Atļaujas-saskaņojumi

Atļaujas izsniegšana azartspēļu organizēšanai

Apraksts

Iesniegumi par atļauju organizēt azartspēles tiek pieņemti klātienē, pa pastu, izmantojot e-pastu un elektroniskos pakalpojumus. Iesniegumam pievieno informāciju no Zemesgrāmatas par nekustamā īpašuma piederību (īpašumtiesību kopiju); nedzīvojamo telpu nomas līguma kopiju; nedzīvojamo telpu īpašnieka piekrišana/atļauja organizēt šajās telpās azartspēles; ja esošajās azartspēļu telpās grib organizēt papildus azartspēles, tad jāpievieno Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas izsniegta spēkā esoša azartspēļu organizēšanas Licences kopija, un citi dokumenti pēc iesniedzēja ieskata. Saldus novada pašvaldības atbildīgie darbinieki reģistrē iesniegumu elektroniskajā dokumentu pārvaldības sistēmā un nodod to pašvaldības vadībai rezolūcijai. Pēc rezolūcijas saņemšanas attiecīgais speciālists sagatavo lēmuma projektu, kurš tiek izskatīts piekritīgā komisijā, pēc tam komitejā. Lēmumu pieņem pašvaldības lēmējinstitūcija – dome.

Pakalpojuma pieprasīšana

E-adrese – Ar drošu elektronisko (virtuālo) parakstu parakstīto iesniegumu iesūta oficiālajā elektroniskajā adresē _DEFAULT@90009114646

Elektroniskais pasts – Ar drošu elektronisko (virtuālo) parakstu parakstīto iesniegumu iesūta e-pasta adresē pasts@saldus.lv
Pašvaldība vienas darba dienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts.

Vairāk par e-Adresi un e-Parakstu lasi šeit

Klātienē – Rakstisku iesniegumu (nepieciešamības gadījumā ar pielikumiem) iesniedz lietvežiem pašvaldības administratīvajās ēkās Striķu ielā 3, Saldū (lobijā) vai Lielcieceres ielā 3, Brocēnos.

Korespondence papīra formātā – Rakstisku iesniegumu nosūta pa pastu – Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801.

Tālrunis – 63807280, 63807900

www.saldus.lv vidē – Izmantojot opciju “Jautājiet pašvaldībai”. Iespēja uzdot jautājumu jebkuram pašvaldības pārstāvim, atbildi saņemot e-pastā.


Pakalpojuma pieprasīšanas veidlapa – Lejupielādēt iesniegumu

* iesniegums var tikt noformēts brīvā formā, iekļaujot tajā Dokumentu juridiskā spēka likumā norādītos obligātos rekvizītus un tam pievienojot īpašuma apliecinoša dokumenta kopiju /vai nedzīvojamo telpu nomas/īres līguma kopiju un īpašnieka piekrišana/atļauja organizēt šajās telpās azartspēles

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti
Atbildīgais speciālists

Lēmuma projekta izstrāde:
Valdis DĪRIŅŠ, galvenais jurists, valdis.dirins@saldus.lv, 63807283

Pakalpojuma maksa
Bezmaksas pakalpojums
Pakalpojuma saņemšana
Atbilstoši iesniegumā (veidlapā) norādītajam:
E-adrese - ja ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts;
Elektroniskais pasts - Atbildi saņem norādītajā elektroniskā pasta adresē;
Ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, elektroniski parakstītu atbildi saņem elektroniskā pasta adresē, no kuras iesniegums saņemts.
Korespondence - norādītajā pasta adresē;
Klātienē:
Striķu ielā 3, Saldū,
Pirmdienās: 08:00 – 18:00
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās: 08:00 - 17:00
Piektdienās: 08:00 – 16:00
Pakalpojuma saņemšanas termiņš
Iesniegums par atļauju organizēt azartspēles tiek izskatīts mēneša laikā, un domes lēmuma izraksts saņemams piecu darba dienu laikā pēc domes sēdes protokola parakstīšanas.
Atpakaļ

Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt: