Atļaujas-saskaņojumi

Klaiņojošu suņu un bezsaimnieku kaķu izķeršana, nogādāšana uz veterināro klīniku vai patversmi

Apraksts

Iesniegumi tiek pieņemti klātienē, pa pastu, telefoniski, izmantojot e-pastu un elektroniskos pakalpojumus. Par klaiņojošiem mājas (istabas) dzīvniekiem paziņo pagasta vai pilsētas pārvaldei vai Saldus novada pašvaldības policijai, kuri šo informāciju sniedz “Saldus dzīvnieku patversmei”.

Pakalpojuma pieprasīšana

E-adrese – Ar drošu elektronisko (virtuālo) parakstu parakstīto iesniegumu iesūta oficiālajā elektroniskajā adresē _DEFAULT@40900037053

Elektroniskais pasts – Ar drošu elektronisko (virtuālo) parakstu parakstīto iesniegumu iesūta e-pasta adresē policija@saldus.lv

Pašvaldības policija vienas darba dienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts.

Vairāk par e-Adresi un e-Parakstu lasi šeit

Klātienē – Rakstisku iesniegumu (nepieciešamības gadījumā ar pielikumiem) iesniedz pašvaldības policijā  Slimnīcas ielā 3A, Saldū.

Korespondence papīra formātā – Rakstisku iesniegumu nosūta pa pastu – Slimnīcas iela 3A, Saldus, Saldus nov., LV-3801.

Tālrunis – 63825000, 25479800, patversme – 63846885

 

Pakalpojuma pieprasīšanas veidlapa – Lejupielādēt iesniegumu

* iesniegums var tikt noformēts brīvā formā, iekļaujot tajā Dokumentu juridiskā spēka likumā norādītos obligātos rekvizītus

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti

1. Iesniegumu likums
2. Informācijas atklātības likums
3. Dokumentu juridiskā spēka likums
4. Elektronisko dokumentu likums
5. Dzīvnieku aizsardzības likums
6. Ministru kabineta 04.04.2006. noteikumi Nr.266 “ Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai”
7. Saldus novada domes 23.12.2021. saistošie noteikumi Nr. 74 “Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas saistošie noteikumi Saldus novadā”

Atbildīgais speciālists

Rolands Marģelis, Pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks, rolands.margelis@saldus.lv, 63825000
Pagasta pārvaldes vadītājs
Saldus dzīvnieku patversme 63846885

Pakalpojuma maksa
Bezmaksas pakalpojums
Pakalpojuma saņemšana
Atbilstoši iesniegumā (veidlapā) norādītajam:
E-adrese - ja ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts;
Elektroniskais pasts - Atbildi saņem norādītajā elektroniskā pasta adresē;
Ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, elektroniski parakstītu atbildi saņem elektroniskā pasta adresē, no kuras iesniegums saņemts.
Korespondence - norādītajā pasta adresē;
Klātienē:
Striķu ielā 3, Saldū,
Pirmdienās: 08:00 – 18:00
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās: 08:00 - 17:00
Piektdienās: 08:00 – 16:00
Pakalpojuma saņemšanas termiņš
Saņemot sūdzību par klaiņojošu dzīvnieku darba dienās tiek informēta Saldus dzīvnieku patversme Lielā iela 83, Saldus, kas organizē ķērāja izbraukšu uz pieteikuma adresi. Klaiņojošais dzīvnieks tiek nogādāts patversmē un izsniegts īpašniekam pēc patversmes pakalpojumu apmaksas. Nepieciešamības gadījumā patversme informē arī pašvaldības policiju, lai sauktu īpašnieku pie atbildības par pieļaušanu dzīvniekam klaiņot.
Atpakaļ

Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt: