Dzīvokļi, īre, dzīves vietas deklarēšana

Palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, īrējot pašvaldībai piederošu sociālo dzīvokli

Apraksts

Saldus novada pašvaldība ir tiesīga izīrēt tai piederošos sociālos dzīvokļus personām (ģimenēm), kuras ir deklarējušas savu dzīvesvietu Saldus novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Tiesības īrēt sociālo dzīvokli ir trūcīgai vai maznodrošinātai:

  • personai, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir bērns ar invaliditāti, ja tas nav nodrošināts ar atsevišķu istabu vai dzīvojamā telpa ir bez ērtībām vai ar daļējām ērtībām vai atzīta par lietošanai nederīgu;
  • atsevišķi dzīvojoša personai ar 1. vai 2. grupas invaliditāti;
  • atsevišķi dzīvojošai pensijas vecumu sasniegusi personai;
  • ģimenei, kurā visi ģimenes locekļi ir pensijas vecumu sasniegušas personas vai personas ar 1. vai 2. grupas invaliditāti;
  • personai, kura izstājas no sociālās rehabilitācijas un aprūpes iestādes un saskaņā ar sociālā dienesta atzinumu spēj dzīvot patstāvīgi.

Sociālā dzīvokļa īrniekam tiek piemērota atlaide no īres maksas un ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītiem pakalpojumiem.

Sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz noteiktu termiņu. Pēc sociālā dzīvokļa īres līguma termiņa beigām tiek noslēgts jauns sociālā dzīvokļa īres līgums, ja īrnieks un viņa ģimenes locekļi nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli. Sociālā dzīvokļa izīrēšana notiek uz iesnieguma un Saldus novada domes Mājokļu jautājumu komisijas lēmuma pamata.

Pakalpojuma pieprasīšana

E-adrese – Ar drošu elektronisko (virtuālo) parakstu parakstīto iesniegumu iesūta oficiālajā elektroniskajā adresē _DEFAULT@90009114646

Elektroniskais pasts – ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu iesūta e-pasta adresē pasts@saldus.lv.
Pašvaldība vienas darba dienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts.

Vairāk par e-Adresi un e-Parakstu lasi šeit

Klātienē – rakstisku iesniegumu (nepieciešamības gadījumā ar pielikumiem) iesniedz lietvežiem pašvaldības administratīvajā ēkā Striķu ielā 3, Saldū, Lielcieceres ielā 3, Brocēnos, vai Saldus novada pašvaldības pagastu pārvaldēs.

Korespondence papīra formātā – rakstisku iesniegumu nosūta pa pastu – Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801.

Tālrunis – 62304365, 63807280.

www.saldus.lv vidē – izmantojot opciju “Jautājiet pašvaldībai” ir iespēja uzdot jautājumu Saldus novada domes mājokļu jautājumu komisijai par normatīvo aktu piemērošanu, neskarot informāciju par fiziskām personām, atbildi saņemot e-pastā.


Pakalpojuma pieprasīšanas veidlapa:
Reģistrēšana palīdzības reģistrā, dzīvokļa/sociālā dzīvokļa izīrēšana, maiņa
Sociālā dzīvokļa izīrēšana personai, kura īrē pašvaldības dzīvokli

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti
  1. Likums “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā
  2. Saldus novada domes 2023.gada 30.marta saistošie noteikumi Nr. 8 Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Saldus novadā
Atbildīgais speciālists

Elīna Vilmane-Meženiece, juriste, elina.vilmane-mezeniece@saldus.lv, 62304365

Pakalpojuma maksa
Bezmaksas pakalpojums
Pakalpojuma saņemšana
Atbilstoši iesniegumā (veidlapā) norādītajam:
E-adrese - ja ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts;
Elektroniskais pasts - Atbildi saņem norādītajā elektroniskā pasta adresē;
Ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, elektroniski parakstītu atbildi saņem elektroniskā pasta adresē, no kuras iesniegums saņemts.
Korespondence - norādītajā pasta adresē;
Klātienē: Striķu ielā 3, Saldū,
Pirmdienās: 08:00 – 18:00
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās: 08:00 - 17:00
Piektdienās: 08:00 – 16:00
Pakalpojuma saņemšanas termiņš
Lēmumu par sociālā dzīvokļa izīrēšanu pieņem kārtējā Saldus novada domes Mājokļu jautājumu komisijas sēdē, kas notiek vienu reizi mēnesī. Saldus novada domes Mājokļu jautājumu komisijas lēmuma izraksts tiek sagatavots 5 darba dienu laikā pēc komisijas sēdes.
Atpakaļ

Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt: