Piektdiena,  22. februāris,  2019
 
Vārda dienas:   Adrians, Ārija, Rigonda, Adriāna, Adrija
Saldus novads - MEDUS PILIENS KURZEMĒ
*
Šobrīd
-6.4°C
bezvējš
   

  Notika Saldus novada domes sēde

  29. decembris 2017, 13:48 2017 drukāt
  28. decembrī notika šī gada pēdējā Saldus novada domes sēde, kurā tika skatīti 48 lēmumprojekti.
  Izdarīja precizējumus šādos saistošajos noteikumos:
  • 2017. gada 26. oktobra Saldus novada domes saistošajos noteikumos Nr. 21 “Par pašvaldības pabalstiem Saldus novadā”;
  • 2017. gada 26. oktobra Saldus novada domes saistošos noteikumos Nr. 18 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Saldus novadā”;
  • 2017. gada 26. oktobra Saldus novada domes saistošos noteikumos Nr. 20 “Par sociālajiem pabalstiem Saldus novadā”;
  • 2017. gada 26.oktobra Saldus novada domes saistošos noteikumos Nr. 22 “Par pabalstiem bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, pēc pilngadības sasniegšanas”;
  • 2017. gada 28. septembra Saldus novada domes saistošos noteikumos Nr.17 “Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”.
  Izdarīja grozījumus Saldus novada pašvaldības iestādes “Saldus pilsētas bibliotēka”, Saldus Bērnu un jaunatnes centra, Saldus novada bāriņtiesas un pagastu pārvalžu nolikumos.

  Piešķīra Saldus novada domes apbalvojumu “Saldus novada domes Goda raksts” Vinetai Jurevicai par ilgstošu un radošu darbu Striķu pamatskolā.

  Nolēma noraidīt izstrādāto lokālplānojumu bijušās sabiedrības “Aronija” teritorijai, Saldus novadā 1. redakciju un nolēma izstrādāt to no jauna atbilstoši jaunam darba uzdevumam.

  Nolēma izstāties no Kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības “Nīgrande”.

  Atbalstīja Saldus novada pašvaldības Druvas vidusskolas projektu “Mūsu Latvijas karte” īstenošanu programmā “CEMEX Iespēju fonds”.

  Nodeva atsavināšanai Saldus novada pašvaldībai piederošo nekustamos īpašumus.
  Apstiprināja izsoles rezultātus.

  Nodeva nomas lietošanā Saldus novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Kalnsētas iela 32 nedzīvojamās telpu grupas, rīkojot publisku rakstisku nomas maksas izsoli ar augšupejošu soli. Apstiprināja nomas maksas izsoles noteikumus.

  Nolēma slēgt atcēlēja līgumus un pārjaunojuma līgumu.

  Nodeva valdījumā Saldus novada pašvaldības aģentūrai “Saldus Tūrisma informācijas, kultūras un sporta centrs” pašvaldības nedzīvojamās telpas Striķu ielā 2.

  Izdarīja grozījumus Saldus novada domes 29.03.2012. sēdes lēmumā “Par ceļa servitūta nodibināšanu pašvaldības īpašumā Satiksmes iela 4A, Saldus”.

  Nolēma atcelt sešus domes lēmumus.

  Nolēma ņemt ilgtermiņa kredītus:
  1. Jumta seguma, ārsienu un cokola siltināšanas un ārējo inženiertīklu sakārtošanas darbus Bērzu alejā 16A, Saldū, Saldus pirmsskolas izglītības iestādē “Īkstīte”, līdz 330 000 eiro apmērā.
  2. Iekšējo inženiertīklu apliecinājuma karšu izstrādei un iekšējo inženiertīklu (apkures, ūdensvads, kanalizācija, ventilācijas) būvniecībai Druvas vidusskolas ēkā līdz 390 000 eiro.
  3. Investīciju projekta dokumentācijas (tehniskā projekta) izstrādei tribīņu nojaukšanai un stāvlaukuma pārbūvei pie Saldus Sporta skolas Jelgavas ielā 6, līdz 35 000 eiro.
  4. Investīciju projekta dokumentācijas (tehniskā projekta) izstrādei Saldus Kultūras centra pārbūvei Saldū, kas atrodas Brīvības ielā 16, līdz 100 000 eiro.
  Izdarīja grozījumus 2014. gada 18. decembra Saldus novada olimpiskās sporta vienības un olimpiādes medaļu ieguvēju apbalvošanas nolikumā.

  Apstiprināja Saldus novada sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda nolikumu.

  Dzēsa grāmatvedības uzskaitē esošo debitoru parādus.

  Apstiprināja maksas pakalpojumus feldšera punktam “Kursīšu medpunkts”.

  Pieņēma dāvinājumu Striķu sākumskolai no SIA “Saldus zaļā aptieka” un Druvas vidusskolai no SIA “EL.SERVISS”.

  Pieņēma ziedojumus (finanšu līdzekļus) no šādām privātām komercsabiedrībām SIA “Altrade”, SIA “Baltrade, SIA “Bumbieri Pluss”, SIA “Jāņa centrs”, SIA “Kauguri TC”, SIA “Alco”.

  Pagarināja deleģēšanas līgumus ar SIA “Saldus komunālserviss un SIA “Saldus namu pārvalde”.

  Apstiprināja valsts budžeta mērķdotācijas nesadalīto līdzekļu sadalījumu Saldus novada izglītības iestādēm.

  Pieņēma saistošos noteikumus Nr. 30 “Par grozījumiem Saldus novada domes 2017. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par Saldus novada pašvaldības budžetu 2017. gadam””.

  Pilns domes sēdes protokols drīzumā būs pieejams šeit: http://www.saldus.lv/pasvaldiba/dokumenti12/domes-lemumi/domes-lemumi2/.
   
  Informāciju sagatavojusi:
  Zane Šteina, p/a “Saldus TIKS centrs”
  sabiedrisko attiecību speciāliste
  Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
   
  • |
  • |
  www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017
  Jautā mēram
  Jautā pašvaldībai

  Deklarēt dzīvesvietu

  PIESAKIES JAU TAGAD!
  < Februāris 2019 >
  P
  O
  T
  C
  Pk
  S
  Sv


   

  Saldus Novada Vēstis
  2019. gada 31. janvāris


   


  Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
   
  • |
  • |
  www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017