursiem

Aicinām ik vienu, kuram ir idejas un vēlme, lai Saldus novadā notiktu lielas lietas, apmeklēt informatīvo semināru par izsludināto projektu fondu konkursu nosacījumiem.

Seminārs notiks 17. martā plkst. 14:00 Saldū, Avotu ielā 12, lielajā zālē.

Info Seminārs

Izsludināta pieteikšanās Saldus novada projektu fonda un NVO atbalsta fonda finansējumiem

Izsludinats Projektu Fonds
Apstiprināti “Saldus novada sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds” un “Saldus novada pašvaldība projektu fonds” nolikumi un no 2. marta sākas pieteikšanās fondu finansējumiem.

2022. gada Saldus novada sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda mērķis ir veicināt aktīvas un līdzatbildīgas sabiedrības attīstību Saldus novadā, finansiāli atbalstot biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju, sabiedriskās aktivitātes.

Atbalsta fonds paredz atbalstīt projektus, piešķirot finansējumu ne vairāk kā 400 eiro vienam projektam.


 Saldus novada pašvaldība projektu fonda darbības mērķis ir sniegt atbalstu šādās jomās – veselība, vide, izglītība, kultūra, sports, māksla, sociālā joma, lauku attīstība un mazināt Covid-19 sekas Saldus novadā.

2022.gadā Projektu fonda finanšu apjoms no pašvaldības budžeta līdzekļiem ir 50 000 eiro
Projekta fonda līdzekļi tiek apgūti piecu programmu ietvaros:
 • vispārīgā projektu programma (21000 EUR)
 • tūrisma attīstības programma (6000 EUR)
 • Covid-19 seku mazināšanas projektu programma (10000 EUR)
 •  jauniešu projektu programma (5000 EUR)
 •  “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” (LEADER pieejas īstenošanas) projektu līdzfinansējuma programma (8000 EUR).
 • Iesniegšanas termiņš ir no 2022.gada 2. marta līdz 4. aprīlim. Projektu īstenošana jāparedz laikā no 2022.gada 1.jūnija līdz 2022.gada 30.novembrim.
 • Projektu programma ir atvērta no nolikuma apstiprināšanas brīža līdz pietiek finansējums projektu līdzfinansējuma programmā
Vēlam radošas idejas projektu rakstīšanā!

Biedrība "Mūsu ligzda" īstenojusi #LEADER sabiedriskā labuma projektu "Lielezeres parka labiekārtošana"

Leader Mūsu Ligzda Publicitāte Būvniecības Pabeigšana

Biedrība “Mūsu ligzda” īstenojusi #LEADER sabiedriskā labuma projektu “Lielezeres parka labiekārtošana”, kura ietvaros pabeigti būvdarbi objektā Lielezeres parks.

Lielezeres parkā tapis jauns un izturīgs gājēju tilts.

Tilts tapis sadarbībā ar Rīgas Celtniecības koledžu, ar kuru biedrībai ir ilgstoša un ļoti pozitīva sadarbība Lielezeres parka vizuļā tēla un tehnisko risinājumu veidošanā.

Tilta autore ir RCK 3.kursa studente Anna Bukava.

Tilta projektēšanu veica: SIA “Arhitektūras Vēstniecība” un RCK arhitektūras mācībspēks – Igors Suhovilovs.

Būvdarbus veica: SIA «AKSĪTE», Reģ.nr. 48503013266, Saldus novads, Saldus pagasts, Kuldīgas šoseja 99E, LV-3862.

Atbildīgais būvdarbu vadītājs: Vairis Štencelis, sert. Nr. 4-00530, tālr.nr. +371 29462022.

Projekta vadītāja: Raina Boguža, tālr.nr. +371 22122713

Projektu līdzfinansē: EIROPAS SAVIENĪBA, LEADER, ELFLA, Saldus Rajona Attīstības biedrība, Saldus novada pašvaldība un vietējās sabiedrības ziedojumi.

Projekta Nr.: 20-02-AL06-A019.2201-000009

Biedrība "Mēs - Jaunaucei" īstenojusi projektu "Jaunauces pils kultūras mantojuma atjaunošana pakalpojumu attīstībai"

Līgavas istaba Jaunauces pilī

Piedodiet, līgavaiņi!  Līgavas istabai, iespējams,  bija jābūt jūsējai, jo tas ir Jaunauces pils barona fon der Ropa bijušais kabinets. Kāpēc tāda netaisnība?

Līgavām sava istaba pirms atbildīgās ceremonijas ir vairāk nepieciešama: frizēšanās, grimēšanās, ģērbšanās un citas pucēšanās nianses…

Ikdienā skaistā, restaurētā telpa apskatāma ikvienam pils apmeklētājam. Istaba var pārtapt par vietu dzejas lasījumiem sveču gaismā, tējas baudīšanai pie kamīna ziemas vakaros. Laba vieta, kur kavēties atmiņās par laikiem, kad zāle bija zaļāka, un apspriest ambiciozus nākotnes plānus.

Biedrība “Mēs – Jaunaucei” var pamatoti lepoties, ka atkal viena Jaunauces pils telpa atguvusi savu krāšņumu. Atjaunots 20. gs. sākuma interjers. Šajā laikā mūsu barona radinieka arhitekta Makša fon der Ropa vadībā veiktas interjera izmaiņas – nojauktas divas kolonnas, iebūvēts kamīns. Padomju periodā kamīns bija ļoti neveiksmīgi pārbūvēts, bet nu tas atguvis skaisto Itālijas rozā marmoru. Kamīns, sarkankoka durvis un pilastri, kas atguvuši marmorizējumu,  ir šīs telpas īpašie akcenti.

Restauratoru komanda komplektēta no uzticamiem sadarbības partneriem:

Māris Gulbis (logi, durvis),

Līga Jansone (pilastri, griestu rozete, sienas ornamentālā josla),

Gatis Pūpols (griesti, sienas, grīda),

Ojārs Grāvis, Dacē Lūce (kamīns un krāsns),

Ingrīda Leiba (konsultante),

Dzintra Putniņa (autoruzraugs).

Projekta “Jaunauces pils kultūras mantojuma atjaunošana pakalpojumu attīstībai” finansējums ir sarūpēts no dažādiem avotiem. Kamīns un krāsns atjaunota par Valsts kultūrkapitāla fonda naudu. Pārējais ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu – jeb īsāk “LEADER” naudu. Paldies arī Saldus novada pašvaldībai par nelielo, bet ļoti vajadzīgo līdzfinansējumu!

Projekta vadītāja un

biedrības “Mēs – Jaunaucei” valdes priekšsēdētāja  Inguna Balcere

Jaunaucei

Jaunauce1

Jaunauce2Jaunauce3

Pie Kamīna

10-08-2021

Biedrība “Jauno programmētāju atbalsta biedrība” īstenojusi projektu “Piedzīvojums Minecraft pasaulē”

Aizraujošu trīs dienu nodarbību ciklu “Piedzīvojums Minecraft pasaulē” aizvadījuši Druvas vidusskolas sākumskolas vecuma skolēni. Projektu īstenoja biedrība “Jauno programmētāju atbalsta biedrība”, finansiāli atbalstīja Saldus novada pašvaldības projektu fonds, Druvas vidusskola nodrošināja teritoriju, kur dalībnieki varēja darboties.

Projekta ideja radās, ieklausoties bērnu sarunās, novērojot viņu intereses un attiecības ar vecākiem. Pieaugušo vidū bieži valda uzskats, ka bērni pārāk daudz laika pavada pie datoriem, un šis laiks tiek vadīts nelietderīgi. Projekta mērķis bija parādīt bērniem, viņu vecākiem un sabiedrībai kopumā, ka viena no pasaulē populārākajām datorspēlēm “Minecraft” var būt izglītojoša un attīstoša, attīstīt skolēnu radošumu, kognitīvās un sociālās prasmes, ievirzīt skolēnu interesi jēgpilnā datorspēļu izmantošanā.

Dalībnieki tika sadalīti 3 grupās atbilstoši vecumam, un katrai grupai bija savs uzdevums: trīs dienu laikā programmā Minecraft izveidot Druvas vidusskolas, pagasta centra un Saldus pilsētas centra modeli. Tas no dalībniekiem prasīja nopietnāk ieskatīties apkārtējā vidē, fiksēt iepriekš nepamanītas detaļas, prasmi sadarboties, jo uzdevums bija kopīgs visai grupai. Paralēli nodarbībām pie datora bērniem notika dažādas radošās darbnīcas: “pikseļu māksla”, darbošanās ar 3D pildspalvām, Hama pērlīšu darbnīca, kustību spēles un rotaļas, pārgājiens un citas. Projekta noslēgumā izveidotajā aptaujā dalībnieki ar prieku apgalvoja, ka nodarbības bija super un izteica vēlmi tās atkārtot.”

Informāciju sagatavoja Druvas vidusskolas projektu vadītāja Vineta Jurevica.

13-07-2021

Projekta Dalībnieki Apkātnes Pētīšana Dalībnieki Ieskatās Apkārtējā Vidē Dalībnieki Strādā Minecraft Pasaulē Druvas Iizglītības Iestāde Minecraft Pasaulē Druvas ūdenstornis Minecraft Pasaulē Druvas Vidusskola Minecraft Pasaulē Saldus Simbolika Minecraft Pasaulē

Biedrība “Putnu pagalms” īstenojusi projektu “Dziedātava”

 Muzicēšana, atkalsatikšanās un dzīvesprieks bija projekta – vasaras skoliņas “Dziedātava” – vadmotīvs trīs dienu garumā. Vasaras skoliņā satikās Druvas vidusskolas zēnu kora un 5.-9. klašu meiteņu kora dalībnieki un viņu mūzikas skolotājas. Laikā, kad tika izstrādāts projekta pieteikums, cerējām, ka skolēnu Dziesmu un deju svētki kaut vai nelielā formātā, bet notiks klātienē. Dzīve un ieilgusī pandēmija ieviesa savas izmaiņas, bet viss, kas notiek, notiek uz labu, jo mūzikas skolotājas brīvi varēja izvēlēties repertuāru – azartisku, dzīvespriecīgu, spriganu, īsti vasarai atbilstošu.

Projektu īstenoja Druvas vidusskolas mūzikas skolotājas. Īpašās viešņas bija Rīgas Doma kora skolas vokālā pedagoģe Valda Tračuna un aktrise Anta Aizupe. Raibajai dalībnieku kompānijai bija ne tikai jādzied, bet jāveic dažādi balss nostādīšanas un elpošanas vingrinājumi, komandu veidošanas un aktiermeistarības aktivitātes. Bija arī rīta iesildīšanās ar aerobikas, deju un balss vingrinājumiem, sporta nodarbības, spēles un zināšanu pārbaudes uzdevumi. Trešajā dienā bija arī īpaša kulinārijas nodarbība, kad dalībnieki runāja par to, kā top biskvīta torte un dekorēja brīnumgardo skolotājas Ritas Ūpes cepto torti.

Līdz pēdējam cerējām, ka uz vasaras skoliņas noslēguma koncertu varēsim saaicināt vecākus, ģimenes locekļus, skolotājus, pagasta iedzīvotājus. Epidemioloģiskā situācija to diemžēl neatļāva. Klausītāju loks bija ierobežots – skolēnu vecāki un daži skolas darbinieki. Tomēr noslēguma koncerts izdevās ļoti jauks, sirsnīgs un patiesa prieka piepildīts. Dziedātāju un skolotāju acis dzirkstīja, klausītāji dziedāja līdzi, un aplausi skanēja nebūt ne pieticīgāk kā kādā lielkoncertā. Un kur nu vēl gardā kūka koncerta noslēgumā!

Projektu “Dziedātava”  īstenoja biedrība “Putnu pagalms”. Dalībnieki un skolotāji pateicas Saldus novada pašvaldības projektu fondam par finansiālu atbalstu un Druvas vidusskolai par iespēju darboties skolas telpās un teritorijā.

Druvas vidusskolas projektu vadītāja Vineta Jurevica

13-07-2021

Projekta pasākumsBalss Vingrinājumi Bērni Mācās Mācības Mācību Aktivitātes Mācību Nodarbības Spēles Sporta Nodarbības

Biedrība "Latvijas Bibliotekāru biedrība " Kurzemes nodaļa īsteno projektu “Bibliotekāru izaugsmes skola”

Noslēdzies projekts “Bibliotekāru izaugsmes skola”

Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) Kurzemes nodaļa sadarbībā ar Kursīšu pagasta bibliotēku-informācijas centru un Saldus pilsētas bibliotēku realizēja projektu “Bibliotekāru izaugsmes skola”, kas atbalstīts ar 350 eiro lielu līdzfinansējumu no Saldus novada Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda. Projekta mērķis bija stiprināt Saldus un Brocēnu novadu publisko bibliotēku darbinieku, LBB biedrības biedru profesionalitāti, organizējot triju lekciju ciklu. Projekta īstenošanas termiņš bija no 2020.gada 1. oktobra līdz 2020.gada 10. decembrim, bet saistībā ar Covid-19 ierobežojumiem tā īstenošana tika pagarināta līdz 2021.gada 30. septembrim.

Projekta ietvaros notika trīs lekcijas par psiholoģisko komfortu un robežu novilkšanu darba vidē un kolektīvā, kā arī dizaina domāšanu un tās izmantošanu bibliotēku darbā. Sākotnēji lekcijas tika plānotas klātienē, tomēr Covid-19 pandēmijas dēļ lekcijas notika gan klātienē, gan tiešsaistē, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības.

2020.gada 28.oktobrī notika psiholoģes Dainas Reinfeldes lekcija “Psiholoģiskais komforts darba kolektīvā”, kuru klātienē apmeklēja 30 bibliotekāri. Lekcijas laikā bibliotekāri izzināja savstarpējo attiecību veidošanas, psiholoģiskā komforta radīšanas un personības pilnveides jautājumus. Lektore atraktīvā un saprotamā veidā dalījās savā pieredzē, teorētiskās atziņās un vingrinājumos, kā uzlabot un pilnveidot sevi un savu attieksmi, novērtēt citu uzvedību, lai katram gribētos uz darbu iet ar prieku, lai katrs sasniegtu gan savus, gan iestādes mērķus, lai komanda būtu veiksmīga. Pēc lekcijas klausītāji veltīja atzinīgus vārdus lektorei un lekcijas pasniegšanas veidam, gūtajām atziņām, saņemtajām atbildēm uz jautājumiem.

2020.gada 25.novembrī tiešsaistes platformā “Microsoft Teams” notika “Uzvediba.lv” vadītājas Līgas Bērziņas lekcija “Robežas darba vidē”, kuru noklausījās 37 bibliotekāri. Lektore runāja par emocionālo klimatu, vardarbību darba vidē, savstarpējām attiecībām kolektīvā, robežu novilkšanu. Tēma ļoti smaga, bet interesanta un noderīga, lai apzinātos un izvairītos no vardarbības darba kolektīvā. Svarīgi saprast, ka ar vardarbību ne vienmēr jāsaprot fiziska vardarbība vai robežu pārkāpšana, eksistē vēl arī citi veidi, par kuriem lektore stāstīja un dalījās profesionālajā pieredzē, piemēros.

2021.gada 30. jūnijā notika projekta trešā lekcija “Dizaina domāšana. Dizaina domāšanas metodes un to pielietošana”, kuru vadīja Siguldas novada kultūras centra “Siguldas devons” direktore Jolanta Borīte. Lektore deva ieskatu dizaina domāšanas teorijā, stāstīja par metodēm un paņēmieniem, kā tās lietot, lai uzlabotu pakalpojumus, risinātu problēmjautājumus, mainītu domāšanas veidu, dalījās savā pieredzē un praktiskos piemēros. Dalībniekiem bija iespēja praktiski, darbojoties grupās, identificēt dažādus lietotāju veidus un viņu problēmas saistībā ar bibliotēkas pakalpojumiem, meklēt risinājumus, izmantojot dizaina domāšanas metodi. Lekcijā klātienē piedalījās 17 dalībnieki un tiešsaistē 6 dalībnieki.

Paldies par sadarbību projekta realizēšanā Saldus pilsētas bibliotēkai! Projektu līdzfinansēja un atbalstīja Saldus novada Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds, Latvijas Bibliotekāru biedrība, Saldus pilsētas bibliotēka un Kursīšu pagasta bibliotēka-informācijas centrs!

Informāciju sagatavoja:

projekta vadītājs, LBB Kurzemes nodaļas vadītājs, Kursīšu pagasta bibliotēkas-informācijas centra vadītājs Mārtiņš Lagzdons

12-07-2021

LekcijaLBB projekta lekcijas noriseLBB projekta lekcija 2LBB projekta lekcija

LBB projekta lekcija 6.attels 7.attels

Biedrība „Pīlādžoga” īsteno LEADER  projektu „Interaktīvās vides platforma”

ELFLA projekts Latvijas lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros projekts Nr. 20-02-AL06-A019.2201-000007 „Interaktīvās vides platforma”.

Interaktīvie rīki ienāk mūsu dzīvē

Biedrība „Pīlādžoga” īsteno LEADER  projektu „Interaktīvās vides platforma”, kura ietvaros tika iegādāti interaktīvie rīki: interaktīvais galds, interaktīvā grīda un interaktīvā smilšu kaste. Tās ir  interaktīvas sistēmas, kas  palīdz  apvienot vairāku cilvēku darbošanos vienlaicīgi.  Interaktīvo rīku lietošana  ietver inženierzinātņu, matemātikas pamatprincipus, IKT nozari, lai skolēni inovatīvi un radoši apgūtu  programmēšanas pamatus, attīstītu loģiskās un kritiskās domāšanas prasmes. Pirmsskolas un sākumskolas vecums ir ļoti nozīmīgs periods bērna attīstībā. Katram bērnam ir savs individuāls attīstības temps, kas atkarīgs no dažādiem faktoriem. Izmantojot  interaktīvos rīkus nodarbību process būs interesants, jēgpilns, motivēts.  Strādājot ar interaktīvo galdu, tiek   izmantotas roku kustības, lai mijiedarboties ar programmatūras saturu, piekļūtu informācijai, apstrādātu to, veiktu prezentācijas, spēlētu spēles, veidotu specefektus – patiesi unikāls veids! Interaktīvā grīda – projektors projicē uz grīdas virsmas interaktīvas lietotnes ar sensoro vadību: dažādas spēles, viktorīnas,  uzdevumus,  kur bērni vai skolēni ar savām kustībām izpilda prasītās darbības. Interaktīvā smilšu kaste – darbojas ar sensoru un projektoru, ar kuras palīdzību  tiek veicināta skolēnu izpratne par ģeogrāfiskiem procesiem, varēs vērot procesu kā veidojas kalnu un ieleju uzbūve, jo  uzstādītais sensors mērīs attālumu līdz smiltīm, bet projektors attēlos attiecīgo projekciju.

Kad situācija valstī atļaus klātienē tikties, būs iespējams pieteikt nodarbības sākumskolas vecuma skolēnu grupām  no Saldus un Brocēnu novadiem, iepriekš piesakoties pa telefonu 28393516. Nodarbības notiks darbdienās no 15.00 – 17.00.

Projekta vadītāja Sandra Daktere

05-03-2021

Smilšu Kaste

Interaktīvā smilšu kaste

Grida

Interaktīvā grīda

Interaktīvais galds

Interaktīvais galds

Darbs ar interaktīvo galdu

Darbs ar interaktīvo galdu

Ezeres mazpulka atbalsta biedrība „ASNI” īstenojusi projektu "Dzīvei gatavs!"

Ar Saldus novada pašvaldības organizāciju fonda finansiālu atbalstu Ezeres mazpulka atbalsta biedrība „ASNI” īstenojusi projektu “Dzīvei gatavs!”, kura ietvaros Ezeres mazpulcēniem bija iespēja iepazīties ar dažādām profesijām. Īstenojot projektu ir veicināta Ezeres mazpulcēnu darbošanās savā mazpulkā, ir veicinātas mazpulcēnu zināšanas par dažādām profesijām – kalēja amatu (bijām ciemos pie kalēja A. Ruļļa Jūrkalnē un paši izgatavojām katrs sev rokassprādzi), jūrniecību (“pa draugam” apmeklējām “Vētru muzeju” Jūrkalnē), gida profesiju (iepazināmies ar Jūrkalni A. Ruļļa pavadībā), maizes cepšana (cepām maizi un iepazinām bioloģiskās saimniekošanas prasmes pie A. Pētersones Sakas pagastā, uzņēmumā “Ievleju lauku maize”), apguvām filcēšanas pamatus (pārsvarā taisījām rokassprādzes) un iepazināmies ar keramiķa (melnās keramikas izgatavošana) profesiju darbnīcā pie Ditas Zagorskas Saldū. Apmeklējām arī Sakaslejas baznīcu, iepazīstot tās vēsturi. Guvām priekšstatu par senajiem kuģiem – buriniekiem, jo autentisks sena kuģa modelis atrodas Sakaslejas baznīcas zālē (kuģa vraks atrodas jūrā netālu no Jūrkalnes).

Informāciju sagatavoja Ezeres mazpulka atbalsta biedrības „ASNI”
valdes locekle Raina Boguža

Bērni Cep Maizi

02-12-2020

Kurzemes NVO centrs aicina piedalīties Līderu akadēmijā

Kurzemes NVO centrs sadarbībā ar biedrību “Miera māja” aicina piedalīties Līderu akadēmijā Saldū, kuras mērķis ir aktīvo līderu kapacitātes celšana, motivēšana, iedrošināšana kopīgām pilsoniskām aktivitātēm, īpaši līdzdalībai valsts/pašvaldības pārvaldē.

Šīs aktivitātes ietvaros dalībniekiem būs iespēja piedalīties nodarbībās, kurās būs iespēja apgūt:

 • Ilze Jēče un Santa Krastiņa “Nodarbība par aktīvas kopienas veidošanu un sevis izzināšanu”;
 • Maija Jankovska “Pilsoniskās sabiedrības loma demokrātiskā valstī. Līdzdalība. Pašvaldības darbības principi un iedzīvotāju līdzdalība pašvaldības darbā”;
 • Evija van Der Beek “Organizācijas līderim nepieciešamo iemaņu attīstīšana “;
 • Reinis Ziļevs “Komandas veidošana: Dzīvnieku fermas metode”.

Apmācību rezultātā dalībniekiem jāīsteno pilsoniska iniciatīva, kuras īstenošanai tiek piešķirts līdzfinansējums.

Apmācībās var pieteikties gan NVO pārstāvji, gan jebkurš Saldus novada aktīvais iedzīvotājs, kurš ir ieinteresēts savā un sava novada izaugsmē.

Nodarbības norisināsies: 30.septembrī un 6,.13.,16. oktobrī.

Reģistrēšanās un vairāk informācijas: rakstot ligasaule@inbox.lv vai zvanot 29443117 (Līga)

Informējam, ka pieteikšanās notiek uz visu apmācību ciklu. Piesakoties dalībnieks apņemas piedalīties visās paredzētajās nodarbībās, kā arī Pilsoniskās iniciatīvas īstenošanā.

Vietu skaits ir ierobežots, tāpēc nenokavē iespēju un piesakies.

Dalība apmācībās ir bez maksas. Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

21-09-2020

Biedrība "Ezeres mazpulka atbalsta biedrība "ASNI"" īstenojusi projektu "Atbalsts Ezeres mazpulkam "ASNI", tā darbības nodrošināšana 2020. gadā"

Projekta ietvaros Ezeres mazpulka “ASNI” mazpulcēniem bija iespēja doties izbraukumā uz Līgatni, apmeklēt Vienkoču parku, iepazīties ar Kokamatniecības muzeju/darbnīcu, kā arī pārbaudīt savas spējas komandu saliedēšanas pasākumos meža pārgājienā Līgatnes mežu takās un tīkloties Tīklu parkā “Zeit”. Projekta īstenošana ir devusi iespēju īstenot mazpulcēnu aktivitātes arī uz vietas – Ezerē.

Paldies nodarbību vadītājam Alvidam Pupšim, kurš turpina mazpulcēniem mācīt kokamatniecību.

Projektu finansiāli atbalstīja Saldus novada pašvaldības projektu fonds.

Informāciju sagatavoja projekta vadītāja R. Boguža

07-09-2020

Bērni mežā Bērni ar maskām Ekskursija Grupas kopbilde

PAPILDINĀTĀS REALITĀTES EKSPOZĪCIJA “VĀRTI” JAUNAUCES PILĪ

19. gadsimtā Jaunauces pilī bija izcilākā tā laika mākslas kolekcija Kurzemes guberņā – 84 vecmeistaru gleznas, t.sk. Rafaela, Leonardo da Vinči darbi, tēlnieka Bertela Torvaldsena darinātie marmora krūšutēli un citu izcilu meistaru darbi. Kolekcija piederēja baronam Teodoram fon der Ropam. Mākslas darbus iegādājās viņa dēli – astoņpadsmitgadīgais Teodors un divdesmit divus gadus jaunais Ferdinands Romā un Parīzē mācību ceļojuma laikā no 1801. līdz 1806. gadam. Daļa darbu zuduši 2. pasaules kara laikā, citi skatāmi Eiropas muzejos.

Mums nav ilūziju – pārskatāmā nākotnē tik vērtīgi mākslas darbi Jaunauces pilī nebūs!

Bet tā kā dzīvojam 21. gadsimtā, mums ir iespēja Jaunauces pils zālē skatīt 12 gleznas un 8 krūšutēlus no minētās kolekcijas aplikācijā “VĀRTI”.

Aplikācijas iedvesmas avots ir mākslas vēsturnieka Daiņa Bruģa grāmata “Liecinieki”, kurā pirmo reizi publicēts apraksts par barona Ropa mākslas darbu kolekciju. Jaunauces pamatskolas absolvente Elīna Leiba – Lipsne 2019. gadā Rīgas tehniskās universitātes maģistra darbā “Interaktīvu dizaina rīku izmantošana Jaunauces pilī” izstrādāja papildinātās realitātes aplikācijas vadlīnijas. Sekoja naudas meklēšana aplikācijas izveidei. Paldies Eiropas lauksaimniecības lauku atbalsta fondam par finansējumu projektam  “Digitālie rīki inovatīviem pakalpojumiem Jaunauces pilī”! Aplikāciju izstrādāja SIA “Overly” Edvīna Ripas vadībā. Citāts no viņu mājas lapas: “Overly ir pirmā un vienīgā aģentūra Baltijas valstīs ar galveno fokusu uz papildinātās realitātes  risinājumu izstrādi un citām interaktīvajām tehnoloģijām. …mēs vienmēr meklējam, jo mēs mīlam digitālās un fiziskās pasaules savienošanas filozofiju!” “Overly” projekti skatāmi arī Rīgas motormuzejā un Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā.  Aplikācijas izveides process bija interesants un izaicinājumiem pilns, bet gala rezultāts ir lielisks!

Tā kā Jaunauces pils zālē notika arī barona Ropa ģimenes svētki, tad aplikācijā 3D formātā ir skatāmas arī 1833. un 1915. gada muižniecības balles dejas piecsoļu valsis un mašiše tā laika tērpos.

Paldies Mairai Šimkus un Guntim Alsviķim par mašiši! Elīnai Leibai – Lipsnei un Uldim Šaulim par piecsoļu valsi! Paldies Mūzikas akadēmijas seno deju pasniedzējai Gunai Ezermalei, kura dejas iemācīja!

Pateicamies režisoram Matīsam Kažam un operatoram Aleksandram Grebņevam, kuri vecas draudzības vārdā par “paldies” dejas nofilmēja!

Mums ir svarīgi, lai Jaunauces pilī būtu kvalitatīvs, laikmetīgs un inovatīvs piedāvājums par izcilo Jaunauces pils kultūras mantojumu, kas izglīto un iedvesmo 21. gadsimta cilvēkus.

Gaidīsim ikvienu interesentu Jaunauces pilī!

Biedrības “Mēs – Jaunaucei” valdes priekšsēdētāja un projekta vadītāja

Inguna Balcere

01-09-2020

Vārti Logo

Biedrība

„Viedais ciems Jaunmuižā”

Projekta nr. 20-02-AL06-A019.2201-000004

Projektu īsteno biedrība

“Jaunlutriņu attīstības biedrība”

Saldus rajona attīstības biedrība Nacionālais attīstības plāns Eiropas Savienība Eiropa investē lauku apvidos Eiropas Lauksaimniecības dons lauku attīstībai Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Jaunlutriņu attīstības biedrība kopš 2020.gada jūnija īsteno sabiedriskā labuma projektu „Viedais ciems Jaunmuižā” ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Projekta mērķis ir, iesaistot Jaunlutriņu un Šķēdes pagastu iedzīvotājus mūžizglītības, kultūras un veselīga dzīvesveida aktivitātēs, gada laikā radīt Viedā ciema idejas stiprināšanas programmu, kas apliecina sabiedrības atbalstu ilgtspējīgai attīstībai laukos un veicina pagastu sociālekonomisko izaugsmi.

Projekta ietvaros ir iegādāti vairāki pamatlīdzekļi, kuru izmantošana rosinās visu paaudžu iedzīvotājus pievērsties izglītojošām, kulturālām un sportiskām nodarbēm.

Uz baltajām digitālajām klavierēm Viedā ciema svētku laikā Maestro Raimonds Pauls uzlika savu parakstu ar vēlējumu bērniem cītīgi trenēties klavierspēlē. Saldus novada pašvaldības atbalstītājā projektā tiks iegādāti arī citi mūzikas instrumenti – melodiāns, blokflauta u.c., lai Jaunlutriņos varētu atvērt savu “Mazo mūzikas skolu”, un bērniem būtu iespēja apgūt papildus muzikālās prasmes turpat savā dzīvesvietā. Ja vēlies pieteikt savu bērnu kāda mūzikas instrumenta spēlēšanai, zvani vai raksti Baibai Zēbergai, tl.29805787, baibazeberga@inbox.lv

Jauno TRX trenažieru komplektu jau izmantoja jauniešu projekta “Esiet kā vīri!” dalībnieki un vietējie sporta entuziasti, apgūstot treniņu programmu kopā ar profesionālu treneri Igoru Miņenko. Savukārt, pēc jauniešu ierosinājuma rotaļu laukums pie skolas tika papildināts ar betona tenisa galdu, un pirmais turnīrs tika organizēts jauniešu sporta svētkos. Ja vēlies izmantot jauno aprīkojumu sportošanai, droši raksti vai zvani Neldai Zaļumai, tl.29137803, nelda.zaluma@inbox.lv

Kvalitatīvai mūžizglītības programmas īstenošanai, īpaši akcentējot digitālo prasmju apguvi, ir iegādāti 3 portatīvie datori, printeris un interaktīvais displejs. Aprīkojums ir novietots topošajā Koprades telpā Jaunlutriņu skolā, Muižas ielā 1, Jaunlutriņos. Koprades telpa darba dienās būs atvērta ikvienam, kuram kādā brīdī vajadzīgs dators un printeris, lai sagatavotu kādu dokumentu, vai vienkārši ir ideja aicināt uz sarunu domubiedrus par kādu aktuālu tēmu. Ja nepieciešama palīdzība, zvani vai raksti Koprades telpas vadītājai Ilzei Lācei, tl.29189208, ilze21lace@inbox.lv

Sākot ar oktobri, Koprades telpā tiks rīkotas nodarbības digitālo prasmju pilnveidei, atbilstoši iedzīvotāju vēlmēm un pieprasījumam. Jūsu idejas par nepieciešamajām apmācībām vienmēr uzklausīs projekta vadītāja Ilze Kļava, tl.29115267, ilze@druva.lv

Jaunlutriņu attīstības biedrība aicina visus iedzīvotājus aktīvi iesaistīties ne tikai šajā, bet arī citos Viedā ciema idejas stiprināšanas projektos, jo tikai visi kopā mēs varam veidot kvalitatīvāku, skaistāku un bagātāku dzīvi laukos.

26-08-2020

Trx nodarbība

Interaktīvais displejs

Raimonds Pauls pie klavierēm

Noslēdzies projekts “Zaļais zaļo vienmēr”

Biedrība “Kursīšu attīstības biedrība “KABata””, sadarbībā ar Kursīšu pagasta pārvaldi un pagasta iedzīvotājiem realizējusi projektu “Zaļais zaļo vienmēr”.
No Saldus novada nevalstisko organizāciju atbalsta fonda tika saņemts atbalsts 348,48 euro apmērā. Pagasta iedzīvotāji un uzņēmēji projekta realizēšanai (krāsām estrādes atjaunošanai) un īpaši tūju stādu iegādei ziedojuši 390.00 euro. Par projekta līdzekļiem iegādāti 36 tūju stādi, par saziedotajiem līdzekļiem iegādāti 39 tūju stādi un daļēji apmaksāti estrādes krāsošanai, solu beicēšanai nepieciešamie materiāli. Finansiāli un materiāli projekta realizēšanu atbalstīja arī Kursīšu pagasta pārvalde.
No 01.07.-12.07.2020. notika stādu dāvināšanas akcija “Uzdāvini koku”. Akcijas laikā Kursīšu pagasta iedzīvotāji tika aicināti ziedot līdzekļus projekta realizēšanai, īpaši tūju stādu iegādei, Kursīšu estrādes teritorijas pilnveidei un dzīvžoga ierīkošanai.
Paldies par ziedojumu Žanim un Inai Bergmaņiem, Tālim Grīnam, Mārtiņam Lagzdonam, Ingai Bergmanei, Guntim Circenim, Viktoram Drukovskim ar ģimeni, Vijai Gotfrīdei ar ģimeni, Viesturam Upeniekam, Zinaidai Circenei, Ilzītei Griķei, Dacei Meļķertei, Agnesei Lapai, Jānim Bergmanim, Dzintrai Tonei, Airai Vaitkus, Dāvim Kinčam, Teiksmai Bērziņai ar ģimeni, Gunitai Krūmkalnai, SIA “Klagati”.
Paldies arī tiem 30 lieliem un maziem kursīšniekiem, kuri 18.jūlijā piedalījās “Kursīšu Mazajā talkā”, lai padarītu nepieciešamos darbus – stādītu tūjas, raktu bedres, savestu zemi un mēslojumu, atvestu un lietu ūdeni, atjaunotu estrādes nolietotās detaļas, beicētu solus, krāsotu estrādi, vārītu pusdienu zupu un darītu citus nepieciešamos darbus, lai realizētu projektu “Zaļais zaļo vienmēr”. Talkas un pēctalkas darbos piedalījās – Deimians Bicāns, Rihards Kupačs, Laimdota Kupača, Emīls Griķis, Viktors Drukovskis, Guntars Vītols, Iveta Drukovska, Ruta Vītola, Viesturs Upenieks, Žanis Bergmanis, Tālis Grīns, Romualds Skeivis, Mārtiņš Lagzdons, Guntis Circenis, Irēna Trunčenkova, Alise Ķēniņa, Matīss Melnbārdis, Rihards Gotfrīds, Niks Melnbārdis, Ilzīte Griķe, Elza Griķe, Zinaida Circene, Raimonds Vainovskis, Aldis Slūtiņš, Kaspars Circenis, Ģirts Griķis, Jānis Griķis, Loreta Kinča, Didzis Griķis, Sniedzīte Bicāne.
Paldies jāsaka arī Aivaram Zīlītim par tranšejas rakšanu, Kursīšu pagasta pārvaldei par stādu atvešanu, Aldim Slūtiņam (z/s “Klāvsētas”) par kūtsmēsliem, Jānim Drukovskism (z/s “Vīksnas” (Pampāļi)) par zemi, Viesturam Drukovskim par dēļiem estrādes nolietoto detaļu atjaunošanai, Jānim Griķim (Kursīšu brīvprātīgie ugunsdzēsēji) par ūdens sagādi laistīšanai.
Biedrība aicina saudzēt un pieskatīt projekta laikā tapušos rezultātus – tūju dzīvžogu, atjaunoto estrādi, solus. Iesāktais darbs turpināsies, aicinām izteikt idejas, ierosinājumus estrādes teritorijas uzlabošanai, pilnveidei.
Paldies visiem un ikkatram par atbalstu un ieguldīto darbu projekta veiksmīgā īstenošanā.

Fotogalerija

Mārtiņš Lagzdons
Projekta vadītājs
Kursīšu attīstības biedrība “KABata”

19-08-2020

Notiek estrādes labiekārtošanas darbi Notiek estrādes labiekārtošanas darbi Notiek estrādes labiekārtošanas darbi Notiek estrādes labiekārtošanas darbi Notiek estrādes labiekārtošanas darbi Notiek estrādes labiekārtošanas darbi Notiek estrādes labiekārtošanas darbi Notiek estrādes labiekārtošanas darbi Notiek estrādes labiekārtošanas darbi Notiek estrādes labiekārtošanas darbi Notiek estrādes labiekārtošanas darbi

Neīstā Muzeju nakts Lielezeres parkā

2020.gada 22.jūlijā  biedrība “Mūsu ligzda” organizēja pasākumu Lielezeres parkā – “Neīstā “Muzeju nakts” Lielezeres parkā” kopā ar dendrologu, sertificētu LR dabas ekspertu, mežzinātņu inženieri Gvido Leiburgu.
Pasākuma mērķis – piesaistīt vietējās sabiedrības uzmanību kultūrvēsturiskajam mantojumam – Ezeres muižai un Lielezeres parkam, stiprināt pārliecību un veicināt zināšanas par šī resursa bagātību, rosināt cilvēkos pārdomas, vai sabiedrība šo resursu pietiekami pazīst, zina tā vērtības un izmanto.

Paldies ezerniekiem, kuri atrada laiku iegūt jaunas zināšanas par mūsu neskarto pierobežas pērli – Lielezeres parku!

Pasākums notika projekta “”Muzeju nakts” Lielezeres parkā” ietvaros. Projektu finansiāli atbalstīja Saldus novada sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds.

23-07-2020

Pasākuma dalībnieki Lielezeres parkā  Pasākuma dalībnieki Lielezeres parkā

Gaidām Vadakstē!

Gaidīsim visus ciemos jau tuvākajās nedēļās, kad sāks ziedēt vadakstnieku stādītais ceriņdārzs. Varēsiet novērtēt esošo parka stāvokli. Pēc gada, kad svinēsim ceriņdārza piecgadi, parks gaidīs jūs atjaunotā izskatā. Kopā parkā iestādīti 37 ceriņu krūmi, no kuriem ir 23 dažādas šķirnes. Brauciet ciemos un izbaudiet pavasara burvību Vadakstes muižas parkā! 3,8 ha lielajā parka kompleksā aug 3 valsts nozīmes dižkoki- ozols, parastais osis un Eiropas dižskabārdis, kā arī ir viena no garākajām veco kļavu alejām Latvijā. Šobrīd zied pavasara ziedi un gaiss virmo.

(Vadakstes muižas parkā ir iespēja ievērot visus valstī noteiktos drošības pasākumus)

Vadakstes pagasta Sieviešu interešu klubs “Vadakstes liepas” iesniedza Saldus novada pašvaldībai

projektu “Vadakstes pagasta muižas parka rekreācijas tūrisma maršruta izstrāde”, kurš tika arī atbalstīts.

Projekta ietvaros ar speciālistu – dendrologa, arborista palīdzību tiks novērtēts muižas parka vides stāvoklis un novērsts apdraudējums. Novērtēs taksonus, dižkokus, it īpaši aizsargājamās sugas un biotopus.  Tiks veikta apstādījumu un parka koku dendroloģiskā inventarizācija. Sastādīts parka apsaimniekošanas plāns, kā arī izstrādāts bīstamo koku kopšanas pasākumu plāns.

Tādēļ, lai arī turpmāk attīstītu tūrismu pagastā, vēlamies balstīties uz saudzīgu dabas, vēsturisko un cilvēkresursu izmantošanu.

Projekta izpildes gaitā, parka infrastruktūras sakārtošanā, apzaļumošanā, norāžu izvietošanā, organizēsim talkas, iesaistot sieviešu biedrību “Vadakstes liepas”, neformālo jauniešu grupu “Mēs Vadakstei”, vietējos iedzīvotājus un citus interesentus.

Vairākās talkās izkopsim parka teritoriju, stādīsim kokus pēc dendrologa konsultācijas, izveidosim mūsdienīgas norādes ar aprakstiem, kuros būs iekļauta arī informācija QR kodu veidā, lai būtu interesanti arī jauno tehnoloģiju lietotājiem.

Sieviešu interešu kluba “Vadakstes liepas” valdes priekšsēdētāja Aina Statkus

Projektu atbalsta Saldus novada pašvaldība

22-05-2020

Vadakstes muižas parks Vadakstes muižas parks Vadakstes muižas parks Vadakstes muižas parks Vadakstes muižas parks Vadakstes muižas parks Vadakstes muižas parks Vadakstes muižas parks Vadakstes muižas parks Vadakstes muižas parks

Jaunauces pils dzegu restaurācija

Martā saņemta laba ziņa! Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde (NKMP) piešķīrusi finansējumu Jaunauces pils dzegu glābšanas darbiem no Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmas. Lai arī iedalītie 5000.00 EURO ir tikai piektdaļa no nepieciešamās summas, esam priecīgi, ka varam uzsākt dzegu labošanas darbus. Sāksim ar pils ziemeļu fasādes frontonu. Zudušo un bojāto dzegu fragmentu atjaunošana būs “piņķerīgs” darbs: profilu šablonu izgatavošana, atliešana, montāža, plaisu aizpildīšana un tērauda elementu kracēšana u.c. Restaurācijas darbus veiks SIA “Koka ēka” līdz 1. jūlijam restauratora Edgara Purviņa uzraudzībā.
Kopš agrārās reformas 1920. gadā, kad pils bijušajam pils īpašniekam baronam fon der Ropam tika atsavināta, dzegas nav remontētas. Dzegu stāvoklis būtiski pasliktinājās pēc jumta kārniņu seguma atjaunošanas, kad ūdens teknes netika pareizi nolīmeņotas. Pili projektējot, arhitekts, kura vārdu nezinām, izmantojis sešus profila veidus, kas ēkai piešķir elegantu klasicisma stila izskatu.
Pieteikumu finansējuma saņemšanai sagatavoja biedrība “Mēs – Jaunaucei”. Biedrībai ir pils īpašnieces – Saldus novada pašvaldības pilnvarojums organizēt Jaunauces pilī restaurācijas darbus.

Projekta vadītāja Inguna Balcere

17-04-2020

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde Biedrība

Jaunauces pils

Biedrības un nodibinājumus aicina pieteikties individuālām konsultācijām

Kurzemes NVO centrs 17. martā Saldū visas dienas garumā ar iepriekšēju pierakstu aicina uz bezmaksas individuālajām konsultācijām  biedrību un nodibinājumu vadības, juridiskajos, grāmatvedības, saimnieciskās darbības, finanšu piesaistes, publicitātes un sadarbības jautājumos! 

Pieteikties konsultācijai aicinām, zvanot pa tālr. 20336896 (Līga) vai rakstot uz birojs@kurzemesnvo.lv. Konsultēs Kurzemes NVO centra valdes locekle, grāmatvede, LM Sociālo uzņēmumu komisijas locekle Elīna Immere. Konsultācijas laiks – 1 stunda.

Iepriekšēja pieteikšanās ir obligāta!

Noteikti aicinām konsultēties, ja ir neskaidrības vai vēlaties gūt pārliecību par pieņemtajiem lēmumiem saistībā ar organizācijas vadības, grāmatvedības jautājumiem. Taču būsim ļoti priecīgi, ja atnāksiet uz tikšanos arī tikai tāpēc, lai iepazītos ar mums un pārrunātu jūsu organizācijas aktualitātes, plānus, dzirdētu par tiem mūsu viedokli. Ļoti iespējams, ka mēs jums varam palīdzēt ar padomu, kontaktiem!

Kurzemes NVO centrs ikdienā apmeklētājus pieņemam un bezmaksas konsultācijas sniedz pēc iepriekšējas pieteikšanās Kuldīgā, Liepājas ielā 8. Jautājumus var sūtīt arī uz e-pastu birojs@kurzemesnvo.lv.

Konsultācijas biedrība “Kurzemes NVO centrs” nodrošina, īstenojot valsts pārvaldes uzdevumu pilsoniskās sabiedrības un starpkultūru sadarbības attīstības jomā Kultūras ministrijas piešķirtā finansējuma ietvarā.

Saldus Nvo

04-03-2020

Barona kabineta restaurācijas darbi Jaunauces pilī

Jaunauces pils bijušajā barona kabinetā uzsākti restaurācijas darbi. Ja viss notiks kā plānots, jau šogad telpa atgūs eleganto interjeru, kādu to bija izveidojis Jaunauces pils pēdējā īpašnieka barona Karla fon der Ropa radinieks arhitekts Makss Aleksis fon der Rops 1903. gadā.

Atjaunošanas darbu pamatā ir restauratores izmantoti Līgas Jansones interjera izpētes materiāli. Telpa ir vērtīga, jo tajā ir daudz oriģinālo elementu. Logi, durvis, t.sk. sarkankoka durvis, laika gaitā cietušas – padomju periodā zuduši smalkie rokturi, slēdzenes. Labi, ka saglabājušās eņģes, aizbīdņi. Durvis un logus klāj eļļas krāsu slāņi, daudz plaisu, deformējumu. Logu rūtis tiks stiklotas no jauna, stiklus ieķitējot. Padomju laikā stikli rāmī iestiprināti ar pavirši iestrādātām līstītēm, kas rada milzīgus siltuma zudumus. Logus un durvis restaurēs Māris Gulbis.

Sienu krāsojums – vientoņa zaļš, ko pie griestu ieloces noslēdz dekoratīva ornamentu josla, ko restaurēs Līga Jansone. Sienu krāsojumu un zudušo parketu atjaunos Gatis Pūpols.

2019.gadā ar Kultūrkapitāla finansējumu podniekmeistars Ojārs Grāvis restaurēja grezno ampīra stila krāsni, kas ir šīs telpas košākais akcents. Diemžēl telpas otrs apkures elements – kamīns, lai arī kuroties rada omulīgu gaisotni, izskatās nožēlojami un tā atjaunošanai šobrīd naudas nav…

Atjaunojot senās ēkas, jājūt smalkā robeža starp “atjaunots” un “jauns”- interjeram jābūt atjaunotam, ne jaunam. Jāsaglabā laika ritējuma noskaņa, seno amatnieku, meistaru rokraksts. Nedrīkst pārcensties, visu padarot gludu, taisnu, spožu… Mūsu uzdevums – atjaunot, ne “uzlabot” arhitekta Makša Alekša fon der Ropa veidoto interjeru. Restaurācijas darbus uzraudzīs arhitektes Dzintra Putniņa un Ingrīda Leiba.

Telpa laika gaitā izmantoti dažādi. Muižas laikā tas bijis barona kabinets. Skolas laikā tā bijusi gan skolas direktora Mazvērsīša dzīvokļa viesistaba, gan skolotāju istaba, gan klase. 2. pasaules kara laikā – operāciju zāle, jo gan vācu, gan padomju armija pilī bija iekārtojušas hospitāli. (Piebildīšu, ka abām armijām hospitālis pilī nebija vienlaicīgi, kā domāja kāds tūrists…)

Kas telpā būs pēc restaurācijas? Tā kā pils ir neliela, tad, kā vairums pils telpu, tā būs daudzfunkcionāla. Tā būs gan izstāžu zāle, gan semināru un radošo nodarbību telpa, gan līgavas istaba pirms laulību ceremonijām.

Tā kā restaurācijas process ir interesants un izglītojošs, tad telpa tūristiem būs atvērta, lai var vērot restauratoru darbu un būt lieciniekiem tam, kā telpa atgūst savu eleganto interjeru.

Telpas tiek atjaunotas ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu un Saldus novada pašvaldības līdzfinansējumu projekta “Jaunauces pils kultūras mantojuma atjaunošana pakalpojumu attīstībai” ietvaros.

Projekta vadītāja Inguna Balcere

07-02-2020

Saldus rajona attīstības biedrība Nacionālais attīstības plāns 2020 Eiropas Savienība Eiropa investē lauku apvidos Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai

Biedrība Saldus novada ģerbonis

Jaunauces pils

Jaunauces pils

Jaunauces pils

Jaunauces pils

Jaunauces pils

Jaunauces pils Jaunauces pils Jaunauces pils

Jaunauces pils

Jaunauces pils

Noslēdzies projekts “Ieskandinām Ziemassvētkus”

Biedrība “Amatierteātris Kodols” sadarbībā ar Kursīšu pagasta kultūras darba organizatori un pagasta amatiermākslas kolektīviem – sieviešu vokālo ansambli “Allegro”, bērnu deju un teātra pulciņu “Notiņas” un amatierteātri “Kodols” īstenoja projektu “Ieskandinām Ziemassvētkus”, kurš no Saldus novada nevalstisko organizāciju atbalsta fonda ieguva atbalstu 296,10 euro apmērā.

Aktivitātes mērķis bija radīt svētku noskaņu un iepriecināt pagasta seniorus Ziemassvētkos, pilnveidot pagasta kultūras dzīvi un papildināt kolektīva materiāltehnisko bāzi.

Projekta ietvaros notika senioru Ziemassvētku pasākums, kurā priekšnesumus rādīja Kursīšu pagasta pašdarbības kolektīvi – sieviešu vokālais ansamblis “Allegro”, bērnu deju un teātra pulciņš “Notiņas” un pārstāvji no amatierteātra “Kodols”. Pasākuma laikā tika rādīta ludziņa “Kas ir Ziemassvētki” un dziedātas skanīgas dziesmas. Balli spēlēja mūzikas grupa no Jaunlutriņiem “Eja”. Par iegūtajiem līdzekļiem iegādātas adītas šalles māksliniekiem un cienasts galdam (konfektes, piparkūkas un mandarīni). Pasākumā piedalījās 20 seniori, 25 pašdarbības kolektīvu dalībnieki. Pasākuma apmeklētājiem patika priekšnesumi un savu cilvēku uzstāšanās. Protams varēja vēlēties kuplāku apmeklējumu.

Iegādātās šalles noderēs ne tikai ansambļa dalībniecēm, bet arī citiem pagasta kolektīviem. Sagatavotie priekšnesumi ir kolektīvu repertuārā un tiks izmantoti lai dotos uzstāties citos pagastos  – ar ludziņu “Kas ir Ziemassvētki?” bērnu pulciņš “Notiņas” jau priecējis Vadakstes pagasta mazos bērnus Ziemassvētku pasākumā 26.decembrī 2019.gadā.

Aktivitāti finansiāli atbalstīja – Saldus novada nevalstisko organizāciju atbalsta fonds, biedrība “Amatierteātris Kodols” un Kursīšu pagasta pārvalde.

Aktivitātes foto reportāža sociālajos tīklos – https://www.draugiem.lv/kursisi/gallery/?aid=70784142

Mārtiņš Lagzdons

Projekta vadītājs

10-01-2020

Noslēdzies projekts “Lai rodas svētku prieks”

Biedrība “Kursīšu attīstības biedrība “KABata”” sadarbībā ar Kursīšu pagasta kultūras darba organizatori un bibliotēku-informācijas centru īstenoja projektu “Lai rodas svētku prieks”, kurš no Saldus novada nevalstisko organizāciju atbalsta fonda ieguva atbalstu 350.00 euro apmērā.

Aktivitātes mērķis bija pilnveidot kultūrvidi un norises pagastā pieaugušo un senioru auditorijai un attīstīt brīvprātīgā darba iemaņas bērnu un jauniešu vidū, organizējot koncertu Ziemassvētku laikā un radošo darbnīcu.

Sadarbībā ar kultūras darba organizatori un jaunatnes lietu koordinatori Ilzīti Griķi bibliotēkā notika radošā diena, kuras laikā tapa ielūgumi dažādu vecuma Kursīšu pagasta iedzīvotājiem uz tiem paredzētajiem pasākumiem (senioru eglīti, mazo bērnu Ziemassvētku pasākumu, apsveikumi sadarbības partneriem) un dekori Ziemassvētku eglītes greznošanai svētku zālē. Ielūgumu un dekoru gatavošanā iesaistījās 6 bērni un jaunieši un 4 pieaugušie. Bērni piedalījās, ieguva jaunas prasmes un veica noderīgu darbu.

15.decembrī visi tika aicināti uz svētku koncertu “Sajūti Ziemassvētkus” kopā ar mūziķiem Ivetu Baumani, Robertu Pētersonu un sitaminstrumentālistu Raiti Zavacki.

Koncertā piedalījās 80 dažāda vecuma lieli un mazi kursīšnieki un Saldus novada iedzīvotāji.

Sabiedriskās aktivitātes īstenošanas rezultātā aktivizēts brīvprātīgais darbs Kursīšu pagastā bērnu un jauniešu vidū, iegādāta Sizzix Big Shot formu izgriešanas un reljefu izspiešanas mašīna (noderēs turpmākajām bibliotēkas, kultūras nama vai biedrības radošajām darbnīcām), notikusi radošā darbnīca bērniem un jauniešiem, kuras laikā tika sagatavoti ielūgumi un eglītes dekori, noorganizēts svētku koncertu “Sajūti Ziemassvētkus” Kursīšu pagasta iedzīvotajiem un senioriem, Saldus novada iedzīvotājiem.

Aktivitāti finansiāli atbalstīja – Saldus novada nevalstisko organizāciju atbalsta fonds, biedrība “Kursīšu attīstības biedrība “KABata”” un Kursīšu pagasta pārvalde.

Aktivitātes foto reportāža biedrības lapā sociālajos tīklos – https://www.draugiem.lv/biedriba.kabata/gallery/?aid=70783276

Mārtiņš Lagzdons

Projekta vadītājs

10-01-2020

Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt: