Izsoles

Izsoles nosaukums
Datums
Nekustamā īpašuma Zālītes, Kursīšu pag., Saldus nov., mutiskā izsole
14.05.2024
plkst.10:00
Saldus novada pašvaldība piedāvā pieteikšanos uz šādu neapbūvētu zemesgabalu nomas tiesībām Kursīšu pagastā :
Neapbūvētā zemesgabalaeuro /ha gadā bez PVNIzsoles
nosaukumskadastra apzīmējumsnomas platība halietošanas mērķisapgrūtinājumi Nomas maksaNomas  līguma termiņšveidsdatums un laikssākum-cenakāpuma solis, euro/ ha gadā  bez PVN
NĪ Zālītes8462 001 00263,20lauksaimniecībanav80 euro/ ha gadā  bez PVNNo 01.09.2024 uz vienu gadu               Nomieku pieteikšanās līdz 13.05.2024  plkst.12:00mutiska14.05.2024 plkst.10:00   Kalna iela 2, Kursīšu pagastā80 euro/ ha gadā  bez PVN10
Norādītajā pieteikšanas termiņā, persona iesniedz Ezeres pagasta pārvaldē iesniegumu, norādot tajā:                                                                                                                              fiziska persona – vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, un citu adresi, kurā persona ir sasniedzama,                                                                                                                                                      juridiska persona un personālsabiedrība – nosaukumu (firmu), reģistrācijas numuru un juridisko adresi; pretendenta pārstāvi, norādot personu identificējošus datus; oficiālo elektronisko adresi (ja ir aktivizēts tās konts) vai elektronisko e-pasta adresi,                                                                                                                                                                                                                              nomas objektu – neapbūvētā zemesgabala nosaukumu, atrašanās vietu, kadastra apzīmējumu; nomas laikā plānotās darbības neapbūvētajā zemesgabalā; pretendenta piekrišanu, ka iznomātājs kā kredītinformācijas lietotājs ir tiesīgs pieprasīt un saņemt kredītinformāciju, tai skaitā ziņas par pretendenta kavētajiem maksājumiem un tā kredītreitingu, no iznomātājam pieejamām datu bāzēm.
Pašvaldībai ir tiesības neiznomāt pretendentam, ja pretendentam ir jebkāda veida parāda saistības pret Saldus novada pašvaldību.
Neapbūvēta zemesgabala apskate notiek katru darba dienu no plkst.08:00 līdz 17:00, iepriekš sazinoties pa tālruni 26190023.
Nekustamā īpašuma Vītollauki, Ezeres pag., Saldus nov., mutiskā izsole
25.04.2024
plkst.13:30
Saldus novada pašvaldība piedāvā pieteikšanos uz šādu neapbūvētu zemesgabalu nomas tiesībām Ezeres pagastā :
Neapbūvētā zemesgabalaeuro /ha gadā bez PVNIzsoles
nosaukumskadastra apzīmējumsnomas platība halietošanas mērķisapgrūtinājumi Nomas maksaNomas  līguma termiņšveidsdatums un laikssākum-cenakāpuma solis, euro/ ha gadā  bez PVN
NĪ Vītollauki8448 005 018334,80lauksaimniecībanav90 euro/ ha gadā  bez PVNNo 01.09.2024 uz   5 gadiem               Nomieku pieteikšanās līdz 24.04.2024 plkst.12:00mutiska25.04.2024 plkst.13:30   Centra  iela 4, Ezeres pagastā90 euro/ ha gadā  bez PVN10
Norādītajā pieteikšanas termiņā, persona iesniedz Ezeres pagasta pārvaldē iesniegumu, norādot tajā:                                                                                                                              fiziska persona – vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, un citu adresi, kurā persona ir sasniedzama,                                                                                                                                                      juridiska persona un personālsabiedrība – nosaukumu (firmu), reģistrācijas numuru un juridisko adresi; pretendenta pārstāvi, norādot personu identificējošus datus; oficiālo elektronisko adresi (ja ir aktivizēts tās konts) vai elektronisko e-pasta adresi,                                                                                                                                                                                                                              nomas objektu – neapbūvētā zemesgabala nosaukumu, atrašanās vietu, kadastra apzīmējumu; nomas laikā plānotās darbības neapbūvētajā zemesgabalā; pretendenta piekrišanu, ka iznomātājs kā kredītinformācijas lietotājs ir tiesīgs pieprasīt un saņemt kredītinformāciju, tai skaitā ziņas par pretendenta kavētajiem maksājumiem un tā kredītreitingu, no iznomātājam pieejamām datu bāzēm.
Pašvaldībai ir tiesības neiznomāt pretendentam, ja pretendentam ir jebkāda veida parāda saistības pret Saldus novada pašvaldību.
Neapbūvēta zemesgabala apskate notiek katru darba dienu no plkst.08:00 līdz 17:00, iepriekš sazinoties pa tālruni 26190023.
Nekustamā īpašuma Indruškas, Ezeres pag., Saldus nov., mutiskā izsole
25.04.2024
plkst.13:00
Saldus novada pašvaldība piedāvā pieteikšanos uz šādu neapbūvētu zemesgabalu nomas tiesībām Ezeres pagastā :
Neapbūvētā zemesgabalaeuro /ha gadā bez PVNIzsoles
nosaukumskadastra apzīmējumsnomas platība halietošanas mērķisapgrūtinājumi Nomas maksaNomas  līguma termiņšveidsdatums un laikssākum-cenakāpuma solis, euro/ ha gadā  bez PVN
NĪ Indruškas8448 001 00713,00lauksaimniecībanav80 euro/ ha gadā  bez PVNNo 01.09.2024 uz   1 gadu               Nomieku pieteikšanās līdz 24.04.2024 plkst.12:00mutiska25.04.2024 plkst.13:00   Centra  iela 4, Ezeres pagastā80 euro/ ha gadā  bez PVN10
Norādītajā pieteikšanas termiņā, persona iesniedz Ezeres pagasta pārvaldē iesniegumu, norādot tajā:                                                                                                                              fiziska persona – vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, un citu adresi, kurā persona ir sasniedzama,                                                                                                                                                      juridiska persona un personālsabiedrība – nosaukumu (firmu), reģistrācijas numuru un juridisko adresi; pretendenta pārstāvi, norādot personu identificējošus datus; oficiālo elektronisko adresi (ja ir aktivizēts tās konts) vai elektronisko e-pasta adresi,                                                                                                                                                                                                                              nomas objektu – neapbūvētā zemesgabala nosaukumu, atrašanās vietu, kadastra apzīmējumu; nomas laikā plānotās darbības neapbūvētajā zemesgabalā; pretendenta piekrišanu, ka iznomātājs kā kredītinformācijas lietotājs ir tiesīgs pieprasīt un saņemt kredītinformāciju, tai skaitā ziņas par pretendenta kavētajiem maksājumiem un tā kredītreitingu, no iznomātājam pieejamām datu bāzēm.
Pašvaldībai ir tiesības neiznomāt pretendentam, ja pretendentam ir jebkāda veida parāda saistības pret Saldus novada pašvaldību.
Neapbūvēta zemesgabala apskate notiek katru darba dienu no plkst.08:00 līdz 17:00, iepriekš sazinoties pa tālruni 26190023.
Nekustamā īpašuma Aploki, Ezeres pag., Saldus nov., mutiskā izsole
18.04.2024
plkst.14:00
Saldus novada pašvaldība piedāvā pieteikšanos uz šādu neapbūvētu zemesgabalu nomas tiesībām Ezeres pagastā :
Neapbūvētā zemesgabalaeuro /ha gadā bez PVNIzsoles
nosaukumskadastra apzīmējumsnomas platība halietošanas mērķisapgrūtinājumi Nomas maksaNomas  līguma termiņšveidsdatums un laikssākum-cenakāpuma solis, euro/ ha gadā  bez PVN
NĪ Aploki8448 001 00864,00lauksaimniecībanav80 euro/ ha gadā  bez PVNNo 01.09.2024 uz  5 gadiem                Nomieku pieteikšanās līdz 17.04.2024 plkst.12:00mutiska18.04.2024 plkst.14:00   Centra  iela 4, Ezeres pagastā80 euro/ ha gadā  bez PVN10
Norādītajā pieteikšanas termiņā, persona iesniedz Ezeres pagasta pārvaldē iesniegumu, norādot tajā:                                                                                                                              fiziska persona – vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, un citu adresi, kurā persona ir sasniedzama,                                                                                                                                                      juridiska persona un personālsabiedrība – nosaukumu (firmu), reģistrācijas numuru un juridisko adresi; pretendenta pārstāvi, norādot personu identificējošus datus; oficiālo elektronisko adresi (ja ir aktivizēts tās konts) vai elektronisko e-pasta adresi,                                                                                                                                                                                                                              nomas objektu – neapbūvētā zemesgabala nosaukumu, atrašanās vietu, kadastra apzīmējumu; nomas laikā plānotās darbības neapbūvētajā zemesgabalā; pretendenta piekrišanu, ka iznomātājs kā kredītinformācijas lietotājs ir tiesīgs pieprasīt un saņemt kredītinformāciju, tai skaitā ziņas par pretendenta kavētajiem maksājumiem un tā kredītreitingu, no iznomātājam pieejamām datu bāzēm.
Pašvaldībai ir tiesības neiznomāt pretendentam, ja pretendentam ir jebkāda veida parāda saistības pret Saldus novada pašvaldību.
Neapbūvēta zemesgabala apskate notiek katru darba dienu no plkst.08:00 līdz 17:00, iepriekš sazinoties pa tālruni 26190023.
Nekustamā īpašuma Ausekļu gateris, Ezeres pag., Saldus nov., mutiskā izsole
18.04.2024
plkst.13:30
Saldus novada pašvaldība piedāvā pieteikšanos uz šādu neapbūvētu zemesgabalu nomas tiesībām Ezeres pagastā :
Neapbūvētā zemesgabalaeuro /ha gadā bez PVNIzsoles
nosaukumskadastra apzīmējumsnomas platība halietošanas mērķisapgrūtinājumi Nomas maksaNomas  līguma termiņšveidsdatums un laikssākum-cenakāpuma solis, euro/ ha gadā  bez PVN
NĪ Ausekļu gateris8448 006 016821,50lauksaimniecībanav90 euro/ ha gadā  bez PVNNo 01.09.2024 uz  5 gadiem                Nomieku pieteikšanās līdz 17.04.2024 plkst.12:00mutiska18.04.2024 plkst.13:30   Centra  iela 4, Ezeres pagastā90 euro/ ha gadā  bez PVN10
Norādītajā pieteikšanas termiņā, persona iesniedz Ezeres pagasta pārvaldē iesniegumu, norādot tajā:                                                                                                                              fiziska persona – vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, un citu adresi, kurā persona ir sasniedzama,                                                                                                                                                      juridiska persona un personālsabiedrība – nosaukumu (firmu), reģistrācijas numuru un juridisko adresi; pretendenta pārstāvi, norādot personu identificējošus datus; oficiālo elektronisko adresi (ja ir aktivizēts tās konts) vai elektronisko e-pasta adresi,                                                                                                                                                                                                                              nomas objektu – neapbūvētā zemesgabala nosaukumu, atrašanās vietu, kadastra apzīmējumu; nomas laikā plānotās darbības neapbūvētajā zemesgabalā; pretendenta piekrišanu, ka iznomātājs kā kredītinformācijas lietotājs ir tiesīgs pieprasīt un saņemt kredītinformāciju, tai skaitā ziņas par pretendenta kavētajiem maksājumiem un tā kredītreitingu, no iznomātājam pieejamām datu bāzēm.
Pašvaldībai ir tiesības neiznomāt pretendentam, ja pretendentam ir jebkāda veida parāda saistības pret Saldus novada pašvaldību.
Neapbūvēta zemesgabala apskate notiek katru darba dienu no plkst.08:00 līdz 17:00, iepriekš sazinoties pa tālruni 26190023.
Nekustamā īpašuma Jauncīkšu lauks, Ezeres pag., Saldus nov., mutiskā izsole
18.04.2024
plkst.13:00
Saldus novada pašvaldība piedāvā pieteikšanos uz šādu neapbūvētu zemesgabalu nomas tiesībām Ezeres pagastā :
Neapbūvētā zemesgabalaeuro /ha gadā bez PVNIzsoles
nosaukumskadastra apzīmējumsnomas platība halietošanas mērķisapgrūtinājumi Nomas maksaNomas  līguma termiņšveidsdatums un laikssākum-cenakāpuma solis, euro/ ha gadā  bez PVN
NĪ Jauncīkšu lauks8448 006 01551,47lauksaimniecībanav80 euro/ ha gadā  bez PVNNo 01.09.2024 uz  5 gadiem                Nomieku pieteikšanās līdz 17.04.2024 plkst.12:00mutiska18.04.2024 plkst.13:00   Centra  iela 4, Ezeres pagastā80 euro/ ha gadā  bez PVN10
Norādītajā pieteikšanas termiņā, persona iesniedz Ezeres pagasta pārvaldē iesniegumu, norādot tajā:                                                                                                                              fiziska persona – vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, un citu adresi, kurā persona ir sasniedzama,                                                                                                                                                      juridiska persona un personālsabiedrība – nosaukumu (firmu), reģistrācijas numuru un juridisko adresi; pretendenta pārstāvi, norādot personu identificējošus datus; oficiālo elektronisko adresi (ja ir aktivizēts tās konts) vai elektronisko e-pasta adresi,                                                                                                                                                                                                                              nomas objektu – neapbūvētā zemesgabala nosaukumu, atrašanās vietu, kadastra apzīmējumu; nomas laikā plānotās darbības neapbūvētajā zemesgabalā; pretendenta piekrišanu, ka iznomātājs kā kredītinformācijas lietotājs ir tiesīgs pieprasīt un saņemt kredītinformāciju, tai skaitā ziņas par pretendenta kavētajiem maksājumiem un tā kredītreitingu, no iznomātājam pieejamām datu bāzēm.
Pašvaldībai ir tiesības neiznomāt pretendentam, ja pretendentam ir jebkāda veida parāda saistības pret Saldus novada pašvaldību.
Neapbūvēta zemesgabala apskate notiek katru darba dienu no plkst.08:00 līdz 17:00, iepriekš sazinoties pa tālruni 26190023.

Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt: