Sestdiena,  16. decembris,  2017
 
Vārda dienas:   Alvīne
Saldus novads - MEDUS PILIENS KURZEMĒ
*
Šobrīd
+1°C
DA vējš 1.9 m/s
   

  Publiskie iepirkumi 2016./2017. gads drukāt

  Iesniegšanas termiņš:
  ID nosaukums:
  Iepirkuma nosaukums:
  Procedūras veids:
  Iepirkuma statuss:
  Pēc teritorijas:
  no līdz
  Izsludināts ID nr. Iepirkuma līguma nosaukums Statuss
  2017-12-13 NPP 2017/4 Degvielas iegāde Nīgrandes pagasta pārvaldes vajadzībām aktīvs
  2017-12-12 AJRPP 2017/4 Degvielas iegāde degvielas uzpildes stacijās aktīvs
  2017-12-11 SNP 2017/60 Degvielas iegāde degvielas uzpildes stacijās aktīvs
  2017-12-11 SNP 2017/63 ELEKTROENERĢIJAS PIEGĀDE SALDUS NOVADA PAŠVALDĪBAI aktīvs
  2017-12-08 EPP 2017/3 Degvielas iegāde degvielas uzpildes stacijās aktīvs
  2017-12-06 PPP 2017/04 Autoceļa Saldus-Pampāļi posma 17,54 km – 24,40 km ziemas uzturēšanas darbi aktīvs
  2017-11-23 SNP 2017/61 Topogrāfiskās uzmērīšanas, zemes kadastrālās uzmērīšanas un zemes ierīcības pakalpojumi Saldus novada pašvaldības vajadzībām aktīvs
  2017-10-24 SNP 2017/59 SPORTA SKOLAS ĒKAS PĀRBŪVE PAR SPORTA HALLI aktīvs
  2017-10-13 SNP 2017/58 Aprīkojuma, inventāra un interjera priekšmetu piegāde un uzstādīšana būvobjektā "Sporta skolas pārbūve par sporta halli, Jelgavas ielā 6, Saldū" aktīvs
  2017-10-11 SNP 2017/56 Telpu kompleksā uzkopšana aktīvs
  2017-09-27 SNP 2017/57 SPORTA SKOLAS ĒKAS PĀRBŪVE PAR SPORTA HALLI pārtraukts
  2017-08-30 ZPP 2017/03 Transporta pakalpojumi pasažieru pārvadāšanai Zirņu pagasta pārvaldes vajadzībām noslēdzies
  2017-08-14 SNP 2017/55 Bērnudārza telpu atjaunošanas būvdarbi, Dārza iela 1, Druvā, Saldus novadā noslēdzies
  2017-08-08 SNP 2017/54 Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Saldus vidusskolas skolas ēkas pārbūvei noslēdzies
  2017-07-25 NPP 2017/1 Tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi Saldus novada pašvaldības Novadnieku pagasta pārvaldes autotransportam noslēdzies
  2017-07-25 NPP 2017/2 Pasažieru mikroautobusa (17+1) piegāde Novadnieku pagasta pārvaldes vajadzībām noslēdzies
  2017-07-24 SNP 2017/53 Kalnsētas parka estrādes skatītāju solu labiekārtošana noslēdzies
  2017-07-21 SNP 2017/52 Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Saldus pirmsskolas izglītības iestādēm noslēdzies
  2017-07-12 ZPP 2017/02 Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Zirņu pagasta izglītības iestādēm noslēdzies
  2017-07-11 SNP 2017/50 Jumta seguma atjaunošana, bēniņu atjaunošana un siltināšana Saldus pirmskolas izglītības iestādes "Zīlīte" ēkai noslēdzies
  2017-07-11 SNP 2017/51 Vienkāršotās atjaunošanas apliecinājuma kartes izstrāde objektam -“Skolas telpu vienkāršotā atjaunošana Kalnu ielā 4, Nīgrandes pagastā, Saldus novadā” noslēdzies
  2017-07-11 SNP 2017/49 Cieceres upes tīrīšana no Jelgavas ielas līdz Kalnsētas parkam, esošo ūdens kritņu pārbūve, Saldū noslēdzies
  2017-07-11 NPP 2017/3 Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Nīgrandes pagasta izglītības iestādēm noslēdzies
  2017-07-10 PPP 2017/03 Apkures katla nomaiņa Pampāļu pamatskolā noslēdzies
  2017-07-03 SNP 2017/48 Būvuzraudzība objektam „Autoceļa “Gaļas kombināts-Straumēni” pārbūve Saldus pilsētā un Saldus pagastā, Saldus novadā” un “Lietusūdens atvades sistēmas izbūve posmā no a/c Gaļas kombināts – Straumēni līdz Mālkalniem Zirņu pagastā, Saldu novadā” noslēdzies
  2017-07-03 SNP 2017/46 Ietvju pārbūve Jelgavas ielā posmā no Tūristu ielas līdz Kalnsētas ielai, Saldū, un ietves pārbūve Nākotnes ielā, Saldū noslēdzies
  2017-07-03 SNP 2017/47 Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Saldus vidusskolas skolas ēkas pārbūvei pārtraukts
  2017-06-26 ZPP 2017/01 Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Zirņu pagasta izglītības iestādēm pārtraukts
  2017-06-26 LPP 2017/02 Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Lutriņu pamatskolā un pirmsskolas izglītības iestādē “Kāpēcītis” noslēdzies
  2017-06-19 AJRPP 2017/3 Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Apvienotās Jaunauces un Rubas pagastu pārvaldes izglītības iestādēm noslēdzies
  2017-06-19 SNP 2017/45 Tribīņu nojaukšana un stāvlaukuma pārbūve pie Saldus Sporta skolas Jelgavas ielā 6, Saldus pilsētā, Saldus novadā” būvprojekta izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi noslēdzies
  2017-06-16 NPP 2017/2 Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Nīgrandes pagasta izglītības iestādēm noslēdzies
  2017-06-16 EPP 2017/01 Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ezeres pagasta izglītības iestādēm noslēdzies
  2017-06-15 SNP 2017/43 Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Saldus pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēm pārtraukts
  2017-06-14 NPP 2017/1 Kurināmās malkas piegāde noslēdzies
  2017-06-13 SNP 2017/44 Vienkāršotās atjaunošanas apliecinājuma kartes izstrāde objektam -“Skolas telpu vienkāršotā atjaunošana Kalnu ielā 4, Nīgrandes pagastā, Saldus novadā” pārtraukts
  2017-06-13 ZVPP 2017/2 Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Striķu pamatskolā noslēdzies
  2017-06-12 SNP 2017/42 Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Cieceres internātpamatskolas ēkas pārbūvei I un II kārta noslēdzies
  2017-06-12 SPP 2017/01 „Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Druvas vidusskolā un Pirmskolas izglītības iestādē “Graudiņš”” noslēdzies
  2017-06-12 PPP 2017/02 „ Apkures katla nomaiņa Pampāļu pagasta Centra katlu mājā‘‘ noslēdzies
  2017-06-09 AJŠPP 2017/3 Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Jaunlutriņu pamatskolā un pirmsskolas izglītības iestādē “Vāverīte” noslēdzies
  2017-06-08 PPP 2017/1 Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Pampāļu pamatskolā un Pampāļu pirmsskolas izglītības iestādē “Pumpuriņš”” noslēdzies
  2017-06-07 SNP 2017/40 Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Sporta laukuma pārbūve, J. Rozentāla iela 19, Saldū noslēdzies
  2017-06-07 SNP 2017/41 Cieceres upes tīrīšana no Jelgavas ielas līdz Kalnsētas parkam, esošo ūdenskritņu pārbūve, Saldū pārtraukts
  2017-06-06 SNP 2017/39 Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība skolas ēkas būvniecībai, Lielā iela 31/35 un demontāžas projekta izstrādei noslēdzies
  2017-06-05 SNP 2017/38 Veides meža kapu būvniecība, 1.kārta noslēdzies
  2017-06-02 SNP 2017/37 Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Saldus pamatskolā noslēdzies
  2017-05-30 SNP 2017/35 Putnu novērošanas torņa būvniecība noslēdzies
  2017-05-30 SNP 2017/36 BŪVPROJEKTA EKSPERTĪZE PUBLISKAI ĒKAI “STRIĶU PAMATSKOLA” noslēdzies
  2017-05-19 SNP 2017/31 Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība skolas ēkas būvniecībai, Lielā iela 31/35 un demontāžas projekta izstrādei pārtraukts
  2017-05-19 SNP 2017/32 Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Saldus vidusskolas skolas ēkas pārbūvei pārtraukts
  2017-05-18 SNP 2017/33 Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Cieceres internātpamatskolas ēkas pārbūvei I un II kārta noslēdzies
  2017-05-18 SNP 2017/34 Būvuzraudzība objektam “Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Novadnieku, Pampāļu, Zirņu, Zvārdes, Saldus, Kursīšu, Nīgrandes, Vadakstes, Ezeres, Jaunauces, Zaņas un Rubas pagastos" noslēdzies
  2017-05-15 SNP 2017/30 Būvuzraudzība objektam “Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Novadnieku, Pampāļu, Zirņu, Zvārdes, Saldus, Kursīšu, Nīgrandes, Vadakstes, Ezeres, Jaunauces, Zaņas un Rubas pagastos" pārtraukts
  2017-05-11 SNP 2017/29 BŪVPROJEKTA EKSPERTĪZE PUBLISKAI ĒKAI “STRIĶU PAMATSKOLA” pārtraukts
  2017-05-09 SNP 2017/26 Vasaras nometņu organizēšana ESF projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/041 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Saldus novadā” ietvaros plānoto aktivitāšu nodrošināšanai 2017. gadā noslēdzies
  2017-05-09 SNP 2017/27 Saldus novada administratīvajā teritorijā klaiņojošo suņu un kaķu izķeršanu, noķerto klaiņojošo suņu un kaķu īslaicīga uzturēšana un aprūpe dzīvnieku patversmē, bezsaimnieka (t.sk. savvaļas dzīvnieku) līķu savākšana noslēdzies
  2017-05-09 SNP 2017/28 Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Cieceres internātpamatskolas ēkas pārbūvei I un II kārta pārtraukts
  2017-04-26 SNP 2017/25 Vienkāršotās atjaunošanas apliecinājuma kartes izstrāde objektam -“Skolas telpu vienkāršotā atjaunošana Kalnu ielā 4, Nīgrandes pagastā, Saldus novadā” noslēdzies
  2017-04-20 SNP 2017/22 BŪVPROJEKTA EKSPERTĪZE PUBLISKAI ĒKAI “STRIĶU PAMATSKOLA” pārtraukts
  2017-04-20 SNP 2017/21 ZĀLIENA PĻAUŠANA SALDUS PILSĒTAS TERITORIJĀ 2017.GADĀ noslēdzies
  2017-04-20 SNP 2017/23 Teritorijas izpēte Saldus pilsētas Dzirnavu ielas ražošanas teritorijā Saldus novadā pārtraukts
  2017-04-20 SNP 2017/24 Skatuves konstrukciju, gaismas aparatūras un aprīkojuma, skaņas aparatūras un aprīkojuma, un video ekrānu un aprīkojuma nodrošināšana Saldus novada p/a “Saldus TIKS centrs” organizētajos pasākumos noslēdzies
  2017-04-20 KPP 2017/2 Kursīšu pagasta autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi noslēdzies
  2017-04-19 AJŠPP 2017/2 JAUNLUTRIŅU UN ŠĶĒDES PAGASTU CEĻU UN IELU IKDIENAS UZTURĒŠANAS DARBI VASARAS SEZONĀ noslēdzies
  2017-04-18 SNP 2017/19 Veides meža kapu būvniecība pārtraukts
  2017-04-18 SNP 2017/20 Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība skolas ēkas būvniecībai, Lielā iela 31/35 un demontāžas projekta izstrādei pārtraukts
  2017-04-11 SNP 2017/17 Kalnsētas parka estrādes celiņu atjaunošana, Kalnsētas ielā 32, Saldū noslēdzies
  2017-04-11 SNP 2017/18 Skaņas aparatūras un aprīkojuma uzstādīšana un apkalpošana Saldus novada p/a “Saldus TIKS centrs” organizētajos pasākumos pārtraukts
  2017-04-03 SNP 2017/14 Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Novadnieku, Pampāļu, Zirņu, Zvārdes un Saldus pagastos” un "Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Kursīšu, Nīgrandes, Vadakstes, Ezeres, Jaunauces, Zaņas un Rubas pagastos noslēdzies
  2017-04-03 LPP 2017/01 LUTRIŅU PAGASTA PĀRVALDES AUTOCEĻU UN IELU IKDIENAS UZTURĒŠANAS DARBI noslēdzies
  2017-03-31 SNP 2017/15 BŪVPROJEKTA EKSPERTĪZE PUBLISKAI ĒKAI “STRIĶU PAMATSKOLA” pārtraukts
  2017-03-31 SNP 201716 Teritorijas izpēte Saldus pilsētas Dzirnavu ielas ražošanas teritorijā Saldus novadā pārtraukts
  2017-03-28 SNP 2017/12 Bērnudārza ēkas jumta seguma atjaunošana, Dārza ielā 1, Druvā, Saldus pagastā, Saldus novadā noslēdzies
  2017-03-28 SNP 2017/13 BŪVPROJEKTA “TILTA PĀRBŪVE PĀR CIECERES UPI KULDĪGAS IELĀ, SALDŪ” EKSPERTĪZES PAKALPOJUMI noslēdzies
  2017-03-21 VĻUIPĀ 2017/01 “PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDE SALDUS NOVADA PAŠVALDĪBAS VECO ĻAUŽU UN INVALĪDU PANSIONĀTAM “ ĀBELES” VAJADZĪBĀM” noslēdzies
  2017-03-10 SNP 2017/11 SPORTA SKOLAS ĒKAS PĀRBŪVE PAR SPORTA HALLI pārtraukts
  2017-02-27 SNP 2017/9 Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Saldus vidusskolas skolas ēkas pārbūvei pārtraukts
  2017-02-20 SNP 2017/8 Saldus novada pašvaldības Novadnieku pagasta autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi vasaras sezonā noslēdzies
  2017-02-13 AJRPP 2017/2 Apvienotās Jaunauces un Rubas pagastu pārvaldes autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi noslēdzies
  2017-02-08 ZPP 2017/1 Kurināmās malkas iegāde Zaņas pagasta pārvaldes vajadzībām noslēdzies
  2017-02-07 SNP 2017/6 Pirmskolas izglītības ēkas telpu Nr. 23, 24, 25,26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 vienkāršotā atjaunošana ar lietošanas veida maiņu Parka iela 4G, Ezere, Ezeres pagastā, Saldus novadā noslēdzies
  2017-02-07 SNP 2017/5 Traktora un agregātu iegāde dabas zinību studijām Striķu pamatskolā noslēdzies
  2017-02-07 SNP 2017/7 Saldus novada p/a "Sociālais dienests", Saldus novada bāriņtiesas un Veco ļaužu un invalīdu pansionāta "Ābeles" darbinieku veselības apdrošināšana noslēdzies
  2017-02-03 KPP 2017/1 KURINĀMĀS MALKAS IEGĀDE KURSĪŠU PAGASTA PĀRVALDES VAJADZĪBĀM noslēdzies
  2017-02-03 SNP 2017/4 Administratīvās ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana, “Mežvidi”, Novadnieku pagastā, Saldus novadā noslēdzies
  2017-01-19 SNP 2016/69 Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Šķēdes, Jaunlutriņu un Lutriņu pagastos noslēdzies
  2017-01-18 SNP 2017/2 Kancelejas preču un biroja papīra piegāde Saldus novada pašvaldības vajadzībām noslēdzies
  2017-01-10 SNP 2017/1 Kancelejas preču un biroja papīra piegāde Saldus novada pašvaldības vajadzībām pārtraukts
  2017-01-10 AJŠPP 2017/1 Kurināmās malkas iegāde Apvienotās Jaunlutriņu un Šķēdes pagastu pārvaldes vajadzībām noslēdzies
  2017-01-06 ZVPP 2017/1 KURINĀMĀS MALKAS IEGĀDE SALDUS NOVADA PAŠVALDĪBAS ZVĀRDES PAGASTA PĀRVALDES VAJADZĪBĀM noslēdzies
  2017-01-04 PPP 2016/06 Kurināmās malkas iegāde Pampāļu pagasta pārvaldes vajadzībām 2017. gadam noslēdzies
  2017-01-03 AJRPP 2017/1 KURINĀMĀS MALKAS IEGĀDE APVIENOTĀS JAUNAUCES UN RUBAS PAGASTU PĀRVALDES VAJADZĪBĀM 2017. gadam noslēdzies
  2016-12-29 ZvPP/ 2016/4 PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDE STRIĶU PAMATSKOLAS VAJADZĪBĀM noslēdzies
  2016-12-23 SNP 2016/72 Būvprojekta ,,Meliorācijas sistēmas un piebraucamā ceļa būvniecība atbērtnes novietnei izveidojot par slēpošanas kalnu Sātiņos, Novadnieku pagastā, Saldus novadā” izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi noslēdzies
  2016-12-20 AJŠPP 2016/10 Tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi Saldus novada pašvaldības Apvienotās Jaunlutriņu un Šķēdes pagastu pārvaldes autobusam noslēdzies
  2016-12-15 SNP 2016/62 Būvprojekta „Lielās ielas pārbūve (posmā no Skrundas ielas līdz Dzirnavu ielas satiksmes mezglam) Saldus pilsētā un Novadnieku pagastā, Saldus novadā” ekspertīzes pakalpojumi noslēdzies
  2016-12-13 NPP 2016/3 Kurināmās malkas iegāde Novadnieku pagasta pārvaldes vajadzībām noslēdzies
  2016-12-07 EPP 2016/08 Kurināmās malkas iegāde Ezeres pagasta pārvaldes vajadzībām 2017. gadam noslēdzies
  2016-12-05 AJŠPP 2016/9 Tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi Saldus novada pašvaldības Apvienotās Jaunlutriņu un Šķēdes pagastu pārvaldes autotransportam noslēdzies
  2016-12-02 SNP 2016/14 Būvuzraudzība objektam „Autoceļa “Gaļas kombināts-Straumēni” pārbūve Saldus pilsētā un Saldus pagastā, Saldus novadā” un “Lietusūdens atvades sistēmas izbūve posmā no a/c Gaļas kombināts – Straumēni līdz Mālkalniem Zirņu pagastā, Saldu novadā” noslēdzies
  2016-12-02 SNP 2016/64 Būvuzraudzība objektam “Tirgotāju un Peldu ielas pārbūve, Saldū”. ES ERAF projekta nosaukums” Uzņēmējdarbības vides attīstība Saldus pilsētas centrālās daļas teritorijā” noslēdzies
  2016-12-02 SNP 2016/63 Topogrāfiskās uzmērīšanas, zemes kadastrālās uzmērīšanas un zemes ierīcības pakalpojumi Saldus novada pašvaldības vajadzībām noslēdzies
  2016-12-02 SNP 2016/67 Drukas iekārtu oriģinālo un analogo lāzerdrukas toneru un tintes kasetņu piegāde Saldus novada pašvaldības un centralizēto iestāžu vajadzībām noslēdzies
  2016-12-02 SNP 2016/65 Bēniņu pārseguma siltināšana un griestu daļēja nomaiņa Ezeres pamatskolas ēkai noslēdzies
  2016-12-02 SNP 2016/66 “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība. Skolas ēkas pārbūve, “Striķu pamatskola”, Zvārdes pagastā, Saldus novadā projekta “Saldus novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” ietvaros” noslēdzies
  2016-11-28 SNP 2016/60 Stāvlaukuma būvniecība un labiekārtošanas darbi Pasaciņas ielā 1, Saldū, Saldus novadā noslēdzies
  2016-11-24 AJŠPP 2016/8 Transporta pakalpojumi pasažieru pārvadāšanai Apvienotās Jaunlutriņu un Šķēdes pagastu pārvaldes vajadzībām noslēdzies
  2016-11-21 PPP 2016/05 Autoceļa Saldus – Pampāļi posma 17,54 km – 24,40 km ziemas uzturēšanas darbi noslēdzies
  2016-11-16 ZPP 2016/11 ZIRŅU PAGASTA PĀRVALDEI PIEDEROŠO AUTOCEĻU UN IELU ATTĪRĪŠANA NO IRDENA SNIEGA noslēdzies
  2016-11-11 PPP 2016/04 PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDE PAMPĀĻU PAMATSKOLAS VAJADZĪBĀM 2017.gadam noslēdzies
  2016-11-08 EPP 2016/6 Ezeres pagasta pārvaldes ielu un autoceļu attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 6 m noslēdzies
  2016-11-04 EPP 2016/5 PIENA PRODUKTU IEGĀDE EZERES PAGASTA IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU VAJADZĪBĀM noslēdzies
  2016-11-03 AJŠPP 2016/7 Apvienotās Jaunlutriņu un Šķēdes pagastu pārvaldes ielu un autoceļu attīrīšana no sniega platumā līdz 6 m noslēdzies
  2016-11-03 SNP 2016/58 Būvprojekta ,,Meliorācijas sistēmas un piebraucamā ceļa būvniecība atbērtnes novietnei izveidojot par slēpošanas kalnu Sātiņos, Novadnieku pagastā, Saldus novadā” izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi pārtraukts
  2016-11-03 SNP 2016/59 Būvprojekta „Lielās ielas pārbūve (posmā no Skrundas ielas līdz Dzirnavu ielas satiksmes mezglam) Saldus pilsētā un Novadnieku pagastā, Saldus novadā” ekspertīzes pakalpojumi pārtraukts
  2016-10-31 KPP2016/3 Pašvaldības ceļu sniega tīrīšana Kursīšu pagastā Saldus novadā pārtraukts
  2016-10-31 KPP2016/4 Pašvaldības ceļu sniega tīrīšana Kursīšu pagastā Saldus novadā noslēdzies
  2016-10-27 ZPP 2016/10 ZIRŅU PAGASTA PĀRVALDEI PIEDEROŠO AUTOCEĻU UN IELU UZTURĒŠANA ZIEMAS SEZONĀ noslēdzies
  2016-10-18 ZPP 2016/09 Mēbeļu piegāde Zirņu pagasta pārvaldes vajadzībām noslēdzies
  2016-10-17 SNP 2016/55 Bijušās dārzkopības sabiedrības “Aronija” teritorijas lokālplānojuma izstrāde noslēdzies
  2016-10-17 SNP 2016/56 Brīvības, Slimnīcas un Ezera ielu krustojuma pārbūve un divu stāvlaukumu izbūve uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Saldū, Saldus novadā, būvprojekta izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi noslēdzies
  2016-10-17 SNP 2016/57 Viena neekspluatēta pasažieru mikroautobusa (8+1) operatīvā noma uz 3 gadiem Saldus novada pašvaldības vajadzībām noslēdzies
  2016-10-14 PPP 2016/03 PAMPĀĻU PAGASTA AUTOCEĻU UN IELU IKDIENAS UZTURĒŠANAS DARBI noslēdzies
  2016-10-07 ZPP 2016/08 Gājēju celiņu bruģēšana Zirņu pagastā pārtraukts
  2016-09-22 EPP 2016/4 PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDE EZERES PAGASTA IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU VAJADZĪBĀM noslēdzies
  2016-09-13 SNP 2016/53 AUTOCEĻA “GAĻAS KOMBINĀTS” – “STRAUMĒNI” PĀRBŪVE UN LIETUSŪDENS ATVADES SISTĒMAS IZBŪVE POSMĀ A/C “GAĻAS KOMBINĀTS” - “STRAUMĒNI” LĪDZ “MĀLKALNIEM” ZIRŅU PAGASTĀ, SALDUS NOVADĀ noslēdzies
  2016-09-13 SNP 2016/54 Tirgotāju un Peldu ielu pārbūve Saldū noslēdzies
  2016-09-06 ZPP 2016/07 Transporta pakalpojumi pasažieru pārvadāšanai Zirņu pagasta pārvaldes vajadzībām noslēdzies
  2016-08-30 SNP 2016/51 Skrundas ielas pārbūves (posmā no Ganību ielas līdz Striķu ielai) Saldus pilsētā, Saldus novadā būvprojekta izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi un TP815 0,4kv tīklu pārbūves Skrundas ielā, Saldū būvprojekta izstrādes pakalpojumi noslēdzies
  2016-08-29 ZPP 2016/06 Dzeramā ūdens atdzelžošanas iekārtas iegāde, uzstādīšana un apkope Zirņu pagasta Bukupes ciemā noslēdzies
  2016-08-25 SNP 2016/50 Dīķa un novadgrāvja pārbūve nekustamajos īpašumos Robežu ielā 39 un 41, Saldū noslēdzies
  2016-08-18 AJŠPP 2016/6 PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDE JAUNLUTRIŅU PAMATSKOLAS VAJADZĪBĀM noslēdzies
  2016-08-18 SNP 2016/47 Būvdarbu pabeigšana būvobjektā PII "Zirnītis" bērnudārza ēkas jumta seguma un fasādes vienkāršotā atjaunošana noslēdzies
  2016-08-18 SNP 2016/48 Lietus ūdens segtā vada izbūve no Ezera ielas 18 līdz Cieceres upei, Saldū noslēdzies
  2016-08-17 ZPP 2016/05 Transporta pakalpojumi pasažieru pārvadāšanai Zirņu pagasta pārvaldes vajadzībām noslēdzies
  2016-08-12 LPP 2016/01 PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDE SALDUS NOVADA PAŠVALDĪBAS LUTRIŅU PAGASTA PĀRVALDES LUTRIŅU PAMATSKOLAS VAJADZĪBĀM noslēdzies
  2016-08-08 SNP 2016/44 Projektēšanas pakalpojumi peldbaseina ēkas energoefektivitātes uzlabošanai Kalnsētas ielā 32, Saldū noslēdzies
  2016-08-08 SNP 2016/45 ,,Zaņas dzirnavu dīķa hidromezgla pārbūve uz pašvaldības autoceļa A002 Kupšeļi-Dzirnas, Zaņas pagastā, Saldus novadā, būvprojekta izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi” pārtraukts
  2016-08-04 Rubas SIS 2016/2 PĀRTIKAS PRODUKTU PIEGĀDE RUBAS SPECIĀLĀS INTERNĀTPAMATSKOLAS VAJADZĪBĀM noslēdzies
  2016-08-01 SNP 2016/43 Varavīksnes ielas seguma un grāvju periodiskā uzturēšana (posmā no Šķērsu ielas līdz Lielai ielai), Saldū noslēdzies
  2016-07-27 SNP 2016/42 Skrundas ielas pārbūves (posmā no Ganību ielas līdz Striķu ielai) Saldus pilsētā, Saldus novadā būvprojekta izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi un TP815 0,4kv tīklu pārbūves Skrundas ielā, Saldū būvprojekta izstrādes pakalpojumi pārtraukts
  2016-07-27 AJRPP 2016/3 PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDE RUBAS PAMATSKOLAS VAJADZĪBĀM noslēdzies
  2016-07-25 ZPP 2016/04 Mēbeļu piegāde Zirņu pagasta pārvaldes vajadzībām noslēdzies
  2016-07-08 SNP 2016/41 Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Saldus vidusskolā noslēdzies
  2016-07-07 AJŠPP 2016/5 „Tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi Saldus novada pašvaldības Apvienotās Jaunlutriņu un Šķēdes pagastu pārvaldes autotransportam” noslēdzies
  2016-07-06 AJŠPP 2016/3 Ielas, stāvlaukuma asfaltbetona seguma un bruģakmens celiņa seguma atjaunošana noslēdzies
  2016-07-06 AJŠPP 2016/4 Ielas, stāvlaukuma apgaismojuma remonts, elektroapgādes sistēmas revīzija un pārbūve noslēdzies
  2016-07-05 SNP 2016/40 “Saldus PII "Pasaciņa" sanitāro mezglu un apkures sistēmas atjaunošana, Veidenbauma ielā 2a, Saldū” noslēdzies
  2016-06-30 SNP 2016/39 Stāvlaukuma izbūve pie Saldus 2. vidusskolas noslēdzies
  2016-06-22 SNP 2016/36 Viena neekspluatēta vidējās klases vieglā automobiļa (sedans) operatīvā noma uz 3 gadiem Saldus novada pašvaldības vajadzībām noslēdzies
  2016-06-22 SNP 2016/38 Saldus pilsētas Bērzu alejas, Druvas, Kļavu, Lejas, Liepu, Māras, Ozolu, Pakalnu, Papardes, Pludmales, Priežu, Rietumu, Satiksmes, Smilšu, Stūru, Upes, Vēju, Palejas, Mežrūpniecības ielas darba zīmējumu izstrāde pārtraukts
  2016-06-13 PPP 2016/02 APKURES KATLU (2 gab.) REMONTS noslēdzies
  2016-06-10 SNP 2016/34 Saldus pilsētas Bērzu alejas, Druvas, Kļavu, Lejas, Liepu, Māras, Ozolu, Pakalnu, Papardes, Pludmales, Priežu, Rietumu, Satiksmes, Smilšu, Stūru, Upes, Vēju, Palejas, Mežrūpniecības ielas darba zīmējumu izstrāde pārtraukts
  2016-06-10 SNP 2016/35 Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam “Veides meža kapu būvniecība” noslēdzies
  2016-06-02 SNP 2016/33 ,,Kuldīgas ielas pārbūve posmā no v/a Rīga(Skulte)-Liepāja līdz Brīvības ielai, Saldū, Saldus novadā" būvprojekta izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi noslēdzies
  2016-05-30 SNP 2016/32 Jumta seguma atjaunošana un siltināšana Cieceres ielā 6, Saldus 2.vidusskolā noslēdzies
  2016-05-26 SNP 2016/31 Par tiesībām noslēgt vispārīgo vienošanos par transporta pakalpojumiem Saldus novada pašvaldības un centralizēto iestāžu vajadzībām noslēdzies
  2016-05-25 ZPP 2016/03 Zirņu pagasta autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi noslēdzies
  2016-05-17 NPP 2016/2 ZĀLES PĻAUŠANA NOVADNIEKU PAGASTA TERITORIJĀ, SALDUS NOVADĀ noslēdzies
  2016-05-16 SNP 2016/30 Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam “Veides meža kapu būvniecība” pārtraukts
  2016-05-13 SNP 2016/28 Skrundas ielas pārbūves (posmā no Ganību ielas līdz Striķu ielai) Saldus pilsētā, Saldus novadā būvprojekta izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi un TP815 0,4kv tīklu pārbūves Skrundas ielā, Saldū būvprojekta izstrādes pakalpojumi pārtraukts
  2016-05-13 SNP 2016/29 Mēbeļu piegāde Saldus pamatskolas vajadzībām noslēdzies
  2016-05-13 SNP 2016/27 Piemiņas vietas labiekārtojums Striķu ielā 19A, Saldū noslēdzies
  2016-04-28 ZPP 2016/02 Tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi Saldus novada pašvaldības Zirņu pagasta pārvaldes autotransportam noslēdzies
  2016-04-27 SNP 2016/23 Vieglatlētikas inventāra piegāde Saldus sporta skolai noslēdzies
  2016-04-21 NPP 2016/3 KURINĀMĀS MALKAS IEGĀDE NĪGRANDES PAGASTA PĀRVALDES VAJADZĪBĀM noslēdzies
  2016-04-19 SNP 2016/22 Skolas ēku telpu atjaunošanas darbi J. Rozentāla ielā 19 un Cieceres ielā 6, Saldū noslēdzies
  2016-04-18 AJŠPP 2016/2 JAUNLUTRIŅU UN ŠĶĒDES PAGASTU CEĻU UN IELU IKDIENAS UZTURĒŠANAS DARBI VASARAS SEZONĀ noslēdzies
  2016-04-11 SNP 2016/20 Zāles pļāvēja ar pļaušanas mehānisma un dārza inventāra piegāde Saldus Sporta skolai noslēdzies
  2016-04-05 SNP 2016/18 Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam “Veides meža kapu būvniecība pārtraukts
  2016-03-29 SNP 2016/19 „Būvprojekta “Tilta pārbūve pār Cieceres upi Kuldīgas ielā, Saldū” ekspertīzes pakalpojumi” pārtraukts
  2016-03-24 SPP 2016/05 Saldus pagasta autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi noslēdzies
  2016-03-23 KPP 2016/2 Kursīšu pagasta autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi noslēdzies
  2016-03-16 SNP 2016/17 Kalnsētas parka estrādes labiekārtojums, Kalnsētas ielā 24a, Saldū noslēdzies
  2016-03-11 SNP 2016/16 Rozentāla akmens un tam pieguļošās teritorijas labiekārtošanas darbi, Kalnsētas parkā, Saldū noslēdzies
  2016-03-11 SNP 2016/13 AUTOCEĻA “GAĻAS KOMBINĀTS” – “STRAUMĒNI” PĀRBŪVE UN LIETUSŪDENS ATVADES SISTĒMAS IZBŪVE POSMĀ A/C “GAĻAS KOMBINĀTS” - “STRAUMĒNI” LĪDZ “MĀLKALNIEM” ZIRŅU PAGASTĀ, SALDUS NOVADĀ pārtraukts
  2016-03-11 SNP 2016/11 SALDUS PILSĒTAS UN TAI PIEGUĻOŠO PAGASTU PAŠVALDĪBAS IELU, AUTOCEĻU UN LAUKUMU UZTURĒŠANA VASARAS SEZONĀ 2016-2018 noslēdzies
  2016-03-11 SNP 2016/09 Vieglatlētikas inventāra piegāde Saldus sporta skolai pārtraukts
  2016-03-11 SNP 2016/15 Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam “Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Saldus novadā ” noslēdzies
  2016-03-09 SPP 2016/04 Transporta pakalpojumi pasažieru pārvadāšanai Saldus pagasta pārvaldes vajadzībām noslēdzies
  2016-03-08 SNP 2016/12 Administratīvās ēkas telpu iekšējās apdares darbi Avotu ielā 12, Saldū noslēdzies
  2016-03-07 ZvPP2016/3 Zvārdes pagasta autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi noslēdzies
  2016-03-07 Rubas SIS 2016/1 DEGVIELAS PIEGĀDE RUBAS SPECIĀLĀS INTERNĀTPAMATSKOLAS VAJADZĪBĀM noslēdzies
  2016-03-07 NPP 2016/2 Nīgrandes pagasta autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi noslēdzies
  2016-03-01 SNP 2016/7 Ielu apgaismojuma atjaunošana Slimnīcas, Kalēju, Švelmaņa, Krasta, Kalna, Strauta un Brīvības ielā, Saldū, Saldus novadā noslēdzies
  2016-02-26 NPP 2016/1 NOVADNIEKU PAGASTA AUTOCEĻU UN IELU IKDIENAS UZTURĒŠANAS DARBI VASARAS SEZONĀ noslēdzies
  2016-02-22 SNP 2016/06 Būvprojekta “Tilta pārbūve pār Cieceres upi Kuldīgas ielā, Saldū” ekspertīzes pakalpojumi pārtraukts
  2016-02-17 EPP 2016/3 Vienas lietotas vieglās automašīnas iegāde Ezeres pagasta pārvaldes vajadzībām noslēdzies
  2016-02-15 SNP 2016/5 Informācijas centra ēkas jumta seguma atjaunošana noslēdzies
  2016-02-10 SNP 2016/03 Saldus novada sadzīves atkritumu apsaimniekošana pārtraukts
  2016-02-10 KPP 2016/1 KURINĀMĀS MALKAS IEGĀDE KURSĪŠU PAGASTA PĀRVALDES VAJADZĪBĀM noslēdzies
  2016-02-10 AJŠPP 2016/1 Kurināmās malkas iegāde Apvienotās Jaunlutriņu un Šķēdes pagastu pārvaldes vajadzībām noslēdzies
  2016-02-10 EPP 2016/02 Vienas lietotas vieglās automašīnas iegāde Ezeres pagasta pārvaldes vajadzībām pārtraukts
  2016-02-09 NPP 2016/1 Par tiesībām noslēgt vispārīgo vienošanos par pārtikas produktu piegādi Saldus novada pašvaldības Nīgrandes pagasta izglītības iestāžu vajadzībām noslēdzies
  2016-02-08 SPP 2016/03 Saldus pagasta ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi vasaras sezonā noslēdzies
  2016-02-08 AJRPP 2016/2 APVIENOTĀS JAUNAUCES UN RUBAS PAGASTU PĀRVALDES CEĻU IKDIENAS UZTURĒŠANAS DARBI noslēdzies
  2016-02-04 ZPP 2016/1 Kurināmās malkas iegāde Zaņas pagasta pārvaldes vajadzībām noslēdzies
  2016-01-26 ZPP 2016/01 PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDE ZIRŅU PAMATSKOLAS VAJADZĪBĀM noslēdzies
  2016-01-26 EPP 2016/01 Kurināmās malkas iegāde Ezeres pagasta pārvaldes vajadzībām 2016. gadam noslēdzies
  2016-01-25 SPP 2016/02 Pārtikas produktu piegāde Saldus pagasta PII “Graudiņš” noslēdzies
  2016-01-19 SNP 2016/01 SKOLAS ĒKAS SPORTA ANGĀRA PĀRBŪVE LUTRIŅOS, LUTRIŅU PAGASTĀ, SALDUS NOVADĀ noslēdzies
  2016-01-15 PPP 2016/01 Kurināmās malkas iegāde Pampāļu pagasta pārvaldes vajadzībām 2016. gadam noslēdzies
  2016-01-13 AJRPP 2016/1 KURINĀMĀS MALKAS IEGĀDE APVIENOTĀS JAUNAUCES UN RUBAS PAGASTU PĀRVALDES VAJADZĪBĀM 2016. gadam noslēdzies
  2016-01-12 ZVPP 2016/02 KURINĀMĀS MALKAS IEGĀDE SALDUS NOVADA PAŠVALDĪBAS ZVĀRDES PAGASTA PĀRVALDES VAJADZĪBĀM noslēdzies
  2016-01-08 SPP 2016/1 Pārtikas produktu piegāde Saldus pagasta PII “Graudiņš” pārtraukts
  2016-01-05 ZvPP/ 2016/1 PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDE STRIĶU PAMATSKOLAS VAJADZĪBĀM noslēdzies
  SNP 2016/08 Viesnīcas pakalpojumi Saldus mākslas skolas realizēta projekta „Radošums – viena valoda visiem / 4” ietvaros noslēdzies
  SNP 2016/02 Liepājas teātra lieluzveduma “Pūt, vējiņi” viesizrādes Saldus Kalnsētas parka estrādē organizēšana noslēdzies
  SNP 2016/10 Autoruzraudzība objektam “Veides meža lietus ūdens atvades sistēmas pārbūve Saldus pilsētā un Novadnieku pagastā, Saldus novadā” noslēdzies
  SNP 2016/21 Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Saldus pamatskolā noslēdzies
  SNP 2016/04 Gaisa balona festivāla mākslinieciskā un tehniskā organizēšana noslēdzies
  SNP 2016/24 Strūklaku uzveduma “Saldum - 160” izveide Kalpaka laukumā, Saldū noslēdzies
  SNP 2016/46 Būvprojekta izstrādes papildus pakalpojumi Lielās ielas pārbūvei (posmā no Skrundas ielas līdz Dzirnavu ielas satiksmes mezglam) Saldus pilsētā un Novadnieku pagastā, Saldus novadā” noslēdzies
  SNP 2016/52 Saldus pilsētas Bērzu alejas, Druvas, Kļavu, Lejas, Liepu, Māras, Ozolu, Pakalnu, Papardes, Pludmales, Priežu, Rietumu, Satiksmes, Smilšu, Stūru, Upes, Vēju, Palejas, Mežrūpniecības ielas darba zīmējumu izstrāde noslēdzies
  SNP 2016/61 Ūdensapgādes tīkla pievada un ugunsdzēsības aku izbūve skolas ēkas sporta angāram, Skolas ielā 1, Lutriņu pagastā, Saldus novadā noslēdzies
  SNP 2016/71 Autoruzraudzības pakalpojumi objektam “Lietusūdens atvades sistēmas izbūve posmā a/c “GAĻAS KOMBINĀTS - STRAUMĒNI līdz MĀLKALNIEM” Zirņu pagastā, Saldus novadā” noslēdzies
  EPP 2016/7 Piena produktu piegāde Ezeres pagasta izglītības iestāžu vajadzībām noslēdzies
  SNP 2016/70 Autoruzraudzības pakalpojumi objektam “Autoceļa “GAĻAS KOMBINĀTS-STRAUMĒNI” pārbūve” noslēdzies
  SNP 2016/68 Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana Saldus novada p/a Sociālais dienests Dienas aprūpes centrā „Saulespuķe” noslēdzies
  SNP 2017/10 Aviošova “Lidojumam gatavi” izveide virs Saldus ezera, Saldū noslēdzies
  Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
   
  • |
  www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017
  Jautāt pašvaldībai
  Deklarēt dzīvesvietu
  < Janvāris 2018 >
  P
  O
  T
  C
  Pk
  S
  Sv
  02
  03
  04
  05
  06
  07
  08
  09
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  Ja vēlaties saņemt jaunāko informāciju par pasākumiem Saldus novadā savā e-pastā, rakstiet uz e-pastu  un piesakieties jaunumiem
   

  Saldus Novada Vēstis
  2017. gada 14. decembris

  Kartes

  Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
   
  • |
  www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017