Vakances

Digitālās vides administrators/-e Saldus Bērnu un jaunatnes centrā (uz noteiktu laiku) – pieteikšanās līdz 05.12.

Saldus Bērnu un jaunatnes centrs (reģ.nr.4151901912) izsludina pieteikšanos uz digitālās vides administratora/-es amatu, uz noteiktu laiku

Prasības pretendentiem:
 • Vismaz vidējā profesionālā izglītība;
 • teicamas valsts valodas zināšanas;
 • pieredze darbā ar grafiskā dizaina platformu “Canva”;
 • pieredze sociālo tīklu administrēšanā;
 • pieredze fotografēšanā, fotogrāfiju apstrādē tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • labas prasmes darbā ar datoru un biroja tehniku;
 • spēja strādāt ātri un kvalitatīvi gan patstāvīgi, gan komandā;
 • prasme organizēt savu darbu;
 • teicamas komunikācijas prasmes.
Galvenie pienākumi:
 • Saldus BJC, Saldus Mūzikas skolas, Saldus Mākslas skolas, Saldus novada sporta skolas mājaslapu, sociālo tīklu administrēšana (Facebook, Instagram);
 • Saldus novada pašvaldības mājaslapas saldus.lv sadaļas “Izglītība” administrēšana;
 • vizuālo materiālu veidošana grafiskā dizaina platformā “Canva” (pasākumu, norišu afišas uc.);
 • sadarbībā ar Saldus BJC direktores vietnieci izglītības jomā, plānot un organizēt VISC konkursu kārtas Saldus novadā un citus ar iestādi saistītus pasākumus.
Piedāvājam:
 • Darbu uz noteiktu laiku;
 • atalgojumu 1000 EUR pirms nodokļu nomaksas;
 • būt daļai no radošas un lieliskas komandas.
Pieteikšanās kārtība:

Pieteikuma dokumentus – CV, motivācijas vēstuli un izglītības dokumentus, lūdzam iesniegt līdz 2023. gada 5. decembra plkst. 16:00 klātienē direktorei Dacei Vaļko vai e-pasta adresē saldus.bjc@saldus.lv (ar norādi “Digitālās vides administratora amats”). Kontakttālrunis informācijai: 26184183

Saldus novada pašvaldības informē, ka pretendents iesūtot pieprasīto dokumentu kopumu, piekrīt personas datu apstrādei un pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu izvērtēšanas procesa norisi. Personas datu pārzinis – Saldus Bērnu un jaunatnes centrs, Lielā iela 3b, Saldus pilsēta, Saldus novads, LV-3801, e-pasta adrese: saldus.bjc@saldus.lv

Skolotājs/-a – logopēds/-e pirmsskolas izglītības iestādē “Pasaciņa” – pieteikšanās līdz 30.11.

Saldus pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaciņa”, reģ. Nr. 4101901611, izsludina pieteikšanos uz skolotāja/-as-logopēda/-es amatu

Prasības pretendentiem:
 • Izglītība atbilstoši Ministru kabineta 11.09.2018. noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”.
 • iemaņas darbā ar datoru un IT tehnoloģijām.
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī (C1).
 • vēlama pieredze logopēdisko nodarbību organizēšanā un vadīšanā pirmsskolas vecuma bērniem.
Amata pienākumi:
 • Veikt bērnu runas un valodas traucējumu diagnosticēšanu, valodas traucējuma koriģējoši attīstošo darbību un profilaksi, lai sekmētu pirmsskolas izglītības vadlīnijās valodas jomā izvirzīto kompetenču apguvi;
 • veikt bērnu individuālo īpatnību, vispārējas attīstības analīzi, korekcijas darba virziena noteikšanai.
 • veikt bērna attīstības dinamikas izpēti un sava darba pašanalīzi.
Piedāvājam:
 • Darbu uz nenoteiktu laiku, 0,147 likme (4,41 stunda nedēļā) – 149,94 euro pirms nodokļu nomaksas (1020,- euro par 1 likmi);
 • darbu ģimenei draudzīgas pašvaldības iestādē.
Pieteikšanās kārtība

Pieteikuma dokumentus – CV, motivācijas vēstuli un izglītības dokumentus, lūdzam iesniegt līdz 2023.gada 30.novembrim PII “Pasaciņa”, Veidenbauma iela 2A, Saldus, Saldus nov., LV-3801 vai e-pasta adresē: ilzite.bulava@saldus.lv  (ar norādi “Skolotājs logopēds”). Kontakttālrunis informācijai: 25479832

Saldus novada pašvaldības informē, ka pretendents iesūtot pieprasīto dokumentu kopumu, piekrīt personas datu apstrādei un pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu izvērtēšanas procesa norisi. Personas datu pārzinis – PII “Pasaciņa”, Veidenbauma iela 2A, Saldus, Saldus nov., LV-3801, e-pasta adrese: pasacina@saldus.lv

Direktora vietnieks/-ce izglītības jomā Saldus pamatskolā – pieteikšanās līdz 10.12.

Saldus novada pašvaldības Saldus pamatskola (reģ. Nr. 4112900014) izsludina pieteikšanos uz direktora vietnieka/-ces amatu izglītības jomā

Prasības pretendentiem:
 • ​​ izglītība atbilstoši 2018. gada 11. septembra MK noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī (C1);
 • ieinteresētība un mērķtiecība darbā;
 • labas komunikācijas spējas un vēlme darboties izglītības jomā kopīgu mērķu sasniegšanai;
 • vēlama pieredze atbilstošā darbā.
Galvenie pienākumi:
 • organizēt un nodrošināt kvalitatīvu pedagoģisko procesu iestādē saskaņā ar amata aprakstu;
 • plānot savu darbu un par rezultātiem atskaitīties izglītības iestādes noteiktajā kārtībā;
 • organizēt izglītojamo pārbaudes darbu, valsts pārbaudes darbu, centralizēto eksāmenu norisi, sastādīt pārbaudes darbu veikšanas grafikus un veikt izglītojamo izglītības kvalitātes pārbaudi atbilstoši Valsts izglītības standartam;
 • analizēt un vērtēt izglītības procesu un tā rezultātus, informēt par to pedagogus, izglītojamos un viņu vecākus;
 • nodrošināt pārskatu un atskaišu sagatavošanu atbilstoši savai kompetencei;
 • pārstāvēt izglītības iestādes intereses valsts un pašvaldību institūcijās un masu medijos.
Piedāvājam:
 • darbu uz nepilnu slodzi (0.9)
 • darbu stabilā uz attīstību vērstā kolektīvā no 2024. gada 2.janvāra ;
 • atalgojumu 1551 euro pirms nodokļu nomaksas par likmi;
 • iespējas profesionāli pilnveidoties un augt mērķtiecīgā kolektīvā;
 • darbu Ģimenei draudzīgas pašvaldības iestādē.
Pieteikšanās kārtība:

Pieteikuma dokumentus – CV, motivācijas vēstuli un izglītības dokumentus, lūdzam iesniegt līdz 2023.gada 10.decembrim e-pasta adresē saldus.pamatskola@saldus.lv (ar norādi “Direktora vietnieka amats”). Kontakttālrunis informācijai: 63807110, 25624177

Saldus novada pašvaldības informē, ka pretendents iesūtot pieprasīto dokumentu kopumu, piekrīt personas datu apstrādei un pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu izvērtēšanas procesa norisi. Personas datu pārzinis – Saldus pamatskola, Lielā iela 31/35, Saldus pilsēta, Saldus novads, LV-3801, e-pasta adrese: saldus.pamatskola@saldus.lv

Logopēds/-e Lutriņu pirmsskolas izglītības iestādē “Kāpēcītis” – pieteikšanās līdz 30.11.

Saldus novada pašvaldības Lutriņu pirmsskolas izglītības iestāde “Kāpēcītis”, reģ.nr.4101901615, izsludina pieteikšanos uz logopēda/-es amatu.

Prasības kandidātiem:
 • augstākā pedagoģiskā izglītība un skolotāja logopēda kvalifikācija vai augstākā izglītība un logopēda vai audiologopēda kvalifikācija;
 • prasme plānot un organizēt savu un izglītojamo darbu atbilstoši izglītības iestādes mērķim un uzdevumiem;
 • spēja būt atbildīgam par savu darbu, tā metodēm, paņēmieniem un rezultātiem;
 • augsta saskarsmes kultūra un komunikācijas prasme;
 • prasme veidot lietišķu sadarbību ar izglītības iestādes darbiniekiem, izglītojamajiem, viņu vecākiem un citu institūciju darbiniekiem.
Galvenie pienākumi:
 • veikt izglītojamo runas, valodas un rakstu valodas traucējumu diagnosticēšanu, valodas traucējumu koriģējoši attīstošo darbību un profilaksi;
 • plānot savu darbu, sastādīt logopēdiskās korekcijas stundu grafiku pirmsskolā;
 • aizpildīt skolotāja logopēda dokumentāciju, atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai un izglītības iestādes noteiktajām prasībām.
Piedāvājam:
 • atalgojumu pirms nodokļu nomaksas 706.86 EUR (par 0.69 slodzi);
 • darbu Ģimenei draudzīgas pašvaldības iestādē;
 • stabilu darba vietu un dinamisku darba vidi.
Pieteikšanās kārtība:

Pieteikuma dokumentus – CV, motivācijas vēstuli un izglītības dokumentus, lūdzam iesniegt līdz 2023.gada 30.novembrim, PII “Kāpēcītis”,  Skolas iela 2, Lutriņi, Lutriņu pagasts, LV-3861 vai e-pasta adresē: kapecitis@saldus.lv (ar norādi “Logopēds”). Kontakttālrunis informācijai: 29700211.

Saldus novada pašvaldības informē, ka pretendents iesūtot pieprasīto dokumentu kopumu, piekrīt personas datu apstrādei un pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu izvērtēšanas procesa norisi. Personas datu pārzinis – PII “Kāpēcītis”,  Skolas iela 2, Lutriņi, Lutriņu pagasts, LV-3861, e-pasta adrese: kapecitis@saldus.lv

Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt: