Piektdiena,  14. decembris,  2018
 
Vārda dienas:   Auseklis, Gaisma
Saldus novads - MEDUS PILIENS KURZEMĒ
*
Šobrīd
-0.5°C
bezvējš
   

  Palīdzības piešķiršana energoefektivitātes un labiekārtošanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Saldus novada teritorijā

  Pakalpojuma īss apraksts Pēc kārtējā pašvaldības budžeta apstiprināšanas, Saldus novada pašvaldība izsludina pieteikšanos finansējuma saņemšanai laikrakstā un ievieto informāciju Saldus novada pašvaldības mājas lapā www.saldus.lv. Ja kārtējā gada budžetā nav paredzēti līdzekļi šai aktivitātei, uzaicinājums iesniegt pieteikumu netiek izsludināts.
  Saldus novada  pašvaldības atbildīgie darbinieki reģistrē saņemtos dokumentus elektroniskajā dokumentu pārvaldības sistēmā un nodod to pašvaldības vadībai rezolūcijai.
  Pēc rezolūcijas saņemšanas pieteikums tiek nodots izpildei Saldus novada pašvaldības dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu līdzfinansējuma koordinatorei vai speciālistam, kas to aizvieto.
  Pieteikumu un tam pievienotos dokumentus izvērtē un lēmumu pieņem komisija. Izvērtējot pieteikumu, Komisija pārbauda Uzņēmuma reģistra informāciju, vai Dzīvokļu  īpašnieku biedrībai nav pasludināts maksātnespējas process un tā neatrodas likvidācijas stadijā.
   
  Pakalpojuma pieprasīšana klātienē Rakstisku pieteikumu ar pielikumiem iesniedz lietvežiem pašvaldības administratīvajās ēkās Striķu ielā 3, Saldū (lobijā) vai Avotu ielā 12, Saldū (3.stavā 301.kab.).
  korespondence
  papīra formātā
  Rakstisku pieteikumu ierakstītā vēstulē nosūta pa pastu – Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801 vai Avotu ielā 12, Saldus, Saldus nov., LV 3801.
  tālrunis 63807900, 20267729
  www.saldus.lv Izmantojot opciju “Jautājiet pašvaldībai”. Iespēja uzdot jautājumu jebkuram pašvaldības pārstāvim, atbildi saņemot e-pastā.
  Pakalpojuma pieprasīšanas veidlapa Lejupielādēt veidlapu
  Pievienojamie dokumenti:
  - daudzdzīvokļu dzīvojamās  mājas pārvaldīšanas līguma kopija, ja biedrība noslēgusi vienu līgumu ar visiem mājas iedzīvotājiem. Ja biedrība noslēgusi mājas pārvaldīšanas līgumu ar katru mājas dzīvokļa īpašnieku, pievienot vienu dzīvokļa mājas pārvaldīšanas līguma kopiju, un biedrības  apliecinājumu par to, ka šādi mājas pārvaldīšanas līgumi noslēgti ar visiem pārējiem mājas dzīvokļu īpašniekiem.
  - daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dzīvokļu īpašnieku kopības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemts lēmums par Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Energoefektivitātes un labiekārtošanas pasākumu veikšanu;
  - dzīvokļu īpašnieku biedrības izsniegta izziņa par aprēķināto apsaimniekošanas maksu un/vai komunālo pakalpojumu maksājumiem un iekasētajiem maksājumiem pēdējos 12 mēnešos;
  - sertificēta būvinženiera apstiprināti darbu izmaksu aprēķini.

  Pieteikums var tikt noformēts brīvā formā, iekļaujot tajā Dokumentu juridiskā spēka likumā norādītos obligātos rekvizītus
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti 1. Likums “Par palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā”
  2. Saldus novada pašvaldības 2015.gada 26.martā saistošie noteikumi Nr.9 „Par Saldus novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība energoefektivitātes un labiekārtošanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās
   
  Pakalpojuma maksa Bezmaksas pakalpojums
   
  Atbildīgais speciālists Eva JĒKOBSONE, Saldus novada pašvaldības dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu līdzfinansējuma koordinatore, , 20267729.
  Pakalpojuma saņemšanas veids klātienē Striķu ielā 3, Saldū, vai Avotu ielā 12, Saldū
  Pirmdienās: 08:00 – 18:00
  Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās: 08:00 -17:00
  Piektdienās: 08:00 – 16:00
  korespondence norādītajā pasta adresē
  elektroniskais pasts Atbildi saņem norādītajā elektroniskā pasta adresē.
   
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš Komisija pieteikumu izvērtē un lēmumu pieņem viena mēneša laikā pēc pieteikuma iesniegšanas datuma. Komisijai ir tiesības ar motivētu lēmumu pagarināt pieteikumu izskatīšanas termiņu.
  Ja pieņemts lēmums par Līdzfinansējuma piešķiršanu, tad līgumu par Līdzfinansējuma piešķiršanu Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes un/vai labiekārtošanas pasākumu veikšanai noslēdz 15 dienu laikā no lēmuma paziņošanas brīža. Ja pretendenta kavējuma dēļ 15 dienu laikā līgums nav noslēgts, pretendents zaudē tiesības slēgt līgumu.   
   
   
   
  Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
   
  • |
  • |
  www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017
  Jautā mēram
  Jautā pašvaldībai

  Deklarēt dzīvesvietu

  PIESAKIES JAU TAGAD!
  < Decembris 2018
  P
  O
  T
  C
  Pk
  S
  Sv
  03
  24


   

  Saldus Novada Vēstis
  2018. gada 29. novembris


   


  Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
   
  • |
  • |
  www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017