Dokumenti

Noteikumi

Par Saldus novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību biedrību un nodibinājumu projektu ieviešanai, kuru realizācijai tiek piesaistīts publiskais finansējums.docx

Lejupielādēt

Saldus novada pašvaldības skolēnu autobusu izmantošanas kārtība.docx

Lejupielādēt

Par Saldus novada pašvaldības aģentūras “Saldus Tūrisma informācijas, kultūras un sporta centrs” amatiermākslas kolektīvu un interešu grupu darbību, darbības finansēšanu un to vadītāju un speciālistu atlīdzību.docx

Lejupielādēt

Noteikumi par iekšējo trauksmes celšanas sistēmu Saldus novada pašvaldībā.docx

Lejupielādēt

Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa.docx

Lejupielādēt

De minimis atbalsta piešķiršanas un de minimis atbalsta uzskaites sistēmas lietošanas noteikumi.docx

Lejupielādēt

Iekšējā audita darba organizācijas un ieteikumu ieviešanas uzraudzības kārtība Saldus novada pašvaldībā.docx

Lejupielādēt

Par pašvaldības iestāžu valdījumā esošo ēku elektroenerģijas, apkures budžeta izdevumu aprēķinu un energopārvaldības finansējuma aprēķinu.docx

Lejupielādēt

Kārtība, kādā tiek organizēta kritušo, bīstamo vai bojāto koku savākšana ārpus meža un meža zemēs Saldus novada pašvaldības īpašumā esošajos nekustamajos īpašumos.docx

Lejupielādēt

Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja ciršanas atlieku savākšanai Saldus novada pašvaldības īpašumā esošajās kailcirtēs.docx

Lejupielādēt

Kustamās mantas atsavināšanas kārtība.docx

Lejupielādēt

Neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtība.doc

Lejupielādēt

Saldus novada pašvaldības nedzīvojamo ēku pārvaldīšanas noteikumi.docx

Lejupielādēt

Saldus novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtība.docx

Lejupielādēt

Noteikumi par Saldus novada pašvaldības metodiskā atbalsta darbības kārtību.docx

Lejupielādēt

Saldus novada vispārizglītojošo izglītības iestāžu pedagogu, speciālistu un izglītojamo apbalvošanas kārtība.docx

Lejupielādēt

Par Saldus novada vispārizglītojošo izglītības iestāžu pedagogu balvu izglītībā “GADA SKOLOTĀJS”.docx

Lejupielādēt

Par pedagogu darba samaksas kārtību Saldus novada pašvaldības izglītības iestādēs.pdf

Lejupielādēt

Par dienas naudu izglītības iestāžu izglītojamajiem, kuri dodas ar mācību procesu saistītos braucienos.docx

Lejupielādēt

Noteikumi par Saldus novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju un pedagogu darba algu tarifikāciju veidošanas, saskaņošanas un apstiprināšanas kārtību.docx

Lejupielādēt

Kārtība, kādā notiek pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas process Saldus novada pašvaldībā.docx

Lejupielādēt

Saldus novada pašvaldības kapitālsabiedrību valdes locekļu nominēšanas kārtība.docx

Lejupielādēt

Saldus novada pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumi.docx

Lejupielādēt

Reprezentācijas un pasākumu izdevumu uzskaites un norakstīšanas kārtība.doc

Lejupielādēt

Kārtība par ziedojumu un dāvinājumu naudā vai natūrā (ar uzskaiti naudā) pieņemšanu un izlietošanu Saldus novada pāsvaldības administrācijā.docx

Lejupielādēt

Par Saldus novada piemiņas balvas piešķiršanu jaunlaulātajiem.doc

Lejupielādēt

Par Saldus novada piemiņas balvas piešķiršanu jaundzimušajiem.doc

Lejupielādēt

Par reklāmas laukumu izvietošanu un uzturēšanu Saldus novada pašvaldibas interneta mājas lapā www.saldus.lv.doc

Lejupielādēt

Kārtība, kādā noris atklāta balsošana ar vēlēšanu zīmēm.docx

Lejupielādēt

Saldus novada bibliotēkas pakalpojumu izmantošanas noteikumi.doc

Lejupielādēt

Pielikums pie Saldus novada bibliotēkas pakalpojumu izmantošanas noteikumiem.pdf

Lejupielādēt
Atpakaļ

Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt: