Sestdiena,  16. decembris,  2017
 
Vārda dienas:   Alvīne
Saldus novads - MEDUS PILIENS KURZEMĒ
*
Šobrīd
+1°C
DA vējš 1.9 m/s
   
  2011. gada 14.oktobrī, Rīgā, starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Pampāļu pagasta pārvaldi tika parakstīta vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/064/001 par Eiropas Savienības Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Saldus novada Pampāļu pagasta Pampāļu ciema ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanu. Preses relīze (05.04.2012.) (46.5 Kb) (100) Preses relīze (23.05.2012.) (46 Kb) (120)
   
  2011. gada 31.oktobrī, Rīgā, starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Kursīšu pagasta pārvaldi tika parakstīta vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/062/013, projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Saldus novada Kursīšos” īstenošanai. Pirmā preses relīze (01.12.2011.) (37 Kb) (171) Otrā preses relīze (05.04.2012.) (41.5 Kb) (160) Trešā preses relīze (27.06.2012.) (23.88 Kb) (119)
   
  Šī gada 14.oktobrī Rīgā starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Pampāļu pagasta pārvaldi tika parakstīta vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/064/001 par Eiropas Savienības Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Saldus novada Pampāļu pagasta Pampāļu ciema ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanu.
   
  2010.gada 16.decembrī noslēgta Vienošanās starp Valsts reģionālās attīstības aģentūru un Saldus novada pašvaldību par projekta „Interešu izglītības, mūžizglītības un kultūras piedāvājuma kvalitātes paaugstināšana un pieejamības nodrošināšana, uzbūvējot Saldus mūzikas un mākslas skolas ēku”. Nr.3DP/3.6.1.1.0/10/IPIA/VRAA/018/056 īstenošanu. Līguma parakstīšana 28.06.2011. (2.71 Mb) (178) 1. preses relīze (31 Kb) (138) 2. preses relīze (03.01.2012.) (96.5 Kb) (210) Preses relīze "Svinīgā Saldus mūzikas un mākslas skolas ēkas pamatakmens ielikšana" (109.5 Kb) (143) Fotofiksācija 30.09.2011 (2.3 Mb) (160) Fotofiksācija 25.11.2011 (2.07 Mb) (166) Fotofiksācija 23.01.2012 (1.43 Mb) (173)
   
  Šī gada 14.jūlijā, Rīgā, starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Apvienoto Jaunlutriņu un Šķēdes pagasta pārvaldi tika parakstīta vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu. Vienošanās tiks īstenota Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Saldus novada Jaunlutriņu pagasta Jaunlutriņu ciema ūdenssaimniecības attīstība” ietvaros. Pirmā preses relīze (23.09.2011.) (41.5 Kb) (127)
   
  2011.gada 11.novembrī, Saldū, notika Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.–2013.gadam ietvaros realizētā projekta LLIII-180 „Transporta un ostu komunikāciju sistēmu attīstība” (Trans-Port) Vadības komitejas un projekta ieviešanas vienības apvienotā sanāksme.
   
  Šī gada 31.oktobrī, Rīgā, starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Kursīšu pagasta pārvaldi tika parakstīta vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/062/013, projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Saldus novada Kursīšos” īstenošanai. Pirmā preses relīze (01.12.2011.) (37 Kb) (154)
   
  Piektdien, 21. oktobrī, tika ielikts pamatakmens un vēstījumu kapsula jaunajai Saldus mūzikas un mākslas skolai. Pasākumu atklāja Saldus novada domes priekšsēdētāja Indra Rassa, kura emocionālā uzrunā klātesošajiem pauda prieku un gandarījumu, ka ilgi lolotais, jau rajona padomes laikā uzsāktais, bet ekonomiskās krīzes dēļ ieilgušais projekts ir nonācis būvniecības posmā. Projekts ir unikāls ne tikai ar to, ka ēka tiks būvēta no videi draudzīgiem materiāliem, bet arī tādēļ, ka šī ir pirmā ēka Latvijā, kura tiek būvēta tieši mūzikas un mākslas skolas vajadzībām. Pamatakmens ielikšana (Preses relīze Nr.3) (160.5 Kb) (223)
   
  Noslēgusies nodibinājuma "CEMEX Iespēju fonds" iesniegto projektu pieteikumu vērtēšana (24.10.2011.)
  Projektus izvērtēja 7 projektu vērtēšanas komisijas pārstāvji, 3 SIA CEMEX, 4 Saldus un Brocēnu novadu iedzīvotāji. Ar līdzfinasnējumu tiks atbalstīti 15 iesniegtie projektu pieteikumi. Iesniegtie projektu pieteikumi (33 Kb) (133) Atbalstītie projektu pieteikumi (30 Kb) (113)
   
  Šī gada 14.oktobrī, Rīgā, starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Pampāļu pagasta pārvaldi tika parakstīta vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/064/001 par Eiropas Savienības Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Saldus novada Pampāļu pagasta Pampāļu ciema ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanu.
   
  2009.gada 6. novembrī Nīgrandes pagasta pārvaldes vadītāja Antra Jermuša parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par 3.darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi”, 3.4.1.1.aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”, projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Nīgrandes pagasta Kalnu ciemā” īstenošanu. Projekta identifikācijas Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/061. Projekta aktivitāšu īstenošana tiek uzsākta līguma spēkā stāšanās dienā un ilgst 24 mēnešus
   
  2009.gada 6. novembrī Nīgrandes pagasta pārvaldes vadītāja Antra Jermuša parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par 3.darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi”, 3.4.1.1.aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”, projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Nīgrandes pagasta Nīgrandes ciemā” īstenošanu. Projekta identifikācijas Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/062. Projekta aktivitāšu īstenošana tiek uzsākta līguma spēkā stāšanās dienā un ilgst 24 mēnešus.
   
  Turpinās Eiropas Savienības Sociālā fonda atbalstītā projekta, ko realizē pašvaldības aģentūra „ Sociālais dienests” „Dienas centru izveide un sociālas rehabilitācijas programmu izstrāde un īstenošana Saldus novadā”, realizācija.
   
  2011.gada 29.augustā noslēdzies iepirkums 81 panta kārtībā (iepirkuma identifikācijas Nr. SPP2011/1ERAF), būvniecības tehniskā projekta izstrādes pakalpojumiem un autoruzraudzību objektam „Ūdenssaimniecības attīstība Saldus novada Saldus pagasta Druvas ciemā”. Iepirkuma komisija par uzvarētāju apstiprinājusi SIA „FIRMUS Design and Construction” par summu Ls 5800.- bez PVN. Tehnisko projektu paredzēts izstrādāt līdz 2011.gada 30.janvārim. Pirmā preses relīze (26.09.2011.) (30.53 Kb) (175)
   
  Projekts īstenots, pamatojoties uz 2008.gada 10.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.426 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.1.3.1. apakšaktivitāti „Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas” un atbildīgās iestādes- Satiksmes ministrijas 2009. gada 31. marta lēmumu par Saldus pilsētas domes iesniegtā projekta „Satiksmes drošības uzlabojumi Saldū, rekonstruējot trotuārus Veidenbauma, Kalna un Pasaciņas ielās” apstiprināšanu.
   
              Šī gada 14.jūlijā, Rīgā, starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Apvienoto Jaunlutriņu un Šķēdes pagasta pārvaldi tika parakstīta vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu. Vienošanās tiks īstenota Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Saldus novada Jaunlutriņu pagasta Jaunlutriņu ciema ūdenssaimniecības attīstība” ietvaros.    Pirmā preses relīze (23.09.2011.) (30.62 Kb) (122)
   
  Biedrība "Lutriņu Mežrozīte", tās valdes loceklis Aivars Kaņeps kā pasūtītājs un SIA  "Skorpions" valdes priekšsēdētājs Valdis Strikmanis kā izpildītājs 2011.gada 20.jūnijā noslēdza līgumu par projekta "Bērnu un jauniešu atpūtas iespēju nodrošināšana Dzirnavu ielas mikrorajonā Saldū" īstenošanu.
   
  Noslēdzies biedrības „ KIT” izsludinātais Saldus novada kultūras nozares mazo projektu konkurss „ Tradīcija un radošums”. Konkursam tika iesniegti 18 projektu pieteikumi, vērtēšanas komisija atbalstīja 8 projektus. Atbalstītie projekti (32.5 Kb) (188)
   
  2010. gada 05.augustā tika noslēgta vienošanās Nr. 10-02-LL16-L413102-000002 starp Lauku atbalsta dienesta Dienvidkurzemes reģionālo lauksaimniecības pārvaldi un biedrību „Latvijas Sarkanais Krusts Saldus komiteja” (LSKSK) par projekta „Latvijas Sarkanā Krusta Saldus komitejas ēkas vienkāršotā rekonstrukcija 1.kārta” īstenošanu.
   
  Aprīļa beigās noslēdzās „Cemex iespēju fonda” atbalstītais Striķu pamatskolas projekts „Negurķojies, dzīvo zaļi!”. Projekta laikā skolēni tika izglītoti par videi draudzīgu dzīvesveidu un pareizu atkritumu apsaimniekošanu. Projekta ietvaros tika vākta makulatūra un baterijas. Savācām gandrīz 3 tonnas makulatūras. Bateriju vākšanas konkursā 208 skolu konkurencē ierindojāmies 14.vietā, ko uzskatām par labu sasniegumu.
   
  Projekta ilgums- 02.05. – 05.09.2011. Projektā plānots: 1. Noorganizēt 5 radošās nodarbības Saldus JIC “Šķūnis” apmeklētājiem un nākošajiem Radošo dienu “Jaunieši bērniem” vadītājiem (jauniešiem) 10.maijā – foto nodarbība "Vai vari uztaisīt šo seju?"; 19.maijā – mākslas nodarbība "Pirmās prasmes dekupāžā, filcēšanā un pērlīšu vēršanā"; 24.maijā – animācijas nodarbība "Veidojam mazas filmiņas no fotogrāfijām"; 26.maijā – spēļu nodarbība "Iepazīstamies ar jauniegādātajām spēlēm" ; 2. jūnijā – komandas veidošanas aktivitātes jauniešiem, kuri vadīs aktivitātes Radošajās dienās "Jaunieši – bērniem".
   
  Lai uzlabotu vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti Ezerē, par Kopienas iniciatīva fonda atbalstīto projekta finansējumu, biedrība „Pirmā Stīga” projekta ietvaros „Mēs mācāmies un radoši atpūšamies” 2010.gada nogalē pabeidza triju telpu remontu un iekārtoja dušas telpu. KIF projekts (4.43 Mb) (131)
   
  Novadu Zinību centrā rosīgi strādā remontstrādnieki. Tiek īstenots 2010. gada pirmajā pusē LEADER + projektu konkursā iesniegtais projekts „Infrastruktūras pilnveide mūžizglītības pakalpojumu pieejamībai visiem iedzīvotājiem”. Projekta gaitā pārveidos un uzlabos foajē, kāpņu telpu, sanitāro mezglu, kā arī veiks remontdarbus divās mācību klasēs, kuras būs iespējams pārveidot pēc vajadzības par vienu lielāku vai divām mazām mācību telpām. Pilnveidota arī apsilde šajās telpās. Būvfirma sola darbus pabeigt līdz februāra vidum. Zinību centra kursu apmeklētāji turpmāk varēs mācīties gaišākās, siltākās un glītākās telpās.
   
  No 2011.gada 10. janvāra līdz 2011.gada 10. februārim VRG „ Saldus rajona attīstības biedrība” ir izsludinājusi atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas III kārtu Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam pasākuma "Vietējās attīstības stratēģijas" ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai. Informatīvs seminārs par projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanu 18. janvārī plkst.11.00 Avotu ielā 12; 2. stāva zālē.
   
  Projekta ietvaros ir renovēts ķīmijas kabinets, iegādātas un uzstādītas mēbeles un nepieciešamais mācību aprīkojums ķīmijas, bioloģijas, fizikas un matemātikas kabinetiem. Projekts Kalnu vidusskolā
   
  Latvijas Sarkanā Krusta Saldus komitejā tiek īstenoti divi projekti (30.11.2010.)
  Pirmais projekts - „Latvijas Sarkanā Krusta Saldus komitejas ēkas vienkāršotā rekonstrukcija”, ar mērķi uzsākt ēkas vienkāršoto rekonstrukciju, tādējādi uzlabojot un pilnveidojot Saldus komitejas sociālo pakalpojumu pieejamību un attīstību Saldus un Brocēnu novadu iedzīvotājiem. Otrs projekts „Veselības veicināšanas pakalpojumu pieejamības attīstīšanas un esošo pilnveidošana Saldus un Brocēnu novadu iedzīvotājiem”. Šī projekta mērķis ir uzlabot un attīstīt veselības veicināšanas un ārstniecības pakalpojumu pieejamību , daudzveidību un kvalitāti, pilnveidojot Latvijas Sarkanā Krusta Saldus Komitejas tehnisko aprīkojumu. Projekta ietvaros tiks iegādāti palīglīdzekļi, mēbeles un datortehnika darba uzlabošanai. Projekti tiek realizēti Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros.
   
  Saldus novadā noslēdzas Sorosa fonda- Latvija projekts "Pārmaiņu iespēja reorganizētajām skolām Saldus novadā" (30.11.2010.)
  Saldus novada pašvaldība 30.novembrī noslēdz projekta „Pārmaiņu iespēja reorganizētajām skolām Saldus novadā” īstenošanu. Projekta apraksts (58 Kb) (186) Šķēde (9.63 Mb) (144) Fotogalerija (18.09 Mb) (77) Zaņa (10.62 Mb) (70)
   
  Projekta ietvaros tiks veikta ostu komunikācijas sistēmu modernizācija un pilnveidošana, kas paredz divu Kurzemes reģiona lielāko ostu – Liepājas un Ventspils, kā arī Klaipedas ostas- komunikāciju sistēmu attīstību. Sīkāka informācija atrodama pievienotajā preses relīzē. Relīze (50 Kb) (148)
   
  Noslēdzies nodibinājuma "CEMEX Iespēju fonds" atklātais projektu pieteikumu konkurss (01.11.2010.)
  Ir noslēdzies nodibinājuma "CEMEX Iespēju fonds" atklātais projektu pieteikumu konkurss un ir izvērtēti iesniegtie 20 projektu pieteikumi. No iesniegtajiem projektu pieteikumiem 4 neatbilda atklātā projektu pieteikuma konkursa nolikumam, atbalstu projekta īstenošanai saņēma 9 projektu pieteicēji. Iesniegtie pieteikumi (22.5 Kb) (153) Atbalstīto pieteikumu saraksts (18.5 Kb) (140)
   
  Saldus novada pašvaldība ir saņēmusi atbalstu no Izglītības un zinātnes ministrijas projekta „Informācijas sistēmas uzlabošana Saldus jaunatnes atpūtas un iniciatīvu centrā „Šķūnis”” īstenošanai. Projekts īstenots „Jaunatnes politikas valsts programmas 2010.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros”. Projekta laikā ir plānots izveidot mājas lapu Saldus novada jauniešiem. Anketa (27 Kb) (210)
   
  Noslēdzies biedrības „KIT” izsludinātais kultūras nozares mazo projektu konkurss „Inovācija un kultūra Saldus novadā”. Vērtēšanas komisija atbalstīja septiņus projektus. Pielikumā pievienots atbalstīto projektu saraksts. Projektu atbalsta Saldus novada pašvaldības projektu fonds. Projektu vadītāji aicināti noslēgt finansēšanas līgumu, iepriekš sazinoties pa telefonu 29482840 ar šī projekta vadītāju Zaigu Upenieci. Atbalstītie projekti (34.5 Kb) (245)
   
  Noslēdzies projektu konkurss „Jaunieši Saldus novadam!” (26.06.2010.)
  Ir noslēdzies Saldus jauniešu domes „Es un mēs” projekta „Jauniešu mazo projektu atbalsts” ietvaros izsludinātais organizāciju un neformālo grupu projektu konkurss „Jaunieši Saldus novadam!”. Pielikumā apstiprinātie projekti. Projektu atbalsta Saldus novada pašvaldības projektu fonds. Projektu vadītāji tiek aicināti noslēgt līgumus, iepriekš sazinoties pa tālruni 26158508 vai e-pastu . Projekta vadītāja Rudīte Muraševa Apstiprinātie projekti (22.5 Kb) (123)
   
  Projekta "Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos" izvērtēšanas seminārs (21.06.2010.)
  2010. gada 8. jūnijā notika projekta Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos Nr. 2008/0001/1DP/1.2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002 (īstenošanas laiks: 30.04.2008. - 31.03.2012.) izvērtēšanas seminārs. Mērķstipendiāti dalījās pieredzē, apkopoja viedokļus par paveikto 2010./2011. m. g. ( pielikumā). Mērķstipendiātu viedokļu apkopojums (50 Kb) (202)
   
  30.04. noslēdzās ERAF projekts „Jaunlutriņu pagasta dienas centrs” ID Nr.3DP/3.1.4.4.0/09/APIA/VRAA/052. 2009. gada 2. septembrī tika parakstīts Saldus novada pašvaldības un VRAA vienošanās līgums nr.3DP/3.1.4.4.0/09/APIA/VRAA/052/015. Projekta ietvaros ir izveidots Jaunlutriņu pagasta dienas centrs, veicot vienkāršotu rekonstrukciju, piemērojot telpas personām ar funkcionāliem traucējumiem un nodrošinot vides pieejamību, izbūvējot pandusu. Dienas centram ir iegādāts aprīkojums un tehnika, lai varētu nodrošināt bērniem, personām ar funkcionāliem traucējumiem un pensijas vecuma cilvēkiem sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas.
   
  2010.gada sākumā tika parakstīts līgums par Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas finansējuma piešķiršanu projektam „Kultūras inovācijas – jaunas pārrobežu sadarbības iespējas pašvaldībām”, ID Nr. LV-LT/2.3./LLII-073/2010/10. Projektā iesaistīti trīs partneri: Saldus novada pašvaldība projekta vadošā partnera statusā, Mažeiķu un Telšu rajonu pašvaldības projekta partneru statusā. Projekta budžets visiem trijiem partneriem kopā ir EUR 222 118,19 jeb LVL 156 104,66. Projekta budžets Saldus novada pašvaldībai EUR 123 437,95 jeb LVL 86 752,19. No Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas tiek finansēti 85% no projekta budžeta. Projektu plānots īstenot līdz 2010.gada beigām.
   
  Saldus novada pašvaldība 2010. gada 10. februārī izsludina pedagogu pieteikšanos stipendiju un mērķstipendiju saņemšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumu Nr.998 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitāti „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos””.
   
  No 1.augusta līdz 31.oktobrim biedrība „Mantinieki” realizēja projektu „Satiksimies gadatirgū!”. To finansiāli atbalstīja Saldus rajona projektu fonds. Projekta mērķis: Iesaistīt bērnus un jauniešus tautas tradīciju aktīvā apgūšanā. Visu septembri Šķēdes skolā lieli un mazi bērni darbojās dažādās darbnīcās, un tās bija: pīšana-vīšana, koku darbi, latviskie ēdieni, šūšana – izšūšana, dziedāšana, latvju danči. Tapa skaisti darbi gan priekš pašiem, gan pārdošanai gadatirgū. Notika zīmējumu konkurss „Reiz senos laikos” un latvisku zinību konkurss „Gudrību vācelīte”. Lasīt vairāk (6.65 Mb) (180)
   
  Saldus rajona projekti nodošanai Saldus novada un Brocēnu novada pašvaldībām (01.01.1970.)
  Projekti (108.47 Kb) (134)
   
  Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
   
  • |
  www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017
  Jautāt pašvaldībai
  Deklarēt dzīvesvietu
  < Decembris 2017 >
  P
  O
  T
  C
  Pk
  S
  Sv
  11
  24
  Ja vēlaties saņemt jaunāko informāciju par pasākumiem Saldus novadā savā e-pastā, rakstiet uz e-pastu  un piesakieties jaunumiem
   

  Saldus Novada Vēstis
  2017. gada 14. decembris

  Kartes

  Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
   
  • |
  www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017