Dokumenti

Līgumi

Saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 9.¹ panta trešo daļu, Saldus novada pašvaldība paziņo par noslēgtajiem līgumiem: 

  1. 2017. gada 13. aprīlī ar SIA “AA birojs” par sabiedriskās domas izpēti, līguma summa 540,00 euro, izpildes termiņš – 14 kalendāro dienu laikā.
  2. 2017. gada 18. augustā ar A.Feldmani par izmaksu ieguvumu analīzi projektam “Uzņēmējdarbības vides attīstība Saldus pilsētas dienvidu daļā pārbūvējot publisko infrastruktūru”, līguma summa 3 300,00 euro, līguma izpildes termiņš – trīs nedēļas no līguma noslēgšanas dienas.
  3. 2017. gada 31. martā ar Latvijas Universitāti par pētījuma “Pilsētvides kvalitātes izvērtēšana un gaisa piesārņojuma zonējuma izstrādāšana Saldus pilsētā un tai pieguļošā teritorijā” veikšanu, līguma summa 4827,90 euro, līguma izpildes termiņš – 2018. gada 1. aprīlis.
  4. 2018. gada 25. maijā ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un zinātniskais institūtu “BIOR” par strauta foreļu/taimiņu populācijas stāvokļa izpēti Cieceres upē Saldus pilsētas un novada teritorijā, līguma summa 2989,34 euro, līguma izpildes termiņš – 2018. gada 15. oktobris.
  5. 2018. gada 29. jūnijā ar Latvijas Universitāti par smaku piesārņojuma avotu – operatoru priekšnovērtējumu, sensoru matricas komplektāciju, monitoringa iekārtu uzstādīšanas, mērījumu ieguve un datu apstrāde atbilstoši izstrādātam algoritmam, iegūto rezultātu analīze un atskaites ziņojuma sagatavošana, līguma summa 7205,00 euro, līguma izpildes termiņš – 2018. gada 31. decembris.
  6. 2018. gada 2. novembrī ar A. Feldmani par izmaksu ieguvumu analīzi projektam “Saldus pilsētas centra iekšējā apvedceļa pieguļošās teritorijas revitalizācija” izstrādi, līguma summa 3750,00 euro, līguma izpildes terimiņš – trīs nedēļas no līguma noslēgšanas dienas.
  7. 2018. gada 9. novembrī ar L. Ādamsoni par izmaksu ieguvumu analīzi projektam “Uzņēmējdarbības vides attīstība Saldus pilsētas ziemeļu daļā, pārbūvējot publisko infrastruktūru” izstrādi, līguma summa 3 800,00 euro, līguma izpildes termiņš – četras kalendārās nedēļas no līguma noslēgšanas dienas.
  8. 2019. gada 4. jūlijā ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un zinātniskais institūtu “BIOR” par strauta foreļu un taimiņu dabisko atražošanās iespēju izpēti Paksītes upē, līguma summa 4400,53 euro, līguma izpildes termiņš – 2019. gada 15. oktobris.
Atpakaļ

Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt: