Būvvaldes pakalpojumi

Paskaidrojuma raksts lietošanas veida maiņai bez pārbūves

Apraksts

Paskaidrojuma raksts lietošanas veida maiņai bez pārbūves būvvaldē ir jāiesniedz, ja tiek veikta pirmās, otrās vai trešās grupas ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņu bez pārbūves

Pakalpojuma pieprasīšana

Paskaidrojuma raksta iesniegšanai jāizmanto interneta vietne bis.gov.lv/


 

Atbildīgais speciālists

Ilze DAMBE, Būvvaldes vecākā lietvede, ilze.dambe@saldus.lv, 63807264

Pakalpojuma maksa
Maksa tiek noteikta saskaņā ar Saldus novada domes 2021.gada 23.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.77 "Saistošie noteikumi par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu, būvniecības ieceres akceptu un būvvaldes izstrādāto oficiālo dokumentu saņemšanu" 1.pielikumu.
Maksājumu veikt tikai pēc rēķina saņemšanas.
Konta Nr. nodevas vai maksas pakalpojuma ieskaitīšanai

Bankas rekvizīti bezskaidras naudas norēķiniem:
Saldus novada pašvaldība
Juridiskā adrese: Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801
NM maksātāja kods: LV90009114646
Norēķinu konts: LV42UNLA0050014277525
Norēķinu rekvizīti: SEB banka AS UNLALV2X

Pakalpojuma saņemšana
Elektroniski interneta vietnē bis.gov.lv/
Pakalpojuma saņemšanas termiņš
Saskaņā ar 19.08.2014. MK noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” būvvalde desmit darba dienu laikā pēc paskaidrojuma raksta saņemšanas pieņem lēmumu par būvniecības ieceres akceptēšanu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā.
Atpakaļ

Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt: