Atļaujas-saskaņojumi

Licencētās makšķerēšanas organizēšana un uzraudzība

Apraksts

Iesniegums ar vēlmi veikt licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību organizēšanu var tikt iesniegts tikai par Saldus novada pašvaldībai piederošām ūdenskrātuvēm. Iesniegumi tiek pieņemti klātienē, pa pastu, izmantojot e-pastu un elektroniskos pakalpojumus. Saldus novada pašvaldības atbildīgie darbinieki reģistrē iesniegumu elektroniskajā dokumentu pārvaldības sistēmā un nodod to pašvaldības vadībai rezolūcijai. Pēc rezolūcijas saņemšanas attiecīgais speciālists sagatavo Lēmuma projektu, kurš tiek izskatīts piekritīgā komisijā, pēc tam komitejā. Lēmumu pieņem pašvaldības lēmējinstitūcija- Dome. Pēc Domes lēmuma pieņemšanas tiek noslēgts Pilnvarojuma līgums. Saskaņā ar šo līgumu licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību organizētājs izstrādā konkrētās ūdenskrātuves licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību organizēšanas nolikumu, saskaņo šo nolikumu ar Zemkopības ministriju un valsts pārvaldes institūcijām, un iesniedz nolikumu atpakaļ pašvaldībai. Pašvaldības lēmējinstitūcija- Dome, pieņem saistošos noteikumus par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību organizēšanu konkrētajā ūdenskrātuvē, nosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai, pēc tam saistošos noteikumus publicē “Latvijas Vēstnesis”, un tad tie stājas spēkā.

Pakalpojuma pieprasīšana

E-adrese – Ar drošu elektronisko (virtuālo) parakstu parakstīto iesniegumu iesūta oficiālajā elektroniskajā adresē _DEFAULT@90009114646

Elektroniskais pasts – Ar drošu elektronisko (virtuālo) parakstu parakstīto iesniegumu iesūta e-pasta adresē pasts@saldus.lv
Pašvaldība vienas darba dienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts.

Vairāk par e-Adresi un e-Parakstu lasi šeit

Klātienē – Rakstisku iesniegumu (nepieciešamības gadījumā ar pielikumiem) iesniedz lietvežiem pašvaldības administratīvajā ēkā Striķu ielā 3, Saldū vai Lielcieceres ielā 3, Brocēnos.

Korespondence papīra formātā – Rakstisku iesniegumu nosūta pa pastu – Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801.

Tālrunis – 63807280.

www.saldus.lv vidē – Izmantojot opciju “Jautājiet pašvaldībai”. Iespēja uzdot jautājumu jebkuram pašvaldības pārstāvim, atbildi saņemot e-pastā.


Pakalpojuma pieprasīšanas veidlapa – Lejupielādēt iesniegumu

* iesniegums var tikt noformēts brīvā formā, iekļaujot tajā Dokumentu juridiskā spēka likumā norādītos obligātos rekvizītus

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti

1. Zvejniecības likums
2. Dokumentu juridiskā spēka likums
3. Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumi Nr.799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība”.

Atbildīgais speciālists

Lēmuma projektu, līguma, saistošo noteikumu izstrādei –
Valdis DĪRIŅŠ, galvenais jurists, valdis.dirins@saldus.lv, 63807283

Atskaišu, vides resursu kontrole, nolikuma darbības laika termiņa kontrole – Zane ŠTENCELE, vides pārvaldes speciāliste, zane.stencele@saldus.lv,  25725244

Pakalpojuma maksa
Bezmaksas pakalpojums
Pakalpojuma saņemšana
Atbilstoši iesniegumā (veidlapā) norādītajam:
E-adrese - ja ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts;
Elektroniskais pasts - Atbildi saņem norādītajā elektroniskā pasta adresē;
Ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, elektroniski parakstītu atbildi saņem elektroniskā pasta adresē, no kuras iesniegums saņemts.
Korespondence - norādītajā pasta adresē;
Klātienē:
Striķu ielā 3, Saldū,
Pirmdienās: 08:00 – 18:00
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās: 08:00 - 17:00
Piektdienās: 08:00 – 16:00
Pakalpojuma saņemšanas termiņš
Iesniegums par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību organizēšanu tiek izskatīts mēneša laikā, un Domes lēmuma izraksts saņemams piecu darba dienu laikā pēc Domes sēdes protokola parakstīšanas. Līgums parakstāms vienlaicīgi ar Domes lēmuma izraksts saņemšanu.
Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību organizēšanas pieprasītāja nolikuma izstrādes un saskaņojuma saņemšanas laiki atkarīgi no paša licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību organizētāja.
Pēc saskaņotā nolikuma saņemšanas pašvaldībā, saistošie noteikumi tiek pieņemti mēneša laikā. Domes lēmuma izraksts par saistošo noteikumu pieņemšanu saņemams piecu darba dienu laikā pēc Domes sēdes protokola parakstīšanas.
Atpakaļ

Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt: