Projekti

Project Featured Image

Dārza Pērles II (Garden Pearls II)

Projekta Nr.
EE-LV00038
Iesniedzējs
Vidzemes tūrisma asociācija
Partneri
 • Kurzemes plānošanas reģions
 • Rīgas plānošanas reģions
 • NVO “Dārza Pērles”
 • Madonas novada pašvaldība
 • Valmieras novada pašvaldība
 • Gulbenes novada pašvaldība
 • Īpaši aizsargājamaiS kultūras piemineklis Turaidas muzejrezervāts;
 • Bīriņu muižas parks
 • Smiltenes novada pašvaldība
 • NVO Oleru muiža
 • Tartu universitāte
 • NVO Igaunijas lauku tūrisms
 • Pērnavas pilsētas dome
 • Viljandes pašvaldība
 • Tostamā muižas fonds
 • Pašvaldības aģentūra ”Cēsu novada tūrisma attīstības aģentūra”

Investīciju teritorijas:

 • Brocēni, Saldus novads
 • Sabile, Talsu novads
Projekta statuss
Tiek realizēts
Kontaktpersona

Vizma Ģēģere
projekta vadītāja (Kurzemes plānošanas reģions)
tālr. +29129385
e-pasts vizma.gegere@kurzemesregions.lv

Marita Melvere
Saldus novada pašvaldības vecākā projektu vadītāja
tālr.+371 25479826
e-pasts marita.melvere@saldus.lv

Mērķi un uzdevumi

Projekta mērķis ir izveidot dārzu, parku un dabas apskates vietu tīklu Igaunijā un Latvijā, lai attīstītu un popularizētu dārzu tūrismu.

Projekta rezultātā tiks pilnveidoti tūrisma risinājumi, nodrošinot dārzu, parku un dabas apskates vietu pieejamību personām ar invaliditāti. Īstenojot pilotpasākumus, tiks meklēti labākie risinājumi problēmai, kas svarīga vides pieejamības, sociālo inovāciju un iekļaujošas sabiedrības kontekstā – kā veidot celiņus un takas, atpūtas vietas, augu dobes un izglītojoši informatīvos stendus tā, lai tie nodrošinātu vienlaikus gan pieejamību, gan estētiski baudāmu veidolu.

Finansējums

Projekta kopējais budžets – 1 155 991 EUR

Investīcijām Saldus novadā plānotais budžets – 30 300 EUR

Galvenās aktivitātes

Kurzemes plānošanas reģions investīciju pasākumiem izvirzījis divus objektus: Sabiles Vīna kalnu un Brocēnu Meža parku. Talsu novada Sabiles Vīna kalnā paredzēts izvietot informācijas stendu ar taktiliem risinājumiem un iegādāties trīs 3D brilles. Saldus novada Brocēnu Meža parkā (“Valsts mežs”, Brocēni, Saldus novads, kadastra nr. 8405 005 0023) plānots ierīkot pastaigu celiņu ar grants segumu 52 m garumā, atpūtas vietu ar labiekārtojuma elementiem, info stendus ar taktilu informāciju, nodrošinot, lai atpūtas vieta būtu pieejama cilvēkiem ar invaliditāti, senioriem un ģimenēm ar bērniem. Šie uzlabojumi plānoti Meža parka daļā – Ogu dārzā, kurā jau iepriekš tika iestādīti ogulāji. Savukārt vēl vienā Meža parka daļā tiks labiekārtots Dabas enerģijas parks, izveidojot  koka laipas un platformas, kā arī iegādājoties labiekārtojuma elementus – saules sargus un solārās lampas.

Projektā paredzēta sadarbība ar vides pieejamības ekspertu, lai rastu efektīvākos vides un informācijas pieejamības risinājumus.  Projekta ietvaros paredzētas arī apmācības un pieredzes apmaiņa dārzu īpašniekiem. Informācija par apskatei pieejamiem dārziem tiks apkopota un ievietota jau esošajā mājas lapā https://www.gardenpearls.eu/, kas projekta īstenošanas gaitā tiks papildināta un pilnveidota. Par projekta gaitu un rezultātiem tiks sniegta informācija plašsaziņas līdzekļiem, tūrisma firmām, un projekta rezultāti tiks reklamēti tūrisma gadatirgos u.c. pasākumos.

Saldus novada pašvaldība projektā ir investīciju vietas īpašnieks. Pašvaldības speciālisti sadarbosies ar Kurzemes plānošanas reģionu, sniedzot atbalstu investīciju pasākumu praktiskajā realizācijā.

Plašāku informāciju par projektu skatīt Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā

Projekta aktivitātes tiek īstenotas ar Interreg Igaunijas-Latvijas programmas 2021.-2027. gadam atbalstu.

Papildus informācija

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS:  10.11.2023. – 30.09.2026.

Mezaparka Zonas Broceni

Atpakaļ

Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt: