Projekti

Project Featured Image

Zobārstniecības izveide Druvā

Projekta Nr.
19-02-AL06-A019.2101-000001
Iesniedzējs
Saldus novada pašvaldība
Partneri

SIA “Zilzobis”

Projekta statuss
Īstenots
Kontaktpersona

Ginta Andersone, attīstības nodaļas vadītāja
M.t.: +371 26521488
E-pasts: ginta.andersone@saldus.lv

Mērķi un uzdevumi

Kopprojekta “Zobārstniecības izveide Druvā” mērķis ir, pārbūvējot un aprīkojot zobārstniecības kabineta telpas Vienības ielā 15/17, Druvā, Saldus pagastā, Saldus novadā, uzlabot zobārstniecības pakalpojumu kvalitāti, pieejamību un sasniedzamību Saldus un Brocēnu novada iedzīvotājiem.

Finansējums

Projekta kopējās izmaksas 125 568,48 euro, no kurām attiecināmo izmaksu summa 99 999,99 euro:

 1. publiskais finansējums (Eiropas Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai – ELFLA) 80 000, 00 euro;
 2. Saldus novada pašvaldības finansējums 19 999,99 euro,
  bet neattiecināmās izmaksas 25 568,49 euro (Saldus novada pašvaldība).
Galvenās aktivitātes

Projekta iesniedzējs:

 1. projektēšana;
 2. būvniecība;
 3. autoruzraudzība;
 4. būvuzraudzība;
 5. zobārstniecības iekārtu piegāde un uzstādīšana.

Projekta sadarbības partneris:

 1. vismaz 1 jauna darba vieta;
 2. nodrošināt zobārstniecības pakalpojumu Druvā vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas.
Papildus informācija

09.05.2019. Noslēgts sadarbības līgums ar SIA “Zilzobis” par sadarbību kopprojekta īstenošanu.

05.05.2020. Noslēgts līgums ar SIA “JOE” par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību objektam „Ēkas ar kadastra apzīmējumu 8486 001 0277 001 pirmā stāva  un telpu grupas  ar kadastra apzīmējumu 8486 001 0277 001 901 telpu 15,16,17,18, un  telpu grupas ar kadastra apzīmējumiem 8486 001 0277 001 002;  8486 001 0277 001 003 pārbūve, Vienības iela 15/17, Druva, Saldus pagastā, Saldus novadā”.

08.09.2020. Noslēgts līgums ar SIA “Aksīte” par būvdarbu izpildi pilnā apjomā būvobjektā – “Zobārstniecības telpu pārbūve Vienības iela 15/17, Druva, Saldus pagastā, Saldus novadā”.

09.09.2020. Noslēgts līgums ar SIA “RRP” par “Par būvuzraudzību objektam “Zobārstniecības telpu pārbūve Vienības ielā 15/17, Druva, Saldus pagastā, Saldus novadā”.

14.10.2020. Noslēgts līgums ar SIA “RECIPE PLUS” par “Par zobārstniecības iekārtu piegādi un uzstādīšanu”.

Atpakaļ

Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt: