Svētdiena,  18. februāris,  2018
 
Vārda dienas:   Kintija, Kora
Saldus novads - MEDUS PILIENS KURZEMĒ
*
Šobrīd
-7°C
bezvējš
   

  Saldus novada projekti drukāt

  Projekta statuss:
  Administratīvi teritoriālā vienība:
  Joma:
  Projekta nosaukums Statuss
  Uzņēmējdarbības vides attīstība Saldus pilsētas centrālās daļas teritorijā Tiek realizēts
  Projekts “Publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana pašvaldības autoceļa “Gaļas kombināts-Straumēni” teritorijā” Vienošanās Nr.5.6.2.0/16/I/007 Tiek realizēts
  Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” Projekts “Saldus novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” Tiek realizēts
  Compete4SECAP - “Energopārvaldības sacensības pašvaldībām Ilgtspējīgas enerģijas un klimata rīcības plāna ieviešanai” Tiek realizēts
  Apkures sistēmas izbūve Vadakstes pagasta tautas namā Tiek realizēts
  Energoefektivitātes paaugstināšana sporta nama ēkā Jelgavas ielā 6, Saldū Tiek realizēts
  Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Kursīšu, Nīgrandes, Vadakstes, Ezeres, Jaunauces, Zaņas un Rubas pagastos Tiek realizēts
  Viesizrādes Saldus novadā 2017./2018. gadā, projekta Nr. 2017-2-TEM-M03007 Tiek realizēts
  “Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Novadnieku, Pampāļu, Zirņu, Zvārdes un Saldus pagastos” Tiek realizēts
  Novadnieku pagasta administratīvās ēkas ar sporta zāli energoefektivitātes paaugstināšana Tiek realizēts
  SAREDZI CITĀDĀK (SEE ANOTHER WAY) NR. LLI-212 Tiek realizēts
  Saldus pilsētas Kalnsētas parka estrādes skatītāju solu teritorijas labiekārtošana Tiek realizēts
  “Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Šķēdes, Jaunlutriņu un Lutriņu pagastos” Tiek realizēts
  Tīklojums (līguma Nr. 2-25/3) Tiek realizēts
  Introducing Nature Tourism for all - UniGreen (Dabas tūrisms visiem), Nr.LLI-010 Tiek realizēts
  Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Saldus novadā (ESF projekts Nr.9.2.4.2./16/I/041) Tiek realizēts
  Dabas zinību studijas, balstoties Montesori pedagoģijā 1. kārta nr. 16-02-AL06-A019.2201-000012 Tiek realizēts
  Multimediju laboratorijas izveide Druvas vidusskolā (nr. 16-02-AL06-A019.2201-000011) Tiek realizēts
  Dienas centra izveide Ezerē Nr. 16-02-AL06-A019.2201-000013 Tiek realizēts
  Erasmus+ projekts „Saldus novada jauniešu un politikas veidotāju dialogs uzņēmējspēju un nodarbinātības veicināšanai”, Līguma Nr. 2015-1-LV02-KA347-000669 Tiek realizēts
  Profesionālās mākslas pasākumu pieejamības nodrošināšana Saldus novadā 2016/2017. gadā Tiek realizēts
  Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide
  Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Pakuļu ūdenskrātuvei Īstenots
  Zivju resursu aizsardzības pasākumi Saldus novada ūdenstilpēs Īstenots
  Esmu brīvprātīgais Saldus novadā! Līguma Nr. 4-27/25 Īstenots
  Fasāžu gleznojumi Saldus pilsētā (Saldus – Rozentāla pilsēta) Īstenots
  Kursīšu bibliotēkas ēkas jumta remonts Īstenots
  Rozentāla krāsas. Vienošanās Nr.2.5.-11-45 Īstenots
  Ieejas durvju restaurācija Kapellera namam Saldū, Striķu ielā 7, vienošanās Nr. 2016-1-KMA104 Īstenots
  Kultūrvēsturiskā mantojuma objekta - gleznotāja Jaņa Rozentāla akmens - un apkārtējās teritorijas labiekārtošana Saldus pilsētā pie Cieceres upes, vienošanās Nr.5-26/MPP/2016-105 Īstenots
  Save@work – samaziniet enerģijas patēriņu darbavietā! Īstenots
  Zirņu pagasta pirmsskolas izglītības iestādes ēkas sakārtošana Īstenots
  Veides meža pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas pārbūve Saldus novadā Vienošanās Nr. 15-02-A00403-000054 Īstenots
  Gaismas ķermeņi izstāžu apgaismojumam Saldus mākslas skolā Īstenots
  Profesionālās mākslas pasākumu pieejamības nodrošināšana Saldus novadā 2015/2016. gadā Īstenots
  Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Saldus sporta skolas ēkā Īstenots
  Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Druvas vidusskolas dienesta viesnīcā Īstenots
  Publisko interneta pieejas punktu attīstība Saldus novadā Īstenots
  Rozentāla pilsēta I Īstenots
  Profesionālās mākslas pasākumu pieejamības nodrošināšana Saldus novadā Īstenots
  Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana paaugstinot pirmskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” ēkas energoefektivitāti Īstenots
  Neformālās izglītības multiplikatori Īstenots
  Saldus nomales teritoriju sakārtošana ražošanas attīstībai, rekonstruējot Robežu ielu Īstenots
  Ūdensvada un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija Jaunauces pils ēkai Īstenots
  Interešu izglītības, mūžizglītības un kultūras piedāvājuma kvalitātes paaugstināšana un pieejamības nodrošināšana, uzbūvējot Saldus mūzikas un mākslas skolas ēku Īstenots
  Saldus novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes celšana Īstenots
  Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Saldus 2. vidusskolā Īstenots
  Saldus novada Jaunlutriņu pagasta Jaunlutriņu ciema ūdenssaimniecības attīstība Īstenots
  Autonomo apgaismojuma laternu uzstādīšana Zaņas pagasta Kareļu ciemā Īstenots
  Ūdenssaimniecības attīstība Saldus novada Kursīšos Īstenots
  1 2
  Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
   
  • |
  www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017
  Jautāt pašvaldībai
  Deklarēt dzīvesvietu

  PIESAKIES JAU TAGAD!
  < Janvāris 2018 >
  P
  O
  T
  C
  Pk
  S
  Sv
  05
  06
  07
  09
  12
  13
  14
  15
  17
  21
  22
  24
  25
  26
  28
  29
  30
  31
  Ja vēlaties saņemt jaunāko informāciju par pasākumiem Saldus novadā savā e-pastā, rakstiet uz e-pastu  un piesakieties jaunumiem
   

  Saldus Novada Vēstis
  2018. gada 9. februāris

  Kartes

  Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
   
  • |
  www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017