Piektdiena,  14. decembris,  2018
 
Vārda dienas:   Auseklis, Gaisma
Saldus novads - MEDUS PILIENS KURZEMĒ
*
Šobrīd
-0.9°C
bezvējš
   

  Saldus novada projekti drukāt

  Projekta nosaukums: “Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Novadnieku, Pampāļu, Zirņu, Zvārdes un Saldus pagastos”
  Projekta Nr.: 17-02-A00702-000066
  Iesniedzējs: Saldus novada pašvaldība
  Kontaktpersona: Marita Melvere, projektu vadītāja, tālr.+371 25479826, e-pasts ; Nauris Gailišs, transportbūvju inženieris, tālr. +371 28610454, e-pasts
  Partneri: nav
  Mērķi un uzdevumi: Projekts tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" ietvaros, kura mērķis ir uzlabot infrastruktūru lauku apvidos, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību. Projekta uzdevums ir pārbūvēt pašvaldībai piederošos grants ceļu posmus: 1. “Akmeņkaļi-Bāliņu birzs” Zirņu pagastā (1,06-4,237 km), 2. “Lazdu iela-Brigas-Zvārdes pag. robeža” Novadnieku pagastā (0,00-2,951 km), 3. “Kūdras ceļš-Kaplūži-Evarži” Novadnieku pagastā (0,00-3,196 km), 4. “Tālivaldi-Kražas” Pampāļu pagastā (0,00-2,068 km), 5. “Zvārdes centrs-Brocēnu l/t robeža” ar tiltu Zvārdes pagastā (7,17-7,350 km), 6. “Dēnes-Vecvagari” Saldus pagastā (0,00-1,884 km), 7. “Ulpīši-Naftas bāze” Saldus pagastā (0,00-1,927 km), 8. “Kalnakumbri-Dzintari” Saldus pagastā (4,09-5,036 km).
  Finansējums: Projekta kopējās izmaksas – 2 277 541,86 EUR, publiskais (ELFLA) atbalsts – 1 307 984,47 EUR, Saldus novada pašvaldības līdzfinansējums – 969 557,39 EUR. Eiropas Savienības atbalstu administrē Lauku atbalsta dienests http://www.lad.gov.lv/lv/. Pasākumu līdzfinansē Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)
  Projekta statuss: Tiek realizēts
  Galvenās aktivitātes: Projektā paredzēts pārbūvēt grants ceļus kopā 16,329 km garumā. Projekta ietvaros tiks pārbūvēti astoņi pašvaldībai piederoši ceļi Novadnieku, Pampāļu, Zirņu, Zvārdes un Saldus pagastos, tajā skaitā, tilts pār Mazupi uz autoceļa “Zvārdes centrs-Brocēnu l/t robeža” Zvārdes pagastā. Šie ceļi ir izvēlēti kā prioritāri nepieciešami lauku uzņēmējdarbībai. Pārbūves gaitā tiks atjaunots nolietojies ceļu segums, iztīrīti vai izbūvēti no jauna sāngrāvji, noņemts apaugums, kas kavē ūdens noteci, nomainītas nolietojušās caurtekas. Kur ceļu platums ir nepietiekams un neatbilstošs mūsdienu lauksaimniecības tehnikas kustībai un transporta intensitātei kopumā, ceļi tiks paplašināti vismaz līdz 5,5 metriem. Tiks izveidoti paplašinājumi – izmainīšanās vietas, kā arī lauksaimniecības tehnikai piemērotas nobrauktuves uz īpašumiem. Pilnībā demontēts un uzbūvēts no jauna tiks tilts pār Mazupi uz autoceļa “Zvārdes centrs-Brocēnu l/t robeža”, kas pieslēdz Zvārdes pagasta teritoriju valsts nozīmes autoceļam A9. Būvdarbu veicējs - SIA “Ošukalns” un apakšuzņēmējs – Latvijas-Lietuvas kopuzņēmums SIA “Viadukts”, būvprojektu autors, autoruzraudzība – SIA “BM-projekts”.
  Projekta aktualitātes:
  Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
   
  • |
  • |
  www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017
  Jautā mēram
  Jautā pašvaldībai

  Deklarēt dzīvesvietu

  PIESAKIES JAU TAGAD!
  < Decembris 2018
  P
  O
  T
  C
  Pk
  S
  Sv
  03
  24


   

  Saldus Novada Vēstis
  2018. gada 29. novembris


   


  Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
   
  • |
  • |
  www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017