Nekustamā īpašuma nodaļas pakalpojumi

Asenizatoru reģistrācija

Apraksts

Decentralizētos kanalizācijas pakalpojumus sniedz komersants (turpmāk – asenizators) vai saimnieciskās darbības veicējs, kurš atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, 2022.gada 24.februāra saistošajos noteikumos Nr.11 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Saldus novadā” noteiktajām prasībām un ir reģistrēts Pašvaldības asenizatoru reģistrā.

Pakalpojuma pieprasīšana

E-adrese – Ar drošu elektronisko (virtuālo) parakstu parakstīto iesniegumu iesūta oficiālajā elektroniskajā adresē _DEFAULT@90009114646

Elektroniskais pasts -Ar drošu elektronisko parakstu parakstīto iesniegumu iesūta e-pasta adresē pasts@saldus.lv. Pašvaldība vienas darba dienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts.

Vairāk par e-Adresi un e-Parakstu lasi šeit

Klātienē – rakstisku iesniegumu (ar pielikumiem) iesniedz lietvežiem pašvaldības administratīvajā ēkā Striķu ielā 3, Saldū (lobijā), Saldū vai Lielcieceres ielā 3, Brocēnos.

Korespondence papīra formātā – rakstisku iesniegumu nosūta pa pastu – Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801.

www.saldus.lv vidē – Izmantojot opciju “Jautājiet pašvaldībai”. Iespēja uzdot jautājumu jebkuram pašvaldības pārstāvim, atbildi saņemot e-pastā.

Tālrunis – 63807280


Pakalpojuma pieprasīšanas veidlapa – Lejupielādēt veidlapu

Asenizators iesniegumam pievieno:

1) noslēgto līgumu kopijas ar pašvaldības norādīto notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) vai specializēto notekūdeņu pieņemšanas vietu īpašnieku/-iem

2) dokumentu kopijas, kas apliecina, ka īpašumā vai valdījumā ir vismaz viens lietošanas kārtībā esošs asenizācijas transportlīdzeklis (asenizācijas cisterna), ar kuru faktiski tiks sniegti asenizācijas pakalpojumi. Ja iesnieguma iesniedzējs nav īpašnieks vai nav minēts kā turētājs transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā, iesniedz transportlīdzekļu nomas līguma kopiju.

3) citu dokumentu kopijas, kas noteiktas saistošo noteikumu 2.pielikumā.

Atbildīgais speciālists

Zane ŠTENCELE, Vides pārvaldības speciāliste, zane.stencele@saldus.lv , tālrunis 25725244

Pakalpojuma maksa
Bezmaksas pakalpojums
Pakalpojuma saņemšana
Atbilstoši iesniegumā (veidlapā) norādītajam:

E-adrese - ja ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts;
Elektroniskais pasts - Atbildi saņem norādītajā elektroniskā pasta adresē;
Ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, elektroniski parakstītu atbildi saņem elektroniskā pasta adresē, no kuras iesniegums saņemts.
Korespondence - norādītajā pasta adresē;
Klātienē:
Striķu ielā 3, Saldū,
Pirmdienās: 08:00 – 18:00
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās: 08:00 - 17:00
Piektdienās: 08:00 – 16:00
Pusdienu pārtraukums : 12:00 – 13:00
Pakalpojuma saņemšanas termiņš
Pašvaldība iesniegumu izskata 15 darba dienu laikā no tā saņemšanas dienas. Iesniegums tiek uzskatīts par saņemtu ar brīdi, kad ir iesniegti visi šajos saistošajos noteikumos norādītie dokumenti
Atpakaļ

Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt: