Būvvaldes pakalpojumi

Apliecinājums par ēkas nojaukšanu

Apraksts

Apliecinājumu par ēkas nojaukšanu iesniedz būvvaldē, ja ir nojauktas II un III grupas ēkas

Pakalpojuma pieprasīšana

Klātienē – Apliecinājumu par ēkas nojaukšanu (ar pielikumiem) iesniedz Saldus novada būvvaldē pašvaldības administratīvajās ēkas Striķu ielā 3, Saldū, 1.stāvā
Korespondence papīra formātā – Rakstisku apliecinājumu par ēkas nojaukšanu nosūta pa pastu – Saldus novada būvvaldei, Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801.
Tālrunis – 63807264
E-pakalpojums – Apliecinājumu par ēkas nojaukšanu iesniegšanai var izmantot interneta vietnes www.bis.gov.lv elektronisko pakalpojumu “E-pakalpojumi. Būvniecība.Būvniecības iecere”.


Pakalpojuma pieprasīšanas veidlapa:

Lejupielādēt veidlapu Doc Bv Nr.14 pievienojot pielikumā:
1. būvprojekta izmainītās daļas;
2. institūciju atzinumi, kuras ir izdevušas tehniskos vai īpašos noteikumus nojaukšanas darbiem;
3. būvdarbu žurnālu un nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanas aktus;
Papildus nosacījumi:
Fiziskām personām: pase; – notariāli apstiprināta pilnvara;
Juridiskām personām: – dokuments par paraksta tiesībām; – pilnvara pārstāvēt juridisko personu.

Atbildīgais speciālists

Ilze DAMBE, Būvvaldes vecākā lietvede, ilze.dambe@saldus.lv, 63807264

Konta Nr. nodevas vai maksas pakalpojuma ieskaitīšanai

Norēķini ar skaidru naudu – (nav iespējami)
Bankas rekvizīti bezskaidras naudas norēķiniem:
Saldus novada pašvaldība
Juridiskā adrese: Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801
NM maksātāja kods: LV90009114646
Norēķinu konts: LV42UNLA0050014277525
Norēķinu rekvizīti: SEB banka AS UNLALV2X

Pakalpojuma saņemšana
Atbilstoši iesniegumā (veidlapā) norādītajam:
E-adrese - ja ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts;
Elektroniskais pasts - Atbildi saņem norādītajā elektroniskā pasta adresē;
Ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, elektroniski parakstītu atbildi saņem elektroniskā pasta adresē, no kuras iesniegums saņemts.
Korespondence - norādītajā pasta adresē;
Klātienē:
Striķu ielā 3, Saldū,
Pirmdienās: 08:00 – 18:00
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās: 08:00 -17:00
Piektdienās: 08:00 – 16:00
Pakalpojuma saņemšanas termiņš
Saskaņā ar 02.09.2014. MK noteikumu Nr.529 "Ēku būvnoteikumi" 209.punktu, Būvvalde pēc dokumentu saņemšanas, saskaņojot ar pasūtītāju, nosaka termiņu nojaukšanas un teritorijas sakārtošanas darbu apskatei, kas nav ilgāks par 14 dienām no dokumentu iesniegšanas dienas būvvaldē, un pamatojoties uz 02.09.2014. MK noteikumu Nr.529 "Ēku būvnoteikumi" 212.punktu pēc nojaukšanas darbu pabeigšanas tiek sagatavota izziņa par būves neesību.
Atpakaļ

Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt: