Būvvaldes pakalpojumi

Reklāmas izvietošanas atļaujas izsniegšana

Apraksts

Reklāmas izvietošanas atļauja ir jāsaņem, ja vēlas visā Saldus novada administratīvajā teritorijā neatkarīgi no zemesgabala, ēkas vai cita objekta piederības izvietot reklāmas, izkārtnes, slietņus un tml., publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu.

Pakalpojuma pieprasīšana

E-adrese – Ar drošu elektronisko (virtuālo) parakstu parakstīto iesniegumu iesūta oficiālajā elektroniskajā adresē _DEFAULT@40900004550

Elektroniskais pasts – Ar drošu elektronisko (virtuālo) parakstu parakstīto iesniegumu iesūta e-pasta adresē buvvalde@saldus.lv

Vairāk par e-Adresi un e-Parakstu lasi šeit

Klātienē – Iesniegumu reklāmas vai reklāmas objekta projekta saskaņošanai iesniedz Saldus novada būvvaldē Striķu ielā 3, Saldū
Korespondence papīra formātā – Rakstisku iesniegumu nosūta pa pastu – Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801.

Pakalpojuma pieprasīšanas veidlapa:

Lejupielādēt veidlapu

Reklāmas vizuālajam projektam pievienojamie dokumenti un skaņojumi:

1. ja reklāmu paredzēts izvietot uz ēkas fasādes
1.1. īpašuma tiesību apliecinošs dokuments (zemesgrāmata, nomas līgums)

1.2. ēkas īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai apsaimniekotāja skaņojums, ja to paredz nomas līgums

1.3. ja reklāmu paredzēts izvietot perpendikulāri fasādei ceļazīmju redzamības zonā – skaņojums ar Saldus novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas transportbūvju inženieri

2. ja lielformāta reklāmas paredzēts izvietot uz daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas gala fasādes
2.1. ēkas kopīpašnieku sapulces protokols, ar 50%+1 īpašnieka piekrišanu un fasādes reklāmas laukuma nomas līgums vai cits līgums uz kā pamata noteiktas tiesības izvietot reklāmu
2.2. ēkas īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai apsaimniekotāja  skaņojums

3. reklāmas objektiem ar piesaisti zemei
3.1. īpašuma tiesību apliecinošs dokuments (Zemesgrāmatu apliecība, nomas līgums)
3.2. saskaņojums ar zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju , ja to paredz nomas līgums
3.3. skaņojums ar Valsts akciju sabiedrību „Latvijas Valsts ceļi”, ja reklāmu plānots izvietot gar ielām un autoceļiem
3.4. skaņojums ar esošo inženierkomunikāciju turētāju, ja paredzēto rakšanas darbu zonā atrodas inženierkomunikācijas
3.5. elektrības pievada shēma, saskaņota ar visiem esošo inženierkomunikāciju turētājiem, ja reklāmas objektu paredzēts apgaismot  (ja objektam nav nepieciešama atsevišķa būvniecības iecere)

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti
Atbildīgais speciālists

Ingrīda Andersone, Būvvaldes vadītāja, ingrida.andersone@saldus.lv29293889

Pakalpojuma maksa
Saskaņā ar Saldus novada domes saistošiem noteikumiem Nr. 9 “Saistošie noteikumi par reklāmas izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Saldus novadā” 43. punktu par reklāmas saskaņošanu ir jānomaksā nodeva fiziskām personām euro 25.00, juridiskām – euro 35.00.

Maksājumu veikt tikai pēc rēķina saņemšanas.

Konta Nr. nodevas vai maksas pakalpojuma ieskaitīšanai

Norēķini ar skaidru naudu – nav iespējami
Bankas rekvizīti bezskaidras naudas norēķiniem:
Saldus novada pašvaldība
Juridiskā adrese: Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801
NM maksātāja kods: LV90009114646
Norēķinu konts: LV42UNLA0050014277525
Norēķinu rekvizīti: SEB banka AS UNLALV2X

Pakalpojuma saņemšana
Atbilstoši iesniegumā (veidlapā) norādītajam:
E-adrese - ja ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts;
Elektroniskais pasts - Atbildi saņem norādītajā elektroniskā pasta adresē;
Ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, elektroniski parakstītu atbildi saņem elektroniskā pasta adresē, no kuras iesniegums saņemts.
Korespondence - norādītajā pasta adresē;
Klātienē:
Striķu ielā 3, Saldū,
Pirmdienās: 08:00 – 18:00
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās: 08:00 - 17:00
Piektdienās: 08:00 – 16:00
Pakalpojuma saņemšanas termiņš
Reklāmas vai reklāmas objekta projekts tiek izskatīts septiņu darba dienu laikā ( desmit darba dienu laikā, ja pašvaldībai nepieciešams Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas saskaņojums)
Atpakaļ

Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt: