Izglītība

Bērnu reģistrēšana pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārizglītojošajās izglītības iestādēs, kuras realizē pirmsskolas izglītības programmas

Apraksts

Bērnu uz vietu Izglītības iestādē var pieteikt Bērna likumiskais pārstāvis. Pieteikšana uzņemšanai Izglītības iestādē notiek visu kalendāra gadu no Bērna dzimšanas reģistrēšanas brīža līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai. Pieteikumu uzskaiti veic Saldus novada pašvaldības Administrācijas Izglītības pārvaldes atbildīgais speciālists par pirmsskolas izglītību, reģistrējot pieteikumu rindas reģistrā, kas ir sadalīts pēc pirmsskolas izglītības iestādēm. Bērnu var pieteikt uz vietu ne vairāk kā divās Izglītības iestādēs, pieteikumā norādot prioritāro Izglītības iestādi.

Bērnu uzņemšanai Izglītības iestādē tiek noteiktas šādas prioritārās grupas:

 1. Bērns, kura likumiskajam pārstāvim Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktas sociālās garantijas vai tiesības bērnu iekārtot pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē ārpus kārtas;
 2. Bērns, kurš ir sasniedzis vecumu, no kura pirmsskolas izglītības programmas apguve ir obligāta;
 3. Bērns bārenis, bez vecāku gādības palicis Bērns, Bērns ar Pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” atzinumu par īpašiem ģimenes apstākļiem;
 4. Izglītības iestādes darbinieka Bērns uz darbinieka darba tiesisko attiecību laiku;
 5. Bērns, kuram ar pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu nepieciešamība apgūt speciālo programmu ir mainīta uz vispārējās programmas apguvi;
 6. Bērns, kura brālis vai māsa apmeklē Izglītības iestādi, ja Bērns tiek reģistrēts Reģistrā trīs mēnešu laikā pēc dzimšanas;
 7. Bērns, kura deklarētās dzīvesvietas adrese ir Pašvaldības teritoriālā iedalījuma vienībā, kurā Izglītības iestāde faktiski īsteno pirmsskolas izglītības programmu;
 8. Bērns, kura dzīvesvietas adrese ir deklarēta citā Pašvaldības teritoriālā iedalījuma vienībā;
 9. Bērns, kura dzīvesvietas adrese ir deklarēta citā pašvaldībā.

Speciālajās izglītības  programmās bērnu uzņem ar vecāku iesniegumu un pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu.

Pakalpojuma pieprasīšana

Bērna likumiskā pārstāvja  pieteikumu par bērna reģistrēšanu pirmsskolas izglītības programmās pieņem:

 • pašvaldībā klātienē, Striķu ielā 3, Saldū;
 • klientu apkalpošanas centrā Brocēnos, Lielcieceres ielā 3;
 • pagastu pārvaldēs;
 • elektroniski e-adresē, e-pastā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu;
 • Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv – E-forma (Izvēlēties veidlapu – Pieteikums bērnu uzņemšanai pirmsskolas izglītības programmā – Aizpildīt veidlapu)

Pakalpojuma pieprasīšanas veidlapa – Lejupielādēt veidlapu

Atbildīgais speciālists

Gundega Vorobjova, pirmsskolu un sākumskolu metodiskā atbalsta speciāliste, e-pasts gundega.vorobjova@saldus.lv; tel. 28429472.

Pakalpojuma maksa
Bezmaksas pakalpojums
Pakalpojuma saņemšana
Klātienē un elektroniski
Pakalpojuma saņemšanas termiņš
Izglītības iestādēs pirmsskolas grupu komplektēšana notiek ik gadu no 1. maija līdz 31. jūlijam, to veic atbildīgais speciālists sadarbībā ar izglītības iestādes vadītāju. Izglītības iestādes vadītājs līdz kārtējā gada 15. jūnijam rakstveidā informē bērna likumisko pārstāvi par piešķirto vietu pirmsskolas izglītības iestādē. Bērna likumiskajam pārstāvim ir pienākums līdz kārtējā gada 30. jūnijam sniegt apstiprinājumu, ka bērns kārtējā mācību gada ietvaros uzsāks apmeklēt Izglītības iestādi.
Atpakaļ

Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt: