Projekti

Project Featured Image

Nākotnes iedzīvotāji (“Residents of the Future”)

Partneri

Šibenika (vadošais partneris, Horvātija)
Alba Julija (Rumānija)
Mangualde (Portugāle)
Saldus (Latvija)
Plasensija (Spānija)
Kalamata (Grieķija)
Iisalmi (Somija)
Senkantēna (Francija)
Mantuja (Itālija)
Trebiņe (Bosnija un Hercegovina)

Projekta statuss
Tiek realizēts
Kontaktpersona

Marita Melvere
vecākā projektu vadītāja
tālr.+371 25479826
e-pasts marita.melvere@saldus.lv

Lana Radčenko
starptautisko sadarbības projektu vadītāja
tālr.+371 22021242
e-pasts lana.radcenko@saldus.lv

Mērķi un uzdevumi

Projekta mērķis ir izveidot pilsētu tīklojumu, lai kopīgi rastu atbildes izaicinājumam, kas saistīts ar iedzīvotāju skaita sarukšanu pilsētās, un izstrādāt rīcībplānu, ņemot vērā šādus aspektus – digitālā transformācija, ekonomikas dažādošana, pilsētas zīmolvedība un pilsētu sociālā attīstība.

Uzdevums ir rast risinājumus, kā pilsētas padarīt pievilcīgas, atpazīstamas un konkurētspējīgas veidos, kas ilgtermiņā palīdzētu mazināt mazo pilsētu iedzīvotāju skaita sarukšanas tendenci.

Finansējums

Projekta kopējie attiecināmie izdevumi: 68 572,50 EUR (sešdesmit astoņi tūkstoši pieci simti septiņdesmit divi euro un 50 centi); t.sk. ERAF finansējums  54 858,00 EUR, Saldus novada pašvaldības līdzfinansējums  8228,70 EUR, valsts budžeta līdzekļi – 5485,80 EUR.

Galvenās aktivitātes
 1. Tīklošanās aktivitātes:
  7 partneru tikšanās dažādās pilsētās, kuru laikā paredzēta pieredzes apmaiņa, mācības un kapacitātes paaugstināšana. Papildus ekspertu vadībā padziļināti tiks apskatītas tēmas: ekonomikas dažādošana, digitālā transformācija, pilsētas zīmols, dzimumu līdztiesība).
  Aktivitātes rezultātā tiks izstrādāti visu 10 pilsētu profili, sagatavots komunikācijas  plāns, publicēti vismaz 3 raksti un noslēgumā izveidots digitāls rīks projekta rezultātu un atziņu tālākai izplatīšanai.
 2. Vietējā līmeņa aktivitātes:
  Katrs partneris savā pilsētā organizēs vietējo rīcības grupu, pulcējot cilvēkus no dažādām nozarēm un interešu jomām, lai kopā veidotu pēc iespējas plašu un vispusīgu skatījumu uz savas vietas attīstības potenciālu).
  Šīs aktivitātes rezultātā vietējās rīcības grupas sagatavos Integrēto attīstības plānu katrai no partneru pilsētām; izmēģinās neliela apjoma pasākumus, kas palīdzētu pilsētām noturēt iedzīvotājus un piesaistīt jaunus; rīkos kopā 4 “Open the doors of the city” pasākumus (atvērto durvju dienas) katrs savā pilsētā, kā arī katrs no partneriem pierakstīs 3 iedzīvotāju stāstus, kuru mērķis ir parādīt kā savu pilsētu uztver cilvēki, kuri ir devušies prom, vietējie iedzīvotāji un jaunpienācēji.
 3. Projekta vadība (norišu organizēšana un koordinēšana, finanšu vadība, atskaišu sagatavošana, komunikācijas un rezultātu izplatīšanas aktivitātes).
Papildus informācija

ĪSTENOŠANAS LAIKS: 2023. gada 1. jūnijs – 2025. gada 31. decembris

www.urbact.eu

Atpakaļ

Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt: