Piektdiena,  14. decembris,  2018
 
Vārda dienas:   Auseklis, Gaisma
Saldus novads - MEDUS PILIENS KURZEMĒ
*
Šobrīd
-0.5°C
bezvējš
   

  Saldus novada projekti drukāt

  Projekta statuss:
  Administratīvi teritoriālā vienība:
  Joma:
  Projekta nosaukums Statuss
  Zivju resursu aizsardzības pasākumi Saldus novadā Tiek realizēts
  Videonovērošanas kameru uzstādīšana, veicinot drošības pasākumus Latvijā un Lietuvā (VideoGuard) Tiek realizēts
  Uzņēmējdarbības vides attīstība Saldus pilsētas centrālās daļas teritorijā Tiek realizēts
  Publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana pašvaldības autoceļa “Gaļas kombināts-Straumēni” teritorijā - Vienošanās Nr.5.6.2.0/16/I/007 Tiek realizēts
  Saldus novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Tiek realizēts
  Vides stāvokļa uzlabošana un potenciālā vides apdraudējuma riska novēršana Rubas pagastā Tiek realizēts
  Dzīve tīrākā vidē – labākai nākotnei! (Clean Brownfields) Tiek realizēts
  Šišas un Cieceres upju piekrastes zonu atveseļošana un vides risku mazināšana Šilutē (LT) un Saldū (LV) Tiek realizēts
  Strauta foreļu/taimiņu populācijas stāvokļa izpēte Cieceres upē Saldus pilsētas un novada teritorijā, 2018 Tiek realizēts
  Jaunas infrastruktūras izveide un apsaimniekošanas pasākumu veikšana Saldus ezera piekrastes teritorijā, publisko ūdeņu pieejamības nodrošināšanai un labiekārtošanai Tiek realizēts
  Uzņēmējdarbības vides attīstība Saldus pilsētas dienvidu daļā, pārbūvējot publisko infrastruktūru Tiek realizēts
  Compete4SECAP - “Energopārvaldības sacensības pašvaldībām Ilgtspējīgas enerģijas un klimata rīcības plāna ieviešanai” Tiek realizēts
  Apkures sistēmas izbūve Vadakstes pagasta tautas namā Tiek realizēts
  Skolas ēkas iekšējo inženiertīklu atjaunošana, Skolas iela 2, Druvā, Saldus pagastā, Saldus novadā Tiek realizēts
  Energoefektivitātes paaugstināšana sporta nama ēkā Jelgavas ielā 6, Saldū Tiek realizēts
  Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Kursīšu, Nīgrandes, Vadakstes, Ezeres, Jaunauces, Zaņas un Rubas pagastos Tiek realizēts
  “Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Novadnieku, Pampāļu, Zirņu, Zvārdes un Saldus pagastos” Tiek realizēts
  SAREDZI CITĀDĀK (SEE ANOTHER WAY) NR. LLI-212 Tiek realizēts
  Saldus pilsētas Kalnsētas parka estrādes skatītāju solu teritorijas labiekārtošana Tiek realizēts
  “Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Šķēdes, Jaunlutriņu un Lutriņu pagastos” Tiek realizēts
  Introducing Nature Tourism for all - UniGreen (Dabas tūrisms visiem), Nr.LLI-010 Tiek realizēts
  Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Saldus novadā (ESF projekts Nr.9.2.4.2./16/I/041) Tiek realizēts
  Erasmus+ projekts „Saldus novada jauniešu un politikas veidotāju dialogs uzņēmējspēju un nodarbinātības veicināšanai”, Līguma Nr. 2015-1-LV02-KA347-000669 Tiek realizēts
  Profesionālās mākslas pasākumu pieejamības nodrošināšana Saldus novadā 2016/2017. gadā Tiek realizēts
  Ventas upes pielāgošana tūrisma vajadzībām Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionos Tiek realizēts
  Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide
  Saldus novada kultūras mantojums – skolotājas Veltas Lodiņas deju horeogrāfijas mūsdienu kultūrtelpā Īstenots
  Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Pakuļu ūdenskrātuvei Īstenots
  Zivju resursu aizsardzības pasākumi Saldus novada ūdenstilpēs Īstenots
  Viesizrādes Saldus novadā 2017./2018. gadā, projekta Nr. 2017-2-TEM-M03007 Īstenots
  Novadnieku pagasta administratīvās ēkas ar sporta zāli energoefektivitātes paaugstināšana Īstenots
  Tīklojums (līguma Nr. 2-25/3) Īstenots
  Dabas zinību studijas, balstoties Montesori pedagoģijā 1. kārta nr. 16-02-AL06-A019.2201-000012 Īstenots
  Multimediju laboratorijas izveide Druvas vidusskolā (nr. 16-02-AL06-A019.2201-000011) Īstenots
  Dienas centra izveide Ezerē Nr. 16-02-AL06-A019.2201-000013 Īstenots
  Esmu brīvprātīgais Saldus novadā! Līguma Nr. 4-27/25 Īstenots
  Fasāžu gleznojumi Saldus pilsētā (Saldus – Rozentāla pilsēta) Īstenots
  Kursīšu bibliotēkas ēkas jumta remonts Īstenots
  Rozentāla krāsas. Vienošanās Nr.2.5.-11-45 Īstenots
  Ieejas durvju restaurācija Kapellera namam Saldū, Striķu ielā 7, vienošanās Nr. 2016-1-KMA104 Īstenots
  Kultūrvēsturiskā mantojuma objekta - gleznotāja Jaņa Rozentāla akmens - un apkārtējās teritorijas labiekārtošana Saldus pilsētā pie Cieceres upes, vienošanās Nr.5-26/MPP/2016-105 Īstenots
  Save@work – samaziniet enerģijas patēriņu darbavietā! Īstenots
  Zirņu pagasta pirmsskolas izglītības iestādes ēkas sakārtošana Īstenots
  Veides meža pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas pārbūve Saldus novadā Vienošanās Nr. 15-02-A00403-000054 Īstenots
  Gaismas ķermeņi izstāžu apgaismojumam Saldus mākslas skolā Īstenots
  Profesionālās mākslas pasākumu pieejamības nodrošināšana Saldus novadā 2015/2016. gadā Īstenots
  Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Saldus sporta skolas ēkā Īstenots
  Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Druvas vidusskolas dienesta viesnīcā Īstenots
  Publisko interneta pieejas punktu attīstība Saldus novadā Īstenots
  Rozentāla pilsēta I Īstenots
  1 2
  Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
   
  • |
  • |
  www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017
  Jautā mēram
  Jautā pašvaldībai

  Deklarēt dzīvesvietu

  PIESAKIES JAU TAGAD!
  < Februāris 2018 >
  P
  O
  T
  C
  Pk
  S
  Sv
  11


   

  Saldus Novada Vēstis
  2018. gada 29. novembris


   


  Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
   
  • |
  • |
  www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017