Projekti

Project Featured Image

Nosūtījums uz kultūras aktivitātēm (“Arts on Prescription”)

Partneri

Organizācijas no Latvijas, Dānijas, Vācijas, Zviedrijas, Somijas, Polijas un Lietuvas:


Pašvaldības:
* Saldus
* Cēsis
* Odense (Dānijā)


Reģionālās valsts iestādes:
* Brēmenes Veselības, sieviešu un patērētāju aizsardzības Ministrijas Mentālās veselības departaments (Ministry for health, women and consumer protection of the Free Hanseatic city of Bremen), Vācija
* Pomerānijas reģions (Westpomeranian Region), Polija
* Norbotenas reģions (Norbotten Region), Zviedrija


Augstākās izglītības iestādes:
* Dienviddānijas Universitāte (University of Southern Denmark), Dānija
* Turku lietišķo zinātņu universitāte (Turku University of Appliec Sciences), Somija
* Lietuvas Veselības zinātņu universitāte (Lithuanian University of Health Sciences), Lietuva


Citas izglītības iestādes:
* Sunderbijas izglītības centrs (Sunderby folk high school), Zviedrija
* Brēmenes pieaugušo izglītības centrs (Bremen Volkschochschule), Vācija


Citas organizācijas:
* Ziemeļu dimensijas sabiedrības veselības un sociālās labklājības partnerības sekretariāts (NDPHS Secretariat), Zviedrija
* Radošo industriju organizācija, Polija

Projekta statuss
Tiek realizēts
Kontaktpersona

Sigita Grauduša
Kultūras mediatore
Tālr. +371 26138152
e-pasts: sigita.graudusa@saldus.lv

Andra Kauliņa-Ostrovska
Projekta vadītāja
Tālr. +371 26482633
e-pasts: andra.kaulina-ostrovska@saldus.lv

Mērķi un uzdevumi

Projekta “Nosūtījums uz kultūras aktivitātēm” mērķis ir radīt jaunu pieeju sabiedrības mentalās veselības un labklājības uzlabošanai.

Projekta ietvaros tiek pilotēta jeb testēta programma “Kultūra uz nosūtījumu”, kuras koncepts balstās uz veselības un kultūra sektora savstarpējo sadarbību.

Projekta ideja ir vērsta uz to, ka cilvēki ar depresijas, stresa vai nomāktības pazīmēm, kā arī preventīvi tās personas, kas ir pakļautas mentālās veselības pasliktināšanās riskam (piemēram, vientulība u.c.), tiek virzītas dalībai regulārās kultūras aktivitātēs grupās, ar mērķi gūt pozitīvu ietekmi uz veselību.

Finansējums

Projekta kopējais budžets 3 511 285 €, tai skaitā ERAF līdzfinansējums 2 809 028 €
Saldus novada pašvaldības kopējais budžets 221 991 €, no kuriem 80 % ERAF, 10 % valsts līdzfinansējums un 10 % pašu līdzfinansējums.

Galvenās aktivitātes
 1. Programmas “Kultūra uz nosūtījumu” koncepta sagatavošana
  Savas kompetences ietvaros 13 dažādas organizācijas no 7 Baltijas Jūras reģionu partneru valstīm savstarpēji sadarbosies un dalīsies informācijas avotos un resursos, lai kopīgi izstrādātu un pilotētu programmu “Kultūra uz nosūtījumu”, kas balstīsies uz jaunākiem pētījumiem, pierādījumiem un praktisko pieredzi kā veicināt  kultūras un veselības sektoru savstarpējo sadarbību, lai veicinātu iedzīvotāju emocionālo labklājību.
  Projekta ietvaros tiks izstrādāta praktiķu rokasgrāmata, kas būs pielāgojama un atbildīs dažādiem vietējiem kontekstiem kā pilotēto programmu pielietot arī turpmāk. Tās ietvaros tiks sagatavoti dažādi informatīvie materiāli, kā arī pilotētās programmas novērtēšanas un apmācību ietvars.
 2. Programma “Kultūra uz nosūtījumu” pilotēšana un izstrāde
  Programmas saturs sastāvēs no dažādām praktiskām kultūras aktivitātēm un katru aktivitāti vada kompetents un apmācīts vadītājs.
  Programmā piedalās 8 līdz 12 dalībnieki, kas 8 līdz 10 nedēļu garumā, piedalās bez maksas piedāvātajās aktivitātēs un katram dalībniekiem tiek nodrošināta praktiska dalība.
  Projekta ietvaros  programma “Kultūra uz nosūtījumu” tiks pilotēta jeb testēta trīs reizes, lai novērtētu tās piemērotību un sniegtos ieguvumus un šajās pilota programmās iesaistīties aicināti tiks vietējie iedzīvotāji, sadarbojoties arī ar veselības sektora pārstāvjiem.
 3. Programmas “Kultūra uz nosūtījumu” prezentēšana
  Lai veicinātu programmas “Kultūra uz nosūtījumu” turpmāko izaugsmi  projekta partneri iniciēs savstarpējo dialogu ar vietējā un nacionālā līmeņa iestādēm, lai pilotētā programma rastu atbalstu arī turpmāk. Tiks organizēti arī reģionālie semināri, kuros tiks prezentēti iegūtie novērtēšanas ziņojumi un ieteikumi tuprmākai programmas virzībai.
Papildus informācija

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS: trīs gadi no 2023. gada janvāra līdz 2025. gada decembrim.

 

Atpakaļ

Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt: