Vakances

Pirmsskolas skolotāja/-as palīgs PII “Punktiņi” Rubā – pieteikšanās līdz 13.03.

Saldus novada pirmsskolas izglītības iestāde “Punktiņi”,reģ. Nr. 4101903524, izsludina pieteikšanos uz pirmsskolas skolotāja palīga/-dzes amatu Rubā

Prasības kandidātiem:
 • līmeņa profesionālā augstākā pedagoģiskā izglītība vai augstākā izglītība;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
 • augsta atbildības sajūta un saskarsmes kultūra, psiholoģiskā noturība;
 • labas sadarbības un organizatoriskās prasmes.
Galvenie pienākumi:
 • palīdzēt skolotājiem īstenot pirmsskolas izglītības programmu;
 • rūpēties par katra bērna labsajūtu, veselību un drošību;
 • sadarboties ar izglītojamo vecākiem;
 • nodrošināt telpu, inventāra tīrību;
 • izpildīt iestādes paškontroles sistēmas prasības;
 • ievērot izglītības iestādes noteikto darba kārtību un citus saistošos normatīvos aktus un ētikas normas.
Piedāvājam:
 • darbu uz nenoteiktu laiku ar 2024. gada 22. martu;
 • atalgojumu 904,00 EUR pirms nodokļu nomaksas (1 slodze);
 • darbu “Ģimenei draudzīgā darbavietā”;
 • labus darba apstākļus, draudzīgu kolektīvu.
Pieteikšanās kārtība:

Pieteikuma dokumentus – CV un pieteikuma vēstuli – lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi punktini@saldus.lv vai iesniegt personīgi Saldus novada pirmsskolas izglītības iestādē “Punktiņi”, “Pumpuriņi”, Pampāļos, Pampāļu pagastā, Saldus novadā līdz 2024. gada 13. martam.

Kontaktinformācija: vadītāja 29428727.

Saldus novada pašvaldības informē, ka pretendents iesūtot pieprasīto dokumentu kopumu, piekrīt personas datu apstrādei un pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu izvērtēšanas procesa norisi. Personas datu pārzinis – Saldus novada pirmsskolas izglītības iestādē “Punktiņi”, “Pumpuriņi”, Pampāļos, Pampāļu pagastā, Saldus novadā LV-3882, e-pasts: punktini@saldus.lv

Logopēds/-e Lutriņu PII “Kāpēcītis” – pieteikšanās līdz 08.03.

Saldus novada pašvaldības Lutriņu pirmsskolas izglītības iestāde “Kāpēcītis”, reģ.nr.4101901615, izsludina pieteikšanos uz logopēda/-es amatu.

Prasības kandidātiem:
 • augstākā pedagoģiskā izglītība un skolotāja logopēda kvalifikācija vai augstākā izglītība un logopēda vai audiologopēda kvalifikācija;
 • prasme plānot un organizēt savu un izglītojamo darbu atbilstoši izglītības iestādes mērķim un uzdevumiem;
 • spēja būt atbildīgam par savu darbu, tā metodēm, paņēmieniem un rezultātiem;
 • augsta saskarsmes kultūra un komunikācijas prasme;
 • prasme veidot lietišķu sadarbību ar izglītības iestādes darbiniekiem, izglītojamajiem, viņu vecākiem un citu institūciju darbiniekiem.
Galvenie pienākumi:
 • veikt izglītojamo runas, valodas un rakstu valodas traucējumu diagnosticēšanu, valodas traucējumu koriģējoši attīstošo darbību un profilaksi;
 • plānot savu darbu, sastādīt logopēdiskās korekcijas stundu grafiku pirmsskolā;
 • aizpildīt skolotāja logopēda dokumentāciju, atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai un izglītības iestādes noteiktajām prasībām.
Piedāvājam:
 • atalgojumu pirms nodokļu nomaksas 793.49 EUR (par 0.693 slodzi);
 • darbu Ģimenei draudzīgas pašvaldības iestādē;
 • stabilu darba vietu un dinamisku darba vidi.
Pieteikšanās kārtība:

Pieteikuma dokumentus – CV, motivācijas vēstuli un izglītības dokumentus, lūdzam iesniegt līdz 2024.gada 8.martam, PII “Kāpēcītis”,  Skolas iela 2, Lutriņi, Lutriņu pagasts, LV-3861 vai e-pasta adresē: kapecitis@saldus.lv (ar norādi “Logopēds”). Kontakttālrunis informācijai: 29700211.

Saldus novada pašvaldības informē, ka pretendents iesūtot pieprasīto dokumentu kopumu, piekrīt personas datu apstrādei un pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu izvērtēšanas procesa norisi. Personas datu pārzinis – PII “Kāpēcītis”,  Skolas iela 2, Lutriņi, Lutriņu pagasts, LV-3861, e-pasta adrese: kapecitis@saldus.lv

Direktors/-e Saldus novada Lutriņu pamatskolā – pieteikšanās līdz 18.03.

Saldus novada pašvaldība (Reģ.Nr. 90009234304) izsludina pieteikšanos uz Lutriņu pamatskolas direktora/-es amatu

Pretendentam nepieciešamās zināšanas un prasmes:
 • zināšanas un izpratne par izglītības satura un kvalitātes jautājumiem, iestādes darba organizēšanu;
 • analītiskā domāšana, pozitīva attieksme pret inovācijām, mērķtiecība, precizitāte, augsta atbildības sajūta, spēja noteikt prioritātes, prasme vadīt komandu, motivēt darbiniekus, pamatot savu rīcību un lēmumus;
 • labas komunikācijas, sadarbības, valodas un publiskās runas prasmes, psiholoģiskā noturība stresa situācijās;
 • labas prasmes darbā ar informāciju tehnoloģijām.
Prasības pretendentiem:
 • augstākā pedagoģiskā izglītība vai augstākā izglītība un apgūta akreditēta programma pedagoģijā atbilstoši Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju;
 • vismaz piecu gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā un/vai izglītības vadības darbā;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasme profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā.
Piedāvājam:
 • stabilu darbu radošā un aktīvā kolektīvā;
 • atalgojumu 1680 euro pirms nodokļu nomaksas par likmi;
 • iespējas profesionāli pilnveidoties un augt.
Pieteikšanās kārtība:

Pretendentu pieteikumus un pievienotos dokumentus pieņem un reģistrē Saldus novada pašvaldības noteiktajā kārtībā:

 • iesniedzot dokumentus papīra formātā pa pastu vai personīgi. Iesūta/iesniedz slēgtā aploksnē, uz kuras norāda “Konkursam uz Lutriņu pamatskolas direktora/-es amatu”, adrese Saldus novada pašvaldība, Striķu iela 3, Saldus, LV-3801;
 • ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus iesūtīt Saldus novada pašvaldības oficiālajā elektroniskā pasta adresē: pasts@saldus.lv, norādot, ka tas ir pieteikums konkursam uz Saldus novada pašvaldības izglītības iestādes vadītāja amatu;
 • pieteikums satur šādus dokumentus: motivācijas vēstule ar redzējumu par izglītības iestādes “Lutriņu pamatskola darbību un attīstības prioritātēm” (ne vairāk kā 2 A4 formāta lappuses), īss dzīves, darba gaitu un profesionālās pieredzes apraksts (CV), izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas par pēdējiem trīs gadiem, citi dokumenti, kurus pretendents uzskata par nepieciešamiem.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties šeit.  

Pieteikumus iesniegt līdz 2024. gada 28.martam plkst. 12:00.

Saldus novada pašvaldība informē, ka pretendents, iesūtot pieprasīto dokumentu kopumu, piekrīt personas datu apstrādei un pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu izvērtēšanas procesa norisi. Personas datu pārzinis – Saldus novada pašvaldība, kontaktinformācija: Striķu iela 3, Saldus, Saldus novads, LV-3801, pasts@saldus.lv .

Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt: