Būvvaldes pakalpojumi

Izziņas par būves neesību izsniegšana

Apraksts

Pieprasījumu izziņas par būves neesību saņemšanai būvvaldē iesniedz zemes vai būves īpašnieks, tiesiskais valdītājs, ja būvei nav saglabājies neviens konstruktīvais elements un teritorija ir sakārtota, un pēc būvniecības ieceres realizācijas – ēku un būvju nojaukšanas darbu pabeigšanas atbilstoši būvvaldē akceptētajam būvprojektam un specializētajos būvnoteikumos noteiktajām prasībām

Pakalpojuma pieprasīšana

Iesniegums izziņai par būves neesību saņemšanai jāiesniedz  interneta vietnē https://bis.gov.lv/bisp/lv

 

Atbildīgais speciālists

Ilze DAMBE, Būvvaldes vecākā lietvede, ilze.dambe@saldus.lv, 63807264

Andris Freimanis, Celtniecības inženieris-būvinspektora palīgs, andris.freimanis@saldus.lv, 28750641

Konta Nr. nodevas vai maksas pakalpojuma ieskaitīšanai

Bankas rekvizīti bezskaidras naudas norēķiniem:
Saldus novada pašvaldība
Juridiskā adrese: Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801
NM maksātāja kods: LV90009114646
Norēķinu konts: LV42UNLA0050014277525
Norēķinu rekvizīti: SEB banka AS UNLALV2X

Pakalpojuma saņemšana
Interneta vietnē https://bis.gov.lv/bisp/lv
Pakalpojuma saņemšanas termiņš
Izziņu par būves neesību sagatavo un izsniedz atbilstoši 19.08.2014. MK noteikumu Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" 11.punktu desmit darbadienu laikā.
Atpakaļ

Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt: