Pirmdiena,  19. februāris,  2018
 
Vārda dienas:   Zane, Zuzanna
Saldus novads - MEDUS PILIENS KURZEMĒ
*
Šobrīd
-1.8°C
Z, ZA vējš 0.5 m/s
   

  Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās esošo izīrēto dzīvokļu atsavināšana

  Pakalpojuma īss apraksts Atsavināšanas rezultātā, pārdodot pašvaldības nekustamo mantu (dzīvokļa īpašumu), īpašuma tiesības no mantas atsavinātāja pāriet mantas ieguvējam
  Pēc attiecīgā dzīvokļa īpašuma atsavināšanas ierosināšanas, tiek sagatavots Saldus novada domes lēmuma projekts par atsavināmā objekta nodošanu atsavināšanai pirmpirkuma tiesīgajai personai vai publiskā izsolē par cenu, ko nosaka, ņemot vērā sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja pēc pašvaldības pasūtījuma sagatavoto atzinumu par dzīvokļa īpašuma tirgus vērtību.
  Pakalpojuma pieprasīšana klātienē Rakstisku iesniegumu (nepieciešamības gadījumā ar pielikumiem) iesniedz lietvežiem pašvaldības administratīvajās ēkās Striķu ielā 3, Saldū (lobijā) vai Avotu ielā 12, Saldū (3.stavā 301.kab.), vai attiecīgā pagasta pārvaldē.
  korespondence Rakstisku iesniegumu nosūta pa pastu – Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801 vai uz attiecīgās pagasta pārvaldes adresi.
    tālrunis 63807280, 63807900 vai attiecīgās pagasta pārvaldes tālrunis
    e-pakalpojums Iesnieguma iesniegšanai izmanto interneta vietnes www.latvija.lv elektronisko pakalpojumu "E-iesniegums iestādei".
    www.saldus.lv Izmantojot opciju “Jautājiet pašvaldībai”. Iespēja uzdot jautājumu jebkuram pašvaldības pārstāvim, atbildi saņemot e-pastā.
  Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti Lejupielādēt iesniegumu
   
  * iesniegums var tikt noformēts brīvā formā, iekļaujot tajā Dokumentu juridiskā spēka likumā norādītos obligātos rekvizītus
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti 1. Publiskas personas mantas atsavināšanas likums
  2. Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumi Nr.109 "Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta"
  Pakalpojuma maksa Bezmaksas pakalpojums
  Atbildīgais speciālists Juris SĪLIS (Saldus pilsēta), jurists, , t.63807442
  Ina VĪTOLA (Saldus novada pagasti), , t.63807442
    Atbilstoši iesnieguma veidlapā (iesniegumā) norādītajam. Ja nav norādīts – korespondences veidā.
  Pakalpojuma saņemšana klātienē Striķu ielā 3, Saldū, vai Avotu ielā 12, Saldū
  Pirmdienās: 08:00 – 18:00
  Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās: 08:00 -17:00
  Piektdienās: 08:00 – 16:00
  korespondence norādītajā pasta adresē
    Elektroniskais pasts Atbildi saņem norādītajā elektroniskā pasta adresē.
  Ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, elektroniski parakstītu atbildi saņem elektroniskā pasta adresē, no kuras iesniegums saņemts.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš Iestāde atbildi pēc būtības sniedz saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas iesnieguma iesniedzējs tiek informēts par iesniegtā iesnieguma virzības gaitu.
  Ja uz iesniegumu sniedzama atbilde administratīva akta veidā, atbildes sniegšanas termiņš var tikt pagarināts līdz 4 mēnešiem.
  Lēmumu par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu pieņem domes sēdē.
  Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
   
  • |
  www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017
  Jautāt pašvaldībai
  Deklarēt dzīvesvietu

  PIESAKIES JAU TAGAD!
  < Februāris 2018 >
  P
  O
  T
  C
  Pk
  S
  Sv
  11
  Ja vēlaties saņemt jaunāko informāciju par pasākumiem Saldus novadā savā e-pastā, rakstiet uz e-pastu  un piesakieties jaunumiem
   

  Saldus Novada Vēstis
  2018. gada 9. februāris

  Kartes

  Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
   
  • |
  www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017